STUDIA I STOPNIA, Lingwistyka stosowana: język wiodący niemiecki, drugi język – angielski

limit miejsc - 65

Lingwistyka stosowana to kierunek filologiczny, na którym studiuje się intensywnie dwa języki obce (niemiecki i angielski), a trzeciego uczy się w mniejszym wymiarze godzin (do wyboru: hiszpański, rosyjski, francuski, włoski). Około połowa zajęć to zajęcia z praktycznej nauki języka obcego. Druga połowa to przedmioty dotyczące tego, jak język funkcjonuje, są to takie jak przedmioty jak gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, lingwistyka tekstu i dyskursu, kompozycja i redakcja tekstów czy też przedmioty związane z kulturą i literaturą danego obszaru językowego. Od drugiego roku studenci mają także zajęcia specjalizacyjne (przygotowujące do tłumaczenia lub nauczania języków obcych).
Praktycznie każdy student ma możliwość studiowania przez semestr lub dwa za granicą w ramach programu Erasmus. Dla naszych studentów mamy blisko 50 miejsc na uniwersytetach w całej Europie (w Niemczech, Austrii, Chorwacji, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii, Turcji, na Słowacji).
Absolwenci lingwistyki stosowanej, którzy ukończyli specjalizację glottodydaktyczną (studia magisterskie), mogą pracować jako nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego w szkole podstawowej, a wszyscy absolwenci mogą pracować w prywatnych szkołach językowych oraz jako tłumacze języka niemieckiego i angielskiego. Bardzo często znajdują też zatrudnienie w wielonarodowych korporacjach czy też w działach obsługi klienta, gdzie ceniona jest znajomość wielu języków obcych. Nasi absolwenci pracują także w wydawnictwach, na uczelniach w kraju i za granicą oraz w instytucjach państwowych.


Czego będziecie się uczyć przez 3 lata?
 
·         w sumie 510 godzin j. niemieckiego i 420 godzin j. angielskiego
·         120 godzin trzeciego języka obcego
·         240 godzin zajęć językoznawczych
·         zajęcia z literatury, kultury krajów niemieckiego i angielskiego obszaru językowego oraz filozofii
·         zajęcia specjalizacyjne: od 330 godzin (specjalizacja translatoryczna) do 570 (specjalizacja glottodydaktyczna)
·         150 godzin praktyki zawodowej
·         przedmioty do wyboru (zajęcia z literatury, filmu, kultury, języka internetu)
 
Pełną listę przedmiotów, których będziecie się uczyć na każdym roku studiów, można znaleźć w zakładce: Dla studentów/Studia licencjackie/Program studiów.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe