dr Monika Kowalonek-Janczarek

Telefon:

+48 61 829 29 22, pokój 108
 
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje
adiunkt 
współredaktor czasopisma Glottodidactica
koordynatorka współpracy czasopisma z repozytorium AMUR
członkini Rady Programowej ILS
sekretarz czasopisma Glottodidactica
opiekun II roku SUM (stacjonarne)
opiekun II roku SUM (niestacjonarne)
członkini Komisji do spraw uznawalności efektów ksztalcenia

członkini Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (2011-2012)
przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia niestacjonarne II stopnia (2010) 
p.o. dyrektora Instytutu ds. studiów zaocznych (2009-2010)
członkini Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (2009-2010) 
opiekun praktyk zawodowych (2006-2009)
przedstawiciel doktorantów w RI (2006-2008)
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych
językoznawstwo ogólne i  stosowane, języki specjalistyczne, ortografia, słowotwórstwo z elementami obcymi, fonologia
 
Dydaktyka
gramatyka opisowa języka niemieckiego-morfologia, wstęp do jęzkoznawstwa, seminarium dyplomowe, seminarium magisterskie, język niemiecki w biznesie
 
Spis publikacji

Artykuły
 

 1. (2014a): Anglizismen aus linguistischer und didaktischer Sicht. In: Glottodidactica XLI/2. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 47-58. DOI: http://dx.doi.org/10.14746/gl.2014.41.2.3
 2. (2014b): (współautor Katarzyna Grzywna): Anglizismen und ihre Wortbildungsarten im Deutschen - eine korpuslinguistische Studie am Beispiel der DaF-Lehrbuchserie em neu (w druku)
 3. (2013a): Kontrowersje terminologiczne wokół pojęć lingua franca, anglicyzm i internacjonalizm –  analiza wstępna. In:  Puppel, Stanisław/ Tomaszkiewicz, Teresa: Scripta manent – res novae. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 195-206.
 4. (2013b): Fremdsprachenunterricht in der Grenzregion als Ort interkultureller Begegnung. In: Grucza, Franciszek (Hrsg.): Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit Warschau 2010. Band 19. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang Verlag, 141-146.
 5. (2012a): (współautor Katarzyna Grzywna) Współczesny Europejczyk joggt and biket, has fun and feeling, czyli anglicyzmy jako bariera i/ lub wyzwanie w nauczaniu języków sąsiada. In: Filipowicz-Tokarska, Ksymena/ Chojnowski Przemysław (Hrsg.): Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Słubice: Collegium Polonicum, 71-80.
 6. (2012b): Multilingualism and European Border Regions – a Polish-German case. The Fourth Asian Conference on Education 2012 (ACE), 24-28.10.2012 Osaka, Japan. Nagoya: The International Academic Forum (IAFOR). ISSN: 2186-5892, 881-889.
 7. (2012c):  Mehrsprachigkeit – eine lohnende Herausforderung für Grenzregionen? In: Buszewski, Bogusław/ Jaskuła, Marian: World without borders - science without borders : proceedings of the 8th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum, Toruń, 27-30 June 2010 . Kraków : Societas Humboldtiana Polonorum, 267-274.
 8. (2011): Überlegungen zum Fremdsprachenlernen in mehrsprachigen und multikulturellen Kontexten. In: Kliewer, Annette/ Čeřovská, Martina (Hrsg.): Wider den Einheitsunterricht. Deutschlernen an der Grenze. Liberec: Technische Universität Liberec, 94-105.
 9. (2010a): PaF-Unterricht in der Grenzegion Deutschland-Polen als Gegenstand glottodidaktischer Reflexion. In: Myczko, Kazimiera (Hrsg.): Reflexion als Schlüsselphänomen der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik. Frankfurt am Main u.a: Peter Lang Verlag, 271-278.
 10. (2010b): Sprechen Sie Polnisch? Kilka uwag o sprawności mówienia Niemców uczących się języka polskiego jako języka sąsiada. In: Pawlak, Mirosław/Waniek-Klimczak, Ewa (Hrsg.): Mówienie w języku obcym - sukcesy i porażki uczenia się i nauczania. Poznań. Kalisz. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 131-138.
 11. (2010c): Languages and Stereotypes – the perception of Polish and German in the border region. In: Rzym, Anna/ Lutostańska, Joanna (Hrsg.): Cross- Border Interactions Polish-German Stereotype: Media Image and Change.. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 25-31.
 12.  (2009a):  Leseverstehen als Ausgangspunkt für die Schulung anderer Kompetenzen im Wirtschaftdeutschunterricht für polnische Studierende. W: Foschi Albert Marina/ Hepp Marianne (Hrsg.): Texte-Lesen. Ansichten aus der polnischen und italienischen DaF-Didaktik. Pisa: JsQ, 139-146.
 13. (2009b): Die Nachbarsprache Polnisch aus einer sprachpolitischen und soziolinguistischen Perspektive im Kontext der Mehrsprachigkeit in Europa. W: Glottodidactica XXXV. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 139-150
 14. (2008): Einige Bemerkungen zum medizinbezogenen DaF-Unterricht. W: Bartoszewicz, Iwona/ Szczęk, Joanna/ Tworek, Artur (Hrsg.): Linguistica et res cotidianae. Linguistische Treffen in Wrocław, Band 2. Wrocław- Dresden: Neisse Verlag, 323-334.
 15. (2007): Developing lexical and sociolinguistic competence in teaching Business English, German and Polish. W: Galova, Dita (Hrsg.): Languages for Specific Purposes in Higher Education Searching for Common Solutions. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 228-234.
 
Recenzje
 1.  (2014): Dargiewicz, Anna: Fremde Elemente in Wortbildungen des Deutschen: Zu Hybridbildungen in der deutschen Gegenwartssprache am Beispiel einer raumgebundenen Untersuchung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Serie Schriften zur diachronen und synchronen Linguistik, Band 10. Peter Lang Verlag: Frankfurt am Main u.a. 2013, 416 S., In: Glottodidactica XLI/1 Poznań, 153-156.
 2. (2012a): Kutscher, Silvia: Kausalität und Argumentrealisierung. Zu Konstruktionsvarianz bei Psychverben am Beispiel europäischer Sprachen. Max Niemeyer Verlag: Tübingen 2009, 266 S. In: Glottodidactica XXXIX/1 Poznań, 150-152.
 3. (2012b): Stegmeier, Jörg: Die Kriterien der Rechtschreibung. Eine vergleichende Analyse des alten und des neuen Regelwerks. Narr Verlag: Tübingen, 118 S. In: Glottodidactica XXXIX/2 Poznań, 111-112.
 4. (2011): Folkersma, Petra: Emotionen im Spannungsfeld zwischen Körper und Kultur. Eine kognitv-semantische Untersuchung von Aspekten der Motiviertheit körperbezogener phraseologischer Einheiten aus dem Denotatbereich „Emotion“. An Beispielen des idiomatischen Gefühlsausdrucks für Wut, Angst und Liebe. Peter Lang Verlag: Frankfurt am Main u.a. 2010, 302 S. In: Glottodidactica XXXVIII Poznań, 117-118.
 5. (2010a): Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia: Fremdsprachliches Hörverstehen im Erwachsenenalter. Seria Język – Kultura – Komunikacja.   Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań 2009, 405 S. In: Glottodidactica, XXXVI Poznań, 254-256.
 6. (2010b): Barkowski, Hans / Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.): Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. A. France Verlag: Tübingen und Basel 2010, 370 S. In: Glottodidactica, XXXVI Poznań 2010, 252-254.
 7. (2009): Blahak, Boris/ Piber, Claus: Deutsch als fachbezogeben Fremdsprache in Grenzregionen. Ekonóm: Bratislava 2008, 322 S. In: Glottodidactica,  XXXV Poznań, 219-221.
 8. (2008): Eine neue wissenschaftliche Buchreihe. Język – Kultura – Komunikacja. Sprache - Kultur - Kommunikation. In: Glottodidactica,  XXXIV Poznań, 247-249.
 9. (2006a): Ćwikowska Beata/ Jaroszewicz Beata: Repetytorium gramatyczne-język niemiecki. Poznań: LektorKlett. W: Hallo Deutschlehrer Frühlingsausgabe (22), 36-37.
 10. (2006b): Rytel-Kuc, Danuta/ Schwarz Wolfgang F./ Trepte Hans-Christian (Hrsg.): Polonistik im deutschsprachigen Bereich. Aufgaben und Perspektiven ihrer Entwicklung. Hildesheim:Georg Olms Verlag AG 2005, 384 S. In: Glottodidactica,  XXXII Poznań, 222-224. (auf Deutsch)
 11. (2005): Rytel-Kuc, Danuta/ Schwarz Wolfgang F. / Trepte Hans-Christian (Hrsg.): Polonistik im deutschsprachigen Bereich. Aufgaben und Perspektiven ihrer Entwicklung. (Polonistyka na obszarze niemieckojęzycznym. Zadania i perspektywy). Hildesheim: Georg Olms Verlag AG 2005, 384 S. In: Postscriptum. Pismo Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego (50), Katowice, 180-182. (auf Polnisch)
 
Sprawozdania
 1. sprawozdanie z konferencji Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer sowie Mediatoren, Obrzycko 24-26.09.2009 (razem z Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Maciejewski,Marcin/Sopata Aldona) In: Glottodidactica, XXXVI Poznań 2010, 299-301.
 
Działalność wydawnicza
redakcja tomu Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer sowie Mediatoren (razem z Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Maciejewski,Marcin/Sopata Aldona)
 
Wyróżnienia i nagrody
2012 nagroda Rektora UAM za działalność organizacyjną
2010 zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najlepszą prezentację posterową w Sesji Młodych Badaczy
8 Międzynarodowy Kongres Societas Humboldtiana Polonorum, Toruń
2010 nagroda Rektora UAM za działalność dydaktyczną i organizacyjną
 


Kontakt
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe