dr Paweł Kubiak

Adres:
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
[pok. 312A]

Telefon:
+48618292934
 
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultacje:
semestr zimowy 2021/2022: czwartek, 11:25-12:55, pok. 312A
 
Aktualne stanowisko i funkcje:
Starszy wykładowca
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych:
Przekładoznawstwo, kulturoznawstwo, politolingwistyka, metaleksykografia

Dydaktyka:
Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022: Język niemiecki w biznesie, Język niemiecki specjalistyczny, Praktyczna nauka języka niemieckiego
Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021: Język niemiecki w biznesie, Język niemiecki specjalistyczny, Seminarium dyplomowe, Praktyczna nauka języka niemieckiego
Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020: Język niemiecki w biznesie, Semantyczne aspekty przekładu, Praktyczna nauka języka niemieckiego
Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019: Język niemiecki w biznesie, Praktyczna nauka języka niemieckiego
Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018: Niemiecki i polski język ekonomii, Podstawy leksykologii i leksykografii, Praktyczna nauka języka niemieckiego
Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017: Studia stacjonarne: Język niemiecki w biznesie, Niemiecki i polski język ekonomii, Praktyczna nauka języka niemieckiego; studia niestacjonarne: Tłumaczenie umów handlowych.
Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016: Podstawy translatoryki, Język niemiecki specjalistyczny, Praktyczna nauka języka niemieckiego, Seminarium licencjackie, Metodologia badań w lingwistyce stosowanej.
Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015: Studia stacjonarne: Podstawy translatoryki, Język niemiecki specjalistyczny; studia niestacjonarne: Język niemiecki gospodarczy z elementami tłumaczenia, Tłumaczenie umów handlowych.
Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014: Studia stacjonarne: Język niemiecki w biznesie, Krajoznawstwo niemieckiego obszaru językowego; studia niestacjonarne: Język niemiecki z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, Język niemiecki z zakresu nauk ścisłych (fakultety).
 
Pobyty badawcze:
IV.2001-VII.2001 Stypendium naukowe ÖAD – Uniwersytet Wiedeński
III.2015-VIII.2015 Stypendium naukowe Stipendienstiftung der Republik Österreich – Uniwersytet Wiedeński
IX.2015 Staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie im. Christiana Albrechta w Kilonii

Współpraca międzynarodowa:
2001-2004 lektor gościnny w Instytucie Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego
2009-2010 wykładowca kontraktowy w Centrum Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego
 
Spis publikacji:
 
Monografie:
(2009) Übersetzer als Problemlöser. Eine qualitative Untersuchung des Problemlöseverhaltens von semiprofessionellen Übersetzern. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
Artykuły:
(2020a) Politische Begriffe als Herausforderung für die Didaktik der Angewandten Linguistik. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia / Szczepaniak-Kozak, Anna /  Rybszleger, Paweł (red.): Angewandte Linguistik – Neue Herausforderungen und Konzepte. Festschrift für Izabela Prokop zum 70. Geburtstag. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 295-310.
(2020b) Fachdidaktische Vorschläge zur Auswertung von Allbüchern mit zeitgeschichtlicher Ausrichtung im Studium Deutsch als Fremdsprache. W: Zielsprache Deutsch 47/3, 51-67.
(2019) Zum Schweigen um den NS-Genozid an österreichischen Roma und Sinti in der Zweiten Republik. W: Monatshefte 111/2, 269-280.
(2017a) Semantische Dominante – ein entscheidendes Kriterium bei der Anfertigung und Evaluation von Übersetzungen? W: Zybatow, Lew N. / Stauder, Andy / Ustaszewski, Michael (red.): Translation Studies and Translation Practice. Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference. Part 2. Frankfurt a. M. i in.: Lang, 11-20. [współautorka: Magdalena Jurewicz].
(2017b): Unterhaltungsliterarisch vermittelte Stereotype und Metakommentare über Varietäten des Deutschen als Stoff für die DaF-Didaktik. W: Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde LIX, 679-693.
(2017c): Ethnophaulismen in translatorischer Perspektive. In: Glottodidactica XLIV/1, 77-96.
(2017d) Kulturowe słowa klucze w oryginale i w przekładzie. W: Kodeniec, Katarzyna / Nawacka, Joanna (red.): Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom VII: Język i kultura w kontekście przekładu. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM, 79-90.
(2017e): Selektywne spojrzenie na leksykografię kulturową o profilu językowo-encyklopedycznym przez pryzmat słownika helwetyzmów László Ódora. W: Stolarczyk-Gembiak, Anna / Woźnicka, Marta (red.): Zbliżenia 3: Językoznawstwo – Translatologia. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 17-25.
(2016a) Informacja kulturowa w niemieckojęzycznych słownikach specjalnych. W: Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde LVIII, 575-589.
(2016b) Zum Ertragspotenzial der Erfassung von Ethnostereotypen am Beispiel von ausgewählten Werken der wien- und (süd)tirolbezogenen Dialektlexikographie. W: Kaczmarek, Dorota / Michoń, Marcin / Prasalski, Dariusz / Weigt, Zenon (red.): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 8. Im Spiegel der germanistischen Linguistik. Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum, 149-158.
(2015a) Zum intermedialen Transfer von Sprachkomik am Beispiel der Verfilmung des Wolf-Haas-Romans "Komm, süßer Tod". W: Weigt, Zenon / Kaczmarek, Dorota / Makowski, Jacek / Michoń, Marcin (red.): Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Text-Wesen in Theorie und Analysen. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 115-124.
(2015b)  Toposy w kulturze austriackiej jako przestrzeń eksploracji inności. W: Hejwowski, Krzysztof / Kukułka-Wojtasik, Anna (red.): Translatio i kultura. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 125-135.
(2015c) Eksploracja lingwakultury w dydaktyce filologicznej. W: Borkowska, Ewa / Pogorzelska-Kliks, Agata / Wojewoda, Beata (red.): Przestrzenie komunikacji. Technika, język, kultura. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 189-203.
(2014a) Wybrane aspekty rzeczywistości socjokulturowej w Austrii z perspektywy imigrantów niemieckich i szwajcarskich. W: Wąsikiewicz-Firlej, Emilia / Lankiewicz, Hadrian Aleksander / Szczepaniak-Kozak, Anna (red.): Culture and Creativity in Discourse Studies and Foreign Language Pedagogy. Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica, 55-68.
(2014b) Ausgewählte österreichische Kultureme in der Übersetzung ins Polnische. W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu 3, 185-197.
(2014c) Komizm werbalny w oryginale i przekładzie na podstawie powieści Wolfa Haasa. W: Kujawska-Lis, Ewa / NDiaye, Iwona Anna (red.): Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie, 173-185.
(2014d): Kody komunikacyjne między inwariancją a wariancją przekładową. W: Folia Germanica 10, 93-111.
(2013) O prestiżu niedominujących wariantów języka pluricentrycznego na przykładzie obszaru niemieckojęzycznego. W: Skowronek, Bogusław / Rudnicka-Fira, Elżbieta (red.): Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 242-256.
(2012) Varietätenwörterbücher im DaF-Unterricht für Philologiestudierende. W: Michoń, Marcin / Weigt, Zenon / Kaczmarek, Dorota / Makowski, Jacek (red.): Felder der Sprache - Felder der Forschung. Impulse für Forschung und Lehre. Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum, 198-210.
(2011) ,Kleine Differenzen‘ als Gegenbilder des Eigenen in den Augen von in Österreich lebenden Deutschen. W: Badstübner-Kizik, Camilla (red.): Linguistik anwenden. Frankfurt a. M. i in.: Peter Lang, 109-119.
(2009) Fundamenty dydaktyki przekładu zorientowanej na proces. W: Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 5/2009, 257-265.
(2006) Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Interdisziplinarität in der Übersetzungswissenschaft. W: Kwartalnik Neofilologiczny, 3/2006, 294-309.
(2005) Zur zerebralen Organisation von Sprache. W: Glottodidactica, XXX/XXXI (2005), 45-55.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe