STUDIA II STOPNIA, Lingwistyka stosowana z językiem wiodącym angielskim i drugim językiem niemieckim

limit miejsc - 25
 • język angielski akademicki (1, 2)
 • język angielski specjalistyczny (1, 2, 3, 4): w ramach tego przedmiotu studenci w każdym semestrze uczą się jakiegoś języka specjalistycznego, np. medycznego, prawniczego, technicznego, turystycznego, itp.)
 • praktyczna nauka języka niemieckiego (1, 2, 3)
 • język niemiecki specjalistyczny (1, 2, 3, 4): w ramach tego przedmiotu studenci w każdym semestrze uczą się jakiegoś języka specjalistycznego, np. medycznego, prawniczego, technicznego, turystycznego, itp.)
 • psychologiczne podstawy dwu- i wielojęzyczności
 • wielojęzyczność i wielokulturowość w UE
 • teorie komunikacji specjalistycznej
 • media i komunikacja wielojęzyczna
 • tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych en-pl, pl-en
 • zajęcia do wyboru
 • seminarium
 • wykład monograficzny
 • lektorat (semestr 1, 2)
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe