dr hab. Agnieszka Nowicka


Telefon
0618292921
 
E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ORCID

RESEARCH GATE

Stanowisko
profesor UAM
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych
Etnometodologia
Analiza konwersacyjna
Analiza kategoryzacji społecznych
Komunikacja interkulturowa
Dyskurs argumentacyjny i medialny
Dydaktyka angielskiego jako języka obcego
 
Dydaktyka
Analiza dyskursu, analiza konwersacyjna, dydaktyka j. angielskiego, gramatyka kontrastywna polsko-angielska, język angielski akademicki, komunikacja interkulturowa, metodologia badań nauczycielskich,  praktyczna nauka języka angielskiego, tłumaczenie pisemne tekstów użytkowych angielsko-polskie, seminarium magisterskie i licencjackie.
 
Współpraca międzynarodowa
2005-2007 uczestnictwo w europejskim projekcie badawczym Socrates/Erasmus: Pour le multilinguisme: exploiter a l'école la diversité des contextes européens - coord. Universite de Liege / Socrates, współpraca - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Wydział Neofilologii) i Université de Liège, Belgia.
 
Spis publikacji
 
Monografie

2017.  Ethnic Categorization in Interviews in English as a Lingua Franca.  Frankfurt am Main/Bern: Peter Lang. ISBN: 978-3-631-64994
2007. Pour le multilinguisme: Exploiter á l’éecole la diversité des contextes européens. Résultats d’une étude internationale. Éditions de l’Université de Liège. (Z George Androulakis, Christine Beckmann, Christiane Blondin i inn.)

http://www.uni-giessen.de/rom-didaktik/Multilingualism/download/facette1%20integral.pdf/

2007. Wielojęzyczność a wykorzystanie różnorodności kontekstów europejskich w nauczaniu szkolnym.  Poznań: Wydział Neofilologii UAM. (Z Weroniką Wilczyńską,  Joanną Górecką i inn.)

http://www.uni-giessen.de/rom-didaktik/Multilingualism/download/facette1%20pologne.pdf/

2002. dysertacja doktorska: Sygnały dialogowe i działania argumentacyjne w dyskusjach osób uczących się języka angielskiego. Rozwijanie samodzielności komunikacyjnej poprzez negocjowanie. (ang. Dialogic Signals and Argumentative Actions in the Discussions of Learners of English as a Foreign Language. Developing Communicative Independence by Negotiating). (promotor: prof. dr hab. Izabela Prokop). Biblioteka Główna UAM, Poznań oraz Biblioteka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM. Repozytorium amur: http://hdl.handle.net/10593/7500


Artykuły


 • 2021. Zastosowanie analizy konwersacyjnej w dydaktyce akademickiej. w: Neofilolog 56(1): 107-122. https://doi.org/10.14746/n.2021.56.1.8
 • 2018: Are differences in discourse patterns relevant for the participants of interactions in English as a lingua franca? w: Investigationes Linguisticae 40, s. 12–24. DOI: 10.14746/il.2018.40.2 
 • 2016. (z Joanną Górecką). „Rozwijanie kompetencji interkulturowej przy wykorzystaniu zasobów medialnych: interpretacja celów zadania przez osoby uczące się na przykładzie dyskusji online”, w: Anna Jaroszewska, Beata Karpeta-Peć, Maciej Smuk, Joanna Sobańska, Jolanta Sujecka-Zając (red.), Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania. Redakcja. Warszawa: Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki UW, 137-152.
 • 2015. (z Joanną Górecką) „Uczenie się w interakcjach argumentacyjnych a tożsamość ucznia jako rozmówcy”, Lingwistyka Stosowana 14 (3): 41-55.
 • 2014. “Non-Normative Identities in Intercultural Talk”, w: Hadrian Lankjewicz i Emilia Wąsikiewicz-Firlej  (red.),  Languaging Experiences: Learning and Teaching Revisited. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 116–129. 
 • 2013. „Intersubiektywność w komunikacji w j. angielskim jako lingua franca”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze 25: 41-55.
 • 2011. "Authenticity in oral communication of instructed L2 learners", w: Mirosław Pawlak, Ewa waniek-Klimczak i Jan Majer (red.), Speaking in Contexts of Instructed Foreign Language Acquisition. Multilingual matters, 24-41 (Z Weroniką Wilczyńską).http://hdl.handle.net/10593/8210
 • 2010. “Negotiating the racial other in interactions in English as a lingua franca”, w: Maria Jodłowiec i Justyna Leśniewska (red.), Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century. Volume 2: Language and Culture. Kraków: Jagiellonian University Press, 113-126.http://hdl.handle.net/10593/8249
 • 2010. “Frames in american TV discussions”,  Romanian Journal of English Studies (Timişoara: EUV, Editura Universităţii de Vest) 7:  308-321. http://hdl.handle.net/10593/6234
 • 2009. „Negotiating ethnic descriptions in English as a lingua franca”,  B.A.S. - British and American Studies. (Timişoara: EUV, Editura Universităţii de Vest),  XV : 253 – 269. http://hdl.handle.net/10593/6233
 • 2009. „Dealing with communicative problems in English as a lingua franca”, Kalbotyra – Linguistics. Germanic and Romance Studies. Vilnius: Vilnius University Publishing House, 222-230.http://hdl.handle.net/10593/6222
 • 2008. „Współczesne badania nad autonomią w dydaktyce języków obcych w Polsce”, Języki Obce w Szkole 6, Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 264-288. (Z Joanną Górecką i Małgorzatą Kubicą.)
 • 2008. „Situated identities and interaction learning”,  w: Monika Kusiak. (red.), Dialogue in Foreign Language Education. Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego,  71-83. http://hdl.handle.net/10593/6222
 • 2008. „Ocena kompetencji komunikacyjnej w konsultacjach i wywiadach w języku angielskim jako lingua franca”, w: Maria Jodłowiec i Anna Niżegorodcew (red.), W stronę nowoczesnego nauczania języków obcych (seria Język a komunikacja. Tom 22). Kraków: Wydawnictwo Tertium, 107-117.
 • 2008 „Uczenie działań komunikacyjnych poprzez bezpośrednią instrukcję”, w: Mirosła Pawlak (red.), Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań-Kalisz-Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 123-134. http://hdl.handle.net/10593/7770
 • 2007. "Problem intersubiektywności a tożsamość w komunikacji interkulturowej", w: Jolanta Krieger-Knieja i Urszula Paprocka-Piotrowska (red.), Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 273-285. http://hdl.handle.net/10593/8461
 • 2006. "The role of conversational actions in negotiating the multicultural identity", w: Justyna Leśniewska i Ewa Witalisz (red.), English and American Studies in the Age of Globalization. Volume 2: Language and Culture. Kraków: Jagiellonian University Press, 303-316. http://hdl.handle.net/10593/8251
 • 2006. "Construing the foreigner identity in intercultural interviews", w: Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub, Katarzyna Więckowska (red.), Worlds in the Making: Constructivism and Postmodern Knowledge. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 115-132. http://hdl.handle.net/10593/8462
 • 2005. „Umiejętność mediacji a formułowanie problemów w komunikacji interkulturowej”, w: Katarzyna Karpińska-Szaj (red.), Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem,  115-134. http://hdl.handle.net/10593/8460
 • 2004. „Style negocjowania relacji i kategorii społecznych w dyskusji w języku obcym”, Neofilolog 24: 85-98.
 • 2004. „Metoda analizy konwersacyjnej w badaniu samodzielności komunikacyjnej w języku obcym”, w: Mirosław Pawlak, (red.), Autonomia w nauce języka obcego. Poznań- Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytet AUM w Poznaniu, 125-137. http://hdl.handle.net/10593/7771
 • 2002. „Rozwijanie samodzielności komunikacyjnej poprzez negocjowanie w dyskusjach argumentacyjnych opartych na konflikcie kognitywno-społecznym”, w: Weronika Wilczyńska (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych.  Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 201-236.
 • 2002. „Współpraca dydaktyczna na poziomie zaawansowanym.  Cele, zasady i formy”, w: Weronika Wilczyńska (red.). Autonomizacja w dydaktyce języków obcych.  Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 85-107. (Z Magdaleną Aleksandrzak, Izabelą Gajewską-Głodek i Augustynem Surdykiem).http://hdl.handle.net/10593/1583
 • 2002. „Specyfika języka mówionego jako przedmiotu doskonalenia na poziomie zaawansowanym. Wymiar społeczny, komunikacyjny i indywidualny” w: Weronika Wilczyńska (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych.  Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 29-49. (Z Joanną Gorecką, Weroniką Wilczyńską i Bernadetą Wojciechowską).
 • 2002. (wersja poprawiona 2005) „Dialogic signals in argumentative discussions of advanced Polish learners of English.” Glottodidactica vol. XXIX, Poznań, Wydawnictwo UAM, 86-103. 2005. "Dialogic signals in argumentative discussions of advanced Polish learners of English." Glottodidactica vol. XXX/XXXI: 177-194. http://hdl.handle.net/10593/2319
 • 2001. „Rozwijanie autokontroli nad strategiami dyskursywnymi w interakcjach nacechowanych emocjonalnie u zaawansowanych studentów języka obcego”. Neofilolog 20, 45-51. (Z Joanną Górecką).
Komentarze
2008. „Research technique as a didactic technique”, w: Monika Kusiak. (red.), Dialogue in Foreign Language Education. Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego,  114.
2008. „Does Web-enhanced learning mean new didactic relations?”, w: Monika Kusiak. (red.),  Dialogue in Foreign Language Education. Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego,  162.
 
Recenzje
Recenzje (peer-review) dla pisma Neofilolog
Recenzje(peer-review) dla pisma Homo Ludens.
Recenzja artykułu  (peer-review) dla pisma Intercultural Pragmatics
1999. Mike Beers, Sandra Peters: Antwerp papers in Linguistics, Universiteit Antwerpen, 1996, Glottodidactica vol. XXVII. (Z Augustynem Surdykiem)
 
Działalność wydawnicza
Asystentka wydawcy czasopisma naukowego Glottodidactica. An   International Journal of Applied Linguistics w latach 2007-2008.


 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe