prof. dr hab. Izabela Prokop

Adres:
Collegium Hipolita Cegielskiego
ul. 28 Czerwca 1956/nr 198
61-485 Poznań
pok. 206
 
Telefon:
0618292922
 
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje:
Kierownik Zakładu Lingwistycznych Studiów nad Przekładem
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych:
Lingwistyczna analiza przekładu, językoznawstwo empiryczne, gramatyka kontrastywna niemiecko-polska; pragmalingwistyka i teoria aktów mowy; lingwistyka tekstu; badanie języka mówionego; metody badania dyskursu; tłumaczenie ustne; alternatywne metody nauczania języków obcych (sugestopedia, dydaktyka otwarta, kształtowanie autonomicznej postawy ucznia.

Dydaktyka:
Podstawy translatoryki, Lingwistyczne podstawy przekładu, Kultura języka, Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska, Gramatyka opisowa języka niemieckiego w ujęciu tradycyjnym i strukturalnym, Wstęp do językoznawstwa, Konwersatorium specjalizacyjne językoznawczo-translatoryczne; w tym: pragmalingwistyki i teoria aktów mowy, lingwistyka tekstu, Alternatywne metody nauczania, seminaria magisterskie i licencjackie.

Pobyty badawcze:

- Wykłady gościnne: Viadrina Frankfurt n/ Odrą 1996
- Wykłady gościnne: Deutsches Poleninstitut Darmstadt 2003
- Stypendium habilitacyjne roczne: Uniwersytet im. Christiana Albrechta w Kilonii 1989/1990
- Stypendium Luty- lipiec 1993 Bielefeld
- Profesura gościnna na Uniwersytecie w Moguncji, wydział w Germersheim semestr letni 2002/2003
- Liczne krótsze pobyty w Halle, Berlinie, Mannheim, Wiedniu


Wykształcenie:
 • 1969-1974 filologia germańska , UA
 • 1974-1981 lektor języka niemieckiego, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • 1982 doktorat: "Deutsch-polnische Übersetzungsäquivalenz im Bereich der Dialogstrukturen" (promotor prof. dr hab. Andrzej Z. Bzdęga)
 • 1981-1992 starszy asystent i adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej, Zakład Języków Zachodniogermańskich UAM
 • 1995 habilitacja: "Erotetische Sprechakte im Deutschen und im Polnischen anhand natürlicher Gespräche"
 • od 1992 Katedra Glottodydaktyki i Translatoryki , adiunkt i od 1997 profesor nadzwyczajny UAM
 • 1997-2005 Kierownik Katedry Glottodydaktyki i Translatoryki
 • od 1999 kierownik Zakładu Lingwistycznych Studiów nad Przekładem
 • Opracowanie autorskich planów studiów: Lingwistyka Stosowana, system modułowo-punktowy , wprowadzenie punktacji ECTS (1996);
 • Podyplomowe Studium Glottodydaktyki (1999 - grant MEN); Dwuprzedmiotowe Kształcenie Nauczycieli Języków Obcych , współpraca w zespole wydziałowym, grant MENIS 2004.
 • Od 2001 wypromowanych 13 doktorów : dr Eliza Pieciul (2001), dr Magdalena Jurewicz (2001), dr Marcin Maciejewski (2001), dr Agnieszka Nowicka (2002), dr Michał Młodecki (2003), dr Augustyn Surdyk (2003), dr Magdalena Aleksandrzak (2003), dr Joanna Kubaszczyk (2003), dr Joanna Andrzejewska-Kwiatkowska (2003), dr Paweł Rybszleger (2005), dr Paweł Kubiak (2006), dr Małgorzata Bielicka (2006), dr Katarzyna Malesa (2007)
 • Złoty Krzyż Zasługi 2000, Medal Komisji Edukacji Narodowej 2005
Pobyty badawcze:
- Wykłady gościnne: Viadrina Frankfurt n/ Odrą 1996
- Wykłady gościnne: Deutsches Poleninstitut Darmstadt 2003
- Stypendium habilitacyjne roczne: Uniwersytet im. Christiana Albrechta w Kilonii 1989/1990
- Stypendium Luty- lipiec 1993 Bielefeld
- Profesura gościnna na Uniwersytecie w Moguncji, wydział w Germersheim semestr letni 2002/2003
- Liczne krótsze pobyty w Halle, Berlinie, Mannheim, Wiedniu
 
Współpraca międzynarodowa:
- Język mówiony Halle 1982-1989
- Polsko-niemiecka gramatyka kontrastywna Mannheim 1988
- Narodowy auto- i heterostereotyp w konwersacji; Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych w Bielefeld 1992-1995
 
Spis publikacji:

Monografie:
Aspekty analizy pragmalingwistycznej. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2010 
Erotetische Sprechakte im Deutschen und im Polnischen anhand natürlicher Gespräche. ( praca habilitacyjna) Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.
Deutsch-polnische Übersetzungsäquivalenz im Bereich der Dialogstrukturen. Poznań 1982.(Maszynopis, stron 579).(Rozprawa doktorska. Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza).

Artykuły:
- Skuteczna szkoła – mrzonka to czy nadzieja? W: Paweł Hostyński (red.), Szukamy nowych dróg. Materiały II meetingu glottodydaktycznego zorganizowanego w ramach Podyplomowego Studium Glottodydaktyki 2000/2001. Poznań, 2003, str. 23-30.
- Typologia interakcji dydaktycznych, w: Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Praca zbiorowa pod redkacją Weroniki Wilczyńskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2002; str.159-174. 
- Metodologia i narzędzia badawcze zastosowane w projekcie (ZT6) współautorstwo z Danutą Wiśniewską, w : jw. , str. 109-128.
- Kierunki i sposoby usprawniania dydaktyki obcojęzycznej na poziomie zaawansowanym (ZT7) współautorstwo z Marianem Glinką i Joanną Puppel, w: jw. , str. 129-147.
- Typy interakcji w dydaktyce, w : Neofilolog Nr. 20, 2001 . Referaty z konferencji Debaty  glottodydaktyczne  i  przekładoznawcze,  Złoty Potok,  4.-7.10.2000;  str. 13-22.  
- Sugestopedia, w : „Można inaczej”. Materiały I. meetingu glottodydaktycznego, zorganizowanego w ramach Podyplomowego Studium Glottodydaktyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001, str.25-33.
- Translatorik und Hochschuldidaktik. Millennium-Kongress des Polnischen Germanistenverbandes. Warszawa, kwiecień 2000. Graf Punkt 2001 , str. 55.
- Kształcenie tłumaczy i nauczycieli w systemie modułowo-punktowym, w: Język a komunikacja 1. Zbiór referatów z konferencji „Język trzeciego tysiąclecia”,  Kraków,  2.-4. marca 2000. Redaktor tomu: Grzegorz Szpila. Krakowskie Towarzystwo Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium.  Kraków   2000.  Str. 405-424.
- W poszukiwaniu lingwistyki  (do)stosowanej, w: Scripta Neophilologica Posnaniensia. Rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu  i kulturoznawstwu. Tom II. Redakcja: Stanisław Puppel. Wydział Neofilologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 2000. Str. 259-274. 
- Präpositionen, w: Deutsch-polnisch kontrastive Grammatik von Ulrich Engel und Danuta Rytel-Kuc, Lesław Cirko, Antoni Dębski, Alicja Gaca, Alina Jurasz, Andrzej Kątny, Paweł Mecner, Izabela Prokop, Roman Sadziński, Christoph Schatte, Czesława Schatte, Eugeniusz Tomiczek. Band I, Band II.Julius Groos Verlag Heidelberg 1999. Str. 1001-1026 Wydanie polskie:PWN Warszawa 2000
- Apposition , w: jak wyżej, str. 1231-1239. Wydanie polskie: PWN Warszawa 2000.
- Kulturbedingtheit des Translationsprozesses, w : Das Deutsche von innen und von aussen. Ulrich Engel zum 70. Geburtstag, herausgegeben von Andrzej Kątny und Christoph Schatte, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999, str. 235-242.
- Relewancja w dialogu, w: Scripta Neophilologica Posnaniensia. Rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu . Redakcja: Stanisław Puppel. Tom I. Poznań 1999. Wydawca: Wydział Neofilologii UAM , str. 31-38.
- Zum Aufbau des Gesprachs uber Ethnien, w : Zur Mehrdimensionalitat des Textes. Reprasentationsformen, Kommunikationsbereiche, Handlungsfunktionen- pod red. Zofii Bilut-Homplewicz. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Rzeszów 1999, str. 159-176.
- Das Tertium comparationis in der Diskursanalyse, w: Linguam amicabilem facere -  Ludovico Zabrocki  in memoriam ,ed. Jerzy Bańczerowski, Tadeusz Zgółka. Wyd. Naukowe UAM Poznań 1999, str. 391-396.
- Zagadnienie propozycji w erotetycznych aktach mowy, w : Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia Wydziału Neofilologii UAM (1988-1998). Redakcja: Stanisław Puppel. Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 1998, str. 175-181.
- Zur Tiefenstruktur des Gesprachs, w: Studia Germanica Posnaniensia XXIII, Poznań 1997, str. 145-168.
- Erotetyczne akty mowy na lekcji języka obcego, w:  Neofilolog nr. 13, Poznań 1996, str. 76-81.
- Wie sind die Ausländer? Einige Überlegungen zur Stereotypenproblematik, w:  FIPLV WORLD  NEWS, December 1995, str. 15-20 ( przedruk skrócony z  Neofilologa 11, str.42-47).
- Wie sind die Deutschen? Einige Überlegungen zur Stereotypenproblematik,w: Neofilolog Nr.11, Poznań 1995, str. 42-47.
- Fremdbilder, Stereotype, Vorurteile, w: M.Czyżewski,E.Gühlich, H. Hausendorf, M. Kastner(Hrsgg.): Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch.  Kommunikative Prozesse nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Systemwandel in Ostmitteleuropa . Westdeutscher Verlag Opladen 1995, S.180-202.
- Fehlschläge in der interkulturellen Kommunikation zwischen Deutschen  und Polen, in: W.Pfeiffer (Hrsg.): Wissenschaftseinrichtungen und Strukturentwicklung in der Grenzregion ; Modellfall Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Wydawnictwo Naukowe UAM , Poznań  1995, S. 165-172.
- Die  Funktionen  von  Stereotypen  im  Text. Arbeitspapier. Zetrum  für Interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld. 1995
- Bausteine des Diskurses über Ethnien. Arbeitspapier.  Zentrum   für interdisziplinäre   Forschung der Universität Bielefeld. 1995.
- Kontrastive  Pragmatik. Arbeitspapier. Zentrum   für   interdisziplinäre   Forschung der Universität Bielefeld. 1995.
- Interaktionsschemata als  Gliederungsprinzip  von  Korpora gesprochener    Sprache; w: Studia Germanica Posnaniensia XXI , 1995 , S. 97-108.
- Gesprächsanalyse in Polen; w:  Gesprächsanalyse  in  Europa.  Hrsg. von Konrad Ehlich.  Peter Lang Frankfurt am Main  1994 , S. 133-139.
- Sprachliche  Realisierung  des  Heterostereotyps  in  schriftlichen  und   mündlichen Äußerungen; w: Lingua ac communitas 1, 1993, S. 129-136.
- Polenstereotyp Anno Domini 1991; w:  J.Darski/ Z.Vetulani(  Hrsgg.), Sprache-  Kommunikation   -  Informatik . Akten  des  26.Linguistischen  Kolloquiums, Poznań,  16.-21.09.1991, Tübingen 1993, S. 407-410.
- Idiolekt  und  Erstellung von Textkorpora ;  w: Methodologie  der  Erforschung  gesprochener  Sprache.  Hrsg.  von  Günther  Richter. Peter Lang Frankfurt am Main 1993, S.22-27.
- Zum Begriff Höflichkeit ,w: Untersuchungen zur  polnisch - deutschen  Kulturkontrastivik .  Hrsg. von Jan Papiór. Poznań 1992 , S.189-196.
- Zur Struktur der Ratschläge  im  Deutschen  und  Polnischen;  w: Studia  Germanica Posnaniensia XVII/XVIII, 1991; S. 81-88.
- Versuch einer Typologie mündlicher  Texte;  w:  Gesprochene  Sprache I: Materialien   des   I. Wissenschaftlichen  Symposiums im Rahmen des Forschungsprojekts  Gesprochene  Sprache,  Poznań  ,  6.-10.06.1988.   Pod red. I.Prokop. Poznań 1990; S. 37-45.
- Komposita mit -weise im Deutschen und ihre Entsprechungen im Polnischen;  w: Proben - Konferenzbeiträge. Kultur-und Informationszetrum der DDR, Warszawa 1989; S. 64-77.
- Sprachhandlung   Einladung/Vorschlag/Verabredung   im    Deutschen und Polnischen; w : Studia Germanica Posnaniensia XVI, 1989; S. 195-207.
- Sprachliche Merkmale des Dialogs, in: Germanistisches Jahrbuch  DDR-VRP,  Hrsg. von Horst Ziebart. Warszawa, 1983; S. 36-40.
- Zur Konzeption eines zweisprachigen  deutsch-polnischen  Textkorpus; w: Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation. Rzeszów 1989; S. 221-230.
- Kommunikation im  Büro  -  erste  Analyseergebnisse;  in: Linguistische Studien 199, Reihe A. Berlin 1989; S. 116-123.
- Zum Problem der Textsegmentation; w: Proben. Konferenzbeiträge. Kultur-und Informationszentrum der DDR, Warszawa 1988; S. 70-80.
- Stand, Aufgaben und Probleme der Erforschung der gesprochenen Sprache in der  VR Polen - ein  Bericht;  w: Wissenschaftliche  Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1988, H.1, S. 61-65.
- Antworten auf Ergänzungsfragen im Deutschen und Polnischen ;  w: Studia  Germanica Posnaniensia XV, 1986, S. 117-127.
- Exozentrische Konstruktionen im  Deutschen  und  Polnischen;  w: Studia  Germanica Posnaniensia XV, 1986, S. 93-116.
- Ellipse in den deutschen und polnischen Dialogen; w:Studia Germanica  Posnaniensia  XIII, 1984, S. 103-108.

Sprawozdania z konferencji:
- Internationales Symposium der  Martin-Luther-Universität  Halle-Wittenberg  - Gesprochene  Sprache  II,  Lochmühle,  4.-8.06.1990;,  in:  Studia  Germanica Posnaniensia  XXI, 1995, S. 109-111.
- I Międzynarodowa Konferencja w ramach projektu badawczego "Język mówiony" - gesprochene Sprache, UAM, Poznań, 23.-29 czerwca 1988 roku, w: Przegląd Glottodydaktyczny t.II, 1990, S.109-112.
- Nachwuchswissenschaftler-Konferenz - Sprachwissenschaft: Theoretische und methodische Probleme der Ergebung und Beschreibung sprachlich-kommunikativer Normen.  Kultur-und Informationszentrum der DDR, Warszawa, 26/27.11.1985, in: Deutsch als Fremdsprache, Leipzig 1987 Heft 1, S. 49-50.
- Nachwuchswissenschaftler-Konferenz Sprachwissenschaft, November 1985, w: Skamandros. Germanistisches Jahrbuch DDR-VR Polen 1986. Warszawa. S. 192-196.

Recenzje:
- Germanistik und Deutschunterricht. Materialien des V.Symposiums des Spanischen Deutschlehrerverbandes, Valladolid 6.-10 November 1989. Hrsg. von Antonio Regales Serna, w:  Glottodidactica  XXII, Poznań 1994, S. 211-212.
- A.Frank /K. Maaß/F.Paul/H.Turk (eds.) :Übersetzen,Verstehen, Brücken  bauen .in: Convivium . Germanistisches Jahrbuch Polen. Deutscher Akademischer Austauschdienst 1994. S. 267-271.
- Wilhelm Franke, Elementare Dialogstrukturen - Darstellung, Analyse, Diskussion. Max Niemeyer Verlag Tübingen 1990,186S., w: Studia Germanica Posnaniensia XXI 1995, S. 117-119.
- Gerd    Antos/    Hans     Peter    Krings    (Hrsgg.),Textproduktion.    Ein   interdisziplinärer Forschungsüberblick. Max Niemeyer Tübingen 1989, in: Studia Germanica Posnaniensia  XXI  1995 , S. 115-117.
- Joachim Israel, Sprache und Erkenntnis  - Zur  logischen  Tiefenstruktur  der Alltagssprache, Campus , Frankfurt/Main - New York 1990, 174 S.,  in:  Studia  Germanica Posnaniensia XXI  1995  , S. 113-114.
- Eynar Leupold/Yvonne Petter (Hrsgg.), Interdisziplinäre  Sprachforschung  und Sprachlehre. Festschrift fr Albert Raasch zum 60. Geburtstag. Gunther Narr  , Tübingen 1990, 281 S., in: IDV-Rundbrief, 1992
- Ryszard  Lipczuk  (Hrsg.),  Grammatische  Studien,   in:   Studia   Germanica  Posnaniensia  XVI, 1989, S. 249-253 .
- Cathrine Fabricius-Hansen, Tempus  fugit,  in:  Studia  Germanica  Posnaniensia  XVI,  1989,  S. 264-267.
- Helgard Lörcher, Gesprächsanalytische  Untersuchungen  zur  Arzt- Patienten- Kommunikation, in: Studia Germanica Posnaniensia XV, 1986, S. 161-164.  
- Eugeniusz Tomiczek, System adresatywny w języku  niemieckim  i  polskim,  in: Studia Germanica Posnaniensia XV, 1986, S. 159-161.
- Polnisch-deutscher Sprachvergleich I. Arbeitsbuch für Fortgeschrittene, w: Glottodidactica XVII. Poznań 1985, S. 117-119.

Tłumaczenia:
- Peter Weiss, Pod stertą prosa , w: Niemcy o sobie. Naród - państwo - charakter narodowy w oczach intelektualistów niemieckich. Wybrał i wstępem opatrzył Czesław Karolak. Poznań, Instytut Zachodni 1993, S. 95-98.
- Kurt Sontheimer, Wyniki badań empirycznych, tom: jak wyżej, S. 147-150.
- Klaus Staeck, Co drugi Niemiec ma nadwagę, tom jak wyżej, S. 181-186.

Inne:
- Hohe deutsche Auszeichnung fur Waldemar Pfeiffer, w : Glottodidactica XXVII, 2000, S. 122.

Działalność wydawnicza:
Glottodidactica, nr. XXVIII, 2000
Glottodidactica XXIX 2003
Glottodidactoca XXX 2005
Zapoczątkowanie serii "Zeszyty Naukowe Katedry Glottodydaktyki i Translatoryki"; nr. 1: Marcin Maciejewski, Lokalna kompetencja komunikacyjna przedsiębiorstw Poznań
Materiały I meetingu glottodydaktycznego 2001


 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe