dr Magdalena Jurewicz

Telefon:
0618292927, pok.409
 
E-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje:
Adiunkt
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych:
Pragmalingwistyka, tłumaczenie ustne (konsekutywne) i pisemne
 
Dydaktyka:
Praktyczna nauka języka niemieckiego, Tłumaczenie ustne wykład, Podstawy tłumaczenia pisemnego, Kod ustny w tłumaczeniu konsekutywnym, Ewaluacja tłumaczenia ustnego
 
Pobyty badawcze:
- Uniwersytet w Bayreuth: stypendium badawcze grupy Santander (2006)
- stypendium badawcze na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (2008/2009)
- Instytut Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu w Wiedniu (1999 i 2007)
- FASK Mainz-Germersheim (2006)
- Università degli Studi di Salerno (2009)
- Uniwersytet w Maladze (2011)
- stypendium badawcze w Greifswaldzie od 25.04 do 29.04.2016 roku związane z tematem badawczym zaproponowanym w rozprawie habilitacyjnej na zaproszenie profesora Jochena Müllera, finansowane w ramach współpracy UAM z Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Opracowanie III części wyników eksperymentów przeprowadzanych w języku angielskim –  w ramach projektu NCN nr 2012/07/B/HS6/00487 „Facylitacja przetwarzania kognatów a struktura słownika umysłowego u osób wielojęzycznych - badanie czasów reakcji na bodźce wzrokowe oraz analiza ruchu gałek ocznych w czytaniu” (kierownik projektu dr Agnieszka Lijewska; projekt 2013-2017) w ramach umowy o dzieło:Rozpoczęcie wykonania dnia 17.03.2016, a zakończenie dnia 16.07.2016.
1. W ramach programu CEEPUS:
1.1. Mobility grant for teacher w ramach programu CEEPUS (wyjazd do Timisoary w Rumunii w ramach CIII-SI-0711-03-1415 - TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation (maj 2015)
1.2. Mobility grant for teacher w ramach programu CEEPUS (wyjazd do Zadaru w Chorwacji w ramach CIII-SI-0711-03-1415 - TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation (1.-5.05.2017).
 
Spis publikacji:
 
Monografie:
- Imagearbeit im Gesprächsdolmetschen. Dargestellt am Beispiel des Sprachenpaares Deutsch-Polnisch. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań, 2009.
 
Artykuły:

Jurewicz, M./Kubiak, P., 2017, Semantische Dominante – ein entscheidendes Kriterium bei der Anfertigung Und Evaluation von Übersetzungen? W: Zybatow, Lew, Stauder, Andy, Ustaszewski, Michael (eds.): Translation Studies and Translation Practice: Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 2014 Part 2. (FORUM TRANSLATIONSWISSENSCHAFT, Band 20), Frankfurt am Main. 11-20.
Jurewicz, M., 2017, Językowy obraz świata we współczesnej niemieckiej literaturze kryminalnej na podstawie wybranych kolokacji i okazjonalizmów –  implikacje dydaktyczne, W: Ruszczyńska, Marta, Kulczycka, Dorota, Brylla, Wolfgang, Gazdecka, Elżbieta (red.), Kryminał. Okna na świat, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego (Seria: Scripta Humana” t. IX), Zielona Góra, 41-48.
Jurewicz, M., 2016, Symbol in translation. W: Glottodidactica Vol. XLIII/2 (2016), 135-146.
Jurewicz, M., 2016, Asocjacje kulturowe i literackie w powieściach kryminalnych jako wyzwanie dla przekładu. W: Kulczycka, Dorota (red.), Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem, t 5, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego (Seria: Scripta Humana),  Zielona Góra, 237-248.
Jurewicz, M., 2015, Elementy komiczne związane z realiami kulturowymi jako wyzwanie dla przekładu audiowizualnego (na przykładzie współczesnych niemieckich komedii filmowych. W: Jeglińska, Beata, Kodeniec, Katarzyna, Krawczyk-Łaskarzewska, Anna, Nawacka, Anna (red.): Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. 82-94. 
Jurewicz, M., 2015, Dyskredytowanie oponentów politycznych za pomocą benefaktywnych aktów mowy - na podstawie analizy wystąpień posła w polskim parlamencie. W: Cyran, Grzegorz, Skorupska-Raczyńska Elżbieta (red.): Język uczuć i doświadczeń (Seria: Język. Religia. Tożsamość). 79-91.
Jurewicz, M., 2014, Wie Missverständnis in Nichtverstehen übergeht: Analyse eines "kommunikativen Unfalls beim  Gesprächsdolmetschen. W: Schöpe, Katrin/Belentschikow, Renate/Bergien, Angelika/Burkhardt,   Armin/Ebeling, Karin (Hrsg.): Pragmantax II. Akten des 43.  Linguistischen Kolloquiums in Magdeburg 2008. 211-221.
Jurewicz, M., 2014, Przekład elementów komicznych związanych z realiami kulturowymi jako wyzwanie dla przekładu audiowizualnego (na przykładzie fragmentu filmu „Sonnenallee” i jego tłumaczenia na język polski). W: Skorupska-Raczyńska, Elżbieta, Żurawska-Chaszczewska, Jowita: Tekst artystyczny w badaniach lingwistycznych,. Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wlk., 137-149.
Jurewicz M., Błaszkowska, H.,  2014, O treściach programowych w zakresie nauczania teorii tłumaczenia ustnego dla pary językowej polksi-niemiecki. W: Z zagadnień tłumaczenia: Teoria - Kształcenie - Praktyka, Głogowska A., Hejwowski K., Tryuk M., Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej w Warszawie, 97-107.
Jurewicz M. (z Błaszkowska H.), 2012: Konstruktive Eigenschaften einer Translationseinheit: Dolmetscheinheit und Übersetungseinheit. Gemeinsamkeiten und Unterschiede. W: Lew Zybatow / Alena Petrova / Michael Ustaszeski (Hrsg.): Transaltionswissenschaft: alte und neue Arten der Translation in Theorie und Praxis. Peter Lang Verlag. Seria wydawnicza: Forum Translationswissenschaft Band 16. Frankfurt am Main. 295-306.
Jurewicz, M., 2012, Europakinder und ihre Muttersprache im Ausland – ein neues Tätigkeitsfeld für DaF-Lehrende. Ein Bericht. W: Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Antje Stork (Hrsg.): Multikompetent – multimedial – multikulturell? Aktuelle Tendenzen In der DaF-Lehrerausbildung. Peter Lang Verlag. Seria: Poznaner Beiträge zur angewandten Linguistik. Band 2. 99-105.
Europejska tożsamość jako sposób na problemy z identyfikacją narodową tłumacza (na przykładzie wywiadów z tłumaczami konsekutywnymi pary językowej polski-niemiecki) (wersja polska artykułu European identity as an answer to the problem of the national identity of the interpreter, punkt 11). W: Tom pod redakcją Małgorzaty Gulawskiej-Gawkowskiej, Krzysztofa Hejwowskiego i Anny Szczęsny: Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca? Wydawnictwo: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. Materiał pokonferencyjny recenzowany: prof. dr hab. Andrzej Kopczyński. 2012. S. 103-108.
Małgorzata Ratajczak: Personaldeixis als Ausdrucksmittel der Imagearbeit in konsekutiv gedolmetschten Gesprächen. W: Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Monika Kowalonek-Janczarek, Marcin Maciejewski, Aldona Sopata, herausgegeben von) Aktuelle Probleme der angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria: Język, kultura, komuniakcja. Tom 12. 2011. S.161-171.
European identity as an answer to the problem of the national identity of the interpreter. W: Kamila Ciepiela (ed.) Identity through a Language Lens. Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften. Łódź Studies in Language, Vol. 23. Frankfurt am Main. 2011. S. 35-42.
Methoden der Qualitativen Sozialforschung in der Translatologie. Dargestellt am Beispiel der Untersuchung der Imagearbeit im Gesprächsdolmetschen (Sprachenpaar Deutsch-Polnisch). W: Peter A. Schmitt / Susan Herold / Annette Weilandt (Hrsg.) Translationsforschung. Tagungsberichte der LICTRA, IX Leipzig International Conference on Translation & Interpretation Studies. 10 Leipziger Studien zur angewandten Linguistik und Translatologie. Peter Lang Verlag. Leipziger Studien zur angewandten Linguistik und Translatologie. Frankfurt am Main. 2011. S. 399-406.
Unterbrechungen in gedolmetschten Gesprächen am Beispiel des Sprachenpaares Deutsch-Polnisch. W tomie pokonferencyjnym: Internationale Konferenz Translation: Theorie – Praxis – Didaktik. Institut für Germanistik der Universität Wrocław. (17.-19. September 2009). 2010. S.405-415.
Übertragung von gesichtsbedrohenden Metaphern im bilateralen Konsekutivdolmetschen. W: Zofia Bilut-Homplewicz, Agnieszka Mac, Marta Smykała, Iwona Szwed (Hrsg.) Text und Stil. Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften. Studien zur Text und Diskursforschung, Band 1. Frankfurt am Main.2010.S. 535-543.
Lachen in gedolmetschten Gesprächen (2010): W Zdzisław Wawrzyniak / Paweł Bąk / Małgorzata Sieradzka: Texte und Translation. Seria Danziger Beiträge zur Germanistik, 2010. S. 265-272.
Anteil eines Dolmetschers an der Imagearbeit der Interaktanten und an dem Beziehungsmanagement beim Gesprächsdolmetschen. Dargestellt am Beispiel des Sprachenpaares Deutsch-Polnisch. In Hanna Pulaczewska (ed.): Intercultural Communication in the European Context. Ibidem, Stuttgart, 2010. S. 347-367.
Wpływ błędnego doboru ekwiwalentów leksykalnych na przebieg komunikacji w bilateralnym tłumaczeniu konsekutywnym. W Krzysztof Hejwowski (pod redakcją): Leksykalno-frazeologiczne problemy przekładu. (Materiały Konferencji Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Olecko 25-25.06.2006). 2010. S. 244-249.
Aposiopese oder unabsichtlicher Abbruch? Einfluss abgebrochener Äußerungen auf die Dolmetschleistung bei konsekutiv gedolmetschten Gesprächen. In Iwona Bartoszewicz / Martine Dalmas / Joanna Szczęk / Artur Tworek (Hg.): Germanistische Linguistik extra muros – Aufforderungen. ATUT/ Neisse Verlag, Wrocław Dresden.   2010. S. 205-2011.
Wkład tłumacza w utrzymanie równowagi rytualnej w rozmowach tłumaczonych konsekutywnie. W Krzysztof Hejwowski / Anna Szczęsny / Urszula Topczewska (pod redakcją): 50 lat polskiej translatoryki. (Materiały Konferencji Imago Mundi, Warszawa 23-25.11.2007). 2009. S. 337-344.
Aspekte der Gesprochenen Sprache bei der Untersuchung konsekutiv gedolmetschter Texte. In Barbara Lewandowska-Tomaszczyk / Marcel Thelen (editors): Translation and Meaning. Zuyd University / Maastricht Scholl of International Communication / Department of Translation and Interpreting. Maastricht, 2008. S. 165-174.
Zmiana modalności wypowiedzi jako technika ratowania twarzy tłumacza w bilateralnym tłumaczeniu konsekutywnym. W Andrzej Kątny (Wyd.): Kontakty językowe i kulturowe w Europie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2008. S. 307-315.
Deutsch als Lingua Franca in interkulturellen Geschäftssituationen am Beispiel niederländisch-polnischer Gespräche in der Metallbranche. In Iwona Bartoszewicz / Joanna Szczęk / Artur Tworek (Herausgegeben von): Linguistica et res cotidianae. Neisse Verlag, Wrocław Dresden, 2008. S. 411-418.
Wie Missverständnis in Nichtverstehen übergeht: Analyse eines „kommunikativen Unfalls“ beim Gesprächsdolmetschen W: Tagungsband des 43. Linguistischen Kolloquiums. Magdeburg 2008. W druku.
Überlegungen zu den theoretischen Grundlagen des Exzerpierens von Erklärungssequenzen aus konsekutiv gedolmetschten Gesprächen. In Peter A. Schmitt / Heike E. Jüngst (Hrsg): Translationsqualität. Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2007. S.295-306.
Intencja nadawcy a osiągnięty u odbiorcy efekt (na podstawie wypowiedzi niemieckiego wykładowcy dotyczącej kompleksu Polaków wobec Niemców. W Roman Lewicki (wyd.): Przekład * Język * Kultura. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2002. S. 191-203.
Erklärungssequenzen in konsekutiv gedolmetschten Gesprächen. In: Glottodidactica XXIX. 2001. S. 5-23.
Metatext-Sequenzen in deutsch-polnischen Gesprächen: Eine Fallstudie anhand konsekutiv gedolmetschter Texte. W Christopher Beedham (Ed. by): Langue and Parole in Synchronic and Diachronic Perspective: Selected Proceedings of the XXXIst Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, St Andrews, 1998. Elsevier. Pergamon, North Holland. 1999. S. 295-304.
Ein paar Bemerkungen zur Didaktik des Faches Grundlagen der Translatorik W: Glottodidactica. Vol. XXV. Adam Mickiewicz University Press, Poznań. 1997. S. 49-62.
 
Recenzje:
Ulrich Daum: Deutsche Landeskunde für die ausbildung und Prüfung von Dolmetschern und Übersetzern. Tätigkeit von Dolmetschern und ٶbersetzern, Vorbereitung auf die Tests für die Einbürgerungswilligen. Verlegt vom Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ), Berlin 2009, 170S. W: Glottodidactica XXXVI (2010), S. 267-269.
Marek Czyżewski / Elisabeth Gülich, Heiko Hausendorf /Maria Kastner (Hrsg.): Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch. Kommunikative Prozesse nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Systemwandel in Ostmitteleuropa. Westdeutscher Verlag, Opladen 1995. W: Glottodidactica Vol. XXIV (1996). Adam Mickiewicz University Press, Poznań. S. 165-175.
 
Sprawozdania:
Bericht über die Internationale wissenschaftliche Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten (VPG). Olsztyn, 8.-10.05.2009. W: Glottodidactica XXXV. Z Pawłem Rybszlegerem, 2009.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe