dr Anna Pieczyńska-Sulik

Telefon
48 61 829 29 30
 
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje
adiunkt, członek Rady Programowej ILS
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych
językoznawstwo kontrastywne polsko-niemieckie, semiotyka stosowana, translatoryka
 
Dydaktyka
wstęp do językoznawstwa, gramatyka kontrastywna polsko-niemiecka, gramatyka opisowa języka niemieckiego, pragmatyka tekstu, seminarium licencjackie, PNJN
Pobyty badawcze
01.-31.08.2001 – Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii (stypendium na uczelni partnerskiej)
01.10.2001-31.01.2002 – Szkoła Wyższa (Gesamthochschule) Kassel (stypendium DAAD)
1.07.2006-31.12.2006 – Uniwersytet Humboldta/Uniwersytet Techniczny Berlin (stypendium DAAD)
 
Monografie
Idiolektale Figurencharakteristik als Übersetzungsproblem. Am Beispiel der „Unkenrufe“ von Günter Grass. Peter Lang, Frankfurt am Main 2005.
 
Artykuły
 1. "Sprachliche Ikonizität: Hirngespinst oder handfeste Wissenschaft?" Nouveaux Cahiers d'Allemand 2017 (4), 357-367.

 2. "Ikonische Dimensionen von Phrasen.  Am Beispiel der Nominalphrase" [w:]  Bartoszewicz, Iwona/Szczęk, Joanna/Tworek, Artur (2015) Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch II. Neisse Verlag, Wrocław/Dresden, 167-176.

 3. "Ähnlichkeit als Kriterium der sprachlichen Ikonizität" in: Łyp-Bielecka, Aleksandra (wyd.) (2014) Mehr als Worte, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, S. 245-254

 4. „Semiotik und Übersetzen – 30 Jahre später“ [w:] Grucza, Franciszek (red.) (2013) Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Fachsprachen in Theorie und Praxis Geschichte des Deutschen als Fremdsprachenunterricht weltweit / Geschichte von DaF weltweit. Theorie und Geschichte der Translationswissenschaft, Vol. 18, 295-298.

 1. „Ikonizität in der Übersetzungswissenschaft“ [w]: Badstübner-Kizik, Camilla (red.): (2011) Linguistik anwenden. Peter Lang Verlag, Frankfurt/M, 15-22.

 2. „Zum ikonischen Potential des Stils im verbalen Text“ [w:] Bilut-Homplewicz, Zofia / Mac, Agnieszka/ Smykała, Marta/ Szwed (Hrsg.) (2010): Text und Stil (Studien zur Text- und Diskursforschung hrsg. von Zofia Berdychowska und Zofia Bilut-Homplewicz ) Frankfurt a. M. u.a.:Peter Lang Verlag, 115-127.

 3. „JĘZYK – PRZEKŁAD – KULTURA czyli przekład w objęciach semiotyki języka  i kultury” [w:] Lewicki, Roman (red.) (2010) Przekład - Język - Kultura II. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 25-30.

 4. „Fachlexik in der literarischen Übersetzung“ [w:] Bartoszewicz, Iwona / Dalmas, Martine / Szczęk, Joanna / Tworek, Artur (red.) (2010) Germanistische Linguistik extra muros – Aufforderungen. (=Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 5), Dresden (Neisse Verlag)/Wrocław (Oficyna Wydawnicza ATUT), 2010, 165-172.

 5. „Endophorische Ikonizität als Übersetzungsproblem“ [w:] Małgorzewicz, Anna (2010) (red.) Translation. Theorie – Praxis – Didaktik. Neisse Verlag, Dresden/Wrocław, 227-239.

 6. „Zieltext als Zeichen“  [w:] Bąk, Paweł / Sieradzka, Małgorzata / Wawrzyniak, Zdzisław (red.) (2010) Texte und Translation. Peter Lang, Frankfurt am Main, 237-243.

 7. „Na tropach myśli semiotycznej w polskiej refleksji nad przekładem” [w:] Hejwowski, Krzysztof / Szczęsny, Anna / Topczewska, Urszula (red.) (2009) 50 lat polskiej translatoryki. Warszawa, 79-86.

 8. „Sprachliche Motiviertheit versus sprachliche Ikonizität“ [w:] Convivium (2009), 245-256.

 9. „O semiotyce przekładu” [w:] Rocznik Przekładoznawczy 5 (2009), 153-163.

 10. „Ikonisch markierte Strukturen in der Übersetzung” [w:] Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara / Thelen, Marcel (red.) (2008) Translation and Meaning. Part 8. Zuyd University, Maastricht School of International Communication, Department of Translation and Interpreting, Maastricht, 75-84.

 11. „Jednakowy / jednostkowy obraz świata w oryginale i w przekładzie?“ [w:] Szczęsny, Anna / Hejwowski, Krzysztof (red.) (2007) Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie. ZUP SPRINT, Siedlce, 103-108.

 12. „Perforierte /W/orte in der Übersetzung“ [w:] Wille, Lucyna / Homa, Jaromin (red.) (2006) Menschen – Sprachen – Kulturen. Tectum Verlag. Marburg, 247-255.

 13. „O językowo-kulturowych uwarunkowaniach (nie)przekładalności lapsolektu” [w:] Hejwowski Krzysztof (red.) (2005) Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologii Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w dniach 31 maja i 1 czerwca 2004r. Wszechnica Mazurska, Olecko, 179-185.

 14. „O przydatności kategorii idiolektu w przekładzie. Na materiale Wróżb kumaka Güntera Grassa" [w:] Koźbiał, Jan (red.) Recepcja. Transfer. Przekład w t. 3 (3)/2004, 103-115.

 15. „Przekład – idiolekt – idiokultura” [w:] Lewicki Roman (red.) Przekład – język – kultura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, 53-59.

 16. „Indywidualne modyfikacje frazeologizmów w poezji Wisławy Szymborskiej i ich tłumaczenie na język niemiecki” [w:] Kubiński W., Kubińska O., Wolański T.Z. (red.) Przekładając nieprzekładalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, 461-474.

 
Rezenzje
 1. Hans-Jörg Schwenk: Präfigierung im Polnischen und ihre Entsprechung im Deutschen. Zu Theorie von und lexikographischem Umgang mit Aspekt und Aktionsart. Reihe: Języki –Kultury – Teksty – Wiedza. Band 8, Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa, 301 S. [w:] Glottodidactica XXXV (2009), 199-202.

 2. Ilona Kromp: Eigennamen in der deutschen und polnischen Kinderliteratur unter textlinguistischem und translatorischem Aspekt. Danziger Beiträge zur Germanistik, Band 24, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2008, 162 S. [w:] Studia Germanica Posnaniensia XXXI (2008), 184-186.

 3. Grażyna Zenderowska-Korpus: Sprachliche Schematismen des Deutschen und ihre Vermittlung im Unterricht DaF. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2004, Band 12, 238 S. [w:] Glottodidactica XXXII (2006), 218-219.

 4. Andrzej Kątny (red.): Kontakty językowe w Europie Środkowej. Sprachkontakte in Mitteleuropa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w dniach 23-24.06.2003., Wszechnica Mazurska, Olecko 2004 [w:] Studia Germanica Gedanensia 15 (2007), 220-224.

 5. Marek Gładysz: Lexikalische Kollokationen in deutsch-polnischer Konfrontation. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2003 [w:] Studia Niemcoznawcze XXIX t., Warszawa 2005, 883-884; również [w:] Convivium 2004, 383-385.

 6. Lucyna Wille: Semantische Figuren in der Übersetzung. Ein Spiel mit Wort und Werk. Tectum Verlag, Marburg 2003 [w:] Kątny Andrzej (red.) Das literarische und kulturelle Erbe von Danzig und Gdańsk. Peter Lang, Frankfurt am Main 2004, 204-205.

 7. Eliza Pieciul: Literarische Personennamen in deutsch-polnischer Translation. Eine kontrastive Studie aufgrund von ausgewählten Prosawerken von Thomas Mann. Peter Lang, Frankfurt am Main 2003 [w:] Kolago Lech (red.) Studia Niemcoznawcze, XXVII t., Warszawa 2004, 801-802; również [w:] Convivium 2004, 401-402.

 8. Małgorzata Płomińska: Farben und Sprache. Deutsche und polnische Farbbezeichnungen aus kontrastiver Sicht. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003 [w:] Studia Germanica Gedanensia 11 (2003), 395-397.

 9. Griesbach Heinz, Dora Schulz 1000 idiomów niemieckich. Z przykładami, tłumaczeniem i indeksem, Langenscheidt, Berlin 2002 [w:] Glottodidactica  XXX/XXXI (2005), 317-318.

 
Sprawozdania
„Festschrift für Professor Ulrich Engel” [w:] Glottodidactica. XXVII (1999), 121-122.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe