prof. UAM dr hab. Marcin Maciejewski

E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowiska i funkcje
Prof. UAM
kierownik studiów niestacjonarnych
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych
Pragmalingwistyka, lingwistyka tekstu, retoryka, argumentacja, komunikacja interkulturowa
 
Dydaktyka
Zajęcia PNJN, seminarium magisterskie i licencjackie, zajęcia z emisji głosu, zajęcia z retoryki praktycznej dla tłumaczy i nauczycieli, zajęcia z komunikacji w przedsiębiorstwie, socjolingwistyka, teorie komunikacji, lingwistyka medialna.
 
Spis Publikacji
 
Monografie
Periodyczne publikacje przedsiębiorstw jako element ich lokalnej kompetencji komunikacyjnej. Perspektywa pragmalingwistyczna. Poznań 2005. Wydawnictwo Rys.
Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej. Analiza na przykładzie  prezentacji internetowych przedsiębiorstw. Poznań 2009. Wydawnictwo naukowe UAM.
 
Artykuły
Aspekt treści i relacji jako element kontekstu komunikacyjnego periodycznych publikacji przedsiębiorstw. W: Płusa, Paweł. Studia Neofilologiczne II. Wydawnictwo WSP w Częstochowie. Częstochowa 2001. 73-77.
Kommunikation eines Unternehmens und seine lokale Kommunikationskompetenz. W: Berdychowska Zofia, Dębski Antoni, Heinemann Margot (red.), Textlinguistik und Pragmatik. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001. 127-137.
Kształcenie kompetencji retorycznej na poziomie uniwersyteckim w perspektywie rozwoju umiejętności zawodowych. W: Lichański, Jakub (red.), Uwieść słowem czyli retoryka stosowana. DiG, Warszawa 2003. 41-48.
Działanie językowe nadawcy a jego autoprezentacja w kontekście instytucjonalnym. W: Orbis Linguarum, 25. Wrocław 2003. 281-293.
Von der mono- zur interkulturellen Kompetenz der Führungskräfte. W: Kątny, Andrzej (red.), Studia Germanica Gedaniensia 11. Deutsch-polnische Wechselbeziehungen in Sprache und Kultur. Gdańsk 2003. 305-315.
Argumentieren im interkulturellen Kontext am Beispiel der Abtreibungs- resp. Schwangerschaftsabbruchsfrage. W: Buczek Robert, Gansel Carsten, Zimniak Paweł (red.), Germanistyka 3. Texte in Kontexten. Zielona Góra 2004. 370-407.
Argumentacja w Internecie. Wybrane aspekty stylistyki argumentacji w hipertekście. W: Lichański, Jakub (red.), Forum Artis Rhetoricae Nr1. Warszawa 2004. 12-20.
Pragmalingwistyczne aspekty argumentowania. W: Lichański, Jakub (red.), Forum Artis Rhetoricae. Retoryka i argumentacja. Nr 3-4. Warszawa 2005. 63-76.
O kształceniu międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej. W: Dąbrowska Marta (red.), Język trzeciego tysiąclecia III. Język polski i języki obce- kontakty, kultura, dydaktyka. Kraków 2005. 363-371.
Nowa retoryka nowych mediów. Teoretyczne i praktyczne aspekty analizy retorycznej hipermediów. W: Kamińska-Szmaj Irena, Piekot Tomasz, Zaśko-Zielińska Monika (red.), Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Kraków 2006. 637-649.
Unternehmenswebsites aus textlinguistischer Sicht. W: Bartoszewicz Iwona, Szczęk Joanna, Tworek Artur (Hrsg.), Linguistica et res cotidianae (Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 2), Wrocław-Dresden (ATUT/Neisse Verlag) 2008. 131-141.
Handlungsmuster im virtuellen Raum. Zur Theorie und Praxis sprachlicher Handlungen in der Hypertextlinguistik. W: Die Ordnung des Standard und die Differenzierung der Diskurse. Akten des 41. Linguistischen Kolloquiums in Mannheim 2006. Frankfurt a. M.2009. 379-388.
Persuasive Hypertexte am Beispiel des Diskurses über die Sexualaufklärung.  W: Mikołajczyk Beata, Kotin Michail (Hrsg.), Terra grammatica. Ideen-Methoden- Modelle. Festschrift für Józef Darski zum 65.Geburtstag. Frankfurt 2008. 241-253.
Empirische Hypertextlinguistik. Überblick, Probleme und Perspektiven. W: Czachur Waldemar, Zielińska Kinga (Hrsg.), Text und Diskurs 1. Warszawa 2008. 117-126.
Rola kompetencji retorycznej w kształceniu i pracy tłumacza. W: Kościałkowska-Okońska Ewa, Zieliński Lech (red.), Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 3/4, 2008. 283-296.
Recenzja: Georg Rehm: Hypertextsorten: Definition - Struktur - Klassifikation. Books on Demand: Norderstedt 2007. 664 S. W: Glottodidactica XXXIV (2008), 198-201.
Institutionelle Schreibkultur. Eine neue Schlüsselkompetenz? W: Kątny, A. (red.), Studia Germanica Gedaniensia 16. Studien zur Angewandten Germanistik. Gdańsk 2008. 77-88.
Recenzja: Thomas Schröder: Die Handlungsstruktur von Texten. Ein integrativer Beitrag zur Texttheorie. Tübingen: Narr. 2003. 276 S. W: tekst i dyskurs - text und diskurs 2, 2009.
Hipertekst jako przedmiot polskich i niemieckich badań tekstologicznych. W: Bilut-Homplewicz, Zofia/Czachur Wlademar/Smykała, Marta (red.), Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Wrocław-Dresden: Wydawnictwo Atut. 2009.
Intertextuelle Relationen in der Hypertextstruktur. W: Bartoszewicz I./ Szczęk J./ Tworek A. (red), Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge II (= Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 7). Dresden/Wrocław, Neisse Verlag/ATUT 2011, 145-152
Zur kontrastiven Analyse kulturspezifischer Textsorten im WWW. W: Badstübner-Kizik, C. (red.), Linguistik anwenden. Frankfurt a.M. i in. 2011, Peter Lang (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 1), 83-95
Persuasive Module als strategisches Gestaltungselement einer Webseite. W: Iakushevich, M., Arning, A. (red.), Strategien persuasiver Kommunikation. Hamburg 2012, 131-146
Bildrhetorik und In-vitro-Fertilisation. Visuelle Kommunikation auf den Internetseiten der Kinderwunschzentren. W: Antos, G., Opiłowiski, R., Jarosz, J. (Hrsg.), Sprache und Bild im massenmedialen Text. Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum. ATUT/Neisse Verlag, Wrocław-Dresden 2014, 215-226.
Wir machen Kinder… Persuasives Handeln auf den Webseiten deutscher In-Vitro-Fertilisationszentren. W: tekst i dyskurs- text und diskurs 7, 2014,  219-235.
Konventionen in der Kommunikation über die religiöse Identität. Ein deutsch-polnischer Vergleich.Convivium 2015,  119-138.
Ichbin katholisch/evangelisch, aber… als syntagmatisches Muster im religiösen Diskurs. Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek, Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch, Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 11, Wrocław. Wrocław – Dresden, 2016, 127-137.
 
Redakcja tomów:
„Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz von Fremdsprachenlehrern, Übersetzern sowie Mediatoren“. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Monika Kowalonek-Janczarek, Marcin Maciejewski, Aldona Sopata. Seria: Język Kultura Komunikacja. Poznań 2011. Wydawnictwo Naukowe UAM.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe