Prof. zw. dr hab. Waldemar Pfeiffer

Telefon

0618292925

 

email

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aktualne stanowisko i funkcje

Profesor Senior UAM

 

Podstawowe dziedziny badań naukowych

glottodydaktyka ogólna, język niemiecki jako język obcy, polityka językowa, teoria i praktyka preparacji i ewaluacji materiałów dydaktycznych, interkulturowa germanistyka i lingwistyka stosowana.

 

Pobyty badawcze

1969-1970 - Instytut Herdera na Uniwersytecie im. K. Marksa w Lipsku

1973-1974 - profesura gościnna na Uniwersytecie Florida, Gainesville, USA (kursy j. niemieckiego, gramatyki opisowej j. niemieckiego i niemiecko-angielskiej gramatyki kontrastywnej)

1978-1979 - stypendium naukowe Fundacji im. Aleksandra Humboldta w Bonn w Instytucie Języka Niemieckiego w Mannheim (opiekun: prof. dr Ulrich Engel) i w Instytucie im. Goethe'go w Monachium (opiekun: dr Werner Bartsch)

1.10.1984-30.04.1985 - stypendium naukowe Fundacji im. A. Humboldta w Instytucie Języka Niemieckiego jako Filologii Obcej na Uniwersytecie w Heidelbergu (opiekun: prof. dr Rainer Dietrich)

1.7. - 30.09.1988 - stypendium naukowe Fundacji im. A. Humboldta w Instytucie Badań Nauczania Języków na Uniwersytecie w Bochum (opiekun: prof. dr Karl-Richard Bausch)

1989-1990 - profesura gościnna na Uniwersytecie Saarland w Saarbrücken (wykłady: podstawy glottodydaktyki ze szczególnym uwzględnieniem języka niemieckiego jako obcego; ćwiczenia (Hauptseminar): kontrastywna analiza podręczników; ćwiczenia (Proseminar): czynniki efektywnej nauki języka obcego)

1991 i 1992 - wykłady zlecone na Uniwersytecie Saarland, wykłady i ćwiczenia: Teoria i praktyka glottodydaktyki, Formy socjalne na lekcji języków obcych, Sprawność czytania na lekcji języków obcych

1993-1994 - profesura gościnna na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

1994-2003 - Kierownik Katedry Dydaktyki Języków Obcych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

 

Współpraca międzynarodowa

Liczne wykłady na uniwersytetach, w wyższych szkołach pedagogicznych, na konferencjach i kongresach w Anglii, Australii, Austrii, Belgii, CHRL, Czechosłowacji, Danii, Francji, Holandii, Japonii, na Kubie, w Niemieckiej Republice Demokratycznej, Portugalii, Republice Federalnej Niemiec, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, na Węgrzech i w Związku Radzieckim

 

Spis publikacji

Ogółem ponad 150 publikacji, w tym 14 książek, 30 podręczników (8 serii materiałów) do nauczania języka niemieckiego w szkolnictwie polskim, opracowanie 3 niemieckich podręczników dla uczniów polskich, a także ponad 60 artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach i publikacjach w kraju i za granicą

 

Artykuły w latach 2004-2009

Pfeiffer, W. 2004. Glottodidaktik und –methodik im Spannungsfeld von Theorie und Praxis. Ein Essay. W: Dębski, A. (Hrsg.) Festschrift für Professor Olga Dobijanka-Witczakowa. Kraków, 2004, 91-98

 

Pfeiffer, W. 2004. Aktualne zagadnienia i wyzwania dla polskiej polityki językowej. W: Bartoszewicz, I., Hałub, M., Jurasz, A. (Wyd.). Werte und Wertungen. Sprach-, Literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift für Eugeniusz Tomiczek. Wrocław, 188-193

 

Pfeiffer, W. 2004. Interkulturowa glottopedagogika  nowa dyscyplina naukowa? Uwagi do dyskusji. W: Badstübner-Kizik, C., Rozalowska-Żądło, R., Uniszewska, A. Sprachen lehren, Sprachen lernen. Festschrift für Professor Halina Stasiak zum 70. Geburtstag. Gdańsk, 71-84

 

Pfeiffer, W. 2004. Die Qual der Wahl oder was muß ich tun um ein geeignetes Lehrwerk zu wählen. W: Hallo Deutschlehrer, 10-11

 

Pfeiffer, W. 2005. Von der Idee zur Verwirklichung: organisatorisch-juristische Schritte bei der Gründug des Collegium Polonicum. W: Duda, G., Wojciechowski, K. Trans-Uni. Herausforderungen des Managments bei der internationalen Hochschulzusammenarbeit in den Grenzregionen. Bonn 205, 194-204

 

Pfeiffer, W. 2005. Gedanken zu polnischen und europäischen Sprachenpolitik und Integration. W: Leewen, E.C.van (Hrsg.). Sprachenlernen als Investition in die Zukunft. Wirkungskreise eines Sprachlernzentrums. Festschrift für Heinrich P. Kelz zum 65. Geburtstag. Tübingen, 305-315

 

Pfeiffer, W. 2005. Von der linguistisch bezogenen Fremdsprachendidaktik zur interkulturellen Fremdsprachenpädagogik ODER ein polnischer Professor an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). W: Schwan, G. (Hrsg.) Universitätsschriften – Herausragende Ereignisse / Antrittsvorlesungen. Weimar, 7-22

 

Pfeiffer, W. 2005. Motywacja – aktywizacja – rozwijanie umiejętności mówienia na przykładzie podręcznika ICH BIN ICH ... und DU BIST DU. W:Hallo Deutschlehrer, 36-38

 

Pfeiffer, W. 2007. Zum Paradigmenwechsel und seiner Implikationen in der wissenschaftlichen Glottodidaktik. Ein Diskussionsbeitrag. W: Mikołajczyk, B., Kotin, M. Terra grammatica. Ideen – Methoden – Modelle. Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag. Frankfurt (M.), Poznań, 309-318

 

Pfeiffer, W. 2008. Gedankenstriche zur Thematik Europa, soziale Kohäsion, und Sprache. W:Raasch, A., Wessela, E. (Hrsg.) Europäische Nachbarschaftspolitik: Soziale Kohäsion durch Sprache. Dokumentation eines Bilanz- und Impulskolloquiums der Europäischen Akademie Otzenhausen. Saarbrücken, 17-20

 

Pfeiffer, W. 2008. Der Internationale Deutschlehrer-Verband aus meiner Sicht. W: IDV-Magazin 2008, www.idvnetz.org.de, 16 stron (publikacja nie numerowana)

 

Pfeiffer, W. 2009. Großprojekt mit Hindernissen. W: Pyritz, R., Schütt, M. (Hg.). Die Viadrina – Eine Universität als Brücke zwischen Deutschland und Polen. Berlin, 59-70

 

Pfeiffer W. 2009. Moi Niemcy – trudne pytania. W: Orłowski, H. (Red.).Moje Niemcy – moi Niemcy. Odpominania polskie. Poznań, 143-158.

 

Działalność wydawnicza

1977-1995 - wydawca czasopisma fachowego "Glottodidactica. An international journal of applied linguistics", Poznań,

wydawca bądź współwydawca i współautor licznych materiałów konferencyjnych i prac zbiorowych (patrz lista publikacji)

współwydawca czasopisma "IDV-Rundbrief" (tu m.in. liczne artykuły

wstępne (1977-1993)

wydawca serii monografii „Język – Kultura – Komunikacja” Wydawnictwo Naukowe UAM - od 2007r. (13 tom w druku)

wydawca serii „Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik – od 2011 r. (ukazały się 1. tom, 2. tom, 3. tom,  kolejne w przygotowaniu)

 

Ważniejsze nagrody i odznaczenia

28.09.1986 Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

28.09.1986 Medal Prof. Ludwika Zabrockiego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

19.11.1986 "Jacob- und Wilhelm-Grimm-Preis" Niemieckiej Republiki Demokratycznej za wybitne osiągnięcia naukowe i pedagogiczne w promowaniu języka niemieckiego za granicą

02.09.1987 Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta Ordens

26.04.1989 Honorowe Odznaczenie Miasta Poznania

14.10.1992 Medal Komisji Edukacji Narodowej

02.08.1997 Członek Honorowy Der Internationale Deutschlehrer-Verband

25.06.1998 Medal Humboldta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta w Bonn

28.06.1998 Medal Societas Humboldtiana Polonorum

10.05.1999 Krzyż Zasługi ze Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec

od 2002 Członek honorowy Rotary Club we Frankfurcie nad Odrą

07.12.2005 Honorowy Obywatel Słubic

07.05.2009 Honorowy prezes Societas Humboldtiana Polonorum

Trzy nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe 
Trzy nagrody naukowe Rektora UAM

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe