REKRUTACJA STUDIA LICENCJACKIE 2020/2021

Informujemy, że w przypadku maturzystów z roku szkolnego 2020/2021 w miejsce egzaminu ustnego z danego przedmiotu uwzględniany będzie wynik z matury pisemnej z tego przedmiotu z poziomu korzystniejszego dla kandydata na wszystkich kierunkach studiów, na których wymagany jest egzamin ustny z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego.
Zmiany w zasadach rekrutacji związane ze zmianami w przeprowadzeniu egzaminów maturalnych w 2021 r. zostaną podjęte przez Senat UAM w lutym br.

 

Jesteś zainteresowany studiowaniem u nas? Przeczytaj, co Ci oferujemy! Jeśli masz dalsze pytania, wyślij je na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.!

Pełną listę przedmiotów, których będziecie się uczyć na każdym roku studiów, można znaleźć w zakładce: Dla studentów/Studia licencjackie/Program studiów.

LINGWISTYKA STOSOWANA Z WIODĄCYM JĘZYKIEM NIEMIECKIM 
limit miejsc - 80

Lingwistyka stosowana to kierunek filologiczny, na którym studiuje się intensywnie dwa języki obce (niemiecki i angielski), a trzeciego uczy się w mniejszym wymiarze godzin (do wyboru: hiszpański, rosyjski, francuski, włoski). Około połowa zajęć to zajęcia z praktycznej nauki języka obcego. Druga połowa to przedmioty dotyczące tego, jak język funkcjonuje, są to takie jak przedmioty jak gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, lingwistyka tekstu i dyskursu, kompozycja i redakcja tekstów czy też przedmioty związane z kulturą i literaturą danego obszaru językowego. Od drugiego roku studenci mają także zajęcia specjalizacyjne (przygotowujące do tłumaczenia lub nauczania języków obcych).
Praktycznie każdy student ma możliwość studiowania przez semestr lub dwa za granicą w ramach programu Erasmus. Dla naszych studentów mamy blisko 50 miejsc na uniwersytetach w całej Europie (w Niemczech, Austrii, Chorwacji, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii, Turcji, na Słowacji).
Absolwenci lingwistyki stosowanej, którzy ukończyli specjalizację glottodydaktyczną (studia magisterskie), mogą pracować jako nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego w szkole podstawowej, a wszyscy absolwenci mogą pracować w prywatnych szkołach językowych oraz jako tłumacze języka niemieckiego i angielskiego. Bardzo często znajdują też zatrudnienie w wielonarodowych korporacjach czy też w działach obsługi klienta, gdzie ceniona jest znajomość wielu języków obcych. Nasi absolwenci pracują także w wydawnictwach, na uczelniach w kraju i za granicą oraz w instytucjach państwowych.


Czego będziecie się uczyć przez 3 lata?
 
·         w sumie 510 godzin j. niemieckiego i 420 godzin j. ngielskiego
·         120 godzin trzeciego języka obcego
·         240 godzin zajęć językoznawczych
·         zajęcia z literatury, kultury krajów niemieckiego i angielskiego obszaru językowego oraz filozofii
·         zajęcia specjalizacyjne: od 330 godzin (specjalizacja translatoryczna) do 570 (specjalizacja glottodydaktyczna)
·         150 godzin praktyki zawodowej
·         przedmioty do wyboru (zajęcia z literatury, filmu, kultury, języka internetu)
 
Pełną listę przedmiotów, których będziecie się uczyć na każdym roku studiów, można znaleźć w zakładce: Dla studentów/Studia licencjackie/Program studiów.
LINGWISTYKA STOSOWANA  Z WIODĄCYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM I JĘZYKIEM NIEMIECKIM OD PODSTAW
limit miejsc - 60

 

Lingwistyka stosowana to kierunek filologiczny, na którym studiuje się intensywnie dwa języki obce (angielski, niemiecki), a trzeciego uczy się w mniejszym wymiarze godzin (do wyboru: hiszpański, rosyjski. Około połowa zajęć to zajęcia z praktycznej nauki języka obcego. Druga połowa to przedmioty dotyczące tego, jak język funkcjonuje, są to takie jak przedmioty jak gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, lingwistyka tekstu i dyskursu, kompozycja i redakcja tekstów czy też przedmioty związane z kulturą i literaturą danego obszaru językowego. Od drugiego roku studenci mają także zajęcia specjalizacyjne (przygotowujące do tłumaczenia lub nauczania języków obcych).
Praktycznie każdy student ma możliwość studiowania przez semestr lub dwa za granicą w ramach programu Erasmus. Dla naszych studentów mamy blisko 50 miejsc na uniwersytetach w całej Europie (w Niemczech, Austrii, Chorwacji, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii, Turcji, na Słowacji).
Wszyscy absolwenci mogą pracowaćw prywatnych szkołach językowych oraz jako tłumacze języka niemieckiego i angielskiego. Bardzo często znajdują też zatrudnienie w wielonarodowych korporacjach, gdzie pracują w różnych działach. Bardzo często dla pracodawcy najważniejsza jest właśnie znajomość języków obcych, bo dużo łatwiej jest nauczyć kogoś zadań i programów wykorzystywanych w danym dziale firmy niż właśnie języka. Nasi absolwenci pracują także w wydawnictwach, na uczelniach w kraju i za granicą oraz w instytucjach państwowych.

Czego będziecie się uczyć przez 3 lata?

Grupy z wiodącym językiem angielskim, bez znajomości języka niemieckiego:
·         w sumie 750 godzin języka niemieckiego i 510 godzin języka angielskiego.
·         120 godzin trzeciego języka obcego
·         210 godzin zajęć językoznawczych
·         180 godzin zajęć z tłumaczenia pisemnego
·         150 godzin praktyki zawodowej
·         zajęcia z literatury i kultury
·         przedmioty do wyboru (zajęcia z literatury, filmu, kultury, języka internetu)
 
Pełną listę przedmiotów, których będziecie się uczyć na każdym roku studiów, można znaleźć w zakładce: Dla studentów/Studia licencjackie/Program studiów.
 


LINGWISTYKA KOMPUTEROWA
limit miejsc - 25

Co krok stykamy się z różnymi formami zasobów językowych: tradycyjnymi tekstami drukowanymi, cyfrowymi na różnych typach nośników elektronicznych, z nagraniami wypowiedzi mówionych lub materiałami filmowymi przedstawiającymi komunikację językową, a przechowywanymi w archiwach, bibliotekach i repozytoriach. Powstają one nie tylko na uczelniach i w instytucjach zajmujących się archiwizacją danych. Tworzą je również firmy związane z przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, w tym najwięksi udziałowcy rynku informatycznego i medialnego. Znajdują one zastosowania jako bazy wiedzy specjalistycznej, w systemach rozpoznawania i syntezy mowy, w rozpoznawania mówców, jak i w badaniach marketingowych, w analizach mediów i w wielu innych obszarach. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy łączą wiedzę o języku z umiejętnością posługiwania się komputerowymi narzędziami jego przetwarzania i analizy. Nasi studenci zdobędą podstawy wiedzy o języku naturalnym i o tym, jak mechanizmy przetwarzania językowego funkcjonują u człowieka. Dowiedzą się, jak wydobywać informację z repozytoriów i korpusów, jakimi środkami przetwarzać i analizować teksty pisane i mówione, a także towarzyszącą mowie gestykulację. Nauczą się projektować systemy dialogowe, zrozumieją jak działa synteza i rozpoznawanie mowy i mówców. Staną się wykształconymi humanistami o szerokich horyzontach, którzy ze swobodą będą potrafili się poruszać w sferze technologii języka.

Czego będziecie sięuczyć przez 3 lata?

·         390 godzin zajęć z lingwistyki komputerowej i przetwarzania języka (m. in. systemy pisma, analiza języka mówionego, podstawy programowania na potrzeby przetwarzania języka mówionego, analiza danych językowych)
·         660 godzin języka angielskiego, 300 godzin języka niemieckiego, 120 godzin trzeciego języka
·         270 godzin zajęć z językoznawstwa
·         240 godzin zajęć do wyboru (np. filozofia języka, psychologia komunikacji, analiza gestów)
·         150 godzin praktyk
 
Listę przedmiotów, których będziecie się uczyć na każdym roku studiów, będzie dostępna niedługo w zakładce: Dla studentów/Studia licencjackie/Program studiów.
FILOLOGIE REGIONÓW
  • Filologia węgierska
  • Filologia nowogrecka
  • Filologia fińska
LINGWISTYKA KULTUROWA
  • region europejski - bałtycki: litewski oraz szwedzki,
  • region azjatycki - dalekowschodni: indonezyjski oraz japoński
Szczegółowe informacje dotyczące Filologii regionów i Lingwistyki kulturowej znajdziejsz tutaj.


FAQs

Pytania proszę wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytanie 1: Chcę starać się o przyjęcie na lingwistykę stosowaną z zaawansowanym niemieckim i na lingwistykę stosowaną z zaawansowanym angielskim. Czy muszę wnieść dwie opłaty?
Odpowiedź: Tak, opłatę rekrutacyjną wnosi się za zapis na każdy kierunek/specjalność studiów, niezależnie od liczby wybranych kierunków/specjalności studiów.

Pytanie 2: Ile trzeba było mieć punktów w zeszłym roku, że dostać się na lingwistykę stosowaną?
Odpowiedź: Lingwistyka stosowana z zaawansowanym niemieckim:
I etap – 71.80

II etap – 65.30
Lingwistyka stosowana z zaawansowanym angielskim:
I etap – 84.40
II etap – 76.10
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe