dr Szymon Machowski

E-MAIL
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-2558-6146

STANOWISKO
wykładowca
 
PODSTAWOWE DZIEDZINY BADAŃ NAUKOWYCH
teoria morfologii i składni w językoznawstwie ogólnym
językoznawstwo korpusowe
angielski i polski profesjolekt medyczny i techniczny
współczesne procesy słowotwórcze w angielskim i polskim słownictwie specjalistycznym
 
Dydaktyka
angielsko-polska gramatyka kontrastywna, (praktyczna nauka języka angielskiego)
 
Spis publikacji
 
Machowski, S. (2008). Informatyczna implementacja algorytmów binarnej syntezy i dychotomizacji zdań. Język. Komunikacja. Informacja3, 31–51.
 
Machowski, S. (2009). Analiza porównawcza compositów niemiecko-polsko-hiszpańskich. Investigationes Linguisticae2009(19), 133–151. http://doi.org/10.14746/il.2010.19.8
 
Machowski, S. (2010a). Klasyfikacja polskich dwuczłonowych compositów o członach inicjalnych mało- i wielo-. Studium słownikowe. Investigationes Linguisticae2010(22), 121–141. http://doi.org/10.14746/il.2011.24.8
 
Machowski, S. (2010b). Lingwistyczny status fuzji hiszpańskich czasowników z zaimkami osobowymi. Investigationes Linguisticae2010(20), 97–104.
 
Machowski, S. (2011). Opis działalności naukowej i organizacyjnej humanisty na własnym przykładzie. W M. Kuczera, M. Kuczera (Red.), Doktorant a innowacyjność podejmowanych tematów badań. Cz. 3, Nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne (ss. 275–278). Creativetime.
 
Machowski, S. (2015). Compounding properties and translation methods of the English names in the domain of infectious diseases. W P. ten Hacken & R. Panocová, P. ten Hacken & R. Panocová (Red.), Word formation and transparency in medical English (ss. 179–200). Cambridge Scholars.
 
Machowski, S. (2017a). Hasła przedmiotowe MESH a czytelnicy literatury medycznej. Język. Komunikacja. Informacja2017(12), 183–195. http://doi.org/10.14746/jki.2017.12.13
Machowski, S. (2017b). Mono- i polisemia terminów spedycyjnych w aspekcie translatywnym. W B. Walkiewicz & K. Kęsicka, B. Walkiewicz & K. Kęsicka (Red.), Norma a uzus II. Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji (ss. 105–114).
 
Machowski, S. (red.). (2020a). Grammatical properties of specialist terminology in the contemporary medical and medicine-related language. (S. Machowski). Poznań. http://doi.org/10.48226/dwnuam.978-83-66666-08-5_2020.5
 
Machowski, S. (2020b). Names of healthcare professionals in contemporary Polish acts of law. A syntactic and corpus‑based study. W S. Machowski, S. Machowski (Red.), Grammatical properties of specialist terminology in the contemporary medical and medicine-related language (ss. 53–74).
 
Machowski, S. (2020c). Transportation terminology of medical usage in Polish normative acts. W S. Machowski, S. Machowski (Red.), Grammatical properties of specialist terminology in the contemporary medical and medicine-related language (ss. 41–52).
 
Machowski, S., & Machowska, L. (2020a). A preliminary insight into the lexical field of flow cytometry terminology. W S. Machowski, S. Machowski (Red.), Grammatical properties of specialist terminology in the contemporary medical and medicine-related language (ss. 19–40).
 
Machowski, S., & Machowska, L. (2020b). Consolidation. W S. Machowski, S. Machowski (Red.), Grammatical properties of specialist terminology in the contemporary medical and medicine-related language (ss. 75–79).
 
Machowski, S., & Machowska, L. (2020c). Selected present terms related to special language translation and its morphological and syntactic analyses. W S. Machowski, S. Machowski (Red.), Grammatical properties of specialist terminology in the contemporary medical and medicine-related language (ss. 11–17).
 
Stroński, K., & Machowski, S. (2011). An axiomatic approach to the general theory of compounds. Lingua posnaniensis53(2), 101–122. http://doi.org/10.2478/v10122-011-0016-3
 
 
UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA JAKO WYKONAWCA

2016-2019
 
Projekt nr  1aH 15 0286 83 pt. “50 000 słów. Indeks tematyczno-chronologizacyjny 1918-1939” pod kierownictwem prof. dr hab. Piotra Wierzchonia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza finansowanym z programu Narodowego Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2014-2017 Projekt nr  11H 13 0588 82 pt. “Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego. Fotodokumentacja słownictwa XX wieku” pod kierownictwem  prof. dr hab. Jana Wawrzyńczyka na Uniwersytecie Warszawskim finansowanym z programu Narodowego Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2008-2009 Projekt  nr R00 035 02  pt. "Technologie przetwarzania oraz rozpoznawania informacji słownych w systemach bezpieczeństwa wewnętrznego" po kierownictwem prof. UAM dr hab. Grażyny Demenko w  Fundacji UAM finansowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
RECENZJE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH
Journal of Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. Uniwersytet w Białymstoku.
Comparative Legilinguistics.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe