Dr Magdalena Jaszczyk-Grzyb


Baza Wiedzy UAM
AMU Research Portal (Omega PSiR)


ORCID 
https://orcid.org/0000-0002-0551-3388


Adres
Collegium Novum
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
 
Dyżur
semestr zimowy 2021/2022
poniedziałek 9:30-11:00 (p. 306A)
 
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje
  • adiunkt
  • sekretarz czasopisma Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics
  • koordynatorka Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego (lingwistyka komputerowa I, II i III rok studiów licencjackich)
  • opiekun 1 roku studiów licencjackich (lingwistyka stosowana z językiem wiodącym angielskim)
Dydaktyka

Technologie informacyjne
Język niemiecki specjalistyczny (medyczny)
Praktyczna nauka języka niemieckiego
Practical German - Integrated skills
Information technology
 
Podstawowe dziedziny badań

mowa nienawiści, językoznawstwo korpusowe, dydaktyka języka niemieckiego specjalistycznego (medycznego), nauczanie języków obcych online

Redakcja czasopisma naukowego

2021, Glottodidactica 48/2, w roli sekretarza redakcji, Wydawnictwo Naukowe UAM.

2021, Glottodidactica 48/1, w roli asystentki redaktor naczelnej, Wydawnictwo Naukowe UAM.

2018, Glottodidactica 45/2, w roli asystentki redaktor naczelnej (język niemiecki i angielski), Wydawnictwo Naukowe UAM.

Monografie

Jaszczyk-Grzyb, M. (2021). Mowa nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w komunikacji internetowej. Analiza porównawcza języka polskiego i niemieckiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. DOI: 10.14746/amup.9788323239758, ISBN: 978-83-232-3974-1.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

Jaszczyk-Grzyb, M. & Szczepaniak-Kozak A. (2020). A study of hate speech expressed in graphical form with a view to general and pedagogical applications W: H. Lankiewicz; G. Blell; U. Altendorf (red.), Cultural issues in the matrix of applied linguistics (s. 135–166). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Jaszczyk-Grzyb, M. (2018b). Mowa nienawiści w Polsce w świetle najnowszych badań: perspektywa interdyscyplinarna. W: A. Bielak (red.), Naokoło migracji (s. 47–56). Poznań: Wydział Neofilologii UAM.

Jaszczyk-Grzyb, M. (2018a). Nienawiść – niewyrażalna poprzez komunikaty wizualne? W: D. Gortych (red.), Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół, tom 5 (s. 89–100). Poznań: Wydawnictwo Rys.

Jaszczyk-Grzyb, M. (2017). Mowa nienawiści a wolność słowa – praktyki komunikacyjne nacechowane nienawiścią w dyskursie publicznym. W: D. Gortych (red.), Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół, tom 4 (s. 131–142). Poznań: Wydawnictwo Rys.

Jaszczyk, M. (2015). Mnemotechniki w nauczaniu języków obcych. W: V. Kamasa & B. Mikołajczyk & J. Taborek & W. Zabrocki (red.), Język w Poznaniu 6 (s. 69–84). Poznań: Wydawnictwo Rys.

 
Artykuły w czasopismach naukowych

Jaszczyk-Grzyb, M. (2020). Mowa nienawiści jako przedmiot badań: Praktyki komunikacyjne nacechowane nienawiścią w dyskursie medialnym. Adeptus, 2020(15), Article 2059. https://doi.org/10.11649/a.2059

Adamczak-Krysztofowicz, S. & Szczepaniak-Kozak, A. & Jaszczyk, M. (2016). Hate speech: an attempt to disperse terminological ambiguities. Voci XIII, 13–28.

Jaszczyk, M. (2015). Nauczanie języka obcego za pomocą komunikatora internetowego Skype z wykorzystaniem wirtualnej tablicy w formie Google Docs. Lingwistyka Stosowana 14 (3), 57–64.

Recenzje

Jaszczyk-Grzyb, M. (2021). [Recenzja książki Investigativer Fremdsprachenunterricht. Jung, Udo O. H. (2021). Norderstadt: BoD – Books on Demand, S. 474]. Glottodidactica 48 (2), (w druku).

Jaszczyk-Grzyb, M. (2018). [Recenzja książki Hochschulen international vernetzen. Lehrkooperationen in der Germanistik und in Deutsch als Fremdsprache. Ruth, Albert & Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia & Jentges, Sabine (red.), Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 2017, S. 236]. Glottodidactica 45 (2), 330–332.

Sprawozdania

Jaszczyk, M. & Marko, A. (2016). Bericht über die Internationale wissenschaftliche Jubiläumskonferenz Angewandte Linguistik: Erfahrungen und Perspektiven, Poznań 16–17.10.2015. Lingwistyka Stosowana 16 (1), 147–149.

 
Współpraca międzynarodowa

01.11.2014 – 30.11.2015 współwykonawca projektu RADAR (Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism) poświęconego mowie nienawiści, projekt finansowany przez Komisję Europejską.
Numer projektu: JUST/2013/FRC/AG/6271
Koordynator główny: prof. dr Gabriella B. Klein (Uniwersytet w Perugii, Włochy)
Strona projektu: http://win.radar.communicationproject.eu/web/polski/

Pobyty studyjne

01.10.2013–30.06.2014 Universität Wien (stypendium ERASMUS)
13.07–03.08.2013 Freie Universität Berlin (stypendium DAAD dla wybitnych studentów wszystkich kierunków)

Stypendia, nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej
Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Stypendium projakościowe dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Stypendium dla najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czynny udział w 20 konferencjach, w tym z referatem w 12 krajowych i 4 międzynarodowych, 3 międzynarodowych jako asystentka ds. organizacji konferencji i 1 międzynarodowej jako współorganizatorka. 
 
 
 
 
 
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe