dr Marta J. Bąkiewicz

Urlop: 01.10.2021-30.11.2021

Telefon
(61) 829 29 25 (Sekretariat)
 
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualne stanowisko

Adiunkt
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych

literaturoznawstwo, komparatystyka literacka, literatura niemiecka w ujęciu interdyscyplinarnym, kulturowa teoria literatury, geopoetyka, polsko-niemieckie kontakty kulturowe, kultura pamięci

Dydaktyka

Przekład literatury pięknej, Wstęp do literaturoznawstwa, Interpretacje literackie, Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego, Literatura polsko-niemieckiego pogranicza
 
Projekty badawcze

Kierownik projektu

2014-2015
Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza
Projekt polsko-niemiecki
Partnerzy:
Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
Uniwersytet Zielonogórski
Kleist-Museum Frankfurt (Oder)
Projekt finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki

2006-2010
Miejsce i rola tekstu publicystycznego i eseju w przestrzeni niemieckiej literatury
Projekt doktorski
 
Udział w projektach

2020

DE-RE-BORD Socio-spatial transformations in German-Polish "interstices". Practices pf debordering and rebordering.
Projekt polsko-niemiecki
Kierownik projektu:
Prof. Dr. Gabriela Christmann (Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung)
Prof. dr hab. Jerzy Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / Wydział Socjologii)
Funkcja w projekcie: ekspert

2018
Über-Setzen verbindet – tłumaczenie łączy. Projekte für Generationen
Projekt polsko-niemiecki
Muzeum Kleista we Frankfurcie nad Odrą
Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum
Projekt finansowany przez Kulturland Brandenburg
Funkcja w projekcie: partner i wykonawca (opracowanie koncepcji i przeprowadzenie spotkania literackiego z Tiną Stroheker podczas rejsu odrzańskiego)

2018
Udział w warsztatach (19-20.02.2018) w Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung w Erkner ramach projektu „Socio-Cultural Constructions of Vulnerability and Resilience. German and Polish Perceptions of Threatening Aquatic Phenomena in Odra River Regions” (grant DFG/NCN, nr UMO-2014/15/G/HS6/04981)
Kierownik projektu:  
Prof. Dr. Gabriela Christmann (Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung)
dr Anna Orzechowska-Barcz (Instytut Badań Literackich PAN)
Funkcja podczas warsztatów: ekspert
 
2016-2017
Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje
Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie grantu nr DEC-2013/09/B/HS2/01132,
Patronat: Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk
Funkcja w projekcie: specjalista ds. literatury na polsko-niemieckim pograniczu

2014
Społeczność pogranicza. Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 r.
Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Beata Halicka
Projekt polsko-niemiecki
Partnerzy:
Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach
Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
Funkcja w projekcie: wewnętrzy partner

2013-2014
Religia w przestrzeni transnarodowej. Transnarodowość w przestrzeni religijnej. Przestrzenne, literackie i teologiczne doświadczenia. Aspekty pogranicza z perspektywy polskiej i niemieckiej
Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle, dr Alexander Tölle
Projekt polsko-niemiecki
Partnerzy:
Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach
Katolickie Centrum Studenckie „Parakletos“ w Słubicach
Oekumenisches Europa-Centrum e.V. Frankfurt (Oder)
Funkcja w projekcie: wykonawca

2012
Teatr-Dramat-Społeczeństwo. Dzisiejsza percepcja dzieła Bertolta Brechta
Kierownik projektu: prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk
Projekt polsko-niemiecki
Partnerzy:
Uniwersytet Śląski
Bertolt Brecht Archiv w Berlinie
Funkcja w projekcie: wykonawca

2012
Twórczość Gerharta Hauptmanna w 150. rocznicę śmierci
Kierownik projektu: prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk
Projekt polsko-niemiecki
Partnerzy:
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet w Kolonii
Uniwersytet Łódzki
Funkcja w projekcie: wykonawca

2012
Eberhard Hilscher – pisarz, historyk i badacz niemieckiej literatury
Kierownik projektu: prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk
Projekt polsko-niemiecki
Partnerzy:
Uniwersytet Śląski
Biblioteka Państwowa w Berlinie
Muzeum Regionalne w Świebodzinie
Funkcja w projekcie: wykonawca

Publikacje

Monografie


Literatura, społeczeństwo i polityka w twórczości publicystycznej Maxa von der Grüna. Wrocław 2015. ss. 235.

Tomy i monografie zbiorowe

Bąkiewicz, Marta Jadwiga (red.): Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza. Zielona Góra 2017. ss. 322.

Bąkiewicz, Marta Jadwiga (red.): An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum. Ferdinand Schöningh Verlag. Paderborn 2016. ss. 301.

Grażyna Barbara Szewczyk, Zbigniew Feliszewski, Marta Jadwiga Bąkiewicz (red.): Wokół Bertolta Brechta. Studia i szkice. Wydawnictwo Universitas. Kraków 2016. ss. 270.

Artykuły

Zwischen Fremdheit und Annäherung. Deutsch-Polnische Nachbarschaft im Spiegel der Literaturzeitschrift "Die Fähre". W: Zbigniew Feliszewski, Monika Blidy (red.): Fremdheit - Andersheit - Vielheit. Studien zur deutschsprachigen Literatur und Kultur. Berlin 2019, s. 203-213.

"Działanie przez odsłanianie." Max von der Grün jako pisarz zaangażowany. W: Monika Wolting, Ewa Jarosz-Sienkiewicz (red.): Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności we współczesnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego. Kraków 2018, s. 235-248.

Znad europejskiej rzeki do światowej metropolii. Przyczynek do literackiej biografii Jochena Kleppera. W: Szewczyk, Grażyna Barbara (red.): „Zaranie Śląskie. Seria druga”. Katowice 2017, s. 20-27.

Obraz Wrocławia w powieści „Schuhbrücke” Wolfa Kampmanna. W: Hałub, Marek (red.): Wroclove. Fenomen kultury europejskiej. Wrocław 2017, s. 214-219.

Region w dialogu. W: Bąkiewicz, Marta Jadwiga (red.): Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza. Zielona Góra 2017. s. 15-24.

Dialektyka luk i wypełnień. Przyczynek do współczesnych badań nad krajobrazem kulturowym. W: Bąkiewicz, Marta Jadwiga (red.): Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza. Zielona Góra 2017. s. 43-54.

Lubuskie w dialogu z pamięcią. W: Chojnowski Zbigniew, Rybicka Elżbieta (red.): Regionalizm literacki – historia i pamięć. Kraków 2017, s. 339-348.

Kultur der Nachbarschaft. W: Bąkiewicz, Marta Jadwiga (red.): An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum. Ferdinand Schöningh Verlag. Paderborn 2016, s. 9-20.

Ein Lebuser Palimpsest zwischen gestern und heute. W: Bąkiewicz, Marta Jadwiga (red.): An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum. Ferdinand Schöningh Verlag. Paderborn 2016, s. 23-39.

Ein literarischer Entwurf des Grenzraumes am Beispiel des Romans Pogranicze von Eugeniusz Paukszta. W: Chylewska-Tölle Aleksandra, Tölle Alexander (red.): Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Księga Jubileuszowa Profesora zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja Jana Szwarca // Auf beiden Seiten der Oder. Europäische, nationale und regionale Aspekte der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Festschrift für Professor Dr. habil. Dr. h.c. Andrzej Jan Szwarc. Berlin 2016, s. 139-152.

Vinum vita est. Polsko-niemiecki krajobraz z winem w tle. W: Renata Dampc-Jarosz; Zbigniew Feliszewski (red.): Na rozdrożach literatury. Wokół badań komparatystycznych nad literaturą i kulturą niemieckojęzyczną. Katowice 2016, s. 91-112.

Emocje na granicy. Przestrzeń wojenna w powieści Wychowanie pod Verdun Arnolda Zweiga. W: Szewczyk Grażyna Barbara, Kaczmarek Ryszard (red.): I wojna na Śląsku. Historia – literatura – kultura. Katowice 2016, s. 208-217.

Dialektyka dobra i zła. Teatralne inscenizacje „Dobrego człowieka z Seczuanu”. W:  Grażyna Barbara Szewczyk, Marta Jadwiga Bąkiewicz, Zbigniew Feliszewski (red.): Wokół Bertolta Brechta. Studia i szkice. Wydawnictwo Universitas. Kraków 2016, s. 168-183.

Kulturowo-historyczny krajobraz Nadodrza w kręgu odpominań. W: Nodzyński Tomasz, Tureczek Marceli (red.): Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia. Zielona Góra 2015, s. 269-282.

Literackie pogranicze Eugeniusza Paukszty. W: Browarny Wojciech, Lisak-Gębala Dobrawa, Rybicka Elżbieta (red.): Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Kraków 2015, s. 205-219.

Die nahe Fremde. Religion im Spannungsverhältnis von Pop-Kultur und Emanzipation. W: Chylewska-Tölle Aleksandra, Tölle Alexander (red.): Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive. Berlin 2014, s. 127-141.
 
Von Venedig über Zauberberg bis nach Ägypten. Zur Rezeption Thomas Manns im Werk von Eberhard Hilscher. W: Kolago Lech (red.): Studia Niemcoznawcze. Band LIII. Warszawa 2014, s. 313-323.
 
Deutsche Kritiker über Inszenierungen des Dramas „Vor Sonnenaufgang” von Gerhart Hauptmann. W: Kuczyński Krzysztof (red.): Carl und Gerhart Hauptmann-Jahrbuch. Band VII. 2013, s. 153-169.

Mit 16 Jahren am Abgrund. Christine Nöstlingers realistischer Roman Andreas oder Die unteren 7 Achtel des Eisbergs. W: Zeszyty naukowo-dydaktyczne NKJO Zabrze 2012, s. 25-34.

Zwischen Veränderungswillen und Konsumzwang. Der Mensch und die Arbeit in Max von der Grüns Roman „Irrlicht und Feuer“. W: Zeszyty naukowo-dydaktyczne NKJO Zabrze. Zabrze 2011.

Die literarische Biografie Max von der Grüns. W: Kolago Lech (red.): Studia Niemcoznawcze. Band XLIII. Warszawa 2009, s. 243-253.

Die Tochtergestalten und ihre Schicksale im Prosawerk Max von der Grüns – dargestellt an den Romanen „Männer in zweifacher Nacht“ (1962), „Irrlicht und Feuer“ (1963), „Stellenweise Glatteis“ (1973), „Flächenbrand“ (1979). W: Zeszyty naukowo-dydaktyczne NKJO Zabrze 2009, s. 82-92.

Christine Nöstlinger: „Maikäfer flieg” und „Die unteren sieben Achtel”. W: Pubanz Benno (red.): Beiträge zur deutschen Gegenwartsliteratur. Hamburg 2004, s. 16-26.

Recenzje

Bąkiewicz Marta Jadwiga: Barwny korowód artystów. Recenzja monografii Niny Nowary-Matusik, Oblicza artsytów. W kręgu narracji Eberharda Hilschera. Universitas, Kraków 2016, ss. 271. W: "Filologia Polska. Rocznik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra 2018 (4), s. 471-474.

Bąkiewicz Marta Jadwiga: Ziemia Lubuska eseistycznie. Recenzja tomu Ziemia Lubuska-eseje i reminiscencje Studia Zachodnie. Tom XVII. Zielona Góra 2015.

Tłumaczenia

Nowacki Marek (red.): Eberhard Hilscher i jego związki ze Świebodzinem. Świebodzin 2017. [Tłumaczenie na język niemiecki].

Gutkowska, Barbara: Das Testament der Zeitschrift Sztuka i Naród (Kunst und Volk). Zur Prosa Andrzej Trzebińskis [Tłumaczenie na język niemiecki]. W: Jürgen Egyptien (red.): Erinnerung in Text und Bild zur Darstellbarkeit von Krieg und Holocaust im literarischen und filmischen Schaffen in Deutschland und Polen. Berlin 2012, s. 237-250.

Hermann Korte: Po romantyzmie. Kanon literacki późnego Eichendorffa na przykładzie Historii niemieckiej powieści z 1851 roku [Tłumaczenie na język polski]. W: Szewczyk Grażyna Barbara, Dampc-Jarosz Renata (red.): Joseph von Eichendorff. Poeta niemieckiego romantyzmu z perspektywy Niemców i Polaków. Wrocław 2009, s. 103-112.

Inne publikacje

Tropy kultury nas brzegiem Odry. Rozmowa z Januszem Wójcikiem. W: "Śląsk", nr 9, wrzesień 2020, s. 9-11.

Budując mosty i łącząc dwa brzegi. W: Życie Uniwersyteckie. Nr. 6 (273)/2016, s. 16-17.

Pozdrowienie Środkowej Odrze. W: Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 1-3, 2015, s. 40-41.

Eichendorff neu lesen. Eichendorff czytany dziś. In: Zeszyty Eichendorffa – Eichendorff-Hefte. październik-grudzień 2007, s. 84-91.
 
Wykłady

20.02.2020

Tytuł wykładu: Perception of the Oder River by the contemporary Polish and German creators of culture. Based on (literary) interview
Expert Workshop (II) 20-21.02.2020:
De-Re-Bord. Socio-spatial transformations in German-Polish "interstices" Practices of debordering and rebordering.

08.05.2019
Tytuł wykładu: Deutsch-Polnische Oderschiffsfahrten auf dem Poetendamfer
23. Internationales Oder/Havel-Colloquium

20.02.2019
Tytuł wykładu: Die Erfahrung des deutsch-polnischen Grenzraumes aus literaturhistorischer Perspektive
Workshop "Grenzen und Grenzgänge"
Organizator: Das Sächsische Landesamt für Schule und Bildung

20.04.2018
Tytuł wykładu: Vergessener Ort? Schiedlo an der Oder aus literaturwissenschaftlicher Perspektive
Organizator wykładu: Landschaftspflegeverband "Naturpark Schlaubetal/Gubener Heide/Oder Neiße" e. V. w Ratzdorf
 
09.02.2018
Tytuł wykładu: Lubuski palimpsest - zarys metodologii badań regionalnych
Organizator: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

04.01.2018
Tytuł wykładu: Zapomniane miejsce? Szydłów nad Odrą – rozpoznania z perspektywy historycznej i literaturoznawczej
Wykład wraz z prof. UAM dr hab. Grzegorzem Podrucznym, w formule interdyscyplinarnej, dwujęzycznej.
Organizator: Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach

13.11.2017
Tytuł wykładu: Vinum vita est. Krajobraz kulturowy z winem w tle
Organizator: Uniwersytet Zielonogórski / Konferencja: „Wino w literaturze i kulturze“

30.01.2017
Tytuł wykładu: Kulturlandschaft in der regionalen Literatur des Lebuser Landes
Organizator: Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Mainzer Polonicum)

12.01.2017
Tytuł wykładu: An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum
Organizator:
Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin
Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Brandenburg e. V.

04.11.2016
Konferencja (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Fremdheit und Andersartigkeit in der Kultur, Literatur und Sprache im 20. und 21. Jahrhundert
Tytuł wykładu: Zwischen Fremdheit und Freundschaft. Deutsch-polnische Nachbarschaft im Spiegel der Literaturzeitschrift „Die Fähre“

27.10.2016
Tytuł wykładu: An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum
Organizator: Haus Brandenburg (Fürstenwalde)

18.10.2016
Kongres Germanistów (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł wykładu: Obraz Wrocławia w powieści „Schuhbrücke” Wolfa Kampmanna

20.04.2016
Festiwal Nauki i Sztuki UAM (Słubice)
Temat wykładu: „Moja # mała # ojczyzna. Lubuskie w dobie nowych mediów”

13-14.04.2016
Konferencja (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Regionalizm Literacki Wobec Historii i Pamięci
Tytuł wykładu: Lubuskie w drodze ku dialogiczności pamiętania

08.03.2016
Cykl wykładów „Unsere Nachbarn Polen” (Berlin)
Tytuł wykładu: Topologische Wende in der Literatur des deutsch-polnischen Grenzgebiets am Beispiel des Lebuser Landes
Organizator: Fraueninitiative Berlin-Warschau

11.09.2015
Konferencja (Gorzów Wielkopolski): Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia
Tytuł wykładu: Kulturowo-historyczny krajobraz Nadodrza w kręgu odpominań

03.09.2015
Tytuł wykładu: Kultur der Nachbarschaft: Eine literaturwissenschaftliche Annäherung an den deutsch-polnischen Grenzraum
Organizator: Friedrichshain-Kreuzberg-Museum w Berlinie

12.05.2015
Tytuł wykładu: Zum kultur-literarischen Neuanfang im Lebuser Land
Rozmowa nadgraniczna

Organizator: Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum, Oekumenisches Europa-Centrum Frankfurt (Oder) e.V.

20.02.2015
Wykład w Literackim Salonie w Berlinie
Tytuł wykładu: Zwei Ufer hat der Strom. Deutsche und polnische Literatur über die Oder
Organizator: Dr. Sigrid Kleinmichel (Freie Universität Berlin)

26.11.2014
Konferencja (Słubice/Frankfurt (O)): Kulturgeschichtliche Landschaft des Mittleren Oderraumes
Tytuł wykładu: Lebuser Palimpsest zwischen gestern und heute

24.10.2014
Konferencja (Uniwersytet Śląski w Katowicach): I wojna światowa na Śląsku. Historia – Literatura – Kultura
Tytuł wykładu: Przestrzeń wojenna bitwy pod Verdun Arnolda Zweiga

17.10. 2014
Konferencja (Uniwersytet Wrocławski): Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku
Tytuł wykładu: Literackie pogranicze Eugeniusza Paukszty

09.10.2014
Konferencja (Schloβ Trebnitz): 23. Jahrestagung umweltengagierter Schriftstellerinnen und Schriftsteller „Brodowiner Gespräche“
Tytuł wykładu: Die Oder als kulturtragendes Element in der deutschen und polnischen Literatur

05.07.2014
Konferencja (Słubice/Frankfurt (O)):  Die Gemeinschaft des Grenzlandes. Zu Problemen der Identifikation mit der Region von polnischen und deutschen Bewohnern des Oderraumes nach 1945
Tytuł wykładu: Die kultur-literarische Biografie der Oder

03-04.03.2014
Konferencja (Słubice/Frankfurt (O)): Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Aspekte der Grenzerfahrung aus polnischer und deutscher Perspektive
Tytuł wykładu: Die nahe Fremde. Religion im Spannungsverhältnis von Emanzipation und Popkultur

03.02.2014
Osteuropakolloqium 
Tytuł wykładu: Das literarische Grenzland
Organizator: 
Prof. Dr. Werner Benecke (Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder))

07.09.2013
Deutsches Polen-Institut Darmstadt
Tytuł wykładu: Kulturgeschichtliche Landschaft des Lebuser Landes
 

Stypendia, staże, pobyty badawcze

24.02.-20.03.2020

Staż naukowo-badawczy w Leibniz Institut für Raumbezogene Sozialforschung w Erkner

01.09.2018-30.09.2018
Stypendium badawcze przyznane przez Deutsches Polen-Institut w Darmstadt

23-29.08.2015
Pobyt badawczy w Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen

15.05.2014-15.02.2015
Laureatka programu „Mentoring für Postdoktorandinnen“ na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (program wspierany przez Ministerstwo Nauki, Badań i Kultury Landu Brandenburgii ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

01.07.2014-30.12.2014
Post-Doc-stypendium przyznane przez B/Orders in Motion Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 
31.8. - 8.9.2013
Udział w Akademii dla młodych naukowców w Deutsches Polen-Institut w Darmstadt
 
06.07-06.08.2009
Pobyt badawczy w Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt w Dortmundzie
               
05-30.08.2007
Internationaler Fereinkurs na Uniwersytecie w Trewirze
 
01.03.2003-30.07.2003
Studia na kierunku germanistyka na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie w ramach programu wymiany studentów SOCRATES - ERASMUS
 
 
 
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe