Fakultety - studia magisterskie

Fakultety 2015 / 2016 – studia magisterskie
 
Komunikacja interkulturowa – badania i praktyka
Interkulturelle Kommunikation – Forschung und Praxis
Prof. Dr. Bernd Müller-Jacquier
Im Zentrum der Vorlesung stehen Analysen interkultureller Kommunikationssituationen.
Der Schwerpunkt liegt auf deutsch-englischen/französischen/spanischen Interaktionen.
Dazu wird ein Analyse-Raster erarbeitet, das auch auf andere Konstellationen übertragen werden kann. Allgemeines Ziel ist eine Sensibilisierung für Situationen zu erwerben, die durch unterschiedliche Verwendung sprachlicher Konventionen gekennzeichnet ist, durch asymmetrische Sprachkenntnisse und kulturspezifische Einstellungen.
 
Kultura języka polskiego dla tłumaczy
dr Emilia Kubicka
Na zajęciach będą ćwiczone zagadnienia poprawnościowe języka polskiego, również w odniesieniu do tekstu tłumaczonego. Poruszane treści to m.in. interpunkcja (przecinek, myślnik vs. łącznik), pisownia i odmiana nazw własnych, pisownia skrótów i skrótowców, związki składniowe w grupie liczebnikowej, skróty składniowe. Studenci będą także dokonywać korekty tekstów tłumaczonych, głównie pod względem pragmatycznym i semantycznym (z odwołaniem do tekstu źródłowego i bez znajomości tego tekstu).
 
Język niemiecki korekcyjny (dla I roku SUM)
dr Jan Korzeniewski
Podczas zajęć zostaną przećwiczone następujące zagadnienia:
1.Rekcja czasownika i przymiotnika
2. Deklinacja przymiotnika
3. Tryb przypuszczający II
4. Subiektywne znaczenie czasowników modalnych
5. Czas Futur II
6. Strona bierna i jej substytuty.
7. Wymowa
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe