dr Augustyn Surdyk

Telefon
618292921 (pokój 308A)

Dyżury dla studentów
 
Email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje

Stanowisko: Adiunkt
 
Funkcje:
2016-2019 Członek Senatu UAM, członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia,
Od 2016- Członek Rady Wydawniczej Wydziału Neofilologii,
Od czerwca 2012- Członek Bazy Ekspertów UAM,
2010-2019 Członek Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej (jako przedstawiciel adiunktów),
2009-2019 Inicjator i Kierownik kursów dokształcających dla nauczycieli w ILS UAM: "Nowe technologie w nauczaniu języków obcych", "Konstruowanie gier edukacyjnych w nauczaniu języków obcych",
2009-2019 Kierownik Studiów Podyplomowych Glottodydaktyki w ILS,
2009-2019 Założyciel i Kierownik Pracowni Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej ILS (od 2012 Pracownia Badań Ludologicznych, od 2019 Zakład Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych),
2008-2016 Członek Rady Wydziału Neofilologii UAM,
Od 2005 Założyciel i Opiekun Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej oraz Opiekun Sekcji Ludologicznej KNSLS.
2005-2009 Zastępca Dyrektora ds. Studiów Niestacjonarnych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej 
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych
językoznawstwo, lingwistyka stosowana, glottodydaktyka (w szczególności: metodyka nauczania języków obcych [w tym gł. j. angielskiego], autonomizacja dydaktyki języków obcych, strategia ludyczna i techniki ludyczne), translatoryka, gramatyka kontrastywna angielsko-polska, fonetyka języka angielskiego, filozofia języka, psycholingwistyka, socjolingwistyka, komunikacja interkulturowa, ludologia (badania naukowe nad grami), gry komunikacyjne i językowe w nauczaniu języków obcych, e-learningu, pedagogice i szeroko pojętej edukacji, nowe technologie.
 
Dydaktyka
Prowadzone zajęcia od 1999 (studia stacjonarne 1 i 2 stopnia, studia dwuprzedmiotowe, studia niestacjonarne-zaoczne 2 stopnia).
 
Studia stacjonarne
Praktyczna nauka języka angielskiego, komponenty:
1. Konwersacja
2. Fonetyka
3. Gramatyka
4. Pisanie
5. Wymowa j. angielskiego
 
Przedmioty specjalizacyjne:
1. Metodyka nauczania j. angielskiego
Zajęcia fakultatywne:
1. Elementy fonetyki brytyjskiej
2. Ćwiczenia w tłumaczeniu języka angielskiego
3. Gry fabularne na lektoracie - doskonalenie się w komunikacji ustnej
4. Pisanie esejów
5. Ludologia i strategia ludyczna w dydaktyce języka obcego

Przedmoty prowadzone na kierunku groznawstwo (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, 
Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych):
 
- Wstęp do badań groznawczych (wykład)
- Larpy, gry narracyjne i gry miejskie (ćw.)
 
Studia niestacjonarne
 Praktyczna nauka języka angielskiego
 
Przedmioty specjalizacyjne
1. Metody alternatywne
2. Multimedia w kształceniu obcojęzycznym
3. Edycja tekstów naukowych
 
Współpraca międzynarodowa
2008 - stypendium dla wykładowców Erasmus Lifelong Learning Programme na uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania)
 
2014 - stypendium dla wykładowców Erasmus Staff Mobility – Teaching Assignments by HEI Teaching Staff and by Invited Staff from Enterprises na uniwersytecie w Maladze (Hiszpania)
 
 
Publikacje
(Dostępne do pobrania w wersjach cyfrowych w Repozytorium UAM)

 

Artykuły:

1. Surdyk A., 2021. The research profile of Professor Izabela Prokop. Iubilaei causa laudatio". Homo Ludens 1(14), 11-23.
2. Surdyk A., 2020. „Kompetencje profesjonalne nauczycieli języków obcych z perspektywy podejścia ludycznego w glottodydaktyce – projekt badania”, Neofilolog 1(55), 75-91.
3. Łojszczyk A., Surdyk A., 2019. „Agresywne światy - agresja i samoocena a style gry graczy MMORPG". Homo Ludens 1(12), 109-133.

4. Szeja J. Z., Surdyk A., 2018. “Reflections of practitioners: Students participating in school LARPs in 1999–2017 and their transformations in socio-cultural context”. Homo Ludens. 1(11), 211-227.
5. Jaskuła J., Surdyk A., 2016. „GRA-nice prawa – metody parascammingowe oraz retoryka konkursów, teleloterii i loterii SMS-owych”. Homo Ludens. 1(9), 103-125.

6. Surdyk A., Urban A., 2016. “Mistranslations of Film Titles: Between Fidelity and Advertising”, Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics vol. XLIII/1 (2016), 153-170.
7. Furszpaniak D., Surdyk A., 2015. „Use of Humour in an Academic B-learning ESP Course”, w:Global Management Journal vol. 7, No. 1, 2/2015, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu, 50-72.

8. Ćwiklińska-Surdyk, D.; Surdyk A., 2012. „Człowiek jako aktor na scenie życia. Teorie G. H. Meada i E. Goffmana a narracyjne gry fabularne”, w: Homo Ludens 1(4)2012,, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 45-62.

9. Surdyk, A., 2012. „Podstawy inżynierii bezpieczeństwa w kształceniu zawodowym nauczycieli języków obcych”, w: Wąsikiewicz-Firlej, E., Szczepaniak-Kozak, A., Lankiewicz, H., Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych, Piła: PWSZ im. S. Staszica, 175-192.
10. Surdyk, A., 2011. „Ludological research traditions in the Institute of Applied Linguistics at Adam Mickiewicz University in Poznań” w: Pfeiffer W., Badstübner-Kizik C. (red.) Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik, Peter Lang, 275-286.
11. Surdyk, A., 2011. „Aktywność towarzystw naukowych w Internecie na przykładzie PTBG. Podsumowanie siedmiu lat bytności towarzystwa w sieci”, w: Homo Ludens 1(3)/2011, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 199-214.
12. Surdyk, A. 2011. „Ludological research in glottodidactics and intercultural communication” w: Adamczak-Krysztofowicz, S; Kowalonek-Janczarek, M.; Maciejewski, M.; Sopata, A. Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 227-237.
13. Surdyk, A., 2011. „Sylwetka naukowa profesor Izabeli Prokop”, w: Homo Ludens 1(3)/2011, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 9-17.
14. Surdyk, A., 2010. „Gry, które uczą”, w: Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 2(17)2010, 22-25.
15. Juszczyk, S.; Surdyk, A., 2009. „Życie i twórczość naukowa profesora Wincentego Okonia. Iubilaei causa laudatio” w: Homo Ludens 1/2009, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 11-21.
16. Morawski, T.; Surdyk, A., 2009. „Polskie palindromy dawniej i dziś” w: Homo Ludens 1/2009, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 191-204.
17. Surdyk, A., 2009. „Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji” w: Homo Ludens 1/2009,Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 223-243.
18. Surdyk, A., 2008a. "An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing Games in Teaching Foreign Languages" w: Kultura i Historia 13/2008 (czasopismo online): http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/kultura-i-historia-nr-132008
19. Surdyk, A., 2008b. "An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing Games in Teaching Foreign Languages" w: Wiedza i Edukacja (czasopismo online): http://wiedzaiedukacja.eu/archives/1022
20. Surdyk, A., 2008. „Autonomizująca funkcja techniki gier fabularnych" w: Języki obce w szkole, numer specjalny 6/2008 O autonomii, Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli,167-174.
21. Surdyk, A., 2008. „Edukacyjna funkcja gier w dobie ‘cywilizacji zabawy'" w: Homo Communicativus nr 3(5), Poznań: ZTiFK UAM, 27-45. (wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
22. Surdyk, A., 2008. Klasyfikacja interakcji w grach typu role-playing games oraz relacje komunikacyjne i dydaktyczne w technice gier fabularnych" w: Homo Communicativus nr 2(4), Poznań: ZTiFK UAM, 115-125. (wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
23. Surdyk, A., 2008. "Ludology as game research in language pedagogy studies” w: Kalbotyra 59 (3), Vilnius: Vilnius University Publishing House, 261-270.
24. Surdyk, A., 2008. „Sylwetka naukowa profesora Waldemara Pfeiffera", w: Homo Communicativus nr 3(5), Poznań: ZTiFK UAM, 11-17. (wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
25. Surdyk, A., 2007. Charakter i cele Polskiego Towarzystwa Badania Gier oraz perspektywy badań nad grami w Polsce" w: Surdyk, A., Szeja, J.Z., (red.) Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom II, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 2, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 7-14.
26. Surdyk, A., 2007. Innovative communicative games in teaching foreign languages" w: Renata Rozalowska-Żądło (red.) Fremdsprachenlernen im studienbegleitenden Deutschunterricht, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 142-159.
27. Surdyk, A., 2007. „Od Tolkiena do glottodydaktyki, czyli o technice gier fabularnych w dydaktyce języków obcych i gustach literackich studentów" w: Surdyk, A., (red.) 2007. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 1, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 91-98.
28. Surdyk, A., 2006. An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing Games in Teaching Foreign Languages - referat wygłoszony podczas FIPLV World Congress 2006/LMS Språkdagar in Göteborg Sweden 15-17 June, publikacja online na stronie FIPLV: http://www.fiplv.org/WC06/documentation/English/AugustynSurdyk.pdf
29. Surdyk, A., 2006. "Constructivist Character of the Technique of Role-Playing Games and its Autonomizing Values in the Glottodidactic Process" w: Lorek-Jezińska, E; Siek-Piskozub, T.; Więckowska, K., (red.) Worlds in the Making. Constructivism and Postmodern Knowledge. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 173-185.
30. Surdyk, A., 2006. „Metodologia action research i techniki komunikacyjne w glottodydaktyce" w: Kamińska-Szmaj, I.; Piekot, T.; Zaśko-Zielińska, M., (red.) Oblicza komunikacji 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją (tom II), Kraków: Tertium, 912-923.
31. Surdyk, A. 2005. „Postawy uczących się w dydaktyce języków obcych w ujęciu autonomizującym". w: Karpińska-Szaj K. (red.) Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Poznań: Oficyna Wydawnicza Leksem, 275-285.
32. Surdyk, A., 2004. „Gry fabularne jako technika autonomizująca studenta" w: Pawlak, M. (red.),Autonomia w nauce języka obcego. Poznań - Kalisz: Wydawnictwo Naukowe UAM, 221-232.
33. Glinka, M.; Surdyk, A., 2002. „Autokontrola w procesie kształtowania się strategii komunikacyjnych". w: Wilczyńska, W. (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, str. 273-286.
34. Surdyk, A., 2002. „Technika Role Play oraz Gry Fabularne na lektoracie języka angielskiego a autonomizacja studentów". w: Wilczyńska W. (red.) Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych. Badania i refleksje. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 121-136.
35. Surdyk, A., 2001. „Przegląd dotychczasowych badań nad związkami cech osobowości nauczycieli i uczniów z procesem nauczania/uczenia się". w: Neofilolog nr 20, Poznań, 82-91.

 

Publikacje książkowe pod redakcją:

1. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2008. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, Homo Communicativus 2 (4) 2008, Poznań: ZTiFK UAM (wersja online:www.hc.amu.edu.pl)
2. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2008. Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, Homo Communicativus 3 (5) 2008, Poznań: ZTiFK UAM(wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
3. Surdyk, A., red. 2007. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 1, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
4. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2007. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom II, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 2, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM


Rozdziały w monografiach:
 

1. Surdyk,  A., "Culture in translation: A comparative analysis of English originals and Polish dubbed versions of computer-animated film productions", W: S. Adamczak-Krysztofowicz, A. Szczepaniak-Kozak, P. Rybszleger (red.) Angewandte Linguistik–Neue Herausforderungen und Konzepte. Festschrift für Izabela Prokop zum 70. Geburtstag, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 399-416.

2. Surdyk, A., 2020. „Ludic Strategy and Ludological Studies in Glottodidactics – Inspirations, Research and Perspectives. W: M. Krawiec (red.), Challenges and Opportunities in Foreign Language Education, Hamburg: Verlag Dr. Kocač, 13-33.

3. Surdyk, A., 2014. „Badanie kultury popularnej w zakresie nowych mediów w kraju i na świecie na przykładzie organizacji ludologicznych”. W: A. Gemra, A Mazurkiewicz (red.) Literatura i kultura popularna. Badania i metody, Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, 251-266.
4. Surdyk, A., 2012. “Towards Electronic Media Awareness: The Basics of Security Engineering in FL Teacher Education” w: María J. Lorenzo- Modia, Anna Szczepaniak-Kozak From life to Text: Building linguistic and cultural identity, The Higher State Vocational School in Piła, Poland, Coruña University, Spain, 253-283.
5. Aleksandrzak, M.; Gajewska-Głodek, I.; Nowicka, A.; Surdyk, A., 2002. „Współpraca dydaktyczna na poziomie zaawansowanym: cele, zasady i formy”. w: Wilczyńska, W. (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 85-107.

 

Redakcja czasopism (redaktor naczelny): https://www.ptbg.org.pl/homoludens/ 


1. Homo Ludens 1/2009, 2009. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
2. Homo Ludens 1(2)/2010, 2010. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
3. Homo Ludens 1(3)/2011, 2011. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
4. Homo Ludens 1(4)/2012, 2012, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
5. Homo Ludens 1(5)/2013, 2013. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
6. Homo Ludens 1(6)/2014, 2014. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
7. Homo Ludens 1(7)/2015, 2015. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
8. Homo Ludens 2(8)/2015, 2015. Poznań-Kraków: Polskie Towarzystwo Badania Gier
9. Homo Ludens 1(9)/2016, 2016. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
10. Homo Ludens 1(10)/2017, 2017, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
11. Homo Ludens 1(11)/2018, 2018, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
12. Homo Ludens 1(12)/2019, 2019, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
13. Homo Ludens 1(13)/2020, 2020, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier

 

Recenzja:

1. Beers, M.; Peters, S., Antwerp Papers in Linguistics (Nowicka, A.; Surdyk, A.) w: Glottodidactica vol.XXVII (1999), Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 172 - 174.


Sprawozdanie:

1. Surdyk, A., 2006. „Badacze gier" w: Forum Akademickie 6-7/2006, Lublin, 2.


Wstępy do publikacji:
 
1. Rosa Muñoz-Luna & Lidia Taillefer de Haya(eds.), 2017. ICTs in English for Specific Purposes: Academic & Professional Research, Universidad de Málaga, Spain
2. Surdyk, A., red. 2007. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I, seria „Język, kultura, komunikacja” nr 1, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
3. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2008. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, Homo Communicativus 2 (4) 2008, Poznań: ZTiFK UAM
4. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2008. Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, Homo Communicativus 3 (5) 2008, Poznań: ZTiFK UAM
 
Hasła słownikowe i encyklopedyczne:
 
1. Encyklopedia Epistema, 2008, portal „Wiedza i edukacja” przy UMSC w Lublinie: http://wiedzaiedukacja.eu/archives/77 ISSN: 1898-9233, hasło „Gra fabularna”
2. Okoń W., 2007, Nowy słownik pedagogiczny (wyd. X uzupełnione i poprawione), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, hasło „Polskie Towarzystwo Badania Gier”, str. 317-318.
3. Wilczyńska, W. (red.), 2001. Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, hasło „Autokorekta” (współautor), str. 318.
4. Wilczyńska, W. (red.), 2001. Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, hasło „Autokontrola” (współautor), str. 318.
5. Wilczyńska, W. (red.), 2001. Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, hasło „Styl uczenia się (albo uczeniowy)” (współautor), str. 330.
6. Wilczyńska, W. (red.), 2001. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Autonomizacja studentów a efektywność dydaktyki języków obcych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, hasło „Współpraca dydaktyczna” (współautor), str. 333.

 

Praca redakcyjna (sekretarz redakcji):

1. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXVII (1999), 2000. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
2. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXVIII (2000), 2002. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
3. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXIX (2001), 2003. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
4. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXX/XXXI, 2005. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
5. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXXII (2006). 2006. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

 

Inne:

"Gry fabularne na lektoracie a autonomizacja studenta" - niepublikowana praca doktorska napisana w Katedrze Glottodydaktyki i Translatoryki UAM (obecnie ILS UAM). Promotor: Prof. dr hab. Izabela Prokop, Recenzenci: Prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub, Prof. dr hab. Halina Stasiak.
Praca dostępna w Bibliotece Głównej UAM oraz w Czytelni ILS.

Działalność wydawnicza

Od 2016 Członek Rady Wydawniczej Wydziału Neofilologii UAM,
Od 2009 Redaktor-założyciel i Redaktor Naczelny "Homo Ludens", czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Badania Gier,
2009-2010 Dyrektor Wydawnictwa Naukowego Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy” w Poznaniu,
Od 2008 Członek Rady Naukowej periodyku „Homo Communicativus. Filozofia-komunikacja-język- kultura" wydawanego przez Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji IF UAM.
2008-2009 Redaktor Naczelny "Egzamin gimnazjalny. Język angielski" Wydawnictwo Axel Springer,
2005-2009 Redaktor Naczelny "Matura. Język Angielski" Wydawnictwo Axel Springer,
2004-2005 Redaktor Naczelny "Nowa matura. Język angielski" Wydawnictwo Bauer.

 

Ważniejsze nagrody i odznaczenia

2016 Medal brązowy za długoletnią służbę nadany przez Prezydenta RP
2009, 2011 Laureat nagrody indywidualnej III stopnia przyznanej przez Rektora UAM za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i organizacyjnej

2003 Laureat nagrody zespołowej III stopnia przyznanej przez Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe