prof. UAM dr hab. Anna Szczepaniak-Kozak

Telefon
(061) 8292925 (sekretariat)
(061) 8292922 (pokój 307, Blok A, Collegium Novum)

Email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur
wtorek 13:00-14:30
(Link Microsoft Teams)

Aktualne stanowisko i funkcje: 
Profesor uczelniany
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych
pragmatyka interjęzykowa i interkulturowa, dydaktyka i metodyka nauczania j. obcych, nauczanie dwutorowe: nauczanie języka polskiego jako drugiego na przedmiotach niejęzykowych,  komunikacja interkulturowa i pochodne kompetencje, analiza dyskursu, integracja migrantów i językoznawcze badania mowy nienawiści.

Dydaktyka
język angielski akademicki, gramatyka opisowa języka angielskiego, gramatyka praktyczna języka angielskiego, tłumaczenie pisemne polsko-angielskie i angielsko-polskie, podstawy komunikacji interkulturowej, metodyka nauczania języków obcych, seminarium licencjackie, seminarium magisterskie, seminarium przedmiotowe,  metodologia badań językoznawczych; language sensitive teaching/nauczanie dwutorowe.
 
Pobyty badawcze
01.10-31.10.2016 – stypendium naukowe ufundowane przez Uniwersytet w Kilonii, Niemcy, w Instytucie Slawistyki pod kierunkiem prof. dr Michaele Dueringa.
01.12.2014- 31.01.2015 – pobyt badawczy w ramach programu Forschungs und Arbeitsaufenthalte ausländischer Hochschullehrer und Wissenschaftler, ufundowany przez DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, Uniwersytetu w Poczdamie (Niemcy) pod kierunkiem prof. dr Ilse Wischer.
04.01.-12.04.2011 - staż asystencki w Zakładzie Socjolingwistyki, Wydział Edukacji Uniwersytetu w Perugii (Włochy) pod kierunkiem prof. dr Gabrielli B. Klein.
 
Członkostwo w organizacjach zawodowych
od 2011- członek międzynarodowego stowarzyszenia popularyzującego dialog interkulturowy Key and Key Communications (Togo/Italy)
od 2013 – członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
od 2016 - członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej
 
Współpraca międzynarodowa

01.11.2020–31.07.2023 – kierownik projektu pt. Majority and Minority Languages in School Environment: Helping teachers, pupils and parents, prowadzonego w konsorcjum międzynarodowym w ramach Partnerstw strategicznych w sektorze Edukacja szkolna (Strategic Partnerships for school education), KA201, nr projektu: 2020-1-PL01-KA201-081612, 
Strona projektu: mamlise.amu.edu.pl, 
https://www.facebook.com/mamliseproject/

01.06.2019 - 31.12.2020  – udział w projekcie finansowanym przez MNiSW pt. "Wsparcie czasopism naukowych", grant dla czasopisma Glottodidactica (262/WCN/2019/1);

01.11.2014 - 31.10.2016 – prowadzenie prac badawczych i administracyjnych w projekcie RADAR (Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism) poświęconego mowie nienawiści. Projekt RADAR jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu JUST; koordynator główny prof. dr Gabriella B. Klein (Uniwersytet w Perugii, Włochy); kraje partnerskie: Włochy, Wielka Brytania, Polska, Grecja, Holandia i Finlandia; http://win.radar.communicationproject.eu/web/polski/

02.01-14.05.1999 Stypendium ufundowane przez Komisję Obrony Stanów Zjednoczonych w Lackland, Teksas (USA), Defense Language Institute.
 
Spis publikacji:
Monografie:
1. Szczepaniak-Kozak Anna (2018). Interlanguage pragmatic competence. A longitudinal study of ‘pragmatic accent’ in learning EFL.Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
2. Szczepaniak-Kozak Anna, Sambor Magdalena (2008/2010). Basic concepts in intercultural studies. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile. 2 wydania
3. Szczepaniak-Kozak Anna (2004). Introduction to military discourse. Texts of NATO logistics. Warszawa-Poznań: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
Artykuły i rozdziały w monografiach
1. Szczepaniak-Kozak Anna (2020). Pragmatic accent: Sociolinguistic and pragmalinguistic examples. W:  Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Anna Szczepaniak-Kozak, Paweł Rybszleger (red), Angewandte Linguistik – Neue Herausforderungen und Konzepte (pp. 57–73). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (Unipress).
https://doi.org/10.14220/9783737011860.57
2. Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Anna Szczepaniak-Kozak, Paweł Rybszleger (2020). Neue Herausforderungen und aktuelle Konzepte der Angewandten Linguistik – einleitende Bemerkungen. W: Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Anna Szczepaniak-Kozak, Paweł Rybszleger (red),Angewandte Linguistik – Neue Herausforderungen und Konzepte (pp. 29–38). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (Unipress).
https://doi.org/10.14220/9783737011860.29
3. Szczepaniak-Kozak Anna, Bakinowska Ewa, Katerina Strani (2020). Measuring change in longitudinal research on pragmatic competence: A multinomial logistic model. Biometrical Letters57 (2), 195–220. https://doi.org/10.2478/bile-2020-0013; https://content.sciendo.com/view/journals/bile/57/2/article-p195.xml
4. Szczepaniak-Kozak Anna (2020). The influence of the mother tongue and L3 on learning pragmatics in EFL among Poles. W: Piotr Romanowski, Martin Guardado (red.), The many faces of multilingualism: Language status, learning and use across contexts (pp. 127–144). (in) Trends in applied linguistics vol. 33, red. Urlike Jessner. Boston / Berlin: Walter De Gruyter Mouton.
doi: 10.1515/9781501514692-008
5. Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Anna Szczepaniak-Kozak (2020). Editorial to the Issue dedicated to Professor Izabela Prokop on her 70th birthday. Glottodidactica XLVII/2, 7–9.
doi: 10.14746/gl.2020.47.2.00.
6. Jaszczyk-Grzyb Magdalena, Szczepaniak-Kozak Anna (2020). A study of hate speech expressed in graphical form with a view to general and pedagogical applications W: Hadrian Lankiewicz, Gabriele Blell, Ulrike Altendorf (red.), Cultural issues in the matrix of applied linguistics (pp. 135–166). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-8206-114-7
7. Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna (2019). Przeciw mowie nienawiści. Uczyć Lepiej. Czasopismo oświatowe 4, 8–9.
8. Strani Katerina, Szczepaniak-Kozak Anna (2018). Strategies of othering through discursive practices: Examples from the UK and Poland. Lodz Papers in Pragmatics 14.1, 163–179.
doi.org/10.1515/lpp-2018-0008
9. Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna (2018). Bewusstsein für Hassrede durch Aufgaben zum interkulturellen Lernen entwickeln? Ausgewählte Ergebnisse eines multikulturellen Projektseminars zwischen Studierenden aus Poznań und Marburg.Germanica Wratislaviensia. Acta Universitatis Wratislaviensis 143: 437–456.
doi: 10.19195/0435-5865.143.29
10. Woodward-Smith Elizabeth, Lankiewicz Hadrian, Szczepaniak-Kozak Anna (2018). Translation didactics: A proposal for teaching consecutive interpreting. Glottodidactica XLV(2018/1), 179–192.
https://pressto.amu.edu.pl/ojs_3/pliki/gl/Woodward-Smith%20et%20al.pdf
doi: 10.14746/gl.2018.45.1.12
11. Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia (2018). Pragmatic competence of teachers: A contrastive case study of native and non-native teachers of English. Applied Linguistics Papers (dawniejLingwistyka Stosowana) 25 (1), 127–142.
http://alp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/315/2018/03/Applied-Linguistics-Papers-25_1-2018.pdf
12. Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna (2017). A disturbing view of intercultural communication: Findings of a study into hate speech in Polish. Linguistica Silesiana 38, 285–310. http://www.ija.us.edu.pl/materials/lsilesiana/Volume_38.pdf
13. Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian (2017). Wybrane aspekty mowy nienawiści w Polsce. Lingwistyka stosowana  21 (2017/1), 135–147. http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/0/Lingwistyka+Stosowana+21.pdf
14. Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia (2017). Różnice indywidualne w nabywaniu kompetencji pragmatycznej przez nauczycieli języka angielskiego. Neofilolog 48/2, 213–231. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/11049
15. Szczepaniak-Kozak Anna (2016). Developmental trends in requests rendered by EFL speakers in Poland. Konińskie Studia Językowe 4 (4), 491–512. http://ksj.pwsz.konin.edu.pl.
16. Szczepaniak-Kozak Anna. (2016). Impoliteness in interlanguage requests of EFL learners in Poland. Linguistica Copernicana 13, 319–334. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LinCop/article/view/LinCop.2016.016/12471
17. Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna, Jaszczyk Magdalena (2016). Hate speech: an attempt to disperse terminological ambiguities. Voci XIII, 13-28.
18. Lankiewicz Hadrian, Szczepaniak-Kozak Anna (2016). Polityczna poprawność dyskursu edukacyjnego: rola nauczyciela języka obcego w przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Neofilolog 47/1, 53–66. http://www.poltowneo.org/neofilolog-main/numery/351-neofilolog-nr-47-1-2016.html
19. Lankiewicz Hadrian, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna (2016). Insights into language teacher awareness with reference to the concept of self-marginalization and empowerment in the use of a foreign language. Porta Linguarum 25, 147–161. http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero25/11%20Hadrian.pdf
20. Szczepaniak-Kozak Anna (2016). Interlanguage pragmatics of EFL advanced learners: Insights from a longitudinal study into the development of the speech act of request in the Polish context. W: Mirosław Pawlak (red.), Classroom-oriented research: Reconciling theory and practice (pp. 197–212). Heidelberg / New York: Springer.
21. Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna (2015). Rozwijanie kompetencji medialnej wśród przyszłych nauczycieli języków obcych w ramach pracy w tandemie elektronicznym. Projekt polsko-niemiecki. Neofilolog 45/2, 219–231.
22. Szczepaniak-Kozak Anna (2015). Interlanguage pragmatics: Analysis of requests produced by EFL learners in academic context. W: Magdalena Murawska, Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Anna Szczepaniak-Kozak  (red.), Discoursesin co(n)text – the many faces of specialized  discourse (pp. 353 – 384). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
23. Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian (2015). Taming otherness through literature-based intercultural training: A case study. W: Joanna Andrzejewska (red.), Das Fremde in interkulturellen Untersuchungen (pp. 147–168). Erfurt: CityDruck&VerlagErfurt.
24. Szczepaniak-Kozak Anna, Kłodnicka Natalia (2015). Culture shock in the narrative approach: A portrait of two Britons living in Poland. Forum Filologiczne Ateneum 1(3), 65–78.
25. Szczepaniak-Kozak Anna (2014). Interlanguage pragmatics: A study into the acquisition of pragmatic competence in English as a foreign language context. W: Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Anna Szczepaniak-Kozak (red.), Kultur-Kommunikation-Kreativität-Reflexivität. Aktuelle Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht (pp. 59–76). Peter Lang: Frankfurt a.M.
26. Szczepaniak-Kozak Anna (2014). Languaging sojourner’s experience: Narrative accounts of learning a second language abroad. W: Hadrian Lankiewicz, Emilia Wąsikiewicz-Firlej (red), Languaging experiences: Learning and teaching revisited (pp. 130–156). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
27. Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian (2014). Developing pragmatic competence of EFL learners: Selected theoretical and practical assumptions. W: Piotr Romanowski (red.),Intercultural issues in the era of globalization (pp. 86–99). Seria Studia Naukowe 27. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKSI Uniwersytet Warszawski.
28. Lankiewicz Hadrian, Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia (2014).Language learning and identity: Positioning oneself as a language learner and user in the multilingual milieu. Oceánide 6. http://oceanide.netne.net/articulos/art6-2.pdf
29. Klein Gabriella B., Szczepaniak-Kozak Anna (2014). L2 textbook evaluation in view of L2 adult learners’ real communication needs: A study of bureaucratic-institutional communication skills. W: Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Hadrian Lankiewicz, Anna Szczepaniak-Kozak (red.), Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy (pp. 93–115). Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.
30. Szczepaniak-Kozak Anna (2013). The relation between linguistic proficiency and pragmatic appropriacy: A study of Polish learners of English as a foreign language. W: Irena Headlandová Kalischová, Martin Nĕmec (red.), English as the lingua franca of the modern world: New challenges for academia (pp. 39–54). Brno: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie.
31. Szczepaniak-Kozak Anna (2013). Miejsce kompetencji pragmatycznej w nauczaniu języka obcego na przykładzie języka angielskiego. W: Stanisław Puppel, Teresa Tomaszkiewicz (red.), Scripta Manent (pp. 415–425). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
32. Szczepaniak-KozakAnna (2013). Межъязыковая прагматика: от теории к педагогической практике. W: Н.Г. Багдасарьян (red.), Образ России в кросскультурной перспективе (pp. 136–142). WydawnictwoMiędzynarodowegoUniwersytetuwDubnej(Rosja).  
33. Szczepaniak-KozakAnna (2013). Criteria for coursebook evaluation in view of effective development of Intercultural Communicative Competence. W: Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Hadrian Lankiewicz (red.), From classroom to workplace: Advances in applied linguistics (pp. 71–90). Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.              
34. Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia (2013). From native speaker to intercultural speaker: An overview of fundamental concepts in foreign language teaching and learning. W: Е.М. Николаева (red.), Сборник научных трудов: Coвpeмeнный мир: проблемы и перспективы coциално-экономического развития(pp. 7–21).Дмитров(Rosja): Poccийcкий Гocудаpcтвенный Торгово-Зкономический Университет.
35. Lankiewicz Hadrian, Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia (2013).  Shifting the outer layers of language context to the front: developing pragmalinguistic and sociopragmatic awareness through languaging. Crossing Boundaries in Culture and Communication 4 (1), 19–41.
36. Szczepaniak-Kozak Anna (2012). Dynamics of cultural identity: points of convergence and disparity in a survey on German students. W: Hadrian Lankiewicz, Emilia Wąsikiewicz-Firlej (red.), Informed teaching: Premises of modern foreign language teaching (pp. 47–68). Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.
37. Szczepaniak-Kozak Anna (2012). The narrative approach: The individual perspective in intercultural meetings. W: Maria J. Lorenzo-Modia, Anna Szczepaniak-Kozak (red.), From life to text: Building linguistic and cultural identity (pp. 128–158). A Corunna, Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.
38. Szczepaniak-Kozak Anna (2012). Constructing the picture of linguistic reality: An overview of research methods in applied linguistics. Garoza. Revista de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular 12, 189–202.
39. Szczepaniak-Kozak Anna (2011). Cross-cultural communication in a profit oriented institution: A case study of a foreign investment company in Poland. W: Camilla Badstübner-Kizik (red.), Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik (pp. 121–134). Frankfurt a.M: Peter Lang.
40. Szczepaniak-Kozak Anna (2010). Interkulturowa kompetencja komunikacyjna z perspektywy nauczyciela języka angielskiego. W: Mackiewicz, M. (red.), Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej (pp. 125–136). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.
41. Szczepaniak-Kozak Anna (2010). Wywieranie wpływu na decyzje wyborców za pomocą środków werbalnych na przykładzie kampanii wyborczej. W: A. Chodubski, L. Kacprzak (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie (pp. 221–234). Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica.
42. Szczepaniak-KozakAnna(2010). Критерии оценки учебного пособия в свете эффективного развития межкультурной коммуникативной компетенции". W: Н.Г. Багдасарьян (red.), Будущее науки и образования в контексте глобализационых процессов (pp. 87–101). Moskwa: Wydawnictwo Międzynarodowego Uniwersytetu Przyrody, Społeczeństwa i Człowieka w Dubnej.
43. Szczepaniak-Kozak Anna (2008). Contrastive analysis of English and Polish military texts. W: Marion Grein (red.), Dialogue in and between different cultures. IADA series (pp. 87–96). Mainz: University of Mainz. http://iada-web.org/download/iada.online.series_volume01.pdf
44. Szczepaniak-Kozak Anna (2007). Próba sprofilowania kultury polskiej na podstawie badania opartego na metodzie wolnych skojarzeń. W: Stanisław Puppel (red), Społeczeństwo-kultura-język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji (pp. 95–115). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
45. Szczepaniak-Kozak Anna (2007). Zastosowanie metody wolnych skojarzeń w badaniach różnic kulturowych. W: Władysław Chłopicki (red.), Komunikacja międzykulturowa: Perspektywy badań interdyscyplinarnych (pp. 49–58). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Tertium.
46. Szczepaniak-Kozak Anna (2007). The Sapir-Whorf Hypothesis – new insights. W: Janusz Arabski, Danuta Gabryś-Barker, Andrzej Łyda (red.), Studies in language and methodology of teaching foreign languages (pp. 213–224). Katowice: Wydawnictwo Para.
47. Szczepaniak-Kozak Anna (2004). Bariery podmiotowości w edukacji akademickiej. W: Kazimierz Jaskot, Edward Radecki (red.), Pedagogika szkoły wyższej 21 (pp. 107–111). Szczecin / Warszawa: Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej.
48. Szczepaniak-Kozak Anna (2004). Nauczanie języka angielskiego a wyzwania społeczeństwa informacyjnego. W: Kazimierz Wenta, Elżbieta Perzycka (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia i wychowania (pp. 174–178). Szczecin: Oficyna Wydawnicza CDiDN w Szczecinie.
49. Szczepaniak-Kozak Anna (2004). Podmiotowość w nauczaniu jako remedium na zanikanie dialogu między nauczycielami a studentami. W: Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak (red.), Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego (pp. 60–64). Warszawa-Poznań: Elipsa. 
50. Szczepaniak-Kozak Anna (2002). Etymologia folkowa w nauczaniu języków obcych. W: K. Jaskot, E. Radecki (red.), Pedagogika szkoły wyższej, vol. 20 (pp. 179–185). Szczecin / Warszawa: Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej.
51. Szczepaniak-Kozak Anna (2002). Nauczanie języka specjalistycznego. Wojsko i wychowanie 5, 68–71.
52. Szczepaniak-Kozak Anna (2001). Folk etymology. W: Deltuvas R. (ed.), Current issues of cultural and spiritual development (pp. 375–379). Kowno: Wydawnictwo Litewskiej Akademii Rolniczej.
53. Szczepaniak-Kozak Anna (2000). Military discourse. Zeszyty naukowe WSO Poznań 1, 270–287.

Słowniki
Szczepaniak-Kozak, Anna (2003). Duży słownik angielsko-polski i polsko-angielski. Poznań: Lektor Klett. (współredaktor)
 
Działalność wydawnicza
- Od 2017 – Zastępca Redaktor Naczelnej czasopisma Glottodidactica http://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl
- Od 2017 - członek Editorial Advisory Board w wydawnictwie Cambridge Scholars, sekcja Applied Lingusitics http://www.cambridgescholars.com/t/AppliedLinguisticsAdvisory
- Od 2013 - Członek komitetu naukowego czasopisma naukowego Crossing Borders in Culture and Communication. ISNN: 2248-2202
- od 2012 - Członek komitetu naukowego międzynarodowego czasopisma naukowego Garoza: Revista de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular. ISNN: 1577-8932. Link do czasopisma: Garoza
 
1. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Anna Szczepaniak-Kozak, Paweł Rybszleger (red.) (2020). Angewandte Linguistik – Neue Herausforderungen und Konzepte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Unipress. ISBN 978-3-8471-1186-3, 451 str.
https://doi.org/10.14220/9783737011860.front/
https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.14220/9783737011860
2. Murawska, Magdalena, Wąsikiewicz-Firlej Emilia; Szczepaniak-Kozak, Anna (red.) (2015).  Discoursesin co(n)text – the many faces of specialized  discourse. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
3. Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna (red.) (2014). Kultur-Kommunikation-Kreativität-Reflexivität. Aktuelle Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht. Frankfurt a.M.: Peter Lang.
4. Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian, Szczepaniak-Kozak Anna (red.) (2014). Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.
5. Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian (red.) (2013). The creative potential of the word: From fiction to education. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.
6. Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian (red.) (2012). Interkulturowe aspekty dydaktyki języków obcych. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.
7. Lorenzo-Modia Maria. J., Szczepaniak-Kozak, Anna (red.) (2012). From life to text: Building linguistic and cultural identity. La Corunna, Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe