Prof. UAM dr hab. Aldona Sopata

Telefon
0618292925, pok. 107

Email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualne stanowisko i funkcje:
profesor nadzwyczajny UAM
Kierownik Zakładu Badań nad Wielojęzycznością 
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych:
psycholingwistyka, akwizycja języka drugiego w warunkach naturalnych i szkolnych, akwizycja języka pierwszego, wczesnoszkolna edukacja językowa, wczesna dwujęzyczność dzieci, rozwój wielojęzyczności, glottodydaktyka
 
Dydaktyka
psycholingwistyka; wstęp do językoznawstwa; seminarium magisterskie
 
Pobyty badawcze:
1999, 2000/2001: asystent – Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą
1999-2000: stypendium naukowe DAAD – Uniwersytet w Hamburgu  
2007-2009: stypendium naukowe Fundacji im. A. von Humbodta –
Ośrodek Badawczy Wielojęzyczności (Sonderforschungsbereich 538 „Mehrsprachigkeit”) - Uniwersytet w Hamburgu
 
Współpraca międzynarodowa:
2010-2013: „Bilingualer Kindergarten Gertraud Marien Ffo”, Fundacja Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
2011-2014: „Object omission in child Polish and Ukrainian”, Uniwersytet Tromso, Norwegia

2016-2018 - Projekt badawczy Polsko-niemiecki bilingwizm dzieci: wiek rozpoczęcia przyswajania języka a sukces długoterminowego rozwoju językowego
finansowany przez NCN i DFG w ramach konkursu BEETHOVEN – 2014/15/G/HS6/ 04521;

kierownik po stronie polskiej – Prof. UAM dr hab. Aldona Sopata;
kierownik po stronie niemieckiej – Prof. Bernhard Brehmer.
Link do strony: www.chibi.amu.edu.pl
 
Publikacje

Monografie:
Sopata, A., 2009, Erwerbstheoretische und glottodidaktische Aspekte des frühen Zweitspracherwerbs. Sprachentwicklung der Kinder im natürlichen und schulischen Kontext. Wydawnictwo Naukowe UAM. 462 strony.
 
Recenzje w/w publikacji:
Ciepielewska-Kaczmarek, L., 2010, Glottodidactica 256-257.

Sopata, A. 2004, Universalgrammatik und Fremdsprachendidaktik. Danziger Beiträge zur Germanistik. Band 14. Frankfurt am Main. Peter Lang Verlag. 227 Seiten.

Recenzje w/w publikacji:
Nerlicki, K. 2006,  Info DaF 2006, 2/3, 274-276.
Suchsland, P. 2006, Deutsch als Fremdsprache 3, 183-184.
 
Artykuły:

Sopata Aldona, Długosz Kamil, Brehmer Bernhard, Gielge Raina, 2021Cross-linguistic influence in simultaneous and early sequential acquisition: Null subjects and null objects in Polish-German bilingualism, International Journal of Bilingualism, DOI:10.1177/1367006920988911

Sopata, Aldona, Putowska, Aleksandra, 2020, Polnisch als Herkunftssprache in Deutschland – Einfluss der Familiensprachenpolitik auf die Sprachentwicklung der Kinder. In Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia, Szczepaniak-Kozak, Anna, Rybszleger, Paweł (eds.) Angewandte Linguistik – Neue Herausforderungen und Konzepte. Festschrift für Izabela Prokop zum 70. Geburtstag. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage.

Flores Cristina, Rinke Esther, Sopata Aldona, 2020, Acquiring the distribution of null and overt direct objects in European Portuguese. Journal of Portuguese Linguistics, vol. 19 (1), 5, pp. 1–20. DOI: https://doi.org/10.5334/jpl.239

Sopata Aldona, Długosz Kamil, 2020, Deutsch als schwächere Sprache bei deutsch-polnisch bilingualen Kindern: Studie zur Negation und Verbstellung. Zeitschrift für germanistische Linguistik, vol. 48, 2, pp. 269-297. doi.org/10.1515/zgl-2020-2003

Sopata, Aldona, 2019, Cross-linguistic influence in the development of null arguments in early successive bilingual acquisition. Linguistic Approaches to Bilingualism. DOI: 0.1075/lab.18016.sop.

Rinke, Esther / Flores, Cristina / Sopata, Aldona, 2019, Heritage Portuguese and heritage Polish in contact with German: More evidence on the production of objects, Languages 4 (3), 1-16. DOI: 10.3390/languages4030053.

Sopata, Aldona, 2018, Entwicklung der Informationsstruktur beim Erwerb des Deutschen als frühe Fremdsprache, Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XLV/2. 285-298. DOI: 10.14746/gl.2018.45.2.16

Sopata, Aldona, 2017, On the C/edge linking mechanism. Evidence from Polish. Lingua Posnaniensis 59/2. 87-100.
DOI: 10.1515/linpo-2017-0014

Sopata, Aldona, 2017, Referenzielle Nullargumente im Erstspracherwerb. In: Ewa Żebrowska Magdalena Olpińska-Szkiełko Magdalena Latkowska (red.), Germanistische Forschung in Polen Gegenstände und Methoden Formen und Wirkungen, Beiträge zur Germanistik, Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Warszawa, 69-80.

Sopata, Aldona, 2017, Interaktion zwischen pragmatischen und syntaktischen Aspekten im Erwerb des Deutschen als Fremdsprache. In: Zhu, Jianhua, Zhao, Jin, Szurawitzki, Michael, Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 – Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Frankfurt am Main, Peter Lang. 51-62.

Sopata, Aldona, 2016, Null objects in adult and child Polish: Syntax, discourse and pragmatics.
Lingua (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2016.05.007

Mykhaylyk, Roksolana / Sopata, Aldona, 2016, Object pronouns, clitics, and omissions in child Polish and Ukrainian. Applied Psycholinguistics 5 (37), 1051-1082. Published online 1.09.2015
DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0142716415000351

Sopata, Aldona, 2014, Untersuchungen zur Dynamik der Entwicklung der frühen Zweisprachigkeit – Probleme und Lösungen. W: Olpińska-Szkiełko, Magdalena und Bertelle, Loretta (red.) Zweisprachigkeit und bilingualer  Unterricht. Frankfurt am Main: Peter Lang. 113-128.

Sopata, Aldona, 2014, Grammatische Strukturen aus ontogenetischer Perspektive. W: Wierzbicka, Mariola, Rolek, Bogusława, Sieradzka, Małgorzata (red.), Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 145-160.

Sopata, Aldona, 2013, Einblick in das mentale Lexikon – Partizipien II im frühen Erwerb des Deutschen. Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten. 2, 151-159. 
doi: 10.4467/23534893ZG.14.013.1671

Sopata, Aldona, 2013, Wczesna wielojęzyczność – rola wieku rozpoczęcia akwizycji języka. Lingwistyka stosowana 7. 135-144. Abstract

Sopata, Aldona, 2013, Dwujęzyczność, trójjęzyczność, wielojęzyczność: podobieństwa i różnice. W: Puppel, S., Tomaszkiewicz, T. (red.) Scripta manent – res novae. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM. 399-408. 

Sopata, Aldona, 2013, CP layer in child second language acquisition. W: Stavroula Stavrakaki, Marina Lalioti, Polyxeni Konstantinopoulou (red.) Advances in Language Acquisition.Cambridge, Cambridge Scholars Publishing. 364-374.

Sopata, Aldona, 2013, Prinzipien des fruhen Fremdsprachenunterrichts und des Einsatzes von Kinderbuchern. In: F. Grucza: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 „Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit". Band 19. Frankfurt/Main: Peter Lang.  195-200.

Sopata, Aldona, 2012, Wissen um die Spracherwerbsmechanismen als Teil der Lehrerausbildung. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia, Stork, Antje (red.), Multikompetent – multimedial – multikulturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung.Frankfurt a.M. i in., Peter Lang (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 2). 61-70. 

Sopata, Aldona, 2011, Placement of infinitives in successive child language acquisition W: Rinke, E. & Kupisch, T. (red.), The Development of Grammar: Language Acquisition and Diachronic Change - Volume in honor of Jürgen M. Meisel. Amsterdam: John Benjamins. 105-121. 

Sopata, Aldona, 2011, Literatureinsatz beim frühen Fremdsprachenerwerb – Theorie und Praxis. Studi Linguistici e Filologici Online 9.2 291-308. 

Sopata, Aldona, 2011, Dynamik des frühen Zweitspracherwerbs unter schulischen Bedingungen – Analyse des Gebrauchs der Nullsubjekte. W: Badstübner-Kizik, Camilla (red.), Linguistik anwenden, Frankfurt a.M. i in., Peter Lang (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 1). 159-171. 

Sopata, Aldona, 2010, Wczesnoszkolna edukacja językowa w Niemczech, Poliglota. Edukacja językowa dzieci 11, 18-28. 

Sopata, Aldona, 2010, V2 Phenomenon in Child Second Language Acquisition. W: Sang-Ki Lee, Matt Prior, Yukiko Watanabe (red.), Proceedings of Second Language Research Forum 2008, Somerville, MA. Cascadilla Press. 211-228. 

Sopata, Aldona, 2010, The acquisition of negation in Early Child Polish. Linguistics Applied 2/3. 153-173. 

Sopata, Aldona, 2010, Inflectional morphology in child second language acquisition, W: João Costa, Ana Castro, Maria Lobo, Fernanda Pratas (red.) Language Acquisition and Development. Prodeedings of GALA 2009. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing. 419-429. 

Sopata, Aldona, 2010, Der frühe Fremdsprachenunterricht – je früher desto besser? Glottodidactica 36, 95-106. 

Sopata, Aldona, 2009, Sprawność mówienia produktywnego we wczesnoszkolnej edukacji językowej. W: Sikora-Banasik D. (red.) Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki. Warszawa. CODN. 97-107. 

Sopata, Aldona, 2008, Koncepcje wczesnoszkolnego nauczania języków obcych a praktyka kształcenia językowego dzieci. W: Jodłowiec, M. i Niżegorodcew, A. (red.), W stronę nowoczesnego nauczania języków obcych. Kraków. Tertium. 313-322. 

Sopata, Aldona, 2008, Funktionale Kategorien im Erwerb des Deutschen und des Polnischen als Erstsprache. Convivium.  405-432. 

Sopata, Aldona, 2008, Aufbau der Sprachstruktur im Erstspracherwerb. W: Lipczuk, R. i Jackowski, P. (red.), Wörter und Wörterbücher. Übersetzung und Spracherwerb. Hamburg. Dr. Kovac Verlag. 173-190. 

Sopata, Aldona, 2007, Zweitsprachenerwerbsforschung und Fremdsprachendidaktik. Glottodidactica 33. 47-58. 

Sopata, Aldona, 2007, Rozwijanie sprawności mówienia we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych. Poliglota. Edukacja Językowa Dzieci 6. 27-34. 

Sopata, Aldona, 2007, Rola współczesnej lingwistyki generatywnej w glottodydaktyce.              W: Kardela H. i Zygmunt, T. (red.). Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych. Chełm. Wydawnictwo PWSZ. 230-240. 

Sopata, Aldona, 2005, Optionality in non-native grammars: L2 acquisition of German constructions with absent expletives. Bilingualism: Language and Cognition 8/3. Cambridge University Press. 177-193. 

Sopata, Aldona, 2003, Badania generatywne procesu akwizycji języka obcego. Neofilolog 23. 6-12. 

Sopata, Aldona, 2002, The acquisition of expletives and use of Principle B in L2 German. W: Costa J. i Freitas M.J. (red.), Proceedings of GALA’2001 Conference on Language Acquisition. Lisboa. 247-254.

Sopata, Aldona, 1998, Gramatyka uniwersalna w dydaktyce języków obcych. Glottodidactica Vol. XXVI. 253-260. 
 
Skrypty, recenzje i sprawozdania:
Sopata, A., 1996, Sprawozdanie z konferencji Wymiana międzykulturowa i akwizycja językana Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Neofilolog 16. 82-83. 
Sopata, A., 2001, Kreative Wörterbucharbeit. Poznań. Lektorklett. Broszura. 18 stron. 
Sopata, A., 2007, Recenzja: Anna Pilarski Die Operation Merge im Verbalkomplex des Polnischen und des Deutschen. Peter Lang.  Glottodidactica 33. 183-184.
Sopata, A., 2007, Recenzja: Anna Pilarski Die Operation Merge im Verbalkomplex des Polnischen und des Deutschen. Peter Lang.  Glottodidactica 33. 183-184.
Sopata, A., 2008, Recenzja: Theo Harden, Angewandte Linguistik und Fremdsprachendidaktik. (Narr Studienbücher). Tübingen. Günther Narr Verlag. 236 S., Zeitschrift für Angewandte Linguistik. 49. 127-130. 
Sopata, A., 2008, Recenzja: Adelheid Kierepka, Eberhard Klein, Renate Krüger (Hrsg.):Fortschritte im frühen Fremdsprachenunterricht [Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik]. Gunter Narr: Tübingen, Glottodidactica 34. 214-216. 

Działalność wydawnicza:
Adamczak-Krysztofowicz, S., Kowalonek-Janczarek M., Maciejewski M., Sopata, A. (red.), 2011, Aktuelle Probleme der angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM. 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe