Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik

Seria wydawnicza Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik pod redakcją prof. Waldemara Pfeiffera oraz prof. Camilli Badstübner-Kizik ukazuje się od 2011 roku w wydawnictwie Peter Lang Internationaler Verlag für Wissenschaften. Celem serii jest publikacja ciekawych nowych pozycji z dziedziny szeroko pojętej lingwistyki stosowanej oraz inicjowanie dyskusji i wymiany doświadczeń w międzynarodowym środowisku naukowym. Seria poświęcona jest badaniom z zakresu dydaktyki języków obcych, wielojęzyczności i wielokulturowości, dydaktyki literatury, mediów i kultury o implikacjach glottodydaktycznych, a także komunikacji i mediacji interkulturowej oraz translatoryki ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej i jej różnorodności językowej. Seria uwzględnia badania z obszaru językoznawstwa kontrastywnego, jak również pragma-, socjo- i psycholingwistyki z wyraźnym podkreśleniem ich implikacji dydaktycznych. Przewiduje się publikacje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, innych monografii, prac zbiorowych i materiałów konferencyjnych, w tym opartych na materiale empirycznym o charakterze interdyscyplinarnym i stanowiących przyczynek do dalszych badań innowacyjnych. Językami publikacji są języki niemiecki i angielski, a w tematycznie uzasadnionych przypadkach również inne języki.

Academic Advisory Board / Wissenschaftlicher Beirat

Prof. Dr. Marianne Hepp, Universität Pisa
Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm, Universität Wien
Prof. Dr. Kazimiera Myczko, Adam-Mickiewicz-Universität  Poznań
Prof. Dr. Jiři Nekvapil, Karls-Universität Prag
Prof. Dr. Izabela Prokop, Adam-Mickiewicz-Universität Poznań
Prof. Dr. Anita Sujoldžić, Institut für Antropologie, Zagreb
Prof. Dr. Erika Werlen, Bergische Universität Wuppertal / Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Winterthur

Zapraszamy do współpracy!

Dane kontaktowe wydawców serii:

Prof. zw. dr hab. Waldemar Pfeiffer
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres redakcji:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Lingwistyki Stosowanej
al. Niedpodległości 4
Collegium Novum
61-874 Poznań


 Dotąd drukiem ukazały się:tom 9: Nowicka, Agnieszka: Ethnic Categorization in Interviews in English as a Lingua Franca (2016)tom 8: Zuzok, Nadja: Interkulturelle Kommunikation im Unterricht Deutsch als Fremdsprache nach Englisch. Eine Pilotuntersuchung der Klassen 4-6 im Raum Poznań (2016)tom 7: Badstübner-Kizik, Camilla / Hille, Almut (Hrsg.): Kulturelles Gedächtnis und Erinnerungsorte im hochschuldidaktischen Kontext. Perspektiven für das Fach Deutsch als Fremdsprache (2015)tom 6: Badstübner-Kizik, Camilla / Fišer, Zbynĕk / Hauck, Raija (Hrsg.): Übersetzung als Kulturvermittlung. Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation (2015)tom 5: Stöckmann, Britta: Stephen King's It in Translation. Die Übersetzungen von Tabuwörtern in der Umgangssprache der Kinder im Roman Sieben Sprachen im Vergleich (2014)
 tom 4: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia / Szczepaniak-Kozak, Anna (Hrsg.): Kultur - Kommunikation - Kreativität - Reflexivität.Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht (2014)


 

tom 3: Krenz-Brzozowska, Lucyna: Das Notationssystem von Heinz Matyssek. Die Realität seiner Anwendung und sein generatives Potenzial beim Konsekutivdolmetschen (2014)

 

tom 2: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia / Stork, Antje (Hrsg.): Multikompetent – multimedial – multikulturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung (2012)

 


tom 1: Badstübner-Kizik, Camilla (Hrsg.): Linguistik anwenden (2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe