prof. UAM dr hab. Eliza Karmińska (Eliza Pieciul-Karmińska)

Bild von Prof. Dr. Eliza Karminska

Zakład Komunikacji Multimodalnej
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Wydział Neofilologii
Aleja Niepodległości 4
61-874 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.W roku akademickim 2020/2021 przebywam na urlopie bezpłatnym.

ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-6268-9873

Academia.edu: https://amu.academia.edu/ElizaKarminska

Researchgate.net:  https://www.researchgate.net/profile/Eliza_Pieciul-Karminska2


Zainteresowania naukowe:
badania nad przekładem literatury dla dzieci i młodzieży, recepcja i przekład baśni braci Grimm w Polsce, dydaktyka przekładu niemiecko-polskiego, językowy obraz świata, onomastyka literacka 

Pobyty badawcze i stypendia
 • 1998/1999: dwuletnie stypendium DAAD: Vor-Ort-Stipendium powiązane z dwoma pobytami badawczymi w Institut für Deutsche Sprache (Mannheim)
 • 2018: stypendium badawcze DAAD na uniwersytecie w Kassel: Fachgebiet „Brüder Grimm – Werk und Wirkung“ (Prof. Holger Ehrhardt)
 • 2019-2020: roczna profesura gościnna DAAD na uniwersytecie w Kassel: Fachgebiet „Brüder Grimm – Werk und Wirkung“ (Prof. Holger Ehrhardt)

Publikacje

1. Monografie:
 1. Pieciul, E. (2003): Literarische Personennamen in deutsch-polnischer Translation. Eine kontrastive Studie aufgrund von ausgewählten Prosawerken von Thomas Mann. Frankfurt a. M./Berlin/Bern... Peter Lang Verlag.
 2. Pieciul-Karmińska, E. (2007), Językowy obraz Boga i świata. O przekładzie teologii niemieckiej na język polski, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 3. Pieciul-Karmińska, E./Sommerfeld, B./Fimiak-Chwiłkowska, A. (2017): Przekład literatury dla dzieci – między manipulacją a autonomicznością estetyczną, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 4. Sommerfeld, B. / Pieciul-Karmińska, E. / Düring, M. (2020): Kulturelle Diversität in der Kinder- und Jugendliteratur: Übersetzung und Rezeption (Reihe: Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien. Theorie – Geschichte – Didaktik), Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag.
2. Artykuły
 1. Pieciul, E. (1997): Traduttore traditore - czyli dlaczego das Ich stało się ego, [w:] Nowości Psychologiczne, vol. 2, nr 1. (42-60)
 2. Pieciul, E. (1997): Personennamen in der deutsch-polnischen Übersetzung als Teil der Problematik der Magisterarbeit >Übersetzbarkeit im Bereich der Personennamen<. [w:] Glottodidactica, vol. XXV. (73-87)
 3. Pieciul, E. (2000): Wiedergabe von literarischen Vornamen in deutsch-polnischer Übersetzung (am Beispiel des Romans Buddenbrooks von Thomas Mann)“ [w:] Glottodidactica, vol. XXVIII. (141-159)
 4. Pieciul, E. (2000): Nazewnictwo literackie w tłumaczeniach. Na przykładzie nazw mówiących i klasyfikujących w wybranych powieściach Tomasza Manna, [w:] Onomastica XLV. (291-316)
 5. Pieciul, E. (2001): Literarische Personennamen in deutsch-polnischer Translation (Thomas Manns Namengebung in der Übersetzung), [w:] Namenkundliche Informationen 79/80. (167-188)
 6. Pieciul, E. (2002): Stellung literarischer Personennamen im Übersetzungsprozess, [w:] Studia Anthroponymica Scandinavica 20. (99-124)
 7. Pieciul, E. (2002): Stellung der literarischen Personennamen im Übersetzungsprozess, [w:]  Sprachwissenschaft auf dem Weg in das dritte Jahrtausend. (Akten des 34. Linguistischen Kolloquiums in Germersheim 1999. Teil II: Sprache, Komputer, Gesellschaft), Reinhard Rapp (red.), Peter Lang Verlag. (357-363)
 8. Pieciul, E. (2003): Symbolika nazw osobowych w „Czarodziejskiej górze”, [w:] Polonistyka 2. (79-83)
 9. Pieciul, E. (2004), Nazwiska żydowskie w powieściach Tomasza Manna i ich przekładach na język polski (na przykładzie powieści „Buddenbrookowie” i „Czarodziejska góra”), [w:] Onomastica XLVIII. (29-45)
 10. Pieciul, E. (2005): Czy tłumacz musi znać teologię? Obraz niemieckiego katolicyzmu w polskim przekładzie "Zwierzeń klowna" Heinricha Bölla, [w:] Język trzeciego tysiąclecia (Tertium III, Kraków 04.-07.03.2004), Kraków. (55-62)
 11. Pieciul, E. (2005), Przebłaganie – słowo z przeszłością? O trudnościach przekładu pojęć teologicznych, [w:] Recepcja – Transfer – Przekład 3. (89-102)
 12. Pieciul-Karminska, E. (2006), Jak mówić po polsku o Tun-Ergehen-Zusammenhang? [w:] Roczniki Teologiczne KUL LIII, z. 2. (111-129)
 13. Pieciul-Karmińska, E. (2006), Wspólnota myśli a różnorodność języków. Wokół niemieckiego pojęcia AlleinwirksamkeitGottes, [w:]  Prawda – zaufanie – wspólnota. Wokół książki „Powiedzcie prawdę” Tomasza Węcławskiego, red. M. Wiertlewska/E. Kotkowska, Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM. (173-194)
 14. Pieciul-Karmińska, E. (2010), Anna Wierzbickas semantische Primitiva und ihre Bedeutung für die Translatorik; [w:] Translation: Theorie – Praxis – Didaktik, wyd. A. Małgorzewicz, Dresden/Wrocław: Neisse Verlag. (59-66)
 15. Pieciul-Karmińska, E. (2010), Polskie losy tytułowego imienia Rumpelstilzchen z baśni braci Grimm,  [w:] Onomastica, Kraków 2010. (51-67)
 16. Pieciul-Karmińska, E. (2010), Czy możliwy jest przekład doskonały. Kultura w przekładzie – inwariant czy naddatek semantyczny?, [w:] Tekst jako kultura. Kultura jako tekst , red. Zoja Nowożenowa, Gdańsk. (238-248)
 17. Pieciul-Karmińska, E. (2011), Polskie dzieje baśni braci Grimm, [w:] Przekładaniec nr 22/23 (2/2009-1/2010), Kraków. (80-96)
 18. Pieciul-Karmińska, E. (2012), Nowy przekład baśni braci Grimm – między tradycją a wiernością [w:] Grabowski, A./ Zaorska M. (red.), Bajkowe inspiracje językoznawców, pedagogów i psychologów, Olsztyn. (168-181)
 19. Pieciul-Karmińska, E. (2012), Tłumacz – archeolog słodyczy. [w:] Investigationes Linguisticae vol. XXVI, Poznań. (74-81)
 20. Pieciul-Karmińska, E. (2013), Baśnie braci Grimm a język przekładu, [w:] Polonistyka nr 5/2013 (508). (43-50)
 21. Pieciul-Karmińska, E. (2013), Geneza baśni braci Grimm a ich przekład na język polski, [w:] S. Puppel/T. Tomaszkiewicz (red.), Scripta Manent – Res  nova, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. (105-115)
 22. Pieciul-Karmińska, E. (2013), Wer hat Angst vor den Brüdern Grimm? Zur Geschichte und Gegenwart der Kinder- und Hausmärchen in Polen, [w:] Märchen –(k)ein romantischer Mythos, Claudia Maria Pecher (red.). Frankfurt-Main: Schneider Verlag. (249-266)
 23. Pieciul-Karmińska, E. (2013), Polskie adaptacje Dziadka do Orzechów i Króla Myszy E. T. A. Hoffmanna, [w:] Przekładaniec nr 27 (2013), Kraków. (91-115)
 24. Pieciul-Karmińska, E. (2013) „Niebieska broda”, czyli dlaczego nie należy tłumaczyć baśni braci Grimm z języka rosyjskiego, [w:] Język – Komunikacja – Informacja, t. 8, Poznań. (58-77)
 25. Pieciul-Karmińska, E. (2014), Das Märchen „Rumpelstilzchen” (KHM 55) in polnischen Übersetzungen. Eine Fallstudie zur Rezeption der „Kinder- und Hausmärchen“ in Polen, [w:] Hanna Biaduń-Grabarek/Sylwia Firyn, Aspekte der philologischen Forschung von Jacob Grimm und der Märchenübersetzung ins Polnische, Frankfurt a. M. i in.; Peter Lang Verlag. (135-144)
 26. Pieciul-Karmińska, E. (2014) Polska seria przekładowa „Dziadka do Orzechów i Króla Myszy” E. T. A. Hoffmanna, [w:] Studia interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej nr 8/2014. Warszawa. (56-87)
 27. Pieciul-Karmińska, E. (2014), Grimm’s Children’s and Household Tales in Polish translations – a voice of a translator, [w:] w:] La voix du traducteur à l'école / The Translator's Voice at School, (red.) Elżbieta Skibińska, Magda Heydel, Natalia Paprocka, seria Vita Traductiva, Éditions québécoises de l’oeuvre, Montréal. (vol. 2, 79-101)
 28. Pieciul-Karmińska, E. (2015), Kinder- und Hausmärchen in Polen. Übersetzung oder Bearbeitung? [w:] Märchen, Mythen und Moderne. 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Kongressband. Hrsg. von C. Brinker-von der Heyde, H. Ehrhardt, H.-H. Ewers,  A. Inder. Frankfurt a. M. u.a.: Peter Lang Verlag. (341-357)
 29. Pieciul-Karmińska, E. (2016), O konieczności polskiego przekładu pierwszego wydania „Baśni dla dzieci i dla domu” braci Grimm z lat 1812 i 1815, [w:] Rocznik Przekładoznawczy nr 11 (2016). (77-92)
 30. Pieciul-Karmińska, E. (2016), Przedwojenna seria translatorska Tajemniczego dziecka E. T. A. Hoffmanna [w:] Przekładaniec nr 32 (2016). (45-67)
 31. Pieciul-Karmińska, E. (2016) Tajemnicze dziecko” jako pamflet pedagogiczny. Nieznana baśń E.T.A. Hoffmanna [w:] Filoteknos nr 6 (Mentor w literaturze, kulturze i edukacji. Czy dziś potrzebny) (Wrocław). (177-188)
 32. Pieciul-Karmińska, E. (2016), Wiedergabe von Personennamen in der gegenwärtigen polnischen Übersetzung der „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm, w: Namenkundliche Informationen 107/108, Leipzig. (54-76)
 33. Pieciul-Karmińska, E. (2016),  Przekład literacki a światopogląd tłumacza. Der Sandmann E. T. A. Hoffmanna w przekładzie Antoniego Langego, w: Aleksandrzak, Magdalena / Ciepielewska-Kaczmarek-Luiza / Urban, Anna (red.): Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.  (43-61)
 34. Pieciul-Karmińska, E. (2017), Znaczenie baśni Von dem Fischer un syner Fru (O rybaku i jego żonie) dla zbioru Kinder- und Hausmärchen braci Grimm i jej przekłady na język polski – Rocznik Przekładoznawczy, nr 12. (293-310)
 35. Pieciul-Karmińska, E. (2017) Paul Maars Sams als das „fremde Kind“ in der polnischen Übersetzung [w:] Übersetzungskritisches Handeln. Modelle und Fallstudien, red. Beate Sommerfeld, Karolina Kęsicka, Małgorzata Korycińska-Wegner, Anna Fimiak. Frankfurt am Main: Peter Lang 2017, s. 85-98.
 36. Pieciul-Karmińska, E. (2017), Proza Paula Maara a jej przekład na język polski w kontekście intertekstualnego motywu „tajemniczego dziecka”, [w:] Pieciul-Karmińska, E./Sommerfeld, B./Fimiak-Chwiłkowska, A. (2017): Przekład literatury dla dzieci – między manipulacją a autonomicznością estetyczną, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. (13-46)
 37. Pieciul-Karmińska, Eliza (2018), Nijakość w języku i neutralność w literaturze jako sygnał odmienności kulturowej?, [w:] Etnolingwistyka, Lublin, nr 30, s. 115-134.
 38. Pieciul-Karmińska, Eliza (2018),O niektórych aspektach tradycji czytania i przekładania literatury dla dzieci. Na kanwie recenzji książki Joanny Dybiec-Gajer, Złota różdżka – od książki dla dzieci po dreszczowiec raczej dla dorosłych, „PORÓWNANIA” 1 (22), 2018. T. XXII.
 39. Pieciul-Karmińska, Eliza (2018), Miejscy muzykanci z Bremy braci Grimm – baśń o uchodźcach i rynku pracy. Krytyczny przegląd przekładów na język polskim, Orbis Linguarum t. 48, Wrocław/Dresden. (303-315)
 40. Pieciul-Karmińska, Eliza (2020), Trzy baśnie braci Grimm z oryginalnego wydania Kinder- und Hausmärchen. Pierwszy przekład na język polski w kontekście badań nad biografią i wkładem informatorów w powstanie zbioru, in: Dziecinstwo-Literatura-Kultura Nr. 2, Warszawa 2020. (36-57).
 41. Pieciul-Karmińska, Eliza (2020), “Nadpisane w tłumaczeniu”, czyli historia plagiatu tłumaczeniowego baśni braci Grimm, in „PORÓWNANIA” 24, Poznan. (179-196)
 42. Pieciul-Karmińska, Eliza (2020), Paul Maar’s Sams: a revolutionary bestseller in German children’s literature and its Polish rendition, In: Filoteknos, Nr. 8, Wrocław. (419-429).
 43. Pieciul-Karmińska, Eliza (2020), Die Rezeption der „Kinder- und Hausmärchen“ in Polen: historische Bedingungen, Vorurteile und ein editorischer Skandal, in: Pieciul-Karmińska, E./Sommerfeld, B./Düring, M., Kulturelle Diversität in der Kinder- und Jugendliteratur: Übersetzung und Rezeption, Frankfurt a. Main: Peter Lang Verlag. (157-168).
 44. Pieciul-Karmińska, Eliza (2021), Bloody, brutal and gloomy? On the cruelty in “Children’s and Household Tales” by the Brothers Grimm in the context of their Polish translations, in: Macabre in the Children’s Literature, Frankfurt a. Main: Peter Lang Verlag 2021. (51-69)
3. posłowia do tłumaczeń
 1. Pieciul-Karmińska, E. (2009), Słowo od Tłumaczki; [w:] Baśnie braci Grimm, Poznań: Media Rodzina. (541-546)
 2. Pieciul-Karmińska, E. (2010), Słowo od tłumaczki. Baśnie braci Grimm na nowo, [w:] Baśnie dla dzieci i dla domu, Poznań: Media Rodzina. (t. II, 443-484)
 3. Pieciul-Karmińska, E. (2011),  Posłowie tłumaczki, [w:] E. T. A. Hoffmann, Dziadek do Orzechów i Król Myszy, Poznań: Media Rodzina. (114-119)
 4. Pieciul-Karmińska, E. (2014), Tajemnicze dziecko – zapomniany skarb literatury światowej, Poznań: Media Rodzina. (1-20)
 5. Pieciul-Karmińska, E. (2015), Posłowie tłumaczki, [w:] E. T. A. Hoffmann, Złoty garnek, Poznań: Media Rodzina. (189-198)
4. tłumaczenia literackie z języka niemieckiego
 1. Grimm, Jakub i Wilhelm (2009): Baśnie braci Grimm [„Kleine“ Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen]. Poznań: Media Rodzina. (546 stron) + posłowie tłumaczki
 2. Grimm, Jakub i Wilhelm (2010): Baśnie dla dzieci i dla domu [Kinder- und Hausmärchen]. Poznań: Media Rodzina. (I tom: 494 stron, II tom: 486 stron) + przypisy i posłowie tłumaczki
 3. Hoffmann, E. T. A. (2011): Dziadek do Orzechów i Król Myszy [Nussknacker und Mäusekönig]. Poznań: Media Rodzina. (119 stron) + przypisy i posłowie tłumaczki
 4. Hoffmann, E. T. A. (2014), Tajemnicze dziecko [Das fremde Kind], Poznań: Media Rodzina. (78 stron) + przypisy i posłowie tłumaczki
 5. Hoffmann, E. T. A. (2015): Złoty garnek [Der goldne Topf, Der Sandmann, Don Giovanni], Poznań: Media Rodzina. (190 stron) + przypisy i posłowie tłumaczki
 6. Olfersvon, Sibylle. (2016): Wietrzyk [Windchen], Kraków: Przygotowalnia.
 7. Olfers von, Sibylle (2017), Przygoda Marlenki, Kraków: Przygotowalnia.
Popularyzacja nauki
 1. W roku 2013 - inicjatorka i kierowniczka merytoryczna projektu we współpracy z niemiecką fundacją Walter-Kahn-Märchenstiftung, pod nazwą „Tajemniczy świat baśni braci Grimm – odkrywaj go razem z nami”, zrealizowanego w przedszkolach powiatu słupeckiego.  Projekt obejmował:
  • stworzenie biblioteczki przedszkolnej,
  • publiczne czytanie baśni,
  • wykłady dla rodziców o funkcji i znaczeniu baśni,
  • przygotowanie spektaklu teatru dziecięcego na motywach baśni braci Grimm.
  • Jednym z efektów projektu było nadanie imienia Braci Grimm Przedszkolu Niepublicznemu w Strzałkowie (czerwiec 2016).
 2. zorganizowanie i przeprowadzenie (we współpracy z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu) Dni Hoffmannowskich w Poznaniu (grudzień 2013) – spotkania i wykłady na temat twórczości  E.T.A. Hoffmanna oraz jego „Dziadka do Orzechów i Króla Myszy”
 3. zorganizowanie i przeprowadzenie (we współpracy z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu) II Dni Hoffmannowskich w Poznaniu (grudzień 2014) – spotkania i wykłady wokół „Tajemniczego dziecka” E.T.A. Hoffmanna
 4. wykłady na „uniwersytetach dziecięcych”:
  1. Kolorowy Uniwersytet UAM (marzec 2014),
  2. Polska Akademia Dzieci (styczeń 2015)
 5. prowadzenie profilu na Facebooku poświęconemu baśni braci Grimm „Rumpelstilzchen” (Rumpelsztyk) oraz innym zagadnieniom z zakresu przekładu baśni braci Grimm: https://www.facebook.com/rumpelsztykpl/
Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury: http://stl.org.pl/profil/eliza-pieciul-karminska/ 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe