Plan zajęć - studia licencjackie

PLANY ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

Pliki do pobrania: Plan zajęć może ulec korektom na początku semestru, informacje o zmianach publikowane będą na tablicy ogłoszeń w Coll. Novum

Plan zajęć studia licencjackie ROK I 

Plan zajęć studia licencjackie ROK II 

Plan zajęć studia licencjackie ROK III 


 

Plan zajęć studia licencjackie ROK I ASYSTENT JĘZYKOWY

Plan zajęć studia licencjackie ROK II  ASYSTENT JĘZYKOWY

Plan zajęć studia licencjackie ROK III   ASYSTENT JĘZYKOWY

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe