dr Augustyn Surdyk

Telefon
618292921 (pokój 308)

Dyżury dla studentów
 
Email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje

Stanowisko: Adiunkt
 
Funkcje:
Od 2016 Członek Senatu UAM, członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia,
Od 2016 Członek Rady Wydawniczej Wydziału Neofilologii,
Od czerwca 2012 Członek Bazy Ekspertów UAM,
Od 2010 Członek Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej (jako przedstawiciel adiunktów),
Od 2009 Inicjator i Kierownik kursów dokształcających dla nauczycieli w ILS UAM: "Nowe technologie w nauczaniu języków obcych", "Konstruowanie gier edukacyjnych w nauczaniu języków obcych",
Od 2009 Kierownik Studiów Podyplomowych Glottodydaktyki w ILS,
Od 2009 Założyciel i Kierownik Pracowni Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej ILS (od 2012 r.: Pracowni Badań Ludologicznych),
2008-2016 Członek Rady Wydziału Neofilologii UAM,
Od 2005 Założyciel i Opiekun Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej oraz Opiekun Sekcji Ludologicznej KNSLS.
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych
językoznawstwo, lingwistyka stosowana, glottodydaktyka (w szczególności: metodyka nauczania języków obcych [w tym gł. j. angielskiego], autonomizacja dydaktyki języków obcych, strategia ludyczna i techniki ludyczne), translatoryka, gramatyka kontrastywna angielsko-polska, fonetyka języka angielskiego, filozofia języka, psycholingwistyka, socjolingwistyka, komunikacja interkulturowa, ludologia (badania naukowe nad grami), gry komunikacyjne i językowe w nauczaniu języków obcych, e-learningu, pedagogice i szeroko pojętej edukacji, nowe technologie.
 
Dydaktyka
Prowadzone zajęcia od 1999 (studia stacjonarne 1 i 2 stopnia, studia dwuprzedmiotowe, studia niestacjonarne-zaoczne 2 stopnia).
 
Studia stacjonarne
Praktyczna nauka języka angielskiego, komponenty:
1. Konwersacja
2. Fonetyka
3. Gramatyka
4. Pisanie
5. Wymowa j. angielskiego
 
Przedmioty specjalizacyjne:
1. Metodyka nauczania j. angielskiego
Zajęcia fakultatywne:
1. Elementy fonetyki brytyjskiej
2. Ćwiczenia w tłumaczeniu języka angielskiego
3. Gry fabularne na lektoracie - doskonalenie się w komunikacji ustnej
4. Pisanie esejów
5. Ludologia i strategia ludyczna w dydaktyce języka obcego
 
Studia niestacjonarne
 Praktyczna nauka języka angielskiego
 
Przedmioty specjalizacyjne
1. Metody alternatywne
2. Multimedia w kształceniu obcojęzycznym
3. Edycja tekstów naukowych
 
Współpraca międzynarodowa
2008 - stypendium dla wykładowców Erasmus Lifelong Learning Programme na uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania)
 
2014 - stypendium dla wykładowców Erasmus Staff Mobility – Teaching Assignments by HEI Teaching Staff and by Invited Staff from Enterprises na uniwersytecie w Maladze (Hiszpania)
 
 
Publikacje
(Dostępne do pobrania w wersjach cyfrowych w Repozytorium UAM)

 

Artykuły:

1. Surdyk A., 2020. „Kompetencje profesjonalne nauczycieli języków obcych z perspektywy podejścia ludycznego w glottodydaktyce – projekt badania”, Neofilolog 1(55), 75-91.
2. Łojszczyk A., Surdyk A., 2019. "Agresywne światy - agresja i samoocena a style gry graczy MMORPG. Homo Ludens 1(12), 109-133.
2. Szeja J. Z., Surdyk A., 2018. “Reflections of practitioners: Students participating in school LARPs in 1999–2017 and their transformations in socio-cultural context”. Homo Ludens. 1(11), 211-227.
3. Jaskuła J., Surdyk A., 2016. „GRA-nice prawa – metody parascammingowe oraz retoryka konkursów, teleloterii i loterii SMS-owych”. Homo Ludens. 1(9), 103-125.

4. Surdyk A., Urban A., 2016. “Mistranslations of Film Titles: Between Fidelity and Advertising”, Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics vol. XLIII/1 (2016), 153-170.
5. Furszpaniak D., Surdyk A., 2015. „Use of Humour in an Academic B-learning ESP Course”, w:
Global Management Journal vol. 7, No. 1, 2/2015, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu, 50-72.

6. Ćwiklińska-Surdyk, D.; Surdyk A., 2012. „Człowiek jako aktor na scenie życia. Teorie G. H. Meada i E. Goffmana a narracyjne gry fabularne”, w: Homo Ludens 1(4)2012,, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 45-62.
7. Surdyk, A., 2012. „Podstawy inżynierii bezpieczeństwa w kształceniu zawodowym nauczycieli języków obcych”, w: Wąsikiewicz-Firlej, E., Szczepaniak-Kozak, A., Lankiewicz, H., Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych, Piła: PWSZ im. S. Staszica, 175-192.
8. Surdyk, A., 2011. „Ludological research traditions in the Institute of Applied Linguistics at Adam Mickiewicz University in Poznań” w: Pfeiffer W., Badstübner-Kizik C. (red.) Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik, Peter Lang, 275-286.
9. Surdyk, A., 2011. „Aktywność towarzystw naukowych w Internecie na przykładzie PTBG. Podsumowanie siedmiu lat bytności towarzystwa w sieci”, w: Homo Ludens 1(3)/2011, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 199-214.
10. Surdyk, A. 2011. „Ludological research in glottodidactics and intercultural communication” w: Adamczak-Krysztofowicz, S; Kowalonek-Janczarek, M.; Maciejewski, M.; Sopata, A. Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 227-237.
11. Surdyk, A., 2011. „Sylwetka naukowa profesor Izabeli Prokop”, w: Homo Ludens 1(3)/2011, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 9-17.
12. Surdyk, A., 2010. „Gry, które uczą”, w: Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 2(17)2010, 22-25.
13. Juszczyk, S.; Surdyk, A., 2009. „Życie i twórczość naukowa profesora Wincentego Okonia. Iubilaei causa laudatio” w: Homo Ludens 1/2009, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 11-21.
14. Morawski, T.; Surdyk, A., 2009. „Polskie palindromy dawniej i dziś” w: Homo Ludens 1/2009, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 191-204.
15. Surdyk, A., 2009. „Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji” w: Homo Ludens 1/2009,Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 223-243.
16. Surdyk, A., 2008a. "An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing Games in Teaching Foreign Languages" w: Kultura i Historia 13/2008 (czasopismo online): http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/kultura-i-historia-nr-132008
17. Surdyk, A., 2008b. "An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing Games in Teaching Foreign Languages" w: Wiedza i Edukacja (czasopismo online): http://wiedzaiedukacja.eu/archives/1022
18. Surdyk, A., 2008. „Autonomizująca funkcja techniki gier fabularnych" w: Języki obce w szkole, numer specjalny 6/2008 O autonomii, Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli,167-174.
19. Surdyk, A., 2008. „Edukacyjna funkcja gier w dobie ‘cywilizacji zabawy'" w: Homo Communicativus nr 3(5), Poznań: ZTiFK UAM, 27-45. (wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
20. Surdyk, A., 2008. Klasyfikacja interakcji w grach typu role-playing games oraz relacje komunikacyjne i dydaktyczne w technice gier fabularnych" w: Homo Communicativus nr 2(4), Poznań: ZTiFK UAM, 115-125. (wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
21. Surdyk, A., 2008. "Ludology as game research in language pedagogy studies” w: Kalbotyra 59 (3), Vilnius: Vilnius University Publishing House, 261-270.
22. Surdyk, A., 2008. „Sylwetka naukowa profesora Waldemara Pfeiffera", w: Homo Communicativus nr 3(5), Poznań: ZTiFK UAM, 11-17. (wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
23. Surdyk, A., 2007. Charakter i cele Polskiego Towarzystwa Badania Gier oraz perspektywy badań nad grami w Polsce" w: Surdyk, A., Szeja, J.Z., (red.) Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom II, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 2, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 7-14.
24. Surdyk, A., 2007. Innovative communicative games in teaching foreign languages" w: Renata Rozalowska-Żądło (red.) Fremdsprachenlernen im studienbegleitenden Deutschunterricht, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 142-159.
25. Surdyk, A., 2007. „Od Tolkiena do glottodydaktyki, czyli o technice gier fabularnych w dydaktyce języków obcych i gustach literackich studentów" w: Surdyk, A., (red.) 2007. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 1, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 91-98.
26. Surdyk, A., 2006. An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing Games in Teaching Foreign Languages - referat wygłoszony podczas FIPLV World Congress 2006/LMS Språkdagar in Göteborg Sweden 15-17 June, publikacja online na stronie FIPLV: http://www.fiplv.org/WC06/documentation/English/AugustynSurdyk.pdf
27. Surdyk, A., 2006. "Constructivist Character of the Technique of Role-Playing Games and its Autonomizing Values in the Glottodidactic Process" w: Lorek-Jezińska, E; Siek-Piskozub, T.; Więckowska, K., (red.) Worlds in the Making. Constructivism and Postmodern Knowledge. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 173-185.
28. Surdyk, A., 2006. „Metodologia action research i techniki komunikacyjne w glottodydaktyce" w: Kamińska-Szmaj, I.; Piekot, T.; Zaśko-Zielińska, M., (red.) Oblicza komunikacji 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją (tom II), Kraków: Tertium, 912-923.
29. Surdyk, A. 2005. „Postawy uczących się w dydaktyce języków obcych w ujęciu autonomizującym". w: Karpińska-Szaj K. (red.) Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Poznań: Oficyna Wydawnicza Leksem, 275-285.
30. Surdyk, A., 2004. „Gry fabularne jako technika autonomizująca studenta" w: Pawlak, M. (red.),Autonomia w nauce języka obcego. Poznań - Kalisz: Wydawnictwo Naukowe UAM, 221-232.
31. Glinka, M.; Surdyk, A., 2002. „Autokontrola w procesie kształtowania się strategii komunikacyjnych". w: Wilczyńska, W. (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, str. 273-286.
32. Surdyk, A., 2002. „Technika Role Play oraz Gry Fabularne na lektoracie języka angielskiego a autonomizacja studentów". w: Wilczyńska W. (red.) Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych. Badania i refleksje. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 121-136.
33. Surdyk, A., 2001. „Przegląd dotychczasowych badań nad związkami cech osobowości nauczycieli i uczniów z procesem nauczania/uczenia się". w: Neofilolog nr 20, Poznań, 82-91.

 

Publikacje książkowe pod redakcją:

1. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2008. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, Homo Communicativus 2 (4) 2008, Poznań: ZTiFK UAM (wersja online:www.hc.amu.edu.pl)
2. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2008. Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, Homo Communicativus 3 (5) 2008, Poznań: ZTiFK UAM(wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
3. Surdyk, A., red. 2007. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 1, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
4. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2007. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom II, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 2, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM


Rozdziały w monografiach:
 

1. Surdyk, A., 2020. „Ludic Strategy and Ludological Studies in Glottodidactics – Inspirations, Research and Perspectives. W: M. Krawiec (red.), Challenges and Opportunities in Foreign Language Education, Hamburg: Verlag Dr. Kocač, 13-33.

2. Surdyk, A., 2014. „Badanie kultury popularnej w zakresie nowych mediów w kraju i na świecie na przykładzie organizacji ludologicznych”. W: A. Gemra, A Mazurkiewicz (red.) Literatura i kultura popularna. Badania i metody, Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, 251-266.
3. Surdyk, A., 2012. “Towards Electronic Media Awareness: The Basics of Security Engineering in FL Teacher Education” w: María J. Lorenzo- Modia, Anna Szczepaniak-Kozak From life to Text: Building linguistic and cultural identity, The Higher State Vocational School in Piła, Poland, Coruña University, Spain, 253-283.
4. Aleksandrzak, M.; Gajewska-Głodek, I.; Nowicka, A.; Surdyk, A., 2002. „Współpraca dydaktyczna na poziomie zaawansowanym: cele, zasady i formy”. w: Wilczyńska, W. (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 85-107.

 

Redakcja czasopism (redaktor naczelny)

1. Homo Ludens 1/2009, 2009. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
2. Homo Ludens 1(2)/2010, 2010. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
3. Homo Ludens 1(3)/2011, 2011. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
4. Homo Ludens 1(4)/2012, 2012, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
5. Homo Ludens 1(5)/2013, 2013. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
6. Homo Ludens 1(6)/2014, 2014. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
7. Homo Ludens 1(7)/2015, 2015. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
8. Homo Ludens 2(8)/2015, 2015. Poznań-Kraków: Polskie Towarzystwo Badania Gier
9. Homo Ludens 1(9)/2016, 2016. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier

10. Homo Ludens 1(10)/2017, 2017, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
10. Homo Ludens 1(11)/2018, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
11. Homo Ludens 1(12)/2019, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
 

Recenzja:

1. Beers, M.; Peters, S., Antwerp Papers in Linguistics (Nowicka, A.; Surdyk, A.) w: Glottodidactica vol.XXVII (1999), Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 172 - 174.


Sprawozdanie:

1. Surdyk, A., 2006. „Badacze gier" w: Forum Akademickie 6-7/2006, Lublin, 2.


Wstępy do publikacji:
 
1. Rosa Muñoz-Luna & Lidia Taillefer de Haya(eds.), 2017. ICTs in English for Specific Purposes: Academic & Professional Research, Universidad de Málaga, Spain
2. Surdyk, A., red. 2007. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I, seria „Język, kultura, komunikacja” nr 1, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
3. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2008. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, Homo Communicativus 2 (4) 2008, Poznań: ZTiFK UAM
4. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2008. Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, Homo Communicativus 3 (5) 2008, Poznań: ZTiFK UAM
 
Hasła słownikowe i encyklopedyczne:
 
1. Encyklopedia Epistema, 2008, portal „Wiedza i edukacja” przy UMSC w Lublinie: http://wiedzaiedukacja.eu/archives/77 ISSN: 1898-9233, hasło „Gra fabularna”
2. Okoń W., 2007, Nowy słownik pedagogiczny (wyd. X uzupełnione i poprawione), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, hasło „Polskie Towarzystwo Badania Gier”, str. 317-318.
3. Wilczyńska, W. (red.), 2001. Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, hasło „Autokorekta” (współautor), str. 318.
4. Wilczyńska, W. (red.), 2001. Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, hasło „Autokontrola” (współautor), str. 318.
5. Wilczyńska, W. (red.), 2001. Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, hasło „Styl uczenia się (albo uczeniowy)” (współautor), str. 330.
6. Wilczyńska, W. (red.), 2001. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Autonomizacja studentów a efektywność dydaktyki języków obcych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, hasło „Współpraca dydaktyczna” (współautor), str. 333.

 

Praca redakcyjna (sekretarz redakcji):

1. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXVII (1999), 2000. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
2. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXVIII (2000), 2002. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
3. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXIX (2001), 2003. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
4. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXX/XXXI, 2005. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
5. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXXII (2006). 2006. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

 

Inne:

"Gry fabularne na lektoracie a autonomizacja studenta" - niepublikowana praca doktorska napisana w Katedrze Glottodydaktyki i Translatoryki UAM (obecnie ILS UAM). Promotor: Prof. dr hab. Izabela Prokop, Recenzenci: Prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub, Prof. dr hab. Halina Stasiak.
Praca dostępna w Bibliotece Głównej UAM oraz w Czytelni ILS.

Działalność wydawnicza

Od 2016 Członek Rady Wydawniczej Wydziału Neofilologii UAM,
Od 2009 Redaktor-założyciel i Redaktor Naczelny "Homo Ludens", czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Badania Gier,
2009-2010 Dyrektor Wydawnictwa Naukowego Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy” w Poznaniu,
Od 2008 Członek Rady Naukowej periodyku „Homo Communicativus. Filozofia-komunikacja-język- kultura" wydawanego przez Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji IF UAM.
2008-2009 Redaktor Naczelny "Egzamin gimnazjalny. Język angielski" Wydawnictwo Axel Springer,
2005-2009 Redaktor Naczelny "Matura. Język Angielski" Wydawnictwo Axel Springer,
2004-2005 Redaktor Naczelny "Nowa matura. Język angielski" Wydawnictwo Bauer.

 

Ważniejsze nagrody i odznaczenia

2016 Medal brązowy za długoletnią służbę nadany przez Prezydenta RP
2009, 2011 Laureat nagrody indywidualnej III stopnia przyznanej przez Rektora UAM za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i organizacyjnej

2003 Laureat nagrody zespołowej III stopnia przyznanej przez Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe