MEMODICS: „Cultural encounters revisted – the didactic surplus of sites of memory in foreign language teaching”

 
Opis projektu
 
Celem tego długoterminowego wielostronnego projektu jest sprawienie, aby dyskusje naukowe wokół pamięci kulturowej i miejsc pamięci z dziedziny kulturoznawstwa, dydaktyki kultury, mediów i języków obcych wzajemnie czerpały ze swych ustaleń. Punktem wspólnym i wynikiem tej połączonej dyskusji powinno być wypracowanie i sprawdzenie instrumentarium do pracy z treściami zogniskowanymi wokół pamięci kulturowej w różnych kontekstach nauczania. Instrumentarium to powinno powstać w oparciu o dydaktykę języków obcych uwzględniającą kwestie kulturowe oraz aspekty zastosowania różnorodnych mediów.
 


Kontakt
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe