STUDIA II STOPNIA, EMPIRICAL LINGUISTICS AND LANGUAGE DOCUMENTATION

limit miejsc - 25
Zapraszamy na stronę internetowa ELLDO: http://elldo.amu.edu.pl/
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe