Sekcja kultur.de

Prace sekcji kultur.de ogniskują się wokół szeroko rozumianych zagadnień kulturoznawczych, w tym zwłaszcza aktualnych trendów w kulturze (literaturze, muzyce, filmie, sztukach plastycznych) krajów niemieckojęzycznych i ich związku z kulturą polską. Poruszane są także kwestie dydaktyki kultury. Do projektów zrealizowanych w ramach działalności sekcji kultur.de należą m.in. panel dyskusyjny dotyczący twórczości Herty Müller, współorganizowany z Biblioteką Narodową w Poznaniu oraz opracowanie literackiej gry dydaktycznej „Literator”.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe