dr Anna Urban

Telefon 
(+48 61) 829 29 09
 
E-mail 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje
Adiunkt
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych
przekład (literacki i audiowizualny)
frazeologia
 
Dydaktyka                           
Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego
Teksty użytkowe i naukowe
Tłumaczenia pisemne
Opieka nad sekcją tłumaczeń literackich Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej
 
Współpraca międzynarodowa
Współpraca z dr Elisabeth Piirainen w ramach projektu Widespread Idioms in Europe and Beyond. A Cross-linguistic and Cross-cultural Research Project dotyczącego poszukiwania ekwiwalentów idiomów w wielu językach świata w latach 2009-2013.
 
Spis publikacji
Monografie

Urban, A. (2009): „Zwischen den Zeilen gelesen“ Funktionen von Phraseologismen in Feuilletons der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«. Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań.
 
Artykuły

Urban, A. (2014): Übersetzer animierter Kinderfilme in Polen und ihre Kompetenzen. W: Studia Translatorica, Vol. 4., 181-191.

Urban, A. (2014): Słowo w (kon)tekście audiowizualnym: modyfikacje idiomów i ich przekład w filmach dla dzieci. W: J. Dybiec-Gajer, A. Tereszkiewicz (red.): Słowo-kontekst-przekład (Język a komunikacja 34). Tertium: Kraków, 229-245.

Urban, A. (2014): Trzeci język w przekładzie a strategia translatorska. W: K. Hejwowski, M. Tryuk, A. Głogowska (red.) Z zagadnień tłumaczenia: teoria – kształcenie – praktyka. Instytut Lingwistyki Stosowanej: Warszawa, 63-77.

Urban, A. (2013): Clean Reeds for Teens? Purification Strategy in Andreas Steinhöfels Rico, Oskar und die Tieferschatten in the Chicken House’s edition. W: E. Piechurska-Kuciel, E. Szymańska-Czaplak (red.) Language in Cognition and Affect, Second Language Learning and Teaching. Springer-Verlag: Berlin Heidelberg, 17-31.

Urban, A. (2013): Dubbing i napisy w filmach animowanych a aluzje polityczne. W: T. Tomaszkiewicz, S. Puppel (red.) Scripta manent – res novae. Wyd. Naukowe UAM: Poznań, 473-484.

Urban, A. (2013): „Weit verbreitete Idiome“ – Überlegungen zum Einsatz von Interphraseologismen im Unterricht Deutsch als Tertiärsprache. W: F. Grucza (red.) Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Peter Lang: Frankfurt a. M., 291-296.

Urban, A. (2013): Im Anfang war das Wort(spiel). Zu Mehrdeutigkeitsspielen in Kinderbüchern. W: Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 9. (w druku).

Urban, A. (2013): Übersetzer animierter Kinderfilme in Polen und ihre Kompetenzen. W: Studia Translatorica, Vol. 4. (w druku).

Urban, A. (2012): Tekst wyjściowy jako ‘sine qua non’? Tylko który? O tłumaczeniu z tłumaczenia. W: Hejwowski, K. (red.) Tłumacz – sługa, pośrednik, twórca? Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa, 527-535.

Urban, A. (2012): Auf Beleidigung abhebende Idiome des Deutschen und des Polnischen in der Phraseologie der Umgangsprache. W: Germanica Wratislaviensia. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS 135 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław, 167-178.

Urban, A. (2012): Die kleine House-Apotheke: Reception of the American, German and Polish Gregory House and varied translation of the pronoun you. W: Research in Language 10 (3) de Gruyter: Łódź, 313-321.

Urban, A. (2012): Eigennamen und Titel in der Übersetzung der Kinder- und Jugendliteratur vor dem Hintergrund ihrer lokalisierenden Funktion. W: Studia Germanica Gedanensia 27, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 184-195.

Urban, A. (2012): Protagonists of chosen Kinder- und Hausmärchen and their English and Polish counterparts. W: M. Zaorska, A. Grabowski (red.) Bajka w Przestrzeni Naukowej i Dydaktycznej, t. 2: Bajkowe inspiracje literaturoznawców i kulturoznawców. Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Olsztyn, 297-305.

Urban, A. (2012): Filmsynchronisation als Domestizierung. W: D. Kaczmarek, J. Makowski, M. Michoń, Z. Weigt  (red.) Felder der Sprache – Felder der Forschung. Sprache – Kommunikation – Kompetenzen. Primum Verbum: Łódź, 175-187.

Urban, A. (2011): Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Zur Übersetzbarkeit formelhafter Sprache in Die Bremer Stadtmusikanten der Brüder Grimm. W: Z. Weigt, D. Kaczmarek, J. Makowski, M. Michoń (red.) Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Primum Verbum: Łódź, 256-263.

Urban, A. (2011): Die Ermittlung interkulturell und interlingual funktionaler Übersetzungsäquivalente für Phraseologismen in Pressetexten. W: S. Adamczak-Krysztofowicz, M. Kowalonek-Janczarek, M. Maciejewski, A. Sopata (red.): Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren. Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań, 149-159.

Urban, A. (2011): „Wo das Wünschen noch geholfen hat”. Stelle und Funktion formelhafter Sprache in den »Kinder- und Hausmärchen« der Brüder Grimm. W: M. Zaorska, J. Nawacka (red.): Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej. Katedra UNESCO UWM: Olsztyn, 298-308.

Urban, A. (2011): Hunting for idiomatic functional equivalents in Polish, English and German: a cross-linguistic study of selected idioms from the semantic field of DECEPTION. W: A. Pamies, L. Luque-Nadal, J.-M. Pazos (red.) MULTI-LINGUAL PHRASEOGRAPHY: TRANSLATION AND LEARNING APPLICATIONS. Schneider Verlag: Baltmannsweiler, 251-264 (współaut. R. Szczepaniak).

Urban, A. (2011): Zur Bedeutungsverselbständigung der Posener Phraseologismen. W: I. Bartoszewicz, J. Szczęk, A. Tworek (red.) Linguistische Treffen in Wrocław. Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge II. Oficyna Wydawnicza ATUT – Neisse Verlag: Dresden/Wrocław, 117-124.

Urban, A. (2011): Übersetzbarkeit der Idiome im Jugendroman Erebos von Ursula Poznanski. W: C. Badstübner-Kizik (red.) Posener Beitrage zur Angewandten Linguistik. Peter Lang: Frankfurt a.M., 53-66.

Urban, A. (2011): Deutsche Personennamen in englischer und polnischer Übersetzung. W: Studia Linguistica XXX, 175-183.

Urban, A. (2010): Zur Modifikation der Bedeutung von Phraseologismen am Beispiel von drei semantischen Modifikationsarten. W: Kwartalnik Neofilologiczny LVII 1, 57-66.

Urban, A. (2010): Mieć rułę, gryf i ambę. Wstępne rozważania na temat pozornych odpowiedników wyrażeń niemieckich w Słowniku gwary miejskiej miasta Poznania. W: W. Łazuga, S. Paczos (red.) Poznań – Szczecin – Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony. Poznań, 383-389.

Urban, A. (2009): Zur wörtlichen Lesart von Phraseologismen anhand von Beispielen aus »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«. W: Scripta Neophilologica Posnaniensia X, 153-159.

Urban, A. (2009): Zur ambiquen Verwendung von Phraseologismen anhand von Belegen aus der »F.A.Z.«. W: Orbis Linguarum Vol. 35, 419-427.

Urban, A. (2009): Phraseologismen als Textualisierungsmittel. In: Glottodidactica XXXV, 49-57.

Urban, A. (2007): Zu textspezifischen Funktionen von Phraseologismen in Feuilletontexten. W: I. Bartoszewicz, J. Szczęk, A. Tworek (red.): Fundamenta linguisticaeLinguistische Treffen in Wrocław, Vol. 1. Oficyna Wydawnicza ATUT – Neisse Verlag: Dresden/Wrocław, 463-470.

Urban, A. (2005): Die Verwendung von Phraseologismen in Feuilletontexten gedacht an deutsch-polnischer ÜbersetzungW: Scripta Neophilologica Posnaniensia VII, 145-159.
 
Recenzje
Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (Hg.): Fundamenta linguisticae, Linguistische Treffen in Wrocław. Vol. 1. Oficyna Wydawnicza ATUT – Neisse Verlag: Dresden/Wrocław 2007. In: Glottodidactica Vol. XXXIV/2008, 207-210.

Christiane Hümmer: Synonymie bei phraseologischen Einheiten. Eine korpusbasierte Untersuchung. Peter Lang: Frankfurt a.M. 2009. W: Glottodidactica XXXV/2009, 213-215.
Dmitrij Dobrovol’skij, Elisabeth Piirainen: Zur Theorie der Phraseologie. Kognitive und kulturelle Aspekte. Stauffenburg: Tübingen 2009. W: Proverbium 27:2010, 363-368.

Elke Donalies: Basiswissen Deutsche Phraseologie. Francke: Tübingen 2009. W: Convivium, 2010, 370-371.
Wolfgang Mieder et al. (red.): Phraseologie global – areal – regional. Akten der Konferenz EUROPHRAS, Helsinki 13.-16.08.2008. Narr: Tübingen 2010. W: SKY Journal of Linguistics, 23:2010, 357-363.
 
Tłumaczenie wybranych pozycji książkowych:
Dr A. Urban jest tłumaczką bądź współtłumaczką 37 książek dla młodzieży i dorosłych. Wśród tłumaczeń jej autorstwa znajdują się:
 
Neuhaus, Nele: Schneewittchen muss sterben, Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2010. Tytuł polski: Śnieżka musi umrzeć. Media Rodzina, Poznań 2013 (współaut.).

Neuhaus, Nele: Tiefe Wunden, Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009. Tytuł polski: Głębokie rany. Media Rodzina, Poznań 2013 (współaut.).

Neuhaus, Nele: Mordsfreunde, Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009. Tytuł polski: Przyjaciele po grób. Media Rodzina, Poznań 2013 (współaut.).

Neuhaus, Nele: Elena – Ein Leben für Pferde. Gegen alle Hindernisse, Thienemann Verlag GmbH, Stuttgart. Tytuł polski: Elena: Wygrać z losem. Media Rodzina, Poznań 2013 (współaut.).

Funke, Cornelia: Herr der Diebe. Cecilie Dressler Verlag, Hamburg, 2000. Tytuł polski:  Król Złodziei. Egmont, Warszawa 2003 (współaut.).

Brooks, Kevin: Martyn Pig. The Chicken House, 2002. Tytuł polski: Martyn Pig. Media Rodzina, Poznań 2005 (współaut.).

Brooks, Kevin: Candy. The Chicken House, 2005. Tytuł polski: Candy. Media Rodzina, Poznań 2008 (współaut.).

Christensen, Paulina, Fox, Anne: German for Dummies, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, 2000. Tytuł polski:Niemiecki dla bystrzaków, Warszawa, Helion S.A. 2010.

Brooks, Kevin: Road of The Dead. The Chicken House 2006. Tytuł polski: Droga Umarłych. Media Rodzina, Poznań 2011. (współaut)
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe