prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz

Collegium Novum
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań

Telefon                                  
(061) 829 29 25 (sekretariat)
 
E-mail                             
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualne stanowisko i funkcje           
profesor nadzwyczajny UAM
kierownik Zakładu Glottodydaktyki i Badań
nad Interkulturowością          
Zastępca Dyrektora ds. Nauki
Redaktor naczelna czasopisma Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics

Dziedziny badań naukowych

glottodydaktyka ogólna, dydaktyka i metodyka j. niemieckiego jako obcego, interkulturowa glottopedagogika, komunikacja interkulturowa, dydaktyka tekstu, andragogika językowa, wielojęzyczność


Dydaktyka

ćwiczenia do wykładu z glottodydaktyki, zajęcia specjalizacyjne z glottodydaktyki, wstęp do komunikacji interkulturowej, seminaria licencjackie i magisterskie dla studentów dziennych i zaocznych z zakresu glottodydaktyki, proseminaria i ćwiczenia z nauczania interkulturowego w dydaktyce języków obcych oraz z dydaktyki tekstów autentycznych, wstęp do metodologii badań, fakultety z zakresu komunikowania praktycznego i komunikacji interkulturowej w praktyce, podróże studyjne i seminaria blokowe polsko-niemieckie


Pobyty badawcze (dłuższe)
 • 2015–2016: profesor gościnny na uniwersytecie Philippsa w Marburgu (DaF, FB 09 Kommunikations- und Medienforschung (u Prof. Dr. H. Schrödera)
 • 2012–2013: profesor gościnny w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na UniwersytecieTechnicznym w Darmstadt (Mehrsprachigkeit/DaZ/DaF, zaproszenie Prof. Britty Hufeisen)            
 • 2004–2007: pracownik naukowy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Professur für Sprachwissenschaft: Linguistische
 • 1999–2004: pracownik naukowy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Professur für Fremdsprachendidaktik unter besonderer Berücksichtigung des Polnischen, Deutsch-polnischer Kulturvergleichung, der Sprachentwicklung (u Prof. Dr. W. Pfeiffera)
 • 1998–1999: asystentka na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Professur für Fremdsprachendidaktik unter besonderer Berücksichtigung des Polnischen, Deutsch-polnischer Kulturvergleichung, der Sprachentwicklung (u Prof. dr hab. W. Pfeiffera)
Pobyty badawcze (krótsze)
 • 14.10–21.10.2020 badania naukowe na uniwersytecie w Greifswaldzie  (opiekun naukowy: prof. h.c. Dr. Dr. h.c. Harry Walter)
 • 09.07.–26.07.2019 badania naukowe na uniwersytecie w Greifswaldzie  (opiekun naukowy: prof. h.c. Dr. Dr. h.c. Harry Walter)
 • 15.07.–15.08.2017     badania naukowe na uniwersytecie w Kilonii (opiekun naukowy: prof. dr. phil. dr. Michael Düring)
 • od 2008 do 2019: liczne krótkie pobyty dydaktyczno-naukowe w ramach programu Erasmus na uczelniach w Maladze, Frankfurcie nad Odrą, Berlinie, Marburgu, Darmstadt, Nijmegen, Sevilli i Bielefeld.
 • 1.07.–1.09.2008: badania naukowe w Instytucie Badań nad Nauczaniem Języków Obcych w Marburgu (opiekun naukowy Prof. Dr. Frank G. Königs)
 • 15.07.–15.12.2007: badania naukowe na uniwersytecie w Kilonii (opiekun naukowy Prof. Dr. Phil. Dr. h.c. Winfried Ulrich)
 • 1.02.–31.03.2005: badania naukowe w Instytucie Badań nad Nauczaniem Języków Obcych w Marburgu (opiekun naukowy: Prof. Dr. Frank G. Königs)
 • 1.10.–31.10.2001: badania naukowe na uniwersytecie we Wiedniu (opiekun naukowy: Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm)
 • 1.08.–31.08.2000: badania naukowe na uniwersytecie w Kilonii (opiekun naukowy: Prof.  dr. Phil. Dr. h. c. Winfried Ulrich)
 • 1.08.–1.10.1999: badania naukowe w Instytucie Języka Niemieckiego i Lingwistyki na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (opiekun naukowy: Dr. Ilka Höppner)
Projekty badawcze

2022 – 2024 DAAD Germanistische Institutspartnerschaften (GIP) Projekt: „Kultur- und Sprachreflexivität in der internationalen Lehrer*innenbildung im Fach Deutsch als Fremdsprache“

01.11.2020–31.07.2023 – wykonawca projektu pt. Majority and Minority Languages in School Environment: Helping teachers, pupils and parents, prowadzonego w konsorcjum międzynarodowym w ramach Partnerstw strategicznych w sektorze Edukacja szkolna (Strategic Partnerships for school education), KA201, nr projektu: 2020-1-PL01-KA201-081612

01.06.2019–31.12.2020 – kierowanie pracami w projekcie MNiSW pt. "Wsparcie czasopism naukowych", pozyskanie grantu dla czasopisma Glottodidactica (262/WCN/2019/1);

2014–2016 – kierowanie pracami badawczymi w projekcie RADAR (Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism) poświęconym mowie nienawiści. Projekt RADAR to projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu JUST; koordynator główny prof. dr Gabriella B. Klein (Uniwersytet w Perugii, Włochy); kraje partnerskie: Włochy, Wielka Brytania, Polska, Grecja, Holandia i Finlandia;

2013–2014/2015 – e-Tandem – Projekt z Technische Universität Darmstadt.

2014 Erasmus Intensive „Tracing European Space / Europäischer Alltag: Sprachen, Kulturen und Identitäten erkennen”, Partnerzy: Phillips-Universität Marburg, Freie Universität Berlin, Radboud Universiteit Nijmegen, Univerza v Ljubljani, Linné Universitetet Vaxjö, Goethe-Universität Frankfurt am Main.

2014 The Warsaw Rising: Joint search for traces after 70 years - Projekt z Instytutem Pedagogiki Szkolnej w Marburgu.

2012–2014: Projekt DaPO: Współpraca naukowa międzynarodowa z Uniwersytetem  Technicznym w Darmstadt w celu opracowania teoretycznej i  praktycznej koncepcji e-learningu w ramach pracy w e-tandemach dla studentów Instytutu Lingwistyki Stosowanej w Poznaniu i studentów wszystkich kierunków Centrum Językowego w ramach Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt z opanowanym na poziomie od B1 językiem polskim jako obcym (z mgr Barbarą Stolarczyk). Projekt finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

2012–2013: Projekt WSK: Współpraca naukowa międzynarodowa z Uniwersytetem Technicznym w Darmstadt w celu opracowania elektronicznego słownika pojęć fachowych do wielojęzyczności (z prof. Brittą Hufeisen i jej pracownikami).

2009–2011: Projekt POLDI: Współpraca naukowa międzynarodowa z Instytutem Pedagogiki Szkolnej w Marburgu na temat wybranych aspektów komunikacji interkulturowej polsko-niemieckiej oraz naukowej ewaluacji 6 podróży studyjnych i interkulturowych seminariów dla studentów Instytutu Lingwistyki Stosowanej w Poznaniu i Instytutu Pedagogiki Szkolnej w Marburgu, które odbyły się w latach 2009, 2010 i 2011 w Marburgu i w Poznaniu (z dr Angelą Schmidt-Bernhardt, dr Antje Stork, dr Martą Janachowską-Budych i dr Pawłem Rybszlegerem).

Spis publikacji:

Monografie

2019 Anna Szczepaniak-Kozak, Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Dariusz Giersz, Izabela Czerniejewska, Katarzyna Wolff, Marta Mazurek, Ewelina Garstecka, Katarzyna Owsian - Słomińska. Mowa nienawiści, łamanie praw człowieka i handel ludźmi. Poznań: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

2011 Deutsch-polnische Entdeckungen. Projektarbeit zur Förderung interkultureller Kompetenz in Schule und Studium. Theoretische Grundlagen und praktische Lernmaterialien, Marburg: Tectum, 198 stron. (z Schmidt-Bernhardt, Angela/ Stork, Antje/Rybszleger, Paweł)

2009 Fremdsprachliches Hörverstehen im Erwachsenenalter. Theoretische und empirische Grundlagen zur adressatengerechten und integrativen Förderung der Hörverstehenskompetenz am Beispiel Deutsch als Fremdsprache in Polen. Poznań: Wydawncictwo Naukowe UAM, 405 stron.

2003 Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen. Eine Studie zur Landes- und Kulturkundevermittlung im DaF-Studium in Polen. Hamburg: Dr. Kovač, 302 strony.
 

Artykuły
 1. 2021a: Mowa nienawiści w środowisku szkolnym i akademickim w Polsce: Definicja, cechy charakterystyczne oraz wybrane przykłady z implikacjami (glotto-) dydaktycznymi, Acta Neophilologica, vol. 23, nr 1, s.19-34. DOI:10.31648/an.5536 (z Anną Szczepaniak-Kozak).
 2. 2021b: Gemeinsam mit- und voneinander lernen: Nachbarsprachenlernen und Schulaustausch: Dokumentation der wissenschaftlichen Einsichten und Erfahrungen aus dem deutsch-niederländischen Schulaustauschprojekt Nachbarsprache & buurculturr / Jentges Sabine (red.), Perspektiven Deutsch als Fremdsprache, vol. 36, Baltmannsweiler, Schneider Verlag Hohengehren, s.177-190, ISBN 978-3-8340-2146-5 (z Sandrą Ballweg i Sabine Jentges).
 3. 2020d: „Nauczanie i uczenie się interkulturowe w dydaktyce języka niemieckiego z perspektywy ucznia. Wybrane badania polskich germanistów”, W: Sebastian Chudak/Magdalena Pieklarz-Thien (red.) Die Lernenden in der Forschung zum Lehren und Lernen fremder Sprachen. Frankfurt am Main: Peter Lang, 95-115. (z Krystyną Mihułką)
 4. 2020c „Interkulturelle Kommunikation und Angewandte Linguistik: Zur Positionierung der beiden Disziplinen und ihrer Studienschwerpunkte unter Berücksichtigung der neuen Reform im polnischen Hochschulwesen”, W: Sylwia Adamczak-Krysztofowicz/Anna Szczepaniak-Kozak/Paweł Rybszleger (red.) Angewandte Linguistik – Neue Herausforderungen und Konzepte. Festschrift für Izabela Prokop zum 70. Geburtstag. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht Verlage, 159-180. (z Krystyną Mihułką)
 5. 2020b: „Die Arbeit mit Audio- und Videopodcasts”, W: Hallet Wolfgang/ Königs, Frank G./ Matinez, Hélène (red.) Handbuch Methoden im Fremdsprachenunterricht. Hannover: Kallmeyer in Verbindung mit Friedrich Verlag, 264-266.
 6. 2020a „Neue Herausforderungen und aktuelle Konzepte der Angewandten Linguistik – einleitende Bemerkungen”, W: Sylwia Adamczak-Krysztofowicz/Anna Szczepaniak-Kozak/Paweł Rybszleger (red.) Angewandte Linguistik – Neue Herausforderungen und Konzepte. Festschrift für Izabela Prokop zum 70. Geburtstag. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht Verlage, 29-40. (z Anną Szczepaniak-Kozak i Pawłem Ryszblegerem)
 7. 2019d „Przeciw mowie nienawiści”, w: Uczyć lepiej. Czasopismo oświatowe, vol. 2018_2019, nr 4, 2019, ss. 8-9. (z Anną Szczepaniak-Kozak)
 8. 2019c „Nauczyciel języka niemieckiego mediatorem interkulturowym? Przegląd badań polskich germanistów. W: Półrocznik Językoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal 4 (2) 2019, 190-210. (z Krystyną Mihułką)
 9. 2019b  „Kształcenie interkulturowe w dydaktyce języka niemieckiego w Polsce i w badaniach germanistów. Analiza porównawcza wybranych dokumentów i materiałów glottodydaktycznych” Neofilolog 52/2, 281-197. (z Krystyną Mihułką)
 10. 2019a „III Teilkompetenzdiagnostik: 16. Hören“. W: Jeuk, Stefan; Settinieri, Julia (red.): Sprachdiagnostik Deutsch als Zweitsprache. Ein Handbuch. Berlin, New York: De Gruyter, 387-411. (z Christiane Limbach)
 11. 2018b „Sensibilisierung für Hassrede durch Aufgaben zum interkulturellen Lernen? Ausgewählte Ergebnisse eines multikulturellen Projektseminars zwischen Studierenden aus Poznań und aus Marburg“. Germanica Wratislaviensia 143, 437-456.  (z Anną Szczepaniak-Kozak)
 12. 2018a „Wie nützlich ist Sprachlerntandem? Formen, Potenziale und Grenzen der Tandemarbeit beim E-Tandemlernen in universitären Sprachkursen“. Glottodidactica XLV/2, 39-54.
 13. 2017f „Sprechhemmungen bei multikulturellen Austauschprojekten und ihre Wirkung auf interkulturelles Lernen an Hochschulen“. Glottodidactica 2/2017, 193-214. (z Victoria Storozenko und Angela Schmidt-Berhardt)
 14. 2017e „A Disturbing View of Intercultural Communication: Findings of a Study into Hate Speech in Polish“. Linguistica Silesiana Vol. 38, 285-310. (z Anną Szczepaniak-Kozak)
 15. 2017d „Lese- und Höraktivitäten zur Förderung der rezeptiven Kompetenz im Unterricht DaF bzw. DaZ auf dem Prüfstand“. W: Di Venanzio, Laura; Lammers, Ina & Roll, Heike (red.): DaZu und DaFür - Neue Perspektiven für das Fach Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Göttingen: Universitätsverlag, 137-162.
 16. 2017c „‘Es war interessanter als trockenes theoretisches Wissen, wir konnten uns besser in das Thema hineinversetzen‘. Ausgewählte Lernpotentiale des deutsch-polnischen Projektseminars zum Thema Warschauer Aufstand aus Sicht der Studierenden”. W: Kwartalnik Neofilologiczny LXIV, 3, 300-316. (z Angela Schmidt-Bernhardt i Victoria Storozenko)
 17. 2017b „Internationale Lehrkooperationen – einleitende Bemerkungen“. W: Ruth Albert, Sylwia Adamczak-Krysztofowicz und Sabine Jentges (red.): Hochschulen international vernetzen. Internationale Lehrkooperationen in der Germanistik und in Deutsch als Fremdsprache. Reihe Perspektiven Deutsch als Fremdsprache. Band 34. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 5-11. (z  Ruth Albert i Sabine Jentges)
 18. 2017a „Inter- und Transkulturalität bei internationalen Kooperationen im Hochschulbereich – Einführung“. W: Jianhua Zhu, Jin Zhao und Michael Szurawitzki (red.): Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Akten des XIII. Kongresses der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), Shanghai, 23.-30.08.2015. Band 5 (Publikationen IVG, 24). Frankfurt am Main: Peter Lang, 187-190. (z Sabine Jentges i Antje Stork)
 19. 2016d „Hate speech: an attempt to disperse terminological ambiguities“, W: Voci, 2016, 13-28 (z Anną Szczepaniak-Kozak i Magdaleną Jaszczyk).
 20. 2016c „Perspektiven von Studierenden zwischen den Welten – Transkulturelle Identitäten in einem internationalen Begegnungsprojekt zum Warschauer Aufstand“. W: Zielsprache Deutsch. Eine internationale Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache. 43, 2 (2016), 53-65. (z Angela Schmidt-Bernhardt i Antje Stork)
 21. 2016b „Unsere Generation sollte sich nicht mehr durch das Thema des Zweiten Weltkriegs belastet bzw. schuldig fühlen“: Das Museum des Warschauer Aufstands als Ort interkulturellen Lernens. W: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, Ausgabe 2016-2 (Jg. 21, Nr. 2), http://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/. (z Angela Schmidt-Bernhardt, Antje Stork i Victoria Storozenko)
 22. 2016a „Kulturspezifik von Texten“. W: Ballweg, Sandra (red.): Schreibberatung und Schreibförderung: Impulse aus Theorie, Empirie und Praxis. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang, 83-95. (mit Antje Stork)
 23. 2015g „Organisation einer interkulturellen Begegnung“. W: Swati Acharya u.a. (2015): IDT 2013. Deutsch von innen – Deutsch von außen. DaF-DaZ-DaM. Beiträge der XV. Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer Bozen, 29. Juli - 3. August 2013). Band 3.1 – Sektionen E1, E2, E3, E4: Kultur, Literatur, Landeskunde. Bozen: bu press, 225-239. (z Stork, Antje, Victoria Storozenko i Angela Schmidt-Bernhardt)
 24. 2015f „Virtueller Spaziergang durch Darmstadt und Poznań. Ziele und Konzeption eines deutsch-polnischen E-Tandemkurses“.W:Polski w Niemczech. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego/ Polnisch in Deutschland. Zeitschrift der Bundesvereinigung der Polnischkräfte3/2015, 51-59. (z Stolarczyk, Barbara)
 25. 2015e  „Rozwijanie kompetencji medialnej wśród przyszłych nauczycieli języków obcych w ramach pracy w tandemie elektronicznym. Projekt polsko-niemiecki” Neofilolog 45/2, 85-97. (z Anną Szczepaniak-Kozak)
 26. 2015d „Denkmal? Denk mal! Auf der Spur von Erinnerungen an Personen im (urbanen) Raum”. W: Chiara Cerri/Sabine Jentges (red.): Raumwahrnehmung, interkulturelles Lernen und Fremdsprachenunterricht. Hohengehren: Schneider Verlag, 121-132.  (zAntje Stork)
 27. 2015c „Fremde und eigene Gewässer – Einführende Gedanken und Aktivitäten zum interkulturellen Lernen im Fremdsprachenunterricht. W: Chiara Cerri/Sabine Jentges (red.):Raumwahrnehmung, interkulturelles Lernen und Fremdsprachenunterricht. Hohengehren: Schneider Verlag, 11-32.  (z Sabine Jentges i Antje Stork)
 28. 2015b „Mobiles Lernen mit Podcasts“. W: MedienPädagogik 27. Feb., 15–30. www.medienpaed.com/2015/#adamczak1502.  (z Antje Stork i Katarzyną Trojan)
 29. 2015a „Wie fertig sind wir mit adressatengerechter Förderung der Hörverstehenskompetenz? Überlegungen aus der Sicht des DaF-Unterrichts mit Erwachsenen in Polen“ W: Hoffman, Sabine/ Stork, Antje (red.): Lernerorientierte Fremdsprachenforschung und –didaktik. Festschrift für Frank G. Königs zum 60. Geburtstag. Tübingen: Narr, 111-122.
 30. 2014g „Internationale Kooperationen in der Lehre im Fach Deutsch als Fremdsprache – ein Überblick“. Informationen Deutsch als Fremdsprache Nr.5  489-505.(z Sabine Jentges i Antje Stork)
 31. 2014f „`´Virtueller Spaziergang durch meinen und deinen Studienort´´: Ausgewählte Ergebnisse eines deutsch-polnischen E-Tandemprojekts zwischen der Technischen Universität Darmstadt und der Adam Mickiewicz-Universität Poznań“. Informationen Deutsch als FremdspracheNr. 6 668-684. (z Barbarą Stolarczyk)
 32. 2014e  „Podcasty – nowe media  w nauczaniu i uczeniu się języków obcych“.  W: Krawiec, Marek (red.): Cross-curricular Dimensions of Learning and Teaching. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 75-87.
 33. 2014d  „Integrative Hörverstehensentwicklung mit Hörbüchern". Zielsprache Deutsch 41 (2),49-61. (z Pawłem Rybszlegerem i Antje Stork)
 34. 2014c  „Vorwort der Herausgeberinnen”. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Szczepaniak-Kozak, Anna (red.). Kultur – Kommunikation – Kreativität – Reflexivität. Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht. Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik. Band 4. Berlin: Peter Lang Verlag, 35-46. (z Anną Szczepaniak-Kozak)
 35. 2014b  „Interkulturelle Begegnungsdidaktik für angehende Fremdsprachenlehrende: Theorie und Praxis”. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Szczepaniak-Kozak, Anna (red.). Kultur – Kommunikation – Kreativität – Reflexivität. Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht. Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik. Band 4. Berlin: Peter Lang Verlag, 35-46.
 36. 2014a  „'Ich bin in der Minderheit und will nichts aufdrängen' – Manifestationen von Interkulturalität im deutsch-polnischen Online-Forum“. In: Bredel, Ursula/Ezhova-Heer, Irina/Schlickau, Stephan (red.): Zur Sprache kɔm. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 39. Jahrestagung des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache an der Universität Hildesheim 2012. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 159-173. (z Antje Stork iVictoria Storozenko)
 37. 2013g  „Einführung von zukünftigen Deutschlehrenden in die Gestaltung von internationalen Schülerbegegnungen“. Studia Germanica Gedaniensia 29, 279-291. (z Antje Stork)
 38. 2013f  „Zagadnienia preparacji materiałów glottodydaktycznych do rozwijania sprawności obcojęzycznego rozumienia ze słuchu”. W: Puppel, Stanisław/ Tomaszkiewicz, Teresa (red.): Scripta manent – res nova. Poznań: AMU Press, 11-21.
 39. 2013e  „Hörbücher: Möglichkeiten des Einsatzes im DaF-Unterricht“ W: Grucza, Franciszek (red.): Akten des XII. International en Germanistikkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 19, 209-214. (z Pawłem Rybszlegerem i Antje Stork)
 40. 2013d  „Interkulturelles Lernen im Rahmen eines polnisch-deutschen Kooperations­pro­jektes (Poznań – Marburg)W: Grucza, Franciszek (red.): Akten des XII. International en Germanistikkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 19, 15-19. (z Angelą Schmidt-Bernhardt, Pawłem Rybszlegerem i Antje Stork)
 41. 2013c  „Unterrichtsmaterialien in der DaF-Lehrerausbildung kreativ und interkulturell entwickeln lassen am Beispiel der Didaktisierung von Erinnerungsorten“. W: Wąsikiewicz-Firlej, Emilia/ Lankiewicz, Handrian (red.): From Classroom to Workplace: Advances in Applied Linguistics. Piła: Wydawnictwo PWSZ, 47-58.  (z Martą Janachowską-Budych i Pawłem Rybszlegerem)
 42. 2013b  „Deutsch-polnische Erinnerungsorte. Ein Beispiel interkultureller Kooperation“. In: Zielsprache Deutsch 39, 3 (2012), 47-60. (z Pawłem Rybszlegerem, Angelą Schmidt-Bernhardt i Antje Stork)
 43. 2013a „Unterrichtsmaterialien via elektronische Medien grenzüberschreitend entwickeln. Ausgewählte Ergebnisse eines Kooperationsprojekts zwischen Studierenden aus Poznań und Marburg“. W: Chudak, Sebastian (red.): Fremdsprachenunterricht – omnimedial? Frankfurt a.M.: Lang, 147-159. (z Antje Stork)
 44. 2013b „Deutsch-polnische Erinnerungsorte. Ein Beispiel interkultureller Kooperation“. W: Zielsprache Deutsch 39, 3 (2012), 47-60. (z Pawłem Rybszlegerem, Angelą Schmidt-Bernhardt i Antje Stork)
 45. 2013c  „Unterrichtsmaterialien in der DaF-Lehrerausbildung kreativ und interkulturell entwickeln lassen am Beispiel der Didaktisierung von Erinnerungsorten“. W: Wąsikiewicz-Firlej, Emilia/ Lankiewicz, Handrian (Ed.): From Classroom to Workplace: Advances in Applied Linguistics. Piła: Wydawnictwo PWSZ, 47-58. (z Martą Janachowską-Budych i Pawłem Rybszlegerem)
 46. 2013d „Interkulturelles Lernen im Rahmen eines polnisch-deutschen Kooperations­pro­jektes (Poznań – Marburg)W: Grucza, Franciszek (red.): Akten des XII. International en Germanistikkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 19, 15-19. (z Angelą Schmidt-Bernhardt, Pawłem Rybszlegerem, Antje Stork)
 47. 2013e „Hörbücher: Möglichkeiten des Einsatzes im DaF-Unterricht“ W: Grucza, Franciszek (red.): Akten des XII. International en Germanistikkongresses Warschau 2010Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 19, 209-214. (z Pawłem Rybszlegerem i Antje Stork)
 48. 2013f  „Zagadnienia preparacji materiałów glottodydaktycznych do rozwijania sprawności obcojęzycznego rozumienia ze słuchu”. W: Puppel, Stanisław/ Tomaszkiewicz, Teresa (red.): Scripta manent – res nova. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 11-21.
 49. 2013g „Einführung von zukünftigen Deutschlehrenden in die Gestaltung von internationalen Schüler­begeg­nungen“. W: Studia Germanica Gedaniensia 29, 279-291. (z Antje Stork)
 50. 2012a „Rola podróży studyjnych w procesie świadomej refleksji i relatywizacji stereotypów. Projekt polsko-niemiecki.” W: Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Anna Szczepaniak-Kozak, Hadrian Lankiewicz (red.). Interkulturowe aspekty dydaktyki języków obcych. Piła: Wydawnictwo PWSZ, 113-126.
 51. 2012b „Integration von sprachlichen Fertigkeiten im DaF/DaZ-Unterricht mit Erwachsenen. Bausteine für eine integrative Hörverstehensdidaktik auf B1/B2-Niveau“. Deutsch als Zweitsprache 1/2012, 35-50.       
 52. 2012c „Zwischen polymethodischem Forschungsdesign und Realität – Ein kritischer Rückblick auf ein Forschungsprojekt zur integrativen Hörverstehensförderung“. W: Chiara Cerri/Sabine Jentges/Antje Stork (red.): Methoden empirischer Fremdsprachenforschung im Prozess. Ein Blick hinter die Kulissen aktueller Forschungsprojekte. Materialien Deutsch als Fremdsprache. Band 88. Göttingen: Universitätsdrucke, 135-164.
 53. 2012d „Interkulturelle Begegnungen vorbereiten und durchführen“. W: Busch,Matthias/Lis, Thomasz (red.): „Lernen jenseits der Oder“ –Lehrerhand­rei­chung für deutsch-polnische Unterrichtsprojekte. Konzepte und Materialien für re­­gionalspezifische Unterrichtseinheiten. Frankfurt a.O./ Gorzów, 32-42. (z Antje Stork)
 54. 2012e „Planowanie i przeprowadzanie spotkań międzykulturowych“. W: Busch, Matthias/Lis, Thomasz (red..): „Uczenie się po tamtej stronie Odry“ – Regionalne projekty edukacyjne w regionie przygranicznym – koncepcje i materiały. Podręcznik dla nauczycieli. Frankfurt a.O./ Gorzów, 32-42. (z Antje Stork) (tłumaczenie artykułu 2012d)
 55. 2012f  „Vorwort der Herausgeberinnen“. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Stork, Antje (red.): Multikompetent – multimedial – multikulturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Leh­rer­ausbildung. Frankfurt am Main i.in.: Lang. (Reihe: Posener Beiträge zur Angewandten Lin­guis­­­tik. Band 2), 9-14. (z Antje Stork)
 56. 2012g  „‘Es war anstrengend und kräfteraubend, den anderen zu verstehen und auf ihn einzugehen‘ – interkulturelles Lernen anhand urbaner Raumkonzepte“. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Stork, Antje (red.): Multikompetent – multimedial – multikulturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Leh­rer­ausbildung. Frankfurt am Main i.in.: Lang. (Reihe: Posener Beiträge zur Angewandten Lin­guis­­­tik. Band 2), 277-288 (z Pawłem Rybszlegerem, Angelą Schmidt-Bernhardt i Antje Stork)
 57. 2012h „Internationale Kooperationsseminare – ein Plädoyer“. In: Das Hochschulwesen 6, 154-158. (z Antje Stork)
 58. 2011a „Erfolgreiches Fremdsprachenlernen im Erwachsenenalter? Ausgewählte Ergebnisse der gegenwärtigen Fremdsprachenandragogik“. W:Badstübner-Kizik, Camilla (red.), Linguistik anwenden, Frankfurt a.M..: Peter Lang  (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 1) 197-212.
 59. 2011b „Eigenständige Verbesserung der Hörverstehenskompetenz mit  Podcasts – Ent­wick­­lung von Bausteinen zur Sprachlernberatung im Bereich Hörverstehen DaF“. In: Hoffmann, Sabine/Vogler, Stefanie (red.): Sprachlernberatung für DaF. Berlin: Franck & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur, 107-121. (z Antje Stork)
 60. 2011c „Interkulturelles Lernen praktisch: Deutsche und polnische Studierende erstellen Podcasts zu interkulturellen Themen“. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/ Kowalonek-Janczarek, Monika/ Maciejewski,  Marcin/ Sopata, Aldona (red.): Aktuelle Probleme der angewandten  Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für  Fremdsprachenlehrer, Dolmetscher und Mediatoren. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 109-120.   (z Angelą Schmidt-Bernhardt, Antje Stork i Pawłem Rybszlegerem)
 61. 2011d „Förderung der interkulturellen Kompetenz praktisch: Vorbereitung und Durchführung eines Studienreiseprojektes   zwischen Marburg und Poznań“. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Kowalonek-Janczarek, Monika/Maciejewski, Marcin/Sopata, Aldona (red.): Aktuelle Probleme der angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Dolmetscher und Mediatoren. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 83-98.   (z Angelą Schmidt-Bernhardt, Antje Stork i Pawłem Rybszlegerem)
 62. 2011e „Hör- und Sprechtraining mit Audioportfolios – ja, aber wie?“. Fremd­spra­che Deutsch 45. 17-20.(z Antje Stork)
 63. 2011f  „Vorwort“. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Kowalonek-Janczarek, Monika/Maciejewski, Marcin/ Sopa­ta, Aldona (red.): Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren. Poznań: Wydawnictwo UAM, 7-11. (z Moniką Kowalonek-Janczarek, Marcinem Maciejewskim i Aldoną Sopa­tą)
 64. 2010a „Auditive Medien“. W: Wolfgang Hallet/Frank G. Königs (red.). Handbuch Fremdsprachendidaktik. Hannover: Friedrich Verlag, 274-276.
 65. 2010b „Hören und Hörverstehen“. W: Wolfgang Hallet/Frank G. Königs (red.). Handbuch Fremdsprachendidaktik. Hannover: Friedrich Verlag, 79-83.
 66. 2010c „Didaktisch-methodische Einsatzmöglichkeiten von Podcasts in der DaF-Lehrerausbildung“. W: Deutsch als Fremdsprache 47 (2), 91-97 (z Antje Stork)
 67. 2010d  „Możliwości wykorzystania metody stacji dydaktycznych w treningu strategii uczenia się słownictwa” (tlum. niem.: „Möglichkeiten des Einsatzes von Stationen­lernen beim Training von Vokabellernstrategien“). W: Języki Obce w Szkole 2/2010, 179-184. (z Antje Stork)
 68. 2010e „DaF-Lehrerausbildung in Deutschland und Polen: Konzeption und Durchführung eines Kooperationsprojektes zur Erstellung von Hörverstehensmaterialien“. W: Convivium DAAD. Germanistisches Jahrbuch Polen. 277-302. (z Antje Stork)
 69. 2009a „Zur Überprüfung des Hörverstehens in der neuen Fassung der DaF-Abiturprüfung in Polen“ W: Hunstiger, Agnieszka/Koreik, Uwe (red.): Chance Deutsch. Schule - Studium - Arbeitswelt. 34. Jahrestagung des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache 2006 an der Leibniz Universität Hannover. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 121-148.
 70. 2009b „Zur Gestaltung des Hörverstehenstrainings in universitären Sommerdeutschkursen“. Info DaF 4/2009, 368-380. (z Antje Stork)
 71. 2009c  „Podcasts im glottodidaktischen Medienverbund. Versuch einer vergleichenden Analyse“. W: Glottodidactica XXXV, 117-128. (z Antje Stork)
 72. 2009d „Verstehendes Hören mit Hilfe von Podcasts optimieren“. W: IDT/IDV-Magazin Nr 81. Band 1, 287-297. (z Antje Stork)
 73. 2009e  „Plädoyer für einen lerner- und prozessorientierten Umgang mit Texten im fortgeschrittenen Deutschunterricht. Überlegungen und Vorschläge aus der Sicht polnischer Studierender im Studiengang Angewandte Linguistik der Universität Poznań“. W: Białek, Edward/Huszcza, Krysztof (red.): Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich. Beiträge zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik, Dresden, Wrocław: Neisse Verlag, 213-239. (z Antje Stork) (przedruk artykułu z: Orbis Linguarum 32/2007)
 74. 2008 „Hörverstehenskompetenz erwachsenengemäß entwickeln: Konsequenzen aus einer qualitativen Kursteilnehmerbefragung für die Hörtextauswahl im DaF-Unterricht“ Zielsprache Deutsch 1, 36-59.
 75. 2008b „Hörverstehenskompetenz adressatengerecht fördern: Untersuchungs-ergebnisse und Thesen zur Höraufgabenentwicklung imDaF-Unterricht mit Erwachsenen“ W: Burwitz-Melzer, E. u.a. (red.):Sprachen lernen – Menschen bilden. Dokumentation zum 22. Kongressfür Fremdsprachendidaktik der Deutschen Gesellschaft fürFremdsprachenforschung (DGFF). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 119-129.
 76. 2008c  „Kontrola i ocena rozumienia ze słuchu w dydaktyce języka        niemieckiego dla dorosłych“ (Kontrolle und Bewertung des Hörverstehens in der DaF-Didaktik für Erwachsene”) W: Jodłowiec,M./Niżegorodcew, A. (red.). Język a komunikacja 22: W stronę nowoczesnego nauczania języków obcych. Kraków Krakowskie Towarzystwo „Tertium” 37-49.
 77. 2008d  „Methodisch-didaktische Postulate zur Ausbildung der interkulturellen  Kommunikationskompetenz im universitären DaF-Unterricht in Polen“. W: Bartoszewicz, I./Szczęk, J./Tworek, A. (red.): Linguistica et res cotidianae. Linguistische Treffen in Wrocław2. Wrocław, Dresden: Neisse Verlag, 217-227.
 78. 2008e  „Texte lernerorientiert auswählen. Folgerungen aus einer quantitativen Studierendenbefragung für die Textauswahl und Textarbeit im universitären Fremdsprachenunterricht“. W: Chlosta, Ch./Leder, G./Krischer, B. (red.): Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremdsprache in Forschung und Praxis. Tagungsband der 35. Jahrestagung des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache 2007 an der Freien Universität Berlin, Göttingen: Universitätsverlag, 463-485. (z Antje Stork)
 79. 2008f   „Welche Texte und Inhalte für den Fremdsprachenunterricht an der Hochschule?“. W: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 47, 11-26. (z Antje Stork)
 80. 2008g  „Aktuelle deutschsprachige Hör- und Lesetexte mit den Jugendlichen   im Lyzeum prozessorientiert auswählen“ W: Hallo Deutschlehrer 27, 29-31. “ (z Antje Stork)
 81. 2008h „Vokabellernen im modernen Englischunterricht: Erfahrungen mit einer Unterrichtssequenz zur Erprobung von Vokabellernstrategien“ W: Scripta Neophilologica Posnaniensia IX, 9-27. (z Antje Stork)
 82. 2008i  „‘Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden‘ – Mündliche Referate in der universitären Deutschlehrerausbildung in Polen“ W: Studia Germanica Gedaniensia 16, 89-106. (z Antje Stork)
 83. 2007a  „Krytyczna analiza sposobów testowania osiągnięć w rozumieniu ze słuchu na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego”. W: Języki Obce w Szkole 1/2007, 60-66.
 84. 2007b  „Znaczenie podejścia interkulturowego w akademickiej dydaktyce języka niemieckiego. Rys historyczny i krótkie podsumowanie najważniejszych wniosków z badań własnych“. W: Przegląd Glottodydaktyczny 22/2006, 39-46.
 85. 2007c „Grundprinzipien für den Umgang mit Stereotypen und Vorurteilen im interkulturellen Fremdsprachenunterricht mit Fortgeschrittenen“ W: Kwartalnik Neofilologiczny LIV 3/2007, 48-57.
 86. 2007d „Von der Selbstbeurteilung zur Fremdbeurteilung: Zur Vermittlung einer Beurteilungskompetenz mündlichen Ausdrucksvermögens im DaF-Studium“. W: German as a Foreign Language 1/2007, 26-51. (z Antje Stork)
 87. 2007e „Zum Vokabellernen befähigen: Lernstrategien vermitteln“. W: Praxis Fremdsprachenunterricht 6/2007, 27-31. (z Antje Stork)
 88. 2007f  „Erste Schritte polnischer DaF-Lerner zur Bewertung monologischen Sprechens: Eine Unterrichtseinheit zur Selbsteinschätzung, Entwicklung von Beurteilungskriterien, Fremdbeurteilung sowie zur Evaluation der mündlichen Referate im Deutschunterricht auf den Niveaustufen B1 und B2“ W: Hallo Deutschlehrer 25/2007, 14-16. (z Antje Stork).
 89. 2007g  „Plädoyer für einen lerner- und prozessorientierten Umgang mit Textenim fortgeschrittenen Deutschunterricht. Überlegungen und Vorschlägeaus der Sicht polnischer Studierender im Studiengang AngewandteLinguistik der Universität Poznań“. W: Orbis Linguarum Vol. 32, 171-194. (z Antje Stork)
 90. 2006a „Miejsce i rola nauczania interkulturowego na studiach germanistycznych  i w kolegiach nauczycielskich w Polsce. Prezentacja wybranych wyników badań empirycznych“. W: Neofilolog 28, 25-32
 91. 2006b „Aspekte der Textauswahl für den Fremdsprachenunterricht an der Hochschule? Ergebnisse einer Studierendenbefragung“ Fremdsprachen und Hochschule 77/2006, 55-79. (z Antje Stork)
 92. 2005  „Kooperatives Miteinander statt Nebeneinander. Zur Beziehung zwischen der interkulturellen Fremdsprachendidaktik und den  Kulturwissenschaften“. Glottodidactica. An international Journal of Applied Linguistics XXX und XXXI, 5-11.
 93. 2004  „Teksty autentyczne jako źródło interkulturowej kompetencji komunikacyjnej. Wybrane wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów i wykładowców studiów germanistycznych i kolegiów językowych.” W: Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego 25, 36-42.
 94. 2001   „Teksty autentyczne w nowoczesnym interkulturowym nauczaniu języków obcych“. W: Studia Neofilologiczne 2, 7-14. 
 95. 2000a  „Alltagskultur im Fremdsprachenunterricht: Theoretische Fundierung und unterrichtliche Praxis der interkulturellen Landeskundedidaktik”. W: Studia Germanica Posnaniensia XXVI, 149-167.
 96. 2000b „Literatur als Kultursensibilisierung? Zur Arbeit mit literarischen Texten im interkulturellen Fremdsprachen-unterricht“. W: Glottodidactica. An international Journal of Applied Linguistics XXVII, 5-26.
 97. 2000c „Die Integration von Literatur- und Landeskundevermittlung. Eine neue Herausforderung im interkulturellen Fremdsprachenunterricht“. W: ORBIS LINGUARUM 15, 167-180.
Recenzje

2009 Myczko, K./Skowronek, B./Zabrocki, W. (2008): Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. W: Glottodidactica XXXV, 215-219.

2008 Wagner, R. W/ Brunner A/ Voigt-Zimmermann, S. (red.) (2006). „Hören – Lesen – Sprechen“. München; Basel: Ernst Reinhardt. W: Info DaF 2/3, 359-363.

2003 W. Pfeiffer (2001). „Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki”. Poznań: Wagros. W: Glottodidactica. An international Journal of Applied Linguistics XXIX, 177-181.

Recenzje wydawnicze

2019 recenzent wydawniczy monografii pod redakcją I. Wowro, M. Jakosza i Jolanty Gładysz pt. „Geöffnetes Zeitfenster nutzen! Zwischen Theorie und Praxis.” Göttingen: V&R unipress.

2019 recenzent wydawniczy części rozdziałów w monografii pod redakcją M. Krawca, N. Steinhäußer i J. Carrette pt. A Reader in Foreign Language Learning and Teaching – Students’ Theoretical Overview of Selected Aspects. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.

2018 recenzent artykułów niemieckojęzycznych w monografii wieloautorskiej  pod redakcją M. Krawca i R. Pritchhards pt.  „ Seize the Day: New Perspectives on Foreign Language Learning and Teaching.” Hamburg: Verlag Dr. Kovac.

2012   Krawiec, Marek (red.): Od języka do kultury, literatury, sztuki i mediów. Wałbrzych: Wydawnictwo DTP Service s.c.

Promotorstwo

95 prac magisterskich
4 rozprawy doktorskie:

 1. Jaszczyk-Grzyb,  Magdalena: Mowa nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w komunikacji internetowej. Analiza porównawcza języka polskiego i niemieckiego (2015–2020)
 2. Bochnia, Edyta: Rozwijanie kompetencji interkulturowej poprzez wymiany młodzieżowe w kształceniu zawodowym (2012–2018)
 3. Janocha, Aleksandra: Osoby uczące się j. obcych jako partnerzy refleksji w procesie kształtowania kultury informacji zwrotnej w dydaktyce j. niemieckiego jako obcego na poziomie uniwersyteckim (2012–2014)
 4. Trojan, Katarzyna: Einsatz von Podcasts bei der Förderung fremdsprachlichen Hörverstehens am Beispiel polnischer Studierender der Germanistik und der Angewandten Linguistik (2010–2014)
Recenzje rozpraw doktorskich

2013a Podpora-Polit, Emilia: Testowanie sprawności receptywnych w standaryzowanych testach języka niemieckiego i angielskiego – próba analizy porównawczej. Katowice Uniwersytet Śląski. 

2013b  Płowens, Jakub: Tekst prasowy w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Studium psycholingwistyczne. Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Sprawozdania

2010   Bericht über die internationale Konferenz „Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren“. Glottodidactica XXXVI, 299-301. (z Moniką Kowalonek-Janczarek, Marcinem Maciejewskim i Aldoną Sopatą)

2003 „Międzynarodowa konferencja Societas Humboldtiana Polonorum. Frankfurt nad Odrą i Słubice – październik 2003. W: Życie Uniwersyteckie 11 (27), 7.

Działalność wydawnicza

2021 Redaktor naczelna czasopisma Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics http://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl

2020 Współwydawca tomu jubileuszowego: Angewandte Linguistik – Neue Herausforderungen und Konzepte. Festschrift für Izabela Prokop zum 70. Geburtstag. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht Verlage (z Anną Szczepaniak-Kozak i Pawłem Rybszlegerem)

2020 Redaktor naczelna czasopisma Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics http://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl

2019 Redaktor naczelna czasopisma Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics http://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl

2018 Redaktor naczelna czasopisma Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics http://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl

2017c Redaktor naczelna czasopisma Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics http://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl

2017b Współwydawca tomu zbiorowego: Hochschulen international vernetzen. Internationale Lehrkooperationen in der Germanistik und in Deutsch als Fremdsprache. Reihe Perspektiven Deutsch als Fremdsprache. Band 34. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren (z  Ruth Albert i Sabine Jentges)

2017a Współpraca przy wydaniu części „Inter- und Transkulturalität bei internationalen Kooperationen im Hochschulbereich: Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache“ monografii zbiorowej Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Akten des XIII. Kongresses der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), Shanghai, 23.-30.08.2015 pod redakcją Jianhua Zhu, Jin Zhao i Michael Szurawitzki. Band 5 (Publikationen IVG, 24). Frankfurt am Main: Peter Lang, 187-219. (z Sabine Jentges i Antje Stork)

2014c Współwydawca gościnny zeszytu czasopisma Info DaF 6/2014, Themenreihe „Internationale Kooperationen in der Lehre im Fach Deutsch als Fremdsprache“  (z Sabine Jentges i Antje Stork)

2014b Współwydawca gościnny zeszytu czasopisma Info DaF 5/2014,  Themenreihe: „Internationale Kooperationen in der Lehre im Fach Deutsch als Fremdsprache“ (z Sabine Jentges i Antje Stork)

2014a Współwydawca tomu zbiorowego: Kultur – Kommunikation – Kreativität – Reflexivität. Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht“. Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik. Band 4, Berlin i in.: Peter Lang Verlag (z Anną Szczepaniak-Kozak)

2012 Współwydawca tomu zbiorowego: Multikompetent – multimeldial – multikulturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung“. Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik. Band 2, Berlin i in.: Peter Lang Verlag (z Antje Stork)

2011 Asystentka wydawcy czasopisma naukowego Glottodidactica. An   International Journal of Applied Linguistics w latach 1999-2005
współwydawca tomu zbiorowego: Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren. Poznań: Wydawnictwo UAM. (z Moniką Kowalonek-Janczarek, Marcinem Maciejewskim i Aldoną Sopatą)

Nagrody i odznaczenia   
 1. 2021 - Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
 2. 2019 - medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
 3. wrzesień 2012 - Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
 4. grudzień 2010 - Medal Brązowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę
 5. wrzesień 2010 - Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia w pracy naukowej
 6. wrzesień 2005 - Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia w pracy  dydaktyczno-organizacyjnej
 7. listopad 2003 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą obronioną przed ukończeniem 30 roku życia pracę doktorską
 8. maj 2002 - Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za przedterminową obronę rozprawy doktorskiej
 
 
 
 
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe