ERASMUS +

Realizacja części studiów na uczelni zagranicznej jest dziś nieodzownym elementem studiów filologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą stypendialną, jaką Instytut Lingwistyki Stosowanej udostępnia swoim studentom w oparciu o sieć sprawdzonych partnerstw zagranicznych. Nawiązaliśmy liczne kontakty z niemieckimi i innymi europejskimi szkołami wyższymi. Na pierwszy plan wysuwają się takie ośrodki jak: Lipsk, Berlin, Mainz, Wiedeń, Bayreuth, Granada czy Malaga. Instytut uczestniczy czynnie w europejskim programie wymiany Erasmus+, programie CEEPUS oraz współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w oparciu o umowy bilateralne (Rosja).

W ramach europejskiego programu Erasmus+ ILS oferuje swoim studentom studia jedno- lub dwusemestralne w następujących uniwersytetach:

Nazwa Uczelni

Liczba miejsc (studenci)

Długość pobytu

Liczba miejsc
(pracownicy)

Specjalizacje

Freie Universität Berlin

2

5 mies.

1

I, G, Dr

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (O)

15

5 mies.

1


T, G, I, As

Universität Wien

4

9 mies.

1

T

Universität Wien

2 (SUM, DR)

5 mies.

1

G, Dr

Universidad Granada (Hiszpania)

2 (LIC)

5 mies.

1

T

Universität Erfurt

2

5 mies.

1

T, G, I

Universität Halle

1

4

5 mies.

10 mies.

1

T, G, I
 

Universität Osnabrück

2

5 mies.

1

G

Unviersität Mainz/Campus  Germersheim

1

5 mies.

1

T

Universität Mainz

3

10 mies.

          
1

T, G, I

Universität Bayreuth

2

5 mies.

1

G, I

Universität Leipzig (Slawistyka)
Universität Leipzig (Instytut Herdera)

4

2 (tylko LIC)

5 mies.

5 mies.

1

1


T, I

G, I

Universita di Salerno (Włochy)

2

5 mies.

1

G, I, T

Universität Jena

2

5 mies.

1

G, I, Dr

Universität Wuppertal

2

10 mies.

2

T, G, I

Universita di Pisa (Włochy)

1

10 mies.

1

T, G, I

Universita di Urbino (Włochy)

2

5 mies.

3

T, G,  I

Universität Flensburg

1

5 mies.

1

G

Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia)

2

5 mies.

1

G, I

University of Zagreb (Chorwacja)

2

5 mies.

1

T, I, G

University of Nitra (Słowacja)

2

5 mies.

1

T, I, As

Universität Bremen

2

5 mies.

1

G (dydaktyka wczesnoszkolna)

Technische Universität Darmstadt 2   10 mies. 2 G, T, I

 
Universität Marburg
Universität Marburg
 
4
2
  5 mies.
10 mies.
4
G
G

Radboud Universiteit Nijmegen (Holandia)

1

5 mies.

3

I, G

Uniwersytet w Koszycach (Słowacja)

2

10 mies.

1

I, G

New Bulgarian University Sofia (Bułgaria)

3

 mies.

1

T, G, I, As

Uniwersytet w Zadarze (Chorwacja)

2

10 mies.

1

T, G, I
 

Masaryk University Brno (Czechy)
 
1 5 mies. 1 G, I, T
 
Uniwersytet w Palermo (Włochy)
 
2 5 mies. 1 G
Uniwersytet w Sewilli (Hiszpania)
 
2 (LIC) 5 mies. 1 T
Uniwersytet w Perugii (Włochy)
 
0 0 5 I, T
Uniwersytet w Izmirze (Turcja) 0 0 1 G


Chcesz poznać opinie studentów, którzy uczestniczyli już w programie Erasmus? Obejrzyj prezentację! Poczytaj sprawozdania i opinie naszych stypendystów: Mainz, Zagrzeb, Wiedeń (glotto), Wiedeń (trans)Lipsk, Malaga, Granada, Frankfurt nad Odrą

Jakie możliwości daje Ci nowy program Unii Europejskiej Erasmus+? Dowiedz się tutaj

Kontakt z instytutowym koordynatorem programu Erasmus+: erasmusplus.ils (at) amu.edu.pl, konsultacje: wtorek 8.30-9.30 w pok. 409 CHC lub w innym terminie po umówieniu mailowym. 


Erasmus+ - program uniwersytecki

1. W programie mogą brać udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci mogą wyjeżdżać na każdym etapie studiów na rok, a więc i na studiach licencjackich i na magisterskich, i na doktoranckich, mogą te wyjazdy  też podzielić i wyjechać np. dwukrotnie na czas 5 miesięcy na danym etapie studiów.

2. Rekrutacja odbywa się przez system internetowy USOSweb - warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie  w systemie USOSweb w terminie od ...... do ........ lutego 2018 r. wniosku wyjazdowego oraz dostarczenie w tym samym terminie formularza kwalifikacyjnego z potwierdzeniem średniej przez dziekanat (zaświadczeniem z dziekanatu o średniej ze studiów) (formularz kwalifikacyjny z potwierdzoną średnią ocen lub z oddzielnym zaświadczeniem o średniej prosimy składać w sekretariacie ILS, w przegródce koordynatora instytutowego). Na zaświadczeniu z dziekantu prosimy dopisać odręcznie informację o realizowanej w ILS specjalizacji (w przypadku planowanej zmiany specjalizacji również nowo wybraną specjalizację).

3. Przyjęte w ILS szczegółowe kryteria oceny kandydatów:

-średnia ocen
-pierwszeństwo osób uczestniczących po raz pierwszy w programie
-starszeństwo roku 
-zbieżność zainteresowań naukowych z profilem uniwersytetu przyjmującego (przedstawiona w uzasadnieniu wniosku  wyjazdowego) 
-możliwość realizacji wybranej na UAM specjalizacji na uniwersytecie przyjmującym
-przedstawienie zaświadczenia o znajomości języka kraju docelowego w przypadku chęci wyjazdu do innych ośrodków niż  niemieckojęzyczne (Hiszpania, Włochy)

Uwaga! Nie przyznajemy stypendiów studentom w ostatnim semestrze SLIC oraz w ostatnim semestrze SUM. 

Studenci wyjeżdżający w sem. I na I roku SUM w chwili finalizacji umowy muszą posiadać status studenta SUM.

Rekrutacja uzupełniająca marzec 2017r.
 

Wydziałowy regulamin programu Erasmus-wyjazd na STUDIA

Erasmus+ - program praktyk

1. W programie mogą brać udział studenci studiów niestacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwenci UAM w terminie do roku od obrony pracy dyplomowej.
2. Praktyki trwają 2-12 miesięcy  i będą realizowane w terminie ustalonym między praktykodawcą a studentem w okresie od ............... do .................
3. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie Training Agreement wypełnionego i podpisanego przez Instytucję Przyjmującą (tu znajdziesz plik z formularzem Training Agreement) oraz wypełnionego i podpisanego formularza kwalifikacyjnego (tu znajdziesz formularz kwalifikacyjny na praktyki). Termin składania dokumentów: do połowy kwietnia 2018r. Dokumenty należy złożyć u koordynatora instytutowego.

4. Student wyjeżdżający na praktykę w czasie trwania zajęć jest zobowiązany do uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów (IOS).

Wydziałowy regulamin programu Erasmus - wyjazd na PRAKTYKI
 

Ogłoszenia dla osób zakwalifkowanych do programu:

Ogłoszenie nr 1

Do kogo zgłosić się na poszczególnych etapach realizacji stypendium Erasmus+


Ogłoszenie nr 2

Formalności przed wyjazdem

Ogłoszenie nr 3

Formalności po przyjeździe na uczelnię goszczącą (Learing Agreement)

Ogłoszenie nr 4

Przedłużenie pobytu Erasmus

Uczelnia nie gwarantuje wypłaty stypendium dla studentów, którzy za zgodą macierzystego wydziału i po akceptacji instytucji przyjmującej zdecydowali się przedłużyć planowany okres mobilności o kolejny semestr. Ewentualna decyzja o przyznaniu dofinansowania studentom przedłużającym uzależniona jest od środków zwalnianych na skutek rezygnacji, skracania pobytów lub środków dodatkowo pozyskiwanych. Z reguły przedłużenie realizowane jest z tzw. grantem zerowym czyli bez finansowania.

Ogłoszenie nr 5

Formalności po powrocie ze stypendium
 

Ogłoszenia dla wykładowców:

staże Erasmus+ dla wykładowców - formalności

Wydziałowy regulamin programu Erasmus+ wyjazdy wykładowców

Formularze dla wykładowców

Więcej o programie Erasmus:

adres mailowy instytutowego koordynatora programu Erasmus+ to:
erasmusplus.ils (at) amu.edu.pl

» Strona wydziałowa programu Erasmus

» Erasmus krok po kroku

» Wnioski, formularze

» Koordynatorzy Erasmus+ Wydział Neofilologii

 

 

 
 
Koordynator programu Erasmus + w ILS
 

erasmusplus.ils (at) amu.edu.pl

 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe