Erasmus Intensywny „Tracing European Space / Europäischer Alltag: Sprachen, Kulturen und Identitäten erkennen”

 
Opis projektu
 
Projekt multilateralny dla studentów germanistyki, lingwistyki stosowanej oraz języka niemieckiego jako obcego z Holandii, Niemiec, Polski, Słowenii oraz Szwecji. Celem projektu jest połączenie koncepcji dotyczących przestrzeni i jej postrzegania z nauczaniem interkulturowym oraz ukazanie na konkretnych przykładach, jak koncepcje te można zastosować w dydaktyce języków obcych. W niniejszym projekcie w centrum uwagi znajdują się aspekty postrzegania siebie i innych, jak i poszukiwanie śladów „innych” w przestrzeni publicznej oraz uwzględnienie tych aspektów w praktyce, tj. podczas zajęć dla uczących się języka niemieckiego jako obcego. Projekt dofinansowany ze środków Life Long Learning Programme Erasmus. Instytut Lingwistyki Stosowanej w projekcie reprezentują prof. Sylwia Adamczak-Krysztofowiczprof. Camilla Badstübner-Kizik oraz dr Marta Janachowska-Budych.

http://www.ru.nl/europeanspace/
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe