dr Kamil Długosz

Information in English
Logo OMEGA PSiRAMU Research Portal (OMEGA PSiR)
Researchgate

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultacje: środa, 15:00 - 16:30, p. 313A (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)

Aktualne stanowiska i funkcje

Adiunkt
Kierownik projektu Preludium

Podstawowe dziedziny badań naukowych

Psycholingwistyka
Akwizycja języka drugiego
Akwizycja języka trzeciego
Przetwarzanie języka u osób wielojęzycznych
Rozwój wielojęzyczności u dzieci i dorosłych
Glottodydaktyka
 
Dydaktyka

Praktyczna nauka języka niemieckiego, psycholingwistyczne podstawy dwu- i wielojęzyczności, psycholingwistyka i akwizycja języka, seminarium licencjackie, psycholinguistics of multilingualism

Pobyty zagraniczne

05-09.07.2021 - International Summer School on Multilingualism, University of Greenwich, UK

10.2018-02.2019 - Stypendium ERASMUS, Freie Universität Berlin, Institut für Deutsche und Niederländische Philologie

07-08.2011 - Stypendium DAAD, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für deutsche Sprache und Kultur
 
Projekty badawcze

2020-2023 - Kierownik projektu badawczego Wpływy międzyjęzykowe w przetwarzaniu rodzaju gramatycznego języka trzeciego w czasie rzeczywistym, finansowany przez NCN w ramach konkursu PRELUDIUM 17 (2019/33/N/ HS2/00349)

2016-2019 - Wykonawca pełnoetatowy w projekcie badawczym Polsko-niemiecki bilingwizm dzieci: wiek rozpoczęcia przyswajania języka a sukces długoterminowego rozwoju językowego, finansowany przez NCN i DFG w ramach konkursu BEETHOVEN – 2014/15/G/HS6/04521 (www.chibi.amu.edu.pl)
Kierownik w Polsce – prof. UAM dr hab. Aldona Sopata
Kierownik w Niemczech – Prof. Dr. Bernhard Brehmer (Universität Greifswald)

Publikacje

Monografie

Długosz, K. (2021). Der Altersfaktor beim fortgeschrittenen Zweitspracherwerb: Die Wortstellung bei polnisch-deutsch bilingualen Kindern. Tübingen: Narr Verlag. 214 Seiten.

Artykuły 

Długosz, K. (2021). Transfer effects in gender assignment and gender concord in L3 Swedish: A case study. Moderna språk, 115(4), 1-26.

Sopata, A. & Długosz, K. (2021). The effects of language input on word order in German as a heritage and majority language. Language Acquisition. Online First. DOI: 10.1080/10489223.2021.1992409

Długosz, K. (2021). L2 effects on L1 in foreign language learners: An exploratory study on object pronouns and verb placement in wh-questions in Polish. Prace Językoznawcze, 23(4), 153-172. DOI: 10.31648/pj.7032

Długosz, K. (2021). Lexikalischer Zugriff bei Mehrsprachigen: Eine Studie zur visuellen Verarbeitung von Kognaten im Polnischen als Erstsprache. Zeitschrift für Slawistik, 66(1), 45-60. DOI: 10.1515/slaw-2021-0003

Sopata, A., Długosz, K., Brehmer, B. & Gielge, R. (2021). Cross-linguistic influence in simultaneous and early sequential acquisition: Null subjects and null objects in Polish-German bilingualism. International Journal of Bilingualism, 25(3), 687-707. DOI: 10.1177/1367006920988911

Długosz, K. (2020). Entwicklung der Verbstellung beim fortgeschrittenen Erwerb des Deutschen als Fremdsprache. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 47(2), 83-101. DOI: 10.14746/gl.2020.47.2.03

Sopata, A. & Długosz, K. (2020). Deutsch als schwächere Sprache bei deutsch-polnisch bilingualen Kindern: Studie zur Negation und Verbstellung. Zeitschrift für germanistische Linguistik, 48(2), 269-297. DOI: 10.1515/zgl-2020-2003

Długosz, K. (2018). Transfererscheinungen zu Beginn des L3-Erwerbs: Evidenz aus der schriftlichen Sprachproduktion mehrsprachiger Deutschlerner. Kwartalnik Neofilologiczny, LXV/4, 632-647. DOI: 10.24425/kn.2018.125009

Długosz, K. (2018). Zur Ingangsetzung von Attritionsprozessen in der Aussprache polnischer Lerner des Deutschen: Ergebnisse einer Pilotstudie zum Einfluss des Sprachleistungsniveaus. Studia Niemcoznawcze, LXI, 971-982.

Długosz, K. (2018). Modalverben als Träger der Vermutung im Deutschen und im Polnischen. In A. Weigl, N. Nübler, M. Völkel-Bill, Y. Movchan, T. Lis & D. Mrowiński (eds.), Junge Slavistik im Dialog VII: Beiträge zur XII. Internationalen Slavistischen Konferenz. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 21-30.

Długosz, K. (2017). Die Relation zwischen kognitiven Faktoren und Code-Switching im Fremdsprachenunterricht. Psycho- und neurolinguistische Dimensionen. Studia Niemcoznawcze, LIX, 695-709.

Długosz, K. (2017). Zum Einfluss von soziopragmatischen Faktoren auf Code-Switching. In B. Mikołajczyk, J. Taborek, M. Woźniak, M. Woźniacka & W. Zabrocki (eds.), Język w Poznaniu 8. Poznań: Wydawnictwo Rys, 9-15.

Długosz, K. (2016). Auf der Suche nach einer grammatischen Erklärung des Code-Switching: empirische Überprüfung ausgewählter syntaktischer Beschränkungen und der Triggering-Hypothese. Lublin Studies in Modern Languages and Literature, 40(1), 55-64. DOI: 10.17951/lsmll.2016.40.1.55

Referaty na konferencjach naukowych

- Forschungskolloqium, Potsdam Research Institute for Multilingualism, Potsdam, Niemcy, 2022
- EPICamp "Mobility, Migration, Multilingualism: Shaping European Identities and Languages in Past and Present", Poznan/Freiburg, 2021
- XIV. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), Palermo, Włochy, 2021
- International Symposium on Bilingualism 13 (ISB13), Warszawa, 2021
- 30th Conference of the European Second Language Association (EuroSLA30), Barcelona, Hiszpania, 2021
- Conference on Multilingualism (COM) 2021, Konstanz, Niemcy, 2021
- XII Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Językoznawcza Konferencja Naukowa "Język w Poznaniu", Poznań, 2020
- 29th Conference of the European Second Language Association (EuroSLA29), Lund, Szwecja, 2019
- 12th International Symposium on Bilingualism (ISB12), Edmonton, Kanada, 2019
- Międzynarodowa Konferencja "Dwujęzyczność w Polsce i za granicą", Wrocław, 2019
- Workshop "Age Effects in Bilingual Language Acquisition", Poznań, 2019
- 13th European Conference on Formal Description of Slavic Languages, Göttingen, Niemcy, 2018
- 51st Annual Meeting of the British Association of Applied Linguistics (BAAL 2018), York, Anglia, 2018
- 1st International Conference "Understanding Multilingualism", Warszawa, 2018
- 27. Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Szczecin, 2018
- XIII. Internationale Slavistische Konferenz "Junge Slavistik im Dialog", Kiel, Niemcy, 2018
- XI Ogólnopolska Konferencja "Lingwistyczne Spotkania Doktorantów", Poznań, 2017
- XII. Internationale Slavische Konferenz "Junge Slavistik im Dialog", Kiel, Niemcy, 2017
- IX Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Językoznawcza Konferencja Naukowa „Język w Poznaniu”, Poznań, 2017
- PRAGESTT - Prager Germanistische Studententagung, Praga, Czechy, 2017
- VII Ogólnopolska Językoznawcza Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Język w Poznaniu", Poznań, 2016

Organizacja konferencji

- Dyskusja panelowa pt. "Multiple language acquisition, processing, and development", EPICamp "Mobility, Migration, Multilingualism: Shaping European Identities and Languages in Past and Present", Poznan/Freiburg, 2021
- Workshop "Age Effects in Bilingual Language Acquisition", Poznań, 2019

Nagrody i wyróżnienia

2020 - Wyróżnienie rozprawy doktorskiej
2019 - Nagroda Rektora za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej
2018 - Nagroda Rektora za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej
2017-2020 - Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

Członkostwo w organizacjach

British Association for Applied Linguistics (BAAL)
European Second Language Association (EuroSLA)

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe