prof. UAM dr hab. Magdalena Aleksandrzak

Telefon:
0618292925 (sekretariat ILS)

Email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualne stanowisko i funkcje
profesor uczelni

Dziedziny badań naukowych
Językoznawstwo stosowane - glottodydaktyka
rozwijanie i ewaluacja sprawności mówienia na poziomie zaawansowanym, strategie uczenia się i komunikacji, psychologia języka i komunikacji, autonomia w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, problematyka language awareness

Dydaktyka
psychologia języka i komunikacji, wymowa języka angielskiego, dydaktyka języka angielskiego, praktyczna nauka języka angielskiego, seminarium licencjackie, seminarium magisterskie
 
Projekty
interfilologiczny projekt badawczy Autonomizacja studentów a efektywność dydaktyki na poziomie zaawansowanym przeprowadzony w latach 2000-2002 pod kierownictwem prof. dr hab. Weroniki Wilczyńskiej (grant)
 
Spis publikacji 

Monografie

Aleksandrzak, M. 2018. Rozwijanie sprawności mówienia w kształceniu neofilologicznym z perspektywy studentów uczących się języka angielskiego jako obcego. Badanie jakościowe. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Aleksandrzak, M., (red.). 2018. Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Aleksandrzak, M., Ciepielewska-Kaczmarek, L., Urban, A., (red.). 2016. Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 


Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w monografiach

Aleksandrzak, M. 2021. Problemy terminologiczne w glottodydaktyce – źródła, przykłady, konsekwencje.  Neofilolog nr 56(1), 123-140.

Aleksandrzak, M. 2020. Developing speaking skills at advanced level – the perspective of language department students and the implications for language teaching. W: S. Adamczak-Krysztofowicz, A. Szczepaniak-Kozak, P. Rybszleger (red.), Angewandte Linguistik - Neue Herausforderungen und Konzepte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG. 257-271.  

Aleksandrzak, M. 2018. Genre-based approaches in teaching and learning English for academic purposes (EAP). Neofilolog 51/2. 137-151.


Aleksandrzak, M. 2018. Podejście gatunkowe jako forma nauczania w kształceniu umiejętności akademickich i języka akademickiego. W: M. Aleksandrzak (red.). Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 79-91.

Aleksandrzak, M. 2017. Interakcja w ujęciach teoretycznych - wieloaspektowy charakter zjawiska. Neofilolog 49/2. 163-177.

Aleksandrzak, M. 2017. Authenticity in foreign language teaching and learning - controversies and interpretations. W: M. Krawiec (red.). Foreign Language Education and its Cross-curricular Links. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 21-38.

Aleksandrzak, M. 2016. Różnice indywidualne w uczeniu się języków obcych - dylematy i kontrowersje. W M. Aleksandrzak, L. Ciepielewska-Kaczmarek, A. Urban, (red.). Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 123-132.

Aleksandrzak, M. 2016. Individual factors in foreign language learning and their influence on students' willingness to communicate. W: M. Krawiec (red.). New Insights into Language Teaching and Learning Practices. Regensburg: SprachLit. 53-79.

Aleksandrzak, M. 2015. Dimensions of the teaching profession: new roles of the teacher - theoretical considerations. W: M. Krawiec (red.). Current Issues in Foreign Language Teaching and Learning. Regensburg: SprachLit. 25-44.

Aleksandrzak, M. 2014. Aspects of the learner-oriented and discourse-based teaching of speaking - from the theoretical and students' perspectives. W: S. Adamczak-Krysztofowicz, A. Szczepaniak-Kozak (red.). Kultur - Kommunikation - Kreativitat - Reflexivitat. Beitrage zum universitaren Fremdsprachenunterricht. Frankfurt am Main: Peter Lang. 77-93. 

Aleksandrzak, M. 2014. Świadomość językowa i jej funkcje w dydaktyce autonomizującej. W: E. Wąsikiewicz-Firlej, H. Lankiewicz, A. Szczepaniak-Kozak (red.). Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica. 179-194.

Aleksandrzak, M. 2014. Functions of self-assessment in teaching and learning speaking skills. W: M. Krawiec (red.). Cross-curricular Dimensions of Language Learning and Teaching. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 29-44.

Aleksandrzak, M. 2013. Approaches to describing and analyzing classroom communication. Glottodidactica vol. XL/1. 129-145. 

Aleksandrzak, M. 2011. How to promote effective speaking development at advanced level - problems of approach and syllabus framework. W: C. Badstubner-Kizik, (red.). Linguistik anwenden. Posener Beitrage zur Angewandten Linguistik 1. Frankfurt am Main: Peter Lang. 223-233.

Aleksandrzak, M. 2011. Problems and challenges in teaching and learning speaking at advanced level. Glottodidactica vol. XXXVII. 37-48.

Aleksandrzak, M. 2010. Autonomy in teaching and learning English at advanced level - between theory and practice. Glottodidactica vol. XXXVI. 119-131.

Aleksandrzak, M. 2008. Idea autonomii w nauce języka obcego - między teorią a praktyką. Materiały konferencyjne - konferencja z okazji 55-lecia SJO Politechniki Poznańskiej.

Aleksandrzak, M. 2007. Cele i formy ewaluacji sprawności mówienia na poziomie zaawansowanymNeofilolog 30. 34-42.

Aleksandrzak, M. 2006. Rola wiedzy metakognitywnej i strategii metakognitywnych w kształtowaniu autonomii uczących się. Neofilolog 29. 4-16.

Aleksandrzak, M. 2005. Indywidualizacja treści nauczania. W: K. Karpińska-Szaj, (red.). Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem. 261-273.

Aleksandrzak, M. 2004. Metodologia action research w badaniach nad autonomią ucznia. W: M. Pawlak, (red.). Autonomia w nauce języka obcego. Poznań - Kalisz: Wydział Pedagogiczno - Artystyczny UAM w Poznaniu. 111-124.

Aleksandrzak, M. 2004. Jak poprawić płynność i naturalność wypowiedzi? W: A. Surdyk, (red.). Nowa Matura. Język angielski. Wydawnictwo Bauer. 86-89.

Aleksandrzak, M. 2002. Rozwijanie umiejętności samooceny. W: W. Wilczyńska, (red.). Autonomizacja w dydaktyce języków obcych - doskonalenie w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe. 257-271.

Aleksandrzak, M., Gajewska-Głodek, I., Nowicka, A., Surdyk, A. 2002. Współpraca dydaktyczna na poziomie zaawansowanym: cele, zasady i formy. W: W. Wilczyńska, (red.). Autonomizacja w dydaktyce języków obcych - doskonalenie w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe. 85-107.

Aleksandrzak, M. 2001. Samoocena jako element ewaluacji w półautonomicznym uczeniu się języka obcego - wprowadzenie do projektu badawczego. Neofilolog 20. 34-39.
 
Nagrody i odznaczenia
wrzesień 2003 - nagroda zespołowa Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej
wrzesień 2008 - nagroda indywidualna Rektora UAM za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe