Paula Trzaskawka, dr

dr Paula Trzaskawka
 
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje:
Adiunkt
 
Dyżury:
środa 11:30-13:00
link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRmMjNkNmUtMTc4Yi00Y2MzLTg4ZDYtN2E3ZmU1MzdjZDcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2216fe214a-a16d-42ef-ac1a-ba5b1f9ee406%22%7d
 
Strony internetowe:
https://www.researchgate.net/profile/Paula_Trzaskawka
https://amu.academia.edu/PaulaTrzaskawka
 
Dziedziny badań naukowych oraz zainteresowania badawcze:

tłumaczenie specjalistyczne, przekład prawny i prawniczy, tłumaczenie tekstów muzycznych, artystycznych, biznesowych

 
Prowadzone zajęcia:
praktyczna nauka języka angielskiego, wymowa języka angielskiego, seminarium licencjackie
 
Członkowstwo w organizacjach zawodowych:

Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

 
Spis publikacji:
 
Monografie

Kozanecka P., A. Matulewska & P. Trzaskawka. 2017. Methodology for Interlingual Comparison of Legal Terminology. Towards General Legilinguistic Translatology. Poznań: Wydawnictwo Naukowe CONTACT. ISBN 978-83-65287-50-2.

 
Artykuły
 1. Trzaskawka P. 2020. Selected Clauses of a Copyright Contract in Polish and English in Translation by Google Translate. A Tentative Assessment of Quality. W: International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique. DOI https://doi.org/10.1007/s11196-020-09680-2. Springer Netherlands. (100 punktów)
 2. Trzaskawka P. & J. Kic-Drgas. & A. Matulewska. 2020. Cyberbullying in Polish Debate on the Białowieża National Forest. W: International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique.1-29. DOI 10.1007/s11196-020-09750-5 (100 punktów)
 3. Trzaskawka Paula. 2020. Names of Music Professions – a linguistic case study. W: The Annals of Ovidius University Constanta. Seria Filologie/Philiology. TOM XXXI / VOLUME XXXI. NO. 1 / 2020. Ovidius University Press. p. 90-105 (40 punktów)
 4. Trzaskawka Paula. 2020. Nazwy Wybranych Zawodów Leśniczych – Krótkie Badanie Diachroniczne. W: „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" nr 19. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. 277-294. (20 punktów) 
 5. Trzaskawka P. 2019. Rape-related Terminology in Japanese and its Translation into English and Polish. W: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. 58 (71): 195-209 (2019). De Gruyter.DOI: 10.2478/slgr-2019-0023. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. (40 punktów)
 6. Trzaskawka P. 2019. Analiza terminologii leśno-łowieckiej na przykładzie opery „Leśniczy w Kozienickiej Puszczy”. W: Kulturowa wartość lasu. Red.: Dariusz J. Gwiazdowicz & A. Matulewska. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. 141-160. (20 punktów)
 7. Trzaskawka P. 2017. Investigating Copyright Terminology and Collocations in Polish, English, Japanese and German. W: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 49 (62) 2017. DOI: 10.1515/slgr-2017-0014. De Gruyter. ss: 225-245.
 8. Trzaskawka P. 2018. Permissive Clauses in Copyright Contracts in Polish, English and Japanese. W: Proceedings of The Fifteenth International Conference on Law and Language of the International Academy of Linguistic Law (IALL2017): Law, Language and Justice. The American Scholars Press, Inc. ss: 272-279.
 9. Trzaskawka P. 2017. Między normą a uzusem czyli o terminologii dotyczącej instrumentów muzycznych w języku polskim i angielskim. W: NORMA A UZUS II Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ss: 115-125.
 10. Trzaskawka P. 2017. Investigating Trademark Terminology and Collocations in Polish, English, Japanese and German. W: International Journal of Law, Language and Discourse Volume 7.1. ss: 32-45.
 11. Horie Y. & P. Trzaskawka. 2017. Sworn translators and interpreters in Poland and Japan. Description of the legal reality. W: Contemporary Readings in Law & Social Justice. Vol. 9 Issue 2, p. 411-422.
 12. Horie Y. & P. Trzaskawka. 2016. Zestawienie kluczowej terminologii polskiej i japońskiej z zakresu ustaw o prawie własności przemysłowej – znaki towarowe. W poszukiwaniu ekwiwalentów funkcjonalnych.” W: “Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania”. Warszawa.
 13. Trzaskawka P. 2016. Zmiany językowe w rozporządzeniach i ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. W: Język polskiego prawa: nowe wyzwania. red. Dorota Kondratczyk-Przybylska, Adam Niewiadomski, Ewa Walewska. Warszawa. str. 243-261.
 14. Trzaskawka P. 2015. Cechy języka prawnego i prawniczego na przykładzie terminologii narodowej i unijnej. W: Język polskiego prawa: perspektywa europejska. red. Dorota Kondratczyk-Przybylska, Adam Niewiadomski, Ewa Walewska. Warszawa. str. 179-189.
 15. Trzaskawka P. 2014. Przyczynek do charakterystyki języka muzyki. W: Investigationes Linguisticae XXXI/2014. str. 57-70.
 16. Horie Y. & P. Trzaskawka. 2015. Cechy japońskiego i polskiego języka prawa. W: Comparative Legilinguistics 22/2015. red. Aleksandra Matulewska. Poznań. str. 7-22.

 
Recenzje

 1. Recenzja książki pod redakcją Kazimierza MICHALEWSKIEGO Język w prawie administracji i gospodarce w Comparative Legilinguistics 21/2015, red. Aleksandra Matulewska, Poznań 2015, str. 105-108.
 2. Recenzja książki Język a komunikacja 30 „Przekład – teorie, terminy, terminologia” pod redakcją Marii Piotrowskiej i Joanny Dybiec-Gajer w Investigationes Linguisticae XXXI/2014, str. 125-133.
 3. Recenzja książki „Terminologia języka prawnego i strategie translatorskie w przekładach kodeksu spółek handlowych na język niemiecki” Joanny Krzywdy w Comparative Legilinguistics 25/2016, red. Aleksandra Matulewska, Poznań 2016, str. 129-132.
 
Artykuły w druku
 1. Aleksandra Matulewska, Paula Trzaskawka. 2020. A Tentative Analysis of Legal Terminology Diachronic Changes and the Problem of Communication Effectiveness in Legal Settings. W: Semiotica.
 2. Trzaskawka P. 2018. The Objects of a Copyright Contract in English, Japanese and Polish. A Comparative Analysis of a Clause. W: Proceedings of International Conference on Law and Social Order.
 
Konferencje:
 
Krajowe
 1. Konferencja: Kulturowa wartość lasu. 22-24 maja 2019 Gołuchów. Referat: „Motywy leśne w operach”
 2. Konferencja „Las i historia”. 17-18 października 2019 Gołuchów. Referat: Terminologia leśna w utworach muzycznych w badaniach diachronicznych
 3. Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPiS. KONFERENCJA PT TEPiS - WARSZTATY PRZEKŁADU PRAWNICZEGO I SPECJALISTYCZNEGO i WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PT TEPiS Warszawa, 21-22 października 2017 – uczestnik. Referat: Japoński symbolizm dźwiękowy – ścisła analiza fonemów i ich znaczenia.
 4. II Kongres języka prawnego i prawniczego, 27-28 kwietnia 2017 Warszawa. Referat: Problem zapewnienia ekwiwalencji w tłumaczeniu polsko-japońskiej terminologii w zakresie spółek prawa handlowego.
 5. Wielkopolskie Koło Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu, Między słowami – czyli jak zrozumieć obcokrajowców. O różnicach kulturowych w komunikacji z udziałem tłumacza (17-18.02.2017 Kołobrzeg). Referat: Wybrane problemy tłumaczeniowe w aspekcie komunikacyjnym japońsko-polskim.
 6. Konferencja PT TEPIS XXX warsztaty przekładu prawniczego i specjalistycznego „Różnice kulturowe w aspekcie tłumaczenia specjalistycznego” (08-09.10.2016 Warszawa). Referat: Problemy tłumaczeniowe zaimków osobowych w języku japońskim.
 7. Konferencja z okazji XXV-lecia PT TEPIS „Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – nowe wyzwania” (10-11.10.2015 Warszawa). Referat: Zestawienie kluczowej terminologii polskiej i japońskiej z zakresu ustaw o prawie autorskim. W poszukiwaniu ekwiwalentów funkcjonalnych.
 8. Konferencja naukowa pt. “Perspektywy rozwoju kształcenia filologicznego: potrzeby a rzeczywistość” (18.03.2016 Poznań). Referat: Badania diachroniczne polskiego języka prawa – studium przypadku.
 9. Kongres języka prawnego i prawniczego (21-22.04.2016 Warszawa). Referat: Cechy gramatyczne w polskim języku prawniczym na podstawie umów o przeniesienie praw autorskich.
 10. Konferencja naukowa pt. „Norma a uzus. Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji” (19-20.05.2016 Poznań). Referat: Między normą a uzusem czyli o terminologii dotyczącej instrumentów muzycznych w języku polskim i angielskim.
 11. Ogólnopolska konferencja Polski Język Prawny – Perspektywa Europejska (7.05.2014 Warszawa). Referat: Cechy języka prawnego i prawniczego na przykładzie terminologii narodowej i unijnej.
 12. Przekład małych języków (5-6.07.2014 Poznań). Referat: Cechy japońskiego i polskiego języka prawa.
 13. XXIX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego (6.12.2014 Warszawa). Referat: Polska i japońska terminologia z zakresu umów o przeniesienie praw autorskich.
 14. Ogólnopolska konferencja Polski Język Prawny – Nowe Wyzwania (24.04.2015 Warszawa). Referat: Metamorfozy polskiego języka praw autorskich.
 15. Second Conference on Languages for Special Purposes and Small Languages (16.05.2015 Poznań). Referat: Cechy języka muzyki.
 16. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Barwy Instrumentów Dętych – muzyka francuska” (31 marca, 1 kwietnia 2014 Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu) – uczestnik.
 
Międzynarodowe
 1. Moskwa 18.02.2020 wykład plenarny Le Cheng, Aleksandra Matulewska, Paula Trzaskawka. A Tentative Analysis of Legal Terminology Diachronic Changes and the Problem of Communication Effectiveness in Legal Settings. The second international research & practice conference “Actual Problems of Linguistic Education at Non-Linguistic Universities” held on 18-20 February 2020
 2. XV Conference Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics 26-27.06.2020 Poznań, Poland; Referat 1: Pluricentrism Referat 2: Genocide, Musicians & Law
 3. Fourth international conference LANGUAGE AND LAW – TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES, the Białystok Legal English Centre, Faculty of Law, University of Białystok, Poland. Białystok 5-6.06.2019; Referat: Copyrights: Past, Present & Future
 4. XIV Conference Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics 28-30.06.2019 Poznań, Poland; Referat: GLOBALIZATION AND COPYRIGHTS
 5. International Conference "Innovative Trends in Teaching Language for Specific Purposes in the Context of the Current Social Instability - INNO-LSP", 2nd edition, Constanza, Romania. Referat:LANGUAGE OF MUSIC AS A LSP. THE TERMINOLOGY CONCERNING MUSICAL INSTRUMENTS IN POLISH AND ENGLISH (18-19.09.2019)
 6. Translating Europe 9-10.12.2017
 7. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW & SOCIAL ORDER LSO 2017 Constanta, Romania, October 20-21, 2017. Referat: The Objects of a Copyright Contract in English, Japanese and Polish. A Comparative Analysis of a Clause.
 8. XII Conference Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics 23- 25.06.2017. Referat: Linguistic, Legal, Translational and Usage Norms for the Purpose of Determining Translational Equivalents in the Light of Theory of Parametrization of General Legilinguistic Translatology.
 9. Third international conference LANGUAGE AND LAW – TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES, the Białystok Legal English Centre, Faculty of Law, University of Białystok, Poland. Białystok 8 - 9.06.2017. Referat: Euphemisms and metaphors in Polish, English and Japanese Criminal Law. A contrastive analysis of selected terminology.
 10. IALL2017 in Hangzhou (16-18.05.2017) Referat: Imperative, permissive and prohibitive clauses in copyright contracts in Polish, English, German and Japanese.
 11. The Seventh International Conference on Law, Language and Discourse (19.05.2017 Hangzhou).
 12. 6th International Conference on Language, Law and Discourse (01.08.2016-04.08.2016 Izrael). Referat: Invastigating Copyright Terminology and Collocations in Polish, English, Japanese and German.
 13. XI Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (24- 26.06.2016 Poznań). Referat: Investigating Trademark Terminology and Collocations in Polish, English, Japanese and German.
 14. X Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (19- 21.06.2015 Poznań). Referat: Ewolucja polskiego języka prawnego na przykładzie praw autorskich.
 15. 5th International Conference on Language, Law and Discourse (27.09.2015-1.10.2015 Szwecja). Referat: Features of English and Polish Language of Law. A Case Study of Publishing Agreements.
 16. IX Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (4- 6.07.2014 Poznań). Referat: Umowy wydawnicze polskie i angielskie w aspekcie translatorycznym.
 17. VIII Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (4- 6.07.2014 Poznań). Referat: Przekład polskiej terminologii z zakresu prawa autorskiego na język angielski. W poszukiwaniu ekwiwalentów funkcjonalnych.
 
Udział w grantach:

2013 - 2016 Wykonawca pomocniczy w projekcie badawczym o numerze 2012/07/E/HS2/00678, pt: Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego przyznanego w ramach programu Sonata Bis przez NCN

 
Działalność organizacyjna:
 1. Członek komitetu organizacyjnego corocznych konferencji międzynarodowych Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Instytut Językoznawstwa UAM ( 2013-…)
 2. Członek komitetu organizacyjnego Konferencji Wielkopolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS współorganizowana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu pt. „Między słowami”, 17-18 lutego 2017, Kołobrzeg
 3. Członek komitetu organizacyjnego Drugiej Konferencji Indonezjanistycznej – język, literatura, kultura, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 17-18 lutego 2017, Kołobrzeg
 4. Członek komitetu organizacyjnego Pierwszej Konferencji poświęconej problematyce przekładu małych języków, Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 5-6 lipca 2014
 5. Członek komitetu organizacyjnego corocznych konferencji międzynarodowych International Conference on Korean Humanities and Social Sciences – Language, Literature, Culture and Translation, Instytut Językoznawstwa UAM (2013-…)
 6. Członek komitetu organizacyjnego II Konferencji poświęconej językom specjalistycznym, Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 16 maja 2015
 7. Członek komitetu organizacyjnego konferencji i warsztatów Translating Europe 9-10.12.2017
 
Działalność redakcyjna:
 1. Redaktor, Współredaktor, Sekretarz oraz Redaktor techniczny Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication
 2. Współredaktor monografii zbiorowej „Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania”, PT TEPIS (2016)
 3. Współredaktor monografii zbiorowej „Rola ziemiaństwa wielkopolskiego w historii polskiej gospodarki leśnej i łowieckiej”. Poznań 2014: Wojewódzki Sejmik Łowiecki w Poznaniu
 4. Digitalizacja czasopisma Comparative Legilinguistics na platformę Pressto
 
Nagrody:
Nagroda Fundacji UAM na rok akademicki 2016/2017
 
Stypendia naukowe:
 1. Stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
 2. Stypendium dla najlepszych doktorantów 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe