STUDIA I STOPNIA, LINGWISTYKA KOMPUTEROWA

limit miejsc - 25
Co krok stykamy się z różnymi formami zasobów językowych: tradycyjnymi tekstami drukowanymi, cyfrowymi na różnych typach nośników elektronicznych, z nagraniami wypowiedzi mówionych lub materiałami filmowymi przedstawiającymi komunikację językową, a przechowywanymi w archiwach, bibliotekach i repozytoriach. Powstają one nie tylko na uczelniach i w instytucjach zajmujących się archiwizacją danych. Tworzą je również firmy związane z przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, w tym najwięksi udziałowcy rynku informatycznego i medialnego. Znajdują one zastosowania jako bazy wiedzy specjalistycznej, w systemach rozpoznawania i syntezy mowy, w rozpoznawania mówców, jak i w badaniach marketingowych, w analizach mediów i w wielu innych obszarach. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy łączą wiedzę o języku z umiejętnością posługiwania się komputerowymi narzędziami jego przetwarzania i analizy. Nasi studenci zdobędą podstawy wiedzy o języku naturalnym i o tym, jak mechanizmy przetwarzania językowego funkcjonują u człowieka. Dowiedzą się, jak wydobywać informację z repozytoriów i korpusów, jakimi środkami przetwarzać i analizować teksty pisane i mówione, a także towarzyszącą mowie gestykulację. Nauczą się projektować systemy dialogowe, zrozumieją jak działa synteza i rozpoznawanie mowy i mówców. Staną się wykształconymi humanistami o szerokich horyzontach, którzy ze swobodą będą potrafili się poruszać w sferze technologii języka.

Czego będziecie sięuczyć przez 3 lata?

·         390 godzin zajęć z lingwistyki komputerowej i przetwarzania języka (m. in. systemy pisma, analiza języka mówionego, podstawy programowania na potrzeby przetwarzania języka mówionego, analiza danych językowych)
·         660 godzin języka angielskiego, 300 godzin języka niemieckiego, 120 godzin trzeciego języka
·         270 godzin zajęć z językoznawstwa
·         240 godzin zajęć do wyboru (np. filozofia języka, psychologia komunikacji, analiza gestów)
·         150 godzin praktyk
 
Listę przedmiotów, których będziecie się uczyć na każdym roku studiów, będzie dostępna niedługo w zakładce: Dla studentów/Studia licencjackie/Program studiów.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe