prof. zw. dr hab. Barbara Skowronek

Telefon
618292927
 
Email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje
Prof. zw.
Kierownik Zakładu Metodyki i Dydaktyki Języków Obcych
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych
Glottodydaktyka czysta teoretyczna (zwłaszcza zagadnienia metodologii badań glottodydaktycznych)
Glottodydaktyka stosowana praktyczna
Teoretyczne i praktyczne podstawy nauczania języka niemieckiego jako obcego
Teoretyczne i praktyczne podstawy nauczania języka polskiego jako obcego
 
Dydaktyka
dydaktyka ogólna i dydaktyka języka niemieckiego jako obcego, wykłady monograficzne, seminaria magisterskie
 
Współpraca międzynarodowa
1981 - 1982 Uniwersytet Marcina Lutra Halle/Sa., lektor języka polskiego jako obcego
1985 - 1988 Uniwersytet Wiedeński, Instytut Językoznawstwa oraz Instytut Slawistyki, lektor języka polskiego jako obcego
 
Konferencje bez referatu:
 • kwiecień 2014, Wrocław, UWr., Lingwistyka Stosowana
 • maj 2014, Rzeszów, URz.,  Stowarzyszenie Germanistów Polskich
 • listopad 2014, Wrocław, Deutsche Sprachgesellschaft
 • 15.04.-16.04.2016 Warszawa, konf. Lingwistyki Stosowanej
 • 20.05-22.05.2016 Poznań, konf. Zrzeszenia Germanistów Polskich
 
Konferencja z referatem:
 • wrzesień, Poznań, UAM, GD od profesora Ludwika Zabrockiego do dziś
 • 15.05.2015 Wrocław (Gesellschaft für deutsche Sprache), Glottodidaktik früher und heute, referat
 • 29.05.2015 Warszawa (Zrzeszenie Germanistów Polskich), Germanistische glottodidaktische Forschung in Polen: Retrospektive und Perspektive (Zukunft), referat
 • 11.10.2015 Wrocław, („Mehrsprachigkeit und Multikulturalität") Muttersprache im Gefüge der Mehrsprachigkeit, referat
 • 17.-18.11.2015 Piła, („Mosty a nie mury"), O języku ojczystym wśród wielojęzyczności, referat
 
Spis publikacji:

Monografie:

Fremdsprachenunterricht als Kommunikation unter Berücksichtigung von lautsprachlich kommunizierenden Gehörlosen, 2019, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.


Glottodidaktik und Fremdsprachenunterricht in der Diskussion, 2013, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Methodologische Rekonstruktion glottodidaktischer Theorien, 1997, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Artykuły:
 • współautorstwo z Aleksandrą Putowską: FSU: zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, 2017, (J. Puppel, Koczko, E. Wilczyńska (red.) Studia Neophilologica) UAM: Poznań, 313-327.
 • Muttersprache im Gefüge der Mehrsprachigkeit, (Uniwersytet Wrocławski), 2016, w: A. Małgorzewicz, E. Bartoszewicz (red.), Studia Translatorica 7, 253-269.
 • O języku ojczystym wśród wielojęzyczności w: M. Bielak, T. Popescu, M. Krawczak (red.), Bridges and not walls in the field of philology. Piła: WSJO; 2016, 57-68.
 • Glottodydaktyka od profesora Ludwika Zabrockiego po dzień dzisiejszy, 2015, In: S. Puppel, E. Wilczyńska (Hrsg.), MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki. Poznań: UAM, 151-165.   
 • Germanistische glottodidaktische Forschung in Polen: Retrospektive und Perspektive (Zukunft), 2015 do zbioru Zrzeszenia Germanistów Polskich Warszawa,  on line.
 • Glottodidaktik und ihre Entwicklung, 2014. In: Glottodidactica  XLI/1, S. 21-35.
 • Kommunikation als Basis des FSU: Sprache, Wissen, Kultur. 2014. In: Scripta Neophilologica 2014, XIV, 149-169.Przygotowanie do zawodu nauczyciela w ocenie studentów na kierunkach lingwistyka stosowana UAM, filologia germańska UAM, filologia germańska UMCS, 2013, w druku, Lublin UMCS (wraz z L. Ciepielewską-Kaczmarek i G. Gorącą-Sawczyk).
 • Sprache als Eigenschaft des Menschen und Fremdpsrachenunterricht, 2013 In:  Błachut, E., J. Jarosz, A. Małgorzewicz, R. Opiłowski (red.), Sprachwissenschaft im Fokus germanistischer Forschung und Lehre,Wrocław-Dresden: Neisse Verlag, s. 359-367.
 • Glottodidaktik und (Sprach)Ökologie. 2012, In: M. Koszko, K. Kowalewska, J. Puppel, E. Wąsikiewicz-Firlej (red.), Lingua: nervus rerum humanarum, s. 327-339.
 • Die Anthropozentrische Sprachkonzeption von F. Grucza und der Fremdsprachenunterricht, Festschrift für Professor Franciszek Grucza. 2012, In: M. Olpińska, S. Grucza, Z. Berdychowska, J. Żmudzki (red.), Der Mensch und seine Sprachen, s. 560-568.
 • Fremdsprachenunterricht in Polen heute, 2011, w: tom urodzinowy dla prof. J. Darskiego, w druku.
 • Deutsch als Fremdsprache, ökokratisches Konzept, 2011, Glottodidactica XXXVII, s. 129-140.
 • FSU: sprachliche und nichtsprachliche Kommunikation, 2010, In: G. Łopuszańska, D. Wilma (red.), Studien zur sprachlichen Kommunikation, Studia Germanica Gedaniensia 22, Sonderband 6, Festschrift aus Anlass des 70. Geburtstags von Prof. Dr. habil. Marian Szczodrowski), s. 21-31.
 • Epistemologische Begründung für den gesellschaftlichen Status des Fremdsprachenunterrichts, 2009, In: Scripta Neophilologica Posnaniensia, s. 127-137.
 • Nauczanie języków obcych: tradycja a współczesność, instrukcja a konstrukcja, 2009, Lingwistyka Stosowana 1, s. 227-235.
 • FSU als intersemiotische Kommunikation, 2008, In: Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera, Kazimiera Myczko, Barbara Skowronek, Władysław Zabrocki (red.), Poznań: UAM, s. 107-114.
 • Glottodydaktyka a lingwistyka, 2008, Przegląd Glottodydaktyczny, tom 25, Warszawa: UW, s. 7-14.
 • Glottodidaktik und Linguistik, 2008, w: Kultury i języki, poznawać – uczyć się – nauczać. Księga Jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesor Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik, A. Jaroszewska i M. Torenc (red.), Warszawa: Uniwersytet Warszawski, s. 139-148.
 • Gesellschaftlicher Aspekt des Fremdsprachenunterrichts, 2008, In: Scripta Neophilologica Posnaniensia, Poznań: UAM, s. 205-213.
 • FSU als Vorbereitung auf die gesellschaftlich effektive Kommunikation, 2008, In: Terra Grammatica. Ideen – Methoden – Modelle. Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag. Beata Mikołajczyk und Michail Kotin (Hg.), Frankfurt/M.: Peter Lang, s. 393-402.
 • O ewaluacji materiałów glottodydaktycznych do nauczania języka niemieckiego jako obcego, 2004, Przegląd Glottodydaktyczny, t. 19.
 • Bemerkungen zur Evaluation glottodidaktischer Materialien für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache, 2004, Studia Neophilologica Posnaniensia, s. 199-213.
 • Welche Einstellung haben Deutsche der Grenzregion gegenüber Polen und der Polen und ihrer Kultur und umgekehrt, 2003, Deutsch-polnische und gesamteuropäische Integration in Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit der (polnischen) Germanistik, F. Grucza (Hg.), s. 248-255.
 • Fremdsprachenunterricht als Vorbereitung auf die interkulturelle Kommunikation, 2002,  Studia Germanica Posnaniensia, s. 161-167. 
 • Einige Bemerkungen zum Fachsprachenunterricht, 2002, Scripta Neophilologica Posnaniensia, s. 151-156.
 • O nauczaniu języków specjalistycznych, 2001, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, 14 – 15 VI 2000 In: Kątny, A. (red.),  Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji, Olecko: Wszechnica Mazurska, s. 115-123.
 • Sprachbewusstheit im Fremdsprachenunterricht aus epistemischer Sicht, 2001, In: Grucza, F. (Hrsg.), Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen Sprache – Literatur – Kultur – Politik, Materialien des Millenium-Kongresses 5.-8. April 2000, s. 797-803.
 • Sprachliche Korrektheit im Fremdsprachenunterricht. Epistemische Sicht, 2000, Studia Germanica Posnaniensia XXVIII, s. 247-255.
 • Zur Zukunft des Fremdsprachenunterrichts: Medienbedingtheit, Kommunikationsfähigkeit, Lernerzentriertheit, 1998, Glottodidactica XXVI, s. 247-253.
 • Überlegungen zur Zukunft des Fremdsprachenunterrichts: Medienbedingtheit, Kommunikationsfähigkeit, Lernerzentriertheit. Konferenz des Polnischen Neuphilologen Verbandes, Poznań: 12.- 13. September 1998, Glottodidactica XXVI, s. 247-253.
 • Ku interpretacji epistemicznej teorii glottodydaktycznych. 1998. Investigationes Linguisticae IV. Poznań: UAM Instytut Lingwistyki, s. 58-76.
 • Methodologische Rekonstruktion der glottodidaktischen Theorie von Professor Ludwik Zabrocki. 1999.  Linguam amicabilem facere,  s. 443-451.
 • Epistemische Interpretation glottodidaktischer Theorien der Nachkriegszeit. 1997. Glottodidactica XXV. Poznań: UAM, s. 107-121.
 • Welche Konzeption der Sprache für die Glottodidaktik? 1996. Glottodidactica XXIV. Poznań: UAM, s. 133-142.
Recenzje
Książki
 • Gester  Silke, Kegyes Erika (Hrsg.), Quo vadis, DaF? II Betrachtungen zu Deutsch als Fredmsprache in den Ländern der Visegrád-Gruppe, Peter Lang: Frankfurt am Main 2015. in: Glottodidactica 2015/1. 93-97.
 • Translation. Theorie – Praktik – Didaktik, 2010A. Małgorzewicz (red.), Dresden, Wrocław: Neiße Verlag.
 • 2010: artykuły glottodydaktyczne Studia Germanica Wratislaviensia
 • 2011: artykuły glottodydaktyczne Studia Germanica Wratislaviensia
Recenzja książek w Glottodidactica 2014/1:
 • Silvia Bonacchi, 2013, (Un)Höflichkeit. Eine kulturologische Analyse Deutsch – Italienisch – Polnisch, Frankfurt M.: Lang, S. 141-144..
 • Anna Majkiewicz, Grażyna Zenderowska-Korpus, Magdalena Duś (red.), 2013, Deutsche Sprache in Forschung und Lehre. Częstochowa: Wyższa Szkoła Lingwistyczna. S. 147-149.
 
Recenzja książki w Glottodidactica 2014/2:
 • Przemysł Gębal, 2013, Model kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Kraków: Księgarnia Akademicka. W druku.
Recenzja jednego projektu Narodowego Centrum Nauki
 
Czasopisma krajowe o zasięgu międzynarodowym
Skowronek, B., 2008, Gesellschaftlicher Aspekt des Fremdsprachenunterrichts, 205-213, w: Scripta Neophilologica Posnaniensia Poznań: UAM, IX,
Skowronek B., 2008, Glottodydaktyka a lingwistyka, 7-14, w:  Przegląd Glottodydaktyczny Warszawa: UW, XXV.
Prace zbiorowe o zasięgu międzynarodowym
Skowronek, B., 2008, Fremdsprachenunterricht als Vorbereitung auf die gesellschaftlich effektive Kommunikation, 393-402. in: Terra Grammatica. Ideen – Methoden – Modelle. B. Mikołajczyk i M. Kotin (red.), Frankfurt M.: Peter Lang
Skowronek, B., 2008, Glottodidaktik und Linguistik. 139-148. w: Kultury i języki. Poznawać – uczyć się – nauczać. A. Jaroszewska i M. Torenc (red.), Warszawa: UW.
Skowronek, B., 2008, Fremdsprachenunterricht als intersemiotische Kommunikation. 107-114. w:Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. K. Myczko, B. Skowronek i W. Zabrocki (red.), Poznań: UAM.
 
Działalność wydawnicza
1983-1986 sekretarz Glottodidactica
1993-1997 sekretarz Lingua Posnaniensis
Współredagowanie (razem z Kazimierą Myczko i Władysławem Zabrockim) księgi jubileuszowej z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera Perspektywy glottodydaktyki i lingwistyki, 2008, Poznań: UAM.
 
Redaktor naczelny numerów Glottodidactica:
 • 2006 XXXII,
 • 2007 XXXIII,
 • 2008 XXXIV,
 • 2009 XXXV,
 • 2010 XXXVI,
 • 2011 XXXVII,
 • 2011 XXXVIII,
 • 2012 XXXIX/1,
 • 2012 XXXIX/2,
 • 2013 XL/1,
 • 2013 XL/2,
 • 2014 XLI/1,
 • 2014 XLI/2,
 • 2015 XLII/1,
 • 2015 XLII/2
 • 2016 XLIII/1
 • 2016 XLIII/2
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe