dr Marta Janachowska-Budych

Telefon
(61) 829 29 44 
 
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje
Adiunkt
Opiekunka sekcji kulturoznawczej Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej
Promotorka pomocnicza doktoratu mgr Anny Berezowskiej
Koordynatorka Projektu Uniwersytet Jutra II 

Wcześniejsze funkcje
Członkini rady programowej ILS
Opiekunka roku na studiach licencjackich w latach akademickim 2018/2021
Koordynatorka przedmiotu PNJN na II roku lingwistyki stosowanej z wiodącym językiem niemieckim

Podstawowe dziedziny badań naukowych
Dydaktyka literatury na zajęciach języka obcego
Literatura migracyjna / międzykulturowa / transkulturowa na zajęciach języka obcego
Nauczanie międzykulturowe i komunikacja międzykulturowa w kontekście polsko-niemieckim
 
Dydaktyka
Literatura interkulturowa, Konwersatorium literackie, Literatura niemieckiego obszaru językowego - wykład, Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego, Cultural Awareness Training, Trening kompetencji interkulturowej w biznesie, Planowanie treningów interkulturowych, Nauczanie interkulturowe, Wstęp do komunikacji interkulturowej (w języku niemieckim i angielskim), seminarium licencjackie i magisterskie
 
Stypendia, staże naukowe i dydaktyczne, wykłady i warsztaty gościnne
01.10.2021 - 28.02.2022 Stypendium na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii w ramach wymiany międzyuczelnianej

28.09.2019 Wykład „Interkulturowość w praktyce szkolnej" oraz warsztaty "Teksty literackie w nauczaniu interkulturowym. Praktyczne przykłady" dla nauczycieli języków niemieckiego i polskiego jako obcego z Euroregionu Pomerania w ramach projektu "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania" (projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR w ramach programu Interreg VA i powiatu Pomorze Przednie - Greifswald)

27.04.2019 Warsztaty pt. „Grenzenlos komisch? Intersektionelle Analyse ausgewählter filmischer Migrant*innenbilder“ dla uczestników konferencji „Junge Slavistik im Dialog", Instytut Slawistyki Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii

09.04.2019 Warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych „Migracja i jej literackie obrazy na zajęciach języka niemieckiego jako obcego” w ramach I Konkursu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego DACHL-Eulen  

14.10.2018 - 04.11.2018 Stypendium na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii w ramach wymiany międzyuczelnianej

01.11.2018 Wykład gościnny „Deutsch-polnische literarische Beziehungen nach 1989 – ausgewählte Aspekte“ w ramach seminarium dotyczącego historii literatury polskiej, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii

29.05.2018 Warsztaty „Schule in der Grenzregion, Grenzregion in der Schule“ w ramach konferencji „Europabildung in der Schule" zorganizowanej przez Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (wspólnie z dr. Tomaszem Lisem)

21.04.2018 Warsztaty „»Deutsch ist meine Literatursprache«. Migrationsliteratur mit osteuropäischen Wurzeln in Deutschland“ dla uczestników konferencji „
Junge Slavistik im Dialog", Instytut Slawistyki Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii
 
07-13.01.2017 Tydzień projektowy „Hochschulseminar” w Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań: współprowadzenie międzynarodowego seminarium poświęconego tematowi partycypacji młodzieży z polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, metodom pracy z młodzieżą podczas spotkań międzynarodowych, wykorzystaniu pozaszkolnych miejsc nauczania oraz podstawom tworzenia projektów międzynarodowych skierowanych do młodzieży. W projekcie wzięli udział studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Hamburskiego

15-22.11.2015 Tydzień projektowy „Hochschulseminar” w Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań: współprowadzenie międzynarodowego seminarium poświęconego tematowi partycypacji młodzieży z polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, metodom pracy z młodzieżą podczas spotkań międzynarodowych, wykorzystaniu pozaszkolnych miejsc nauczania oraz podstawom tworzenia projektów międzynarodowych skierowanych do młodzieży. W projekcie wzięli udział studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Hamburskiego

02-06.03.2015 Tydzień projektowy MEMODICS D-PL. Nowe modele w dydaktyce kultury. Polsko-niemieckie miejsca pamięci w Berlinie: współprowadzenie międzynarodowego seminarium poświęconego tworzeniu materiałów dydaktycznych do wybranych polsko-niemieckich miejsc pamięci. W projekcie wzięło udział 23 studentów z dwóch polskich oraz dwóch niemieckich uniwersytetów (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Freie Universität Berlin, Georg-August-Universität Göttingen)

30.11.2014 – 06.12.2014: Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii, krótki staż dydaktyczny. Prowadzenie wraz z mgr. Tomaszem Lisem seminariów dotyczących komunikacji interkulturowej w kontekście polsko-niemieckim w ramach wymiany studenckiej pomiędzy ILS UAM a IS CAU Kiel

17-22.03.2014 - Erasmus Intensywny „Tracing European Space: Language, Culture, and Identity. Europäischer Alltag: Sprachen, Kulturen und Identitäten entdecken” w Berlinie: prowadzenie  wraz z prof. dr hab. Camillą Badstübner-Kizik seminarium dla studentów z 7 uniwersytetów z Niemiec, Holandii, Szwecji i Słowenii

01.11.2013-31.01.2014 - Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii, stypendium DAAD w ramach docentury gościnnej; dłuższy pobyt dydaktyczny: prowadzenie zajęć z zakresu komunikacji międzykulturowej w kontekście polsko-niemieckim oraz krajoznawstwa polskiego na dwudyplomowych studiach magisterskich „Interkulturelle Studien: Deutsche und Polen in Europa”

01.09.2011-30.09.2011 Stypendium na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii w ramach wymiany międzyuczelnianej

04.12.2011-10.12.2011 Stypendium na Philipps-Universität w Marburgu w ramach programu Erasmus Staff Mobillity – Teaching

26.06.2011-02.07.2011 Stypendium na Philipps-Universität w Marburgu w ramach programu Erasmus Staff Mobility – Teaching

01.02.2009-14.02.2009 Stypendium na Philipps-Universität w Marburgu w ramach programu Erasmus Staff Mobility – Teaching

18.06.2007-31.07.2007 Stypendium w ramach  Germanistische Institutspartnerschaft na Uniwersytecie w Bayreuth

14.10.2003-14.02.2004 Studia na kierunku lingwistyka na Uniwersytecie w Stuttgarcie w ramach programu wymiany studentów SOCRATES - ERASMUS
 
Współpraca międzynarodowa i projekty
od   2019 - zainicjowanie i współorganizowanie projektu "Literarische und filmische Bilder der Migration zwischen Polen und Deutschland". Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie: 
https://migrationdepl.wordpress.com/ Partnerzy: Zakład Dydaktyki Kultury i Mediów Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM, Zakład Kultury Krajów Niemieckojęzycznych Instytutu Filologii Germańskiej UAM, Instytut Slawistyki CAU Kiel.  
 
od 2014 - współpraca (członkini Rady Naukowej projektu, współprowadząca tygodnie projektowe) przy projekcie Europäisches Zentrum für Transnationale Partizipation: polsko-niemiecki projekt badawczy dotyczący partycypacji młodzieży z polsko-niemieckiego regionu przygranicznego. Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie http://www.participation-transnational.eu/ Partnerzy: Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań, ILS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Hamburski

2014 - współpraca przy projekcie Erasmus Intensiv „Tracing European Space / Europäischer Alltag: Sprachen, Kulturen und Identitäten erkennen” Partnerzy: Phillips-Universität Marburg, Freie Universität Berlin, Radboud Universiteit Nijmegen, Univerza v Ljubljani, Linné Universitetet Vaxjö, Goethe-Universität Frankfurt am Main

od 2013 - współpraca przy projekcie MEMODICS: Cultural encounters revisted - the didactic surplus of sites of memory in foreign language teaching oraz  Kulturdidaktische Modellbildung. Deutsch-polnische Erinnerungsorte im Fach Deutsch als Fremdsprache  (2014-2015). Międzynarodowy projekt badawczy dotyczący potencjału koncepcji miejsc pamięci (również)  w obcojęzycznej dydaktyce kultury i języka, zwłaszcza w kontekście kształcenia akademickiego. Szczegółowe informacje m.in. na temat celów projektu i zagadnień badawczych na stronie https://memodics.wordpress.com/ 
Partnerzy: Universität Leipzig, Uniwersytet Łódzki, NTNU Trondheim, FU Berlin, Universität Tartu, Friedrich-Schiller-Universität Jena

2011–2012 - współpraca przy projekcie „Terra Transoderana. Deutsch-polnische Unterrichtsentwicklung und Lehrerfortbildung“ Partnerzy: Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań,  ILS Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Hamburski.
Projekt cząstkowy „Love, friendship and music on the border. Przystanek Woodstock as a meeting place of Polish and German youth“ 

od 2011 - współpraca naukowa i dydaktyczna z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii. Współpraca obejmuje m.in. następujące aktywności: trzy pobyty badawcze, docenturę gościnną, organizację i przeprowadzenie (wraz z drem Tomaszem Lisem) wymiany studenckiej i warsztatów w ramach "Dni Poznania w Kilonii" i "Dni Kilonii w Poznaniu", udział w międzynarodowych konferencjach naukowych "EuPoD: Polacy i Niemcy w Europie", przeprowadzenie (wraz z drem Tomaszem Lisem) 7 treningów interkulturowych dla studentów slawistyki, przeprowadzenie warsztatów nt. literatury migracyjnej dla uczestników konferencji "Junge Slavistik im Dialog", wykład gościnny

Spis publikacji

 
Monografie
(2014) Gedächtnismedium Literatur. Zur Wirkung der Literatur in der Erinnerungskultur am Beispiel der Werke von Elfriede Jelinek und Olga Tokarczuk. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Artykuły

(2021) “Education for Sustainable Development with Texts of Migration Literature: A Case Study in German-Polish Educational Context“. W: Bartosch, Roman (ed.): Towards Transformative Literature Pedagogy. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, S. 143 – 157

(2020a) „Migration als Erinnerungsort? Ein interdisziplinäres Thema und seine Implikationen für das Fach Deutsch als Fremdsprache“. W: Aleksandrzak, Magdalena /  Chudak, Sebastian /
Górecka, Joanna (Red.): Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego 55 (2), S. 327-342. Online: http://dx.doi.org/10.14746/n.2020.55.2.10

(2020b) „Die Grenzregion als Ort vieler Räume. Zu filmischen Darstellungsformen der deutsch-polnischen Grenzregion und ihrem didaktischen Potenzial“. W: Düring, Michael / Junkiert, Maciej / Trybuś, Krzysztof / Wilpert, Rebekka / Krumbeck, Stefan (Hrsg.): Polen und Deutsche in Europa. Beiträge zur internationalen Konferenz, 1. und 2. Dezember 2017, Kiel / Polacy i Niemcy w Europie. Tom podsumowujący konferencję międzynarodową, 1 i 2 grudnia 2017, Kilonia. Peter Lang, Berlin 2020, S. 285-301 (wraz z dr. Tomaszem Lisem)

(2020c) “Perspectives for foreign language teachers’ professional development in the German-Polish border region”. W: Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XLVII/2, S. 153-168 (wraz z dr. Tomaszem Lisem) DOI: 10.14746/gl.2020.47.2.07. Online: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/26189/23888

(2019a) „Między Wschodem a Zachodem. Obraz Szczecina w powieściach „Biała Rika” Magdaleny Parys i „Niebko” Brygidy Helbig”. W: Studia Niemcoznawcze LXIV, S. 427-437.

(2019b) „Intersektionelle Filmanalyse in der fremdsprachigen Kulturdidaktik am Beispiel des MigrantInnenbildes in ausgewählten Culture-Clash-Komödien”. W: Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XLVI/1, S. 39-53 (wraz z dr. Tomaszem Lisem).
Online: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/19437/19183

(2018) „Stosunki polsko-niemieckie w nauczaniu o kulturze w ujęciu kontrastywnym. Doświadczenia i propozycje dydaktyczne”. W: Trybuś, Krzysztof / Düring, Michael / Junkiert, Maciej (Hrsg.): Polen und Deutsche in Europa Polacy i Niemcy w Europie. Beiträge zur internationalen Konferenz, 16. und 17. November 2015, Poznań Tom podsumowujący międzynarodową konferencję, 16 i 17 listopada 2015, Poznań (=Geschichte - Erinnerung - Politik. Studies in History, Memory and Politics, Edited by Anna Wolff-Powęska & Piotr Forecki, Bd./Vol. 22). Berlin: Peter Lang, s. 315-328 (wraz z dr. Tomaszem Lisem)

(2017) „Interkulturelle Literatur im Studium der Angewandten Linguistik – Erfahrungen und didaktisch-methodische Reflexionen“. W: Zeitschrift  für  Interkulturellen  Fremdsprachenunterricht 22:  1, s. 71-82. 
Online:http://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/838/839 

(2016) „Kulturdidaktische Modellbildung. Deutsch-polnische Erinnerungsorte im Fach Deutsch als Fremdsprache. Zur Evaluation eines Seminars mit internationalen Studierenden“. W: Badstübner-Kizik, Camilla / Hille, Almut (Hrsg.): Erinnerung im Dialog. Deutsch-polnische Erinnerungsorte in der Kulturdidaktik Deutsch als Fremdsprache. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 119 – 140.

(2015a) „Vergangene städtische Räume medial erfahren und didaktisch nutzen? Bilder, Texte, Filme und Gegenstände der 1920er und 1930er Jahre im Fremdsprachenunterricht Deutsch. Das Beispiel Berlin”. W: Cerri, Chiara / Jentges, Sabine (Hrsg.): Raumwahrnehmung, Interkulturelles Lernen und Fremdsprachenunterricht. Hohengehren: Schneider (= Perspektiven Deutsch als Fremdsprache 31), s. 133-160 (wraz z prof. Camillą Badstübner-Kizik)

(2015b) „Vermittlung interkultureller Inhalte durch interkulturelle Literatur“. W: Acharya, Swati / Avdic, Emina / Hänsch-Hervieux, Verena / Herold, Martin /  Iukhtina, Natalia / Reeg, Ulrike / Welke, Tina / Zuzok, Nadja (Hrsg.): IDT 2013. Band 3.1 Sektionen E1, E2, E3, E4 Kultur, Literatur, Landeskunde. Bozen-Bolzano: University Press, s. 241-253. Online: http://www.unibz.it/it/library/Documents/bupress/publications/fulltext/9788860460820.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1

(2015c) „Spiel mit Literatur. Präsentation des didaktischen Brettspiels 'Der Litarator'”. W: Homo Ludens 1/2015. Str. 127-142 (wraz z Chmielewska, K. / Stöckmann, B. / Chołodowski, M. / Gajek, A.)

(2014a) „Literatura międzykulturowa na zajęciach języka niemieckiego jako obcego – wyniki badania empirycznego“. W: Düring, Michael / Trybuś, Krzysztof (Hrsg.): Polen und Deutsche in Europa. Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel / Polacy i Niemcy w Europie. Tom podsumowujący konferencję międzynarodową, 25 i 26 października 2012, Kilonia, Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 115-124 (wraz z mgr. Tomaszem Lisem)

(2014b) „Dydaktyka kontaktowa w praktyce. Projekt międzykulturowy w polsko-niemieckim regionie przygranicznym“. W: Sujecka-Zając, J. / Jaroszewska, A. / Szymankiewicz, K. / Sobańska-Jędrych, J. (red.), Inspiracja, motywacja, sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego. Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 173 – 183

(2014c) „Nauczanie interkulturowe a rozwijanie autonomii na zajęciach języka obcego”. W: Pawlak, M. / Derenowski, M. / Pawłowski, G. / Wolski, B. (red.), Konińskie Studia Językowe. Katedra Filologii, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Tom 2 Nr 4, s. 403 – 411 

(2013a) „Tod und Breslau. Zum didaktischen Potenzial der Kriminalromane von Marek Krajewski“. W: Hille,Almut / Langer, Benjamin (red.), Erzählte Städte. Beiträge zu Forschung und Lehre in der europäischen Germanistik, München, Iudicium Verlag, s. 206 – 217

(2013b) „Interkulturelle Trainings als Bestandteil der Fremdsprachenlehrerbildung? Ergebnisse einer empirischenStudie unter angehenden Fremdsprachenlehrer(inne)n in Polen“. W: Moosmüller, Alois/ Waibel, Isabella(red.), Wissenschaftsmobilität und Interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnisch-tschechischen akademischen Kontext, Marburg, Tectum Verlag, s. 135 - 143

(2013c) „Altes Medium in neuer Form. Literarische Texte und neue Medien im Fremdsprachenunterricht.Möglichkeiten und Vorteile des Einsatzes“. W: Chudak, Sebastian (red.), Fremdsprachenunterricht -omnimedial?, Frankfurt a.M., Peter Lang (= Posener Beiträge zur Germanistik 33), s. 59 - 67

(2013d) „Unterrichtsmaterialien in der DaF-Lehrerausbildung kreativ und interkulturell entwickeln lassen am Beispiel der Didaktisierung von Erinnerungsorten“. W: Wąsikiewicz-Firlej, Emilia/Lankiewicz, Hadrian(red.), From Classroom to Workplace: Advances in Applied Linguistics, Piła, Państwowa Wyższa SzkołaZawodowa im. Stanisława Staszica, s. 47 - 58 (wraz z Sylwią Adamczak-Krysztofowicz i Pawłem Rybszlegerem)

(2012a)   „Love, friendship and music on the border. Przystanek Woodstock as a meeting place of Polish andGerman youth“. W: Busch, Matthias/Lis, Tomasz/Müller, Darius (red.), Lernen jenseits der Oder -Lehrerhandreichung für deutsch-polnische Unterrichtsprojekte. Konzepte und Materialien fürregionalspezifische Unterrichtseinheiten in der Grenzregion, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza,s. 77 - 90. Wersja polska artykułu w: Busch, Matthias/Lis, Tomasz/Müller, Darius (red.), Uczenie się potamtej stronie Odry. Regionalne aspekty edukacyjne w regionie przygranicznym – koncepcje i materiały,Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza 2012, s. 79 - 92 (wraz z Ewą Antoniewicz-Gawron)

(2012b) „Zum Stellenwert der Arbeit mit interkultureller Literatur in der DaF-Lehrerausbildung. Ergebnisse einer Pilotuntersuchung an ausgewählten Hochschulen in Großpolen“. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Stork, Antje (red.), Multikompetent – multimedial – multikulturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung, Frankfurt a.M., Peter Lang (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 2), s. 229 -242

(2011) „Arbeit mit der interkulturellen Literatur im Fremdsprachenunterricht als Möglichkeit der Entwicklung interkultureller Kompetenz“. W: Badstübner-Kizik, Camilla (red.), Linguistik anwenden, Frankfurt a.M. i in.,Peter Lang (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 1), s. 213 – 222

(2009a) „Gedächtnis in der Literatur und Literatur als Gedächtnis. Einige Überlegungen zur Literatur als Medium des kollektiven Gedächtnisses“. In: Steinberg, S./Meißner, S./Trepsdorf, D. (Hg.), Vergessenes Erinnern. Medien von Erinnerungskultur und kollektivem Gedächtnis, Wissenschaftlicher Verlag Berlin, s. 153-163

(2009b) „Literatur und Gedächtnis. Kurzer Bericht über den Forschungsstand”. In: Mrożewska, A. (red.), Philologische Ostsee-Studien. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Nr 2,Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 177-186
 
Recenzje
(2019) Jörg Roche, Gesine Lenore Schiewer (Hg.). Identitäten – Dialoge im Deutschunterricht. Schreiben – Lesen – Lernen – Lehren. Unter konzeptueller Assistenz und mit Originalbeiträgen von José F. A. Oliver, Zehra Çirak, Akos Doma, Michael Stavarič.  Narr Francke Attempto, Tübingen 2017. W: Glottodidactica XLVI/1, s. 258 - 260

(2017) Simone Schiedermair (Hg.): Literaturvermittlung. Texte, Konzepte, Praxen  in Deutsch als Fremdsprache und den Fachdidaktiken Deutsch, Englisch, Französisch. Iudicium Verlag, München 2017. W: Neofilolog Nr 49/2, s. 277 - 279

(2012a) Angela Schmidt-Bernhardt, Antje Stork, Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Paweł Rybszleger: Deutsch-polnische Entdeckungen. Projektarbeit zur Förderung interkultureller Kompetenz in Schule und Studium. Theoretische Grundlagen und praktische Lernmaterialien (= Marburger Schriften zur Lehrerbildung,Bd. 6). Tectum Verlag, Marburg 2011. W: Lingwistyka Stosowana 5, s. 229 - 232

(2012b) Karl Esselborn: Interkulturelle Literaturvermittlung zwischen didaktischer Theorie und Praxis. Iudicium, München 2010. W: Glottodidactica XXXIX/2, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 117 - 118

(2011)    Klaus P. Hansen: Kultur – Kollektiv – Nation. Verlag Karl Stutz, Passau 2009. W: Glottodidactica XXXVII, Wydawnictwo Naukowe UAM

(2007) Sebastian Chudak: Lernerautonomie fördernde Inhalte in ausgewählten Lehrwerken DaF fürErwachsene. Überlegungen zur Gestaltung und zur Evaluation von Lehr- und Lernmaterialien, Peter Lang, Frankfurt am Main 2005. W: Glottodidactica XXXIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 178-180

(2006) Andrzej Gwóźdź, Agnieszka Nieracka-Ćwikiel (red.): Media, ciało, pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowych, Instytut im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2006. W: Zbliżenia/Annäherungen 3 (44), Wrocław, s.180-182
 
Sprawozdania
(2014) „Bericht über die internationale Arbeitstagung MEMODICS + Kulturelles Gedächtnis und Erinnerungsorte im sprach- und kulturdidaktischen Kontext, Poznań 23.-25.05.2014”. W: Glottodidactica XLI/2. Str. 131-133 (wraz z Kamilą Chmielewską)

(2008) Erstes Philologisches Treffen (Pierwsze spotkania filologiczne), Osieki, 29.05-01.06.2008. In:Glottodidactica XXXIV, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 235-236

Nagrody i wyróżnienia
2020 Nominacja do nagrody Praeceptor Laureatus dla najlepszego wykładowcy 
         Wydziału Neofilologii 
2015 Indywidualna Nagroda JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe