STUDIA II STOPNIA, LINGWISTYKA STOSOWANA Z JĘZYKIEM WIODĄCYM NIEMIECKIM I DRUGIM JĘZYKIEM ANGIELSKIMOferujemy 2 specjalizacje (specjalizacja będzie utworzona, gdy zgłosi się co najmniej 13 chętnych osób)
 1. glottodydaktyczna (nauczycielska)
 2. translatoryczno-biznesowa
Na wszystkich specjalizacjach studenci realizują przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji, takie jak:
 • praktyczna nauka języka niemieckiego (semestr 1, 2)
 • praktyczna nauka języka angielskiego (semestr 1, 2)
 • język niemiecki gospodarczy (2, 3, 4)
 • język angielski gospodarczy (3, 4)
 • seminarium
 • wykład monograficzny
 • trzeci język nowożytny (semestr 1, 2)
Poza tym studenci realizują przedmioty specjalizacyjne.

Specjalizacja glottodydaktyczna:
 
 • Podstawy psychologii dla nauczycieli C cz.2
 • Podstawy pedagogiki dla nauczycieli C cz.2
 • Dydaktyka języka niemieckiego
 • Dydaktyka języka angielskiego
 • Laboratorium pedagogiczne: przygotowanie do praktyk w szkole ponadpodstawowej cz.2
 • Laboratorium psychologiczne: przygotowanie do praktyk w szkole ponadpodstawowej cz.2
 • Laboratorium psychologiczne: ewaluacja praktyk w szkole ponadpodstawowej cz.2
 • Warsztaty dydaktyczne
 • Przekład w dydaktyce
 • Psycholingwistyka
 • Dydaktyka języków specjalistycznych
 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej
 • Praktyka dydaktyczna (język niemiecki)
 • Praktyka dydaktyczna (język angielski)
 
Specjalizacja translatoryczno-biznesowa:
·         Tłumaczenie negocjacji handlowych (język niemiecki)
·         Tłumaczenie negocjacji handlowych (język angielski)
·         Tłumaczenie tekstów specjalistycznych wspomagane komputerowo (język niemiecki, język angielski)
·         Tłumaczenie tekstów ekonomicznych wspomagane komputerowo (język niemiecki, język angielski)
·         Tłumaczenie konsekutywne (język niemiecki, język angielski)
·         Tłumaczenie symultaniczne (język niemiecki)
·         Sporządzanie tłumaczeń poświadczonych i przysięgłe tłumaczenie ustne (język niemiecki, język angielski)
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe