dr Anna Szczepaniak-Kozak

Telefon
(061) 8292925 (sekretariat)
(061) 8292922 (pokój 301)

Email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualne stanowisko i funkcje: 
Adiunkt
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych
dydaktyka i metodyka nauczania j. obcych, andragogika, komunikacja interkulturowa i pochodne kompetencje, pragmatyka interkulturowa, analiza dyskursu

Dydaktyka
podstawy komunikacji interkulturowej, metodyka nauczania języków obcych, seminarium licencjackie, seminarium magisterskie, seminarium przedmiotowe, dziedzictwo kulturowe, fakultatywna nauka języka angielskiego (pisanie i tłumaczenie), metodologia badań językoznawczych, gramatyka opisowa języka angielskiego, gramatyka praktyczna języka angielskiego;
 
Pobyty badawcze
01.10-31.10.2016 – stypendium naukowe ufundowane przez Uniwersytet w Kilonii, Niemcy, w Instytucie Slawistyki pod kierunkiem prof. dr Michaele Dueringa.
01.12.2014- 31.01.2015 – pobyt badawczy w ramach programu Forschungs und Arbeitsaufenthalte ausländischer Hochschullehrer und Wissenschaftler, ufundowany przez DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, Uniwersytetu w Poczdamie (Niemcy) pod kierunkiem prof. dr Ilse Wischer.
04.01.-12.04.2011 - staż asystencki w Zakładzie Socjolingwistyki, Wydział Edukacji Uniwersytetu w Perugii (Włochy) pod kierunkiem prof. dr Gabrielli B. Klein.
 
Członkostwo w organizacjach zawodowych
od 2011- członek międzynarodowego stowarzyszenia popularyzującego dialog interkulturowy Key and Key Communications (Togo/Italy)
od 2013 – członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
od 2016 - członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej
 
Współpraca międzynarodowa
01.11.2014 - 31.10.2016 – prowadzenie prac badawczych i administracyjnych w projekcie RADAR (Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism) poświęconego mowie nienawiści. Projekt RADAR jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu JUST; koordynator główny prof. dr Gabriella B. Klein (Uniwersytet w Perugii, Włochy); kraje partnerskie: Włochy, Wielka Brytania, Polska, Grecja, Holandia i Finlandia; http://win.radar.communicationproject.eu/web/polski/

02.01-14.05.1999 Stypendium ufundowane przez Komisję Obrony Stanów Zjednoczonych w Lackland, Teksas (USA), Defense Language Institute.
 
Spis publikacji:
Monografie:
1.  Szczepaniak-Kozak, Anna; Sambor, Magdalena (2008/2010). Basic concepts in intercultural studies. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile. 2 wydania
2.   Szczepaniak-Kozak, Anna (2004). Introduction to military discourse. Texts of NATO logistics. Warszawa-Poznań: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
Artykuły i rozdziały w monografiach
 1. Anna Szczepaniak-Kozak, Hadrian Lankiewicz (2017). "Wybrane aspekty mowy nienawiści w Polsce". Lingwistyka stosowana 21 (2017/1). 135–147. http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/0/Lingwistyka+Stosowana+21.pd
 2. Szczepaniak-Kozak, Anna (2016). Developmental trends in requests rendered by EFL speakers in Poland. Końskie Studia Językowe 4 (4): 491–512. http://ksj.pwsz.konin.edu.pl.
 3. Anna Szczepaniak-Kozak. (2016). "Impoliteness in interlanguage requests of EFL learners in Poland”. Linguistica Copernicana 13. 319–334. http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2016.001
 4. Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia, Anna Szczepaniak-Kozak, Magdalena Jaszczyk (2016). "Hate speech: an attempt to disperse terminological ambiguities", Voci, XIII: 13-28.
 5. Lankiewicz Hadrian, Szczepaniak-Kozak Anna (2016). "Polityczna poprawność dyskursu edukacyjnego: rola nauczyciela języka obcego w przeciwdziałaniu mowie nienawiści". Neofilolog. 47/1 53-66. http://www.poltowneo.org/neofilolog-main/numery/351-neofilolog-nr-47-1-2016.html
 6. Lankiewicz, Hadrian; Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak, Anna (2016) “Insights into language teacher awareness with reference to the concept of self-marginalization and empowerment in the use of a foreign language”. Porta Linguarum 25: 147-161.http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero25/11%20Hadrian.pdf
 7. Anna Szczepaniak-Kozak (2016).“Interlanguage pragmatics of EFL advanced learners: Insights from a longitudinal study into the development of the speech act of request in the Polish context”. W: Mirosław Pawlak (ed.). Classroom-oriented research: Reconciling theory and practice. Heidelberg - New York: Springer.
 8. Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia, Szczepaniak-Kozak, Anna (2015). „Rozwijanie kompetencji medialnej wśród przyszłych nauczycieli języków obcych w ramach pracy w tandemie elektronicznym. Projekt polsko-niemiecki.” Neofilolog 45/2, 219-231.
 9. Szczepaniak-Kozak, Anna (2015). ”Interlanguage pragmatics: Analysis of requests produced by EFL learners in academic context”. W: Murawska, Magdalena, Wąsikiewicz-Firlej, Emilia, Szczepaniak-Kozak, Anna  (red.). Discoursesin co(n)text – the many faces of specialized  discourse. Newcastle Upon Thyne: Cambridge Scholars Publishing. 353 – 384.
 10. Szczepaniak-Kozak, Anna; Kłodnicka Natalia (2015). "Culture shock in the narrative approach: A portrait of two Britons living in Poland". Forum Filologiczne Ateneum. 1(3): 65-78.
 11. Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Szczepaniak-Kozak, Anna; Lankiewicz, Hadrian (2015). “Taming otherness through literature-based intercultural training: a case study”. W: Andrzejewska, Joanna (red.) Das Fremde in interkulturellen Untersuchungen. Erfurt: CityDruck&VerlagErfurt. 147-168
 12. Szczepaniak-Kozak, Anna (2014a). “Interlanguage pragmatics: A study into the acquisition of pragmatic competence in English as a foreign language context”. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia, Szczepaniak-Kozak, Anna. (red.). Kultur-Kommunikation-Kreativität-Reflexivität. Aktuelle Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht. Peter Lang: Frankfurt a.M. 59-76.
 13. Szczepaniak-Kozak, Anna (2014b). “Languaging sojourner’s experience: Narrative accounts of learning a second language abroad”. W: Lankiewicz, Hadrian and Wąsikiewicz-Firlej, Emilia (red). Languaging experiences: Learning and teaching revisited. Newcastle upon Thyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. 130-156
 14. Lankiewicz, Hadrian; Szczepaniak-Kozak, Anna; Wąsikiewicz-Firlej, Emilia (2014)“Language learning and identity: Positioning oneself as a language learner and user in the multilingual milieu”. Oceánide,6. ISSN: 1989-6328. DOI: http://oceanide.netne.net/articulos/art6-2.pdf
 15. Klein, Gabriella B.; Szczepaniak-Kozak, Anna (2014). “L2 textbook evaluation in view of L2 adult learners’ real communication needs: A study of  bureaucratic-institutional communication skills”. W: Wąsikiewicz-Firlej, E., Lankiewicz, H.; Szczepaniak-Kozak, A (red.). Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile. 93-115.
 16. Szczepaniak-Kozak, Anna (2013a). “The relation between linguistic proficiency and pragmatic appropriacy: A study of Polish learners of English as a foreign language”. W: Headlandová Kalischová, Irena i Nĕmec, Martin (red.). English as the lingua franca of the modern world: New challenges for academia. Brno (Republika Czeska): Wydawnictwo Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie. 39-54.
 17. Szczepaniak-Kozak, Anna (2013b). „Межъязыковая прагматика: от теории к педагогической практике”. W:Багдасарьян Н.Г.(red.). Образ России в кросскультурной перспективе. Wydawnictwo MiędzynarodowegoUniwersytetu w Dubnej (Rosja). 136-142. 
 18. Szczepaniak-Kozak, Anna (2013c). “Criteria for coursebook evaluation in view of effective development of Intercultural Communicative Competence”. W: Wąsikiewicz-Firlej, E. i Lankiewicz, H. (red.). From classroom to workplace: Advances in applied linguistics. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile. 71-90.            
 19. Szczepaniak-Kozak, Anna (2013d). „Miejsce kompetencji pragmatycznej w nauczaniu języka obcego na przykładzie języka angielskiego”. W: Puppel, Stanisław i Teresa Tomaszkiewicz (red.). Scripta Manet. Poznań: Wydawnictwo UAM. 415-425.
 20. Szczepaniak-Kozak, Anna i Wąsikiewicz-Firlej, Emilia (2013). “From native speaker to intercultural speaker: An overview of fundamental concepts in foreign language teaching and learning”. W: Николаева, Е. М. (red.). Сборникнаучныхтрудов: Coвpeмeнныймир: проблемыиперспективы coциално-экономическогоразвития. Дмитров: Poccийcкий Гocудаpcтвенный Торгово-Зкономический Университет. 7-21.
 21. Lankiewicz, Hadrian; Szczepaniak-Kozak, Anna; Wąsikiewicz-Firlej, Emilia (2013).  “Shifting the outer layers of language context to the front: developing pragmalinguistic and sociopragmatic awareness through languaging”. Crossing Borders in Culture and Communication4 (1): 19-41.
 22. Szczepaniak-Kozak, Anna (2012a). “Dynamics of cultural identity: points of convergence and disparity in a survey on German students”. W: Lankiewicz, H. i Wąsikiewicz-Firlej, E. (red.). Informed teaching: Premises of modern foreign language teaching. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile. 47-68.
 23. Szczepaniak-Kozak, Anna (2012b). “The narrative approach: The individual perspective in intercultural meetings”. W: Lorenzo-Modia, M. J. i Szczepaniak-Kozak, A. (red.). From life to text: Building linguistic and cultural identity. La Corunna, Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile. 128-158.
 24. Szczepaniak-Kozak, Anna (2012c). “Constructing the picture of linguistic reality: An overview of research methods in applied linguistics”. GarozaRevista de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular 12: 189-202.
 25. Szczepaniak-Kozak, Anna (2011a). “Cross-cultural communication in a profit oriented institution: a case study of a foreign investment company in Poland”. W: Badstübner-Kizik, C. (red.) Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik. Frankfurt a.M: Peter Lang. 121-134.
 26. Szczepaniak-Kozak, Anna (2011b). “Effective organizational communication in multicultural settings". Acta Pomerania 3. 84-92.
 27. Szczepaniak-Kozak, Anna (2010a). „Interkulturowa kompetencja komunikacyjna z perspektywy nauczyciela języka angielskiego”. W: Mackiewicz, M. (red.). Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu. 125-136.
 28. Szczepaniak-Kozak, Anna (2010b). „Kultura organizacyjna z perspektywy interkulturowej”. W: Gawrońska-Garstka, M., Zduniak, A. (red.) Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego3. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. 12-20.
 29. Szczepaniak-Kozak, Anna (2010c). „Wywieranie wpływu na decyzje wyborców za pomocą środków werbalnych na przykładzie kampanii wyborczej”. W: Chodubski, A., Kacprzak, L. (red.) Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica. 221-234.
 30. Szczepaniak-Kozak, Anna (2010d). „Критерии оценки учебного пособия в свете эффективного развития межкультурной коммуникативной компетенции". W: Багдасарьян Н.Г.(red.) Будущее науки и образования в контексте глобализационых процессов. Moskwa, Rosja: Wydawnictwo Międzynarodowego Uniwersytetu Przyrody, Społeczeństwa i Człowieka w Dubnej. 87-101.
 31. Szczepaniak-Kozak, Anna (2009). “Fundamental concepts within intercultural communication”. W: Lankiewicz, H. (red.) Wokół języka i kultury – studia interdyscyplinarne. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile. 177-188.
 32. Szczepaniak-Kozak, Anna (2008a). “Introduction to culture shock”. Licentiatus VIII, 43-52.
 33. Szczepaniak-Kozak, Anna (2008b). “Contrastive analysis of English and Polish military texts”. W: Grein, M. (red.). Dialogue in and between different cultures. IADA series. 2008/01. Mainz: University of Mainz. 87-96. Electronic version: http://iada-web.org/download/iada.online.series_volume01.pdf
 34. Szczepaniak-Kozak, Anna (2007a). „Próba sprofilowania kultury polskiej na podstawie badania opartego na metodzie wolnych skojarzeń”. W: Puppel, S. (red). Społeczeństwo-kultura-językW stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. 95-115.
 35. Szczepaniak-Kozak, Anna (2007b). „Zastosowanie metody wolnych skojarzeń w badaniach różnic kulturowych”. W: Chłopicki, W. (red.). Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Tertium. 49-58.
 36. Szczepaniak-Kozak, Anna (2007c). “The Sapir-Whorf Hypothesis – new insights”. W: Arabski, J.; Gabryś-Baker, D., i Łyda, A. (red.). Studies in language and methodology of teaching foreign languages. Katowice: Wydawnictwo Para. 213-224.
 37. Szczepaniak-Kozak, Anna (2006). „Partnerstwo w procesie kształcenia”. Licentiatus VII. 117-120.
 38. Szczepaniak-Kozak, Anna (2005a). „Europejski system opisu kształcenia językowego a kształcenie językowe w wojsku”. W: Kowalski, D.; Kwiatkowski, M. i Zduniak, A. (red.). Edukacja dla bezpieczeństwa.Warszawa-Poznań: Elipsa. 398-402.
 39. Szczepaniak-Kozak, Anna (2005b). „Konstruowanie programów nauczania według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego”. W: Waśko, P.; Wrońska, M. i Zduniak, A. (red.). Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Poznań-Warszawa: Elipsa. 290-294.
 40. Szczepaniak-Kozak, Anna (2004a). „Bariery podmiotowości w edukacji akademickiej”. W: Jaskot, K. i Radecki, E. (red.). Pedagogika szkoły wyższej 21. Szczecin-Warszawa: Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. 107-111.
 41. Szczepaniak-Kozak, Anna (2004b). „Nauczanie języka angielskiego a wyzwania społeczeństwa informacyjnego”. W: Wenta, K. i Perzycka, E. (red.). Nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia i wychowania. Szczecin: Oficyna Wydawnicza CDiDN w Szczecinie. 174-178.
 42. Szczepaniak-Kozak, Anna (2004c). „Podmiotowość w nauczaniu jako remedium na zanikanie dialogu między nauczycielami a studentami”. W: Pająk, K. i Zduniak, A. (red.). Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. Warszawa-Poznań: Elipsa. 60-64.
 43. Szczepaniak-Kozak, Anna (2003a). „Lider wojskowy - mistrzem wystąpień publicznych”. Wojsko i wychowanie. 161-165.
 44. Szczepaniak-Kozak, Anna (2003b). „Transformacje na rynku pracy a edukacja studentów z zakresu retoryki”. W: Pająk, K. i Zduniak, A. (red.). Edukacyjne wyzwania początku XXI wieku. Poznań-Warszawa: Egros. 195-202.
 45. Szczepaniak-Kozak, Anna (2002a). "Etymologia folkowa w nauczaniu języków obcych". W: Jaskot, K. i Radecki, E. (red.). Pedagogika szkoły wyższej 20. Szczecin-Warszawa: Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. 179-185.
 46. Szczepaniak-Kozak, Anna (2002b). „Metody testowania sprawności językowej”. W: Śliwa, Z. (red.). Metodologia nauczania języka angielskiego w oparciu o normy standaryzacyjne - analiza porównawcza. Poznań: Wydawnictwo WSO. 33-35, 56-60.
 47. Szczepaniak-Kozak, Anna (2002c). „Nauczanie języka specjalistycznego”. Wojsko i wychowanie 5. Warszawa: Wydawnictwo Bellona. 68-71.
 48. Szczepaniak-Kozak, Anna (2002d). „Osiąganie sprawności językowych przez kadrę i słuchaczy WSO im. S. Czarnieckiego”. W: Zduniak, A. i Dziemianko, Z. (red.). Kompetencje wyróżniające dowódcy i nauczyciela. Poznań-Warszawa: Egros. 69-73.
 49. Szczepaniak-Kozak, Anna (2002e). „Rola instruktora przysposobienia wojskowego w zakresie popularyzacji edukacji wojskowej wśród uczniów klas profilowanych wojskowo”. Vademecum przysposobienia wojskowego 5. 258-261.
 50. Szczepaniak-Kozak, Anna (2002f). „Sporządzanie korespondencji wojskowej (z doświadczeń armii amerykańskiej)”. Vademecum dydaktyczno-wychowawcze 8. 329-334.
 51. Szczepaniak-Kozak, Anna (2001a). “Folk etymology”. Current Issues of Cultural and Spiritual Development. Kowno: Wydawnictwo Litewskiej Akademii Rolniczej. 375-379.
 52. Szczepaniak-Kozak, Anna (2001b). „Taxonomy of North Atlantic Treaty Organization publications”.Zeszyty naukowe WSO Poznań 2. 307-323.
 53. Szczepaniak-Kozak, Anna (2000). “Military discourse”. Zeszyty naukowe WSO Poznań 1. 270-287.
 
Słowniki:
Szczepaniak-Kozak, Anna (2003). Duży słownik angielsko-polski i polsko-angielski. Poznań: Lektor Klett. (współredaktor)
 
 
Działalność wydawnicza
Od 2017 - Zastępca Redaktor Naczelnej czasopisma Glottodidactica http://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl
Od 2013 - Członek komitetu naukowego czasopisma naukowego Crossing Borders in Culture and Communication. ISNN: 2248-2202
od 2012 - Członek komitetu naukowego międzynarodowego czasopisma naukowego Garoza: Revista de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular. ISNN: 1577-8932. Link do czasopisma: Garoza
 
 
      1.      Murawska, Magdalena; Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Szczepaniak-Kozak, Anna (red.) (2015).  Discoursesin co(n)text – the many faces of specialized  discourse. Newcastle Upon Thyne: Cambridge Scholars Publishing.
      2.      Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia; Szczepaniak-Kozak, Anna (red.) (2014). Kultur-Kommunikation-Kreativität-Reflexivität. Aktuelle Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht. Frankfurt a.M.: Peter Lang.
      3.      Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Lankiewicz, Hadrian; Szczepaniak-Kozak, Anna (red.) (2014). Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.
      4.      Szczepaniak-Kozak, Anna; Lankiewicz, Hadrian (red.) (2013). The creative potential of the word: From fiction to education. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.
      5.      Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Szczepaniak-Kozak, Anna; Lankiewicz, Hadrian (red.) (2012). Interkulturowe aspekty dydaktyki języków obcych. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.
      6.      Lorenzo-Modia, Maria. J.; Szczepaniak-Kozak, Anna (red.) (2012). From life to text: Building linguistic and cultural identity. La Corunna, Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile.
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe