Centre for Literary and Intercultural Studies

 
Opis projektu
 
Celem tej międzynarodowej sieci badawczej jest intensyfikacja interdyscyplinarnej i obejmującej wiele języków współpracy naukowej w obrębie powiązań intermedialnych i komunikacji międzykulturowej. W centrum zainteresowania znajdują się wymiana naukowa, jak i organizacja wspólnych konferencji oraz wspólne projekty i publikacje.
 
 


Kontakt
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe