Wydarzenia Galeria Zdjęć

„Nowe modele w dydaktyce kultury. Polsko-niemieckie miejsca pamięci”


W dniach 02.03. - 06.03.2015 osiem studentek z Instytutu Lingwistyki Stosowanej wzięło udział w tygodniu warsztatowym zorganizowanym na Freie Universität w Berlinie.
Spotkanie było częścią polsko-niemieckiego projektu „Nowe modele w dydaktyce kultury. Polsko-niemieckie miejsca pamięci”, trwającego od 01.09.2014 r. i wspieranego m.in. przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W projekcie biorą udział studenci dwóch polskich (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki) i dwóch niemieckich uczelni (Freie Universität w Berlinie, Georg-August-Universität w Getyndze), a kieruje nim prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik z Zakładu Dydaktyki Kultury i Mediów ILS.
Podczas warsztatów wykładowcy oraz studenci wspólnie zastanawiali się nad potencjałem kulturowym, językowym i dydaktycznym miejsc pamięci z uwzględnieniem wykorzystania mediów w procesie nauczania i uczenia się języka niemieckiego jako obcego w kontekście akademickim.
Główną część programu stanowiła dydaktyzacja wybranych przez studentów paralelnych miejsc pamięci i opracowanie przez nich modeli zajęć akademickich, które zostaną przedstawione w planowanej publikacji projektowej.
Podczas warsztatów w Berlinie opiekę nad studentami ze strony ILS UAM sprawowały prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik oraz dr Marta Janachowska-Budych (Zakład Dydaktyki Kultury i Mediów).

 
 
Autorka zdjęć: mgr Anna Berezowska

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe