Studia magisterskie

Lingwistyka stosowana to nowoczesna i praktyczna specjalność dająca szerokie możliwości zatrudnienia. Na studiach magisterskich oferujemy trzy specjalizacje i kształcimy:

 • nauczycieli języka niemieckiego i języka angielskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
 • tłumaczy języka niemieckiego oraz
 • specjalistów w zakresie komunikacji interkulturowej. 

Kładziemy duży nacisk na praktyczne rozwijanie umiejętności językowych, m.in. w zakresie niemieckiego oraz angielskiego języka biznesu. Studenci poszerzają swoje umiejętności uczęszcząjąc także na zajęcia prowadzone przez native speakerów.

Studenci mogą doskonalić swoje kompetencje przydatne w przyszłym życiu zawodowym biorąc udział w interesujących projektach odbywających się w Polsce i za granicą.

Niemal każdy student ma możliwość wyjazdu na stypendium m.in. do Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Rosji w ramach programu Erasmus.

Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Znajdują zatrudnienie w:

 • instytucjach państwowych,
 • biznesie międzynarodowym,
 • biurach tłumaczeniowych,
 • szkolnictwie,
 • wydawnictwach,
 • biurach podróży,
 • firmach transportowych,
 • marketingu oraz agencjach reklamowych.

Program studiów dostępny jest w zakładce dla studentów / studia magisterskie.

Zapewnij sobie konkurencyjną pozycję na rynku pracy.

Wybierz Lingwistykę Stosowaną!

 
 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe