prof. dr hab. Alicja Sakaguchi

Telefon:
061 8292925 (Sekretariat)
 
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje:
Profesor
 
Podstawowe dziedziny badań naukowych:
Lingwistyka ogólna i stosowana, esperantologia i interlingwistyka, mistyka i teologia mistyczna, język religijny, fenomenologia.
 
Wykształcenie:
1974 – 1979 – studia na Uniwersytecie Budapeszteńskim ELTE, kierunek: 1. Język i literatura węgierska; 2. Esperanto, język i literatura / interlingwistyka;
1979 – magisterium na podstawie pracy „Trarigardo de arkaismoj baze de la 4-lingva konversaciaro de Heydn-Sylvester (1527) kun aparta konsidero rilate esperantigon de arkaikaj tekstoj”, 1981 (zob. artykuły), Uniwersytet ELTE Budapeszteński;
1981 – doktorat w zakresie językoznawstwa ogólnego na podstawie rozprawy „Modelowanie materiału językowego w nauczaniu języków obcych i w interlingwistyce”, Uniwersytet ELTE Budapeszteński;
1999 – habilitacja w zakresie językoznawstwa ogólnego na podstawie rozprawy „Interlinguistik. Gegenstand, Ziele, Aufgaben, Methoden“, 1998 (zob. monografie), Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
2013 – uzyskanie tytułu profesora nauk humanistycznych na podstawie pracy „Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia”, 2011 (zob. monografie).
 
Dydaktyka:
W roku akademickim 2013-2014: Wykład monograficzny „Język i poznanie”, Fakultet "Esperanto w teorii i praktyce", Seminarium magisterskie, Seminarium licencjackie.
 
Pobyty badawcze:
- 1982-1985 – pracownik kontraktowy na Wydziale Germanistyki Uniwersytetu w Paderborn; seminaria (Proseminare) z przedmiotów: wprowadzenie do esperantologii; wprowadzenie do interlingwistyki; esperanto w teorii i praktyce;
- 1985-1995 – pracownik kontraktowy na Wydziale Germanistyki Uniwersytetu Johanna Goethego we Frankfurcie nad Menem; seminaria (Pro- i Hauptseminare) z przedmiotów: wprowadzenie do interlingwistyki, esperanto w teorii i praktyce, porównanie języków: esperanto-niemiecki-polski oraz ponadwydziałowy praktyczny kurs języka esperanto;
- 1998 – praca naukowo-dydaktyczna w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu europejskiego TEMPUS; zajęcia dydaktyczne: niemiecki język gospodarczy, PNJN;
- Od 1 kwietnia 2010 do 31 września 2010 (jeden semestr) wykładowca dla celów specjalnych (Hochdeputatsstelle) w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Technicznego (Technische Universität) w Darmstadt, RFN; seminaria (Pro- i Hauptseminare) z przedmiotów: formy planowania językowego (Formen der Sprachplanung), niemieckie języki specjalistyczne (Fach- und Sondersprachen des Deutschen) oraz język religijny (Religiöse Sprache).
 
Współpraca międzynarodowa:
Liczne wykłady na uniwersytetach, na konferencjach i kongresach w Austrii, Belgii, Holandii, Indiach, Izraelu, Japonii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii.
 
Spis publikacji:
 
Monografie:
- (2015) Sprechakte der mystischen Erfahrung. Eine komparative Studie zum sprachlichen Ausdruck von Offenbarung und Prophetie. Karl Alber: Freiburg, München.
- (2011) Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia. (Seria Badania Interdyscyplinarne nr 23). Poznań: Wydawnictwo Naukowe 2011. (448 s.). Recenzje: Poradnik Językowy, Warszawa, zeszyt 9 (2012), s. 99-101 [Bogdan Walczak]; Biblische Notizen / Biblical Notes, Freiburg, nr. 159(2013), s.146-148 [Bogdan Poniży] (Monografia Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe 2011 otrzymała w Pucharze Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Nagrodę Główną za najlepszą książkę akademicką w roku 2011. Także: Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich „Feniks 2012” w kategorii myśl humanistyczna).
- (2006) Tadeusz Ficowski, Paraglot. Język powszechny (1942 – 1944). Z pism pośmiertnych wydała i zaopatrzyła w przedmowę oraz uwagi do tekstu dzieła Alicja Sakaguchi. Poznań: Wydawnictwo „Rys” 2006, (372 s.).
- (1998) Interlinguistik: Gegenstand, Ziele, Aufgaben, Methoden. (Reihe Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft Bd. 36). Frankfurt am Main, Berlin, Bern etc.: Lang 1998 (492 s.). Recenzje: Studia Niemcoznawcze, tom XX (2000), s. 647-654 [Ryszard Lipczuk/Piotr Sulikowski]; Archivo Teologico Granadino, vol. 64 (2001), s. 525-527 [G. M. Verd];
- (1996) Rasmus Kristian Rask, Traktatu d’un Linguaź universale (Abhandlung über eine allgemeine Sprache/Traktato pri ĝenerala lingvo). Teil II aus der Handschrift "Optegnelser til en Pasigraphie" (1823). Aus dem Nachlaß herausgegeben und kommentiert von Alicja Sakaguchi. Frankfurt am Main, Berlin, Bern etc.: Lang 1996 (190 s.). Recenzje: Archivo Teologico Granadino, vol. 62 (1998), s. 410-412 [G. M. Verd]; Colloquia Germanica Stetinensia, nr. 10 (2001), s. 148-150 [Piotr Sulikowski].
 
Artykuły:

- (2020) Die Kunst des Verstehens und Übersetzens sakraler Texte. Ein kritischer Blick auf die Wiedergabe einiger Schlüsselinhalte auf der Grundlage der deutschen, polnischen und Esperanto-Bibelübersetzungen. In: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia / Szczepaniak-Kozak, Anna / Rybszleger, Paweł (Hg.): Angewandte Linguistik – neue Herausforderungen und Konzepte. Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht, S. 357-386.
- (2020) Mowa rodzinna. In: Karta 105 / jesień 2020, S. 33-35.
- (2020) Carl Albrecht, Mystical recognition. Gnoseology and philosophical relevance of the ‚mystical relation'. Preface (Przedmowa). New York: Crossroad Publishing Company 2020, S. xvii-xxvii.
- (2018) Criteri per la costruzione di lingue pianificate internazionali (Traduzioni dall'esperanto: Enrico Borello). W: A LUDWIK ZAMENHOF NEL CENTENARIO DELLA MORTE, Atti del convegno Roma 11 dicembre 2017. Conferenze 141. Accademia Polacca Roma: Roma 2018, S. 81-96.
- (2018) Kriterioj por la konstruo de internaciaj planlingvoj. W: LUDWIK ZAMENHOF OKAZE DE LA CENTA DATREVENO DE LA MORTO, Aktoj de la kunveno Romo, 11 decembro 2017. Conferenze 141.Polska Akademia Nauk: Roma 2018, S. 75-88.
- (2017) Some remarks concerning the trilingual (Polish - Esperanto - German) development of my children. W: Colloquia Germanica Stetinensia Nr. 26, 2017. s. 257-271.
- (2016) Was sagt uns das Gleichnis vom Fischernetz über kognitive Fähigkeiten? Sprachliche Verfahren der prophetischen Weisung. W: Grenzgebiete der Wissenschaft, 65. Jg., Heft 2, 2016, S. 153-170 (Innsbruck: Resch).
- (2016) Kwestia odczytywania tekstów natchnionych (theopneustos) w przestrzeni negatywnych (agnosia) i pozytywnych (gnosisSophia) przejawów duszy. Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Beata Waligórska-Olejniczak, Natalia Królikiewicz, Krzysztof Kropaczewski (red.), Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs wielokulturowy") 2016, S. 125-139. 
- (2013) Poznanie poza językiem. Przypadek religijnego doświadczenia mistycznego i kwestia jego wysłowienia. W: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 20 (40), z. 1, s. 55-74.
- (2013) Warum werden heute Sakralia nicht mehr verstanden? Einige Bemerkungen zur religiösen (Fach-)Sprache. W: Grucza, Franciszek (Hrsg.): Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Fachsprachen in Theorie und Praxis/Geschichte des Deutschen als Fremdsprachenunterricht weltweit/Theorie und Geschichte der Translationswissenschaft (Reihe: Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), Band 18), Frankfurt am Main, Berlin, Bern etc.: Lang, 2013, s. 111-118.
- (2013) Adolf Reinach – der vergessene Sprechakttheoretiker? W: Lipczuk, Ryszard / Nerlicki, Krzysztof (Hrsg.):Synchronische und diachronische Aspekte der Sprache. Sprachwandel – Sprachkontakte – Sprachgebrauch. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 227-243.
- (2011) 40th IFDO Word Conference & Expo. Kongres Kadry, Warszawa, 9-10.05.2011. Referat: „Komunikacja interkulturowa między Polakami a Japończykami na tle zmian cywilizacyjnych” opublikowany na nośnikach elektronicznych CD (Prezentacje Expo HRM&D).
- (2011) Warum werden heute Sakralia nicht mehr verstanden? Ein Beitrag zur religiösen (Fach-)Sprache. W:Muttersprache (Berlin), Jg. 121, 1/2011, s. 19-34.
- (2011) Retoryczne środki ekspresji i styl w pielgrzymich homiliach Jana Pawła II. W: Schiewe, J. / Lipczuk, R. / Nerlicki, K. / Westphal, W. (Hrsg): Kommunikation für Europa II. Sprache und Identität. Frankfurt am Main, Berlin etc.: Peter Lang, 2011, s. 269-282.
- (2010): Prawda a język. W: Machnacz, Jerzy (Red.): Oblicza prawdy. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2010, s. 79-101.
- (2010) Agape i eros: miłość w kontekście spotkania z twarzą Drugiego. Kilka refleksji na temat filozofii dialogu Emmanuela Lévinasa. W: Moń, Ryszard / Wieczorek, Krzysztof (Red.): Jeden za drugiego – Lévinas filozofem więzi społecznej. Episteme 84 (2008). Olecko: Wszechnica Mazurska; Warszawa: UKSW, 2010, s. 157-185.
- (2009) Dwa typy wiary: emuna i pistis w tradycji judeochrześcijańskiej. W: Drozdowicz, Z. (Red.) O wielowymiarowości badań religioznawczych. (Seria Człowiek i społeczeństwo, XXIX), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009, s. 45-58.
- (2009): Wege und Irrwege der Bezeichnung „Glaube“. Ein Beitrag zum religiösen Diskurs. W: Grucza, F. / Pawłowski, G. / Utri, R. (Hrsg.): Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik. Warszawa: Stowarzyszenie Germanistów Polskich, 2009, s. 193-207.
- (2009) Rhetorische Ausdrucksmittel und Stil in den Reden und Homilien von Johannes Paul II. W: Bartoszewicz, Iwona / Dalmas, Martine / Szczęk, Joanna / Tworek, Artur (Hrsg.): Germanische Linguistik extra muros – Aufgaben. Wrocław, Dresden: Neisse Verlag, 2009, s. 107-115.
- (2009) Agape und Eros: die Liebe im Spannungsfeld zwischen Haben und Sein. W: Cseresznyák, M. / Szatmári, P. (Hrsg.): Zwischen-Bilanz20 Jahre Germanistik in Szombathelyi. Szombathelyi: Savaria University Press/Praesens Verlag, 2009, s. 233-245.
- (2009) Nekonata planlingvo el Pollando: Paraglot. W: Koutny, Ilona (Red.): Abunda fonto. Memorlibro omaĝe al prof. Istvan Szerdahelyi. Poznań: ProDruk, 2009, s. 77- 85.
- (2009) Dwa typy wiary: emuna i pistis w świetle filozofii dialogu. W: Baniak, J. (Red.): Filozofia dialogu, tom 7. Poznań: Wydział Teologiczny UAM, 2009, s. 13-26.
- (2008) Kommunikation im sprachwissenschaftlichen Bereich im Spannungsfeld zwischen Haben und Sein. W: Grucza, F., Schwenk, H.-J., Olpińska, M (Hrsg.): Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik. Warszawa: Stowarzyszenie Germanistów Polskich, 2008, s. 155-168.
- (2008) Esprimoj de realaĵoj en Esperanto: kontribuaĵo por tradukistoj. (Tłumaczenie realiów w języku esperanto: propozycje dla tłumaczy.) W: Lins, U. (red.), Aziaj kontribuoj al esperantologio. Aktoj de la 30-a Esperantologia Konferenco en la 92-a Universala Kongreso de Esperanto, Jokohamo, aŭgusto 2007. Rotterdam, 2008, s. 47-59.
(2008) Komunikacja interkulturowa w życiu gospodarczym w świetle filozofii dialogu Emmanuela Lévinasa. W: Myczko, K., Skowronek, B., Zabrocki, W. (Red.) Księga Pamiątkowa na 70 lecie urodzin profesora Waldemara Pfeiffera.Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008, s. 373-391.
- (2008) Moralność w życiu gospodarczym współczesnych Polaków i Japończyków na tle zmian cywilizacyjnych. W: Baniak, J. (Red.), Socjologia Religii tom 6 (2008), Poznań: UAM, Wydział Teologiczny, s. 273-287.
- (2007) Kilka uwag dotyczących trzyjęzycznego rozwoju (polski–esperanto–niemiecki) moich dzieci. W: Neofilolog, 2007, nr. 30, s. 25-33.
- (2007) Agape i eros w encyklice Benedykta XVI Deus Caritas est z perspektywy „być”. W: Baniak, J. (Red.),Socjologia Religii tom 5 (2007), Poznań: UAM, Wydział Teologiczny, s. 21-35.
- (2007) Retoryczne środki ekspresji i styl w pielgrzymich homiliach Jana Pawła II. W: Libiszowska-Żółtkowska, M. (Red.) Religia i religijność w warunkach globalizacji. Kraków: „NOMOS”, 2007, s. 458-471.
- (2007) Gry językowe w esperanto: kilka uwag. W: Surdyk, Augustyn (Red.): Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. Tom I. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Poznań, 19-20.11.2005, s. 111-118.
- (2006) Universala lingvo Paraglot (1942-1944) de Tadeusz Ficowski. W: Pola Esperantisto, n-ro 4/2006, s. 9-12.
- (2006) Realienbezeichnungen im Esperanto: ein Beitrag für die Übersetzer. W: Kürschner, Wilfried / Rapp, Reinhand (Hrsg.): Linguistik International. Festschrift für Heinrich Weber. Lengerich, Berlin, Bremen, Miami etc.: Pabst Science Publishers, 2006, s. 543-559.
- (2006): Reise ins Heilige Land (9.-27.10.2005): Bericht einer Pilgerin. W: Orbis Linguarum, vol. 30, 2006, Wrocław: ATUT, s. 381-406.
- (2006) Einige Bemerkungen zur dreisprachigen Erziehung (Polnisch-Esperanto-Deutsch) meiner Kinder. W: Cirko, Lesław / Grimberg, Martin (Hrsg.): Phänomene im semantisch-syntaktischen Grenzbereich. Materialien der internationalen Linguistenkonferenz Karpacz 27.9.-29.9.2004. (Reihe Beihefte zum Orbis Linguarum, Bd. 47). Dresden, Wrocław: Neisse Verlag, 2006, s. 133-145.
- (2006) Pilgerreise nach Rom (20.-27.03.2006). W: Kirchtürme, Pfarrbrief, Nr. 05/06, 2006, s. 6-7.
- (2004): Esperanto en la Universitato de Poznań. W: Pola Esperantisto, n-ro 6/2004, s. 29-31.
- (2004): Der Jargon des Esperanto-Weltbundes: einige Besonderheiten. W: Engel, Ulrich (Hrsg.): Sprachwissen in der Hochschulgermanistik/ Interkulturelle Kommunikation. Referate von den Konferenzen in Karpacz 2001, in Słubice 2002. DAAD [Bonn], 2004, s. 323-334.
- (2003): Plansprachen in der linguistischen Fachliteratur. W: Zybatow, Lew (Hrsg.): Europa der Sprachen: Sprachkompetenz – Mehrsprachigkeit – translation. Akten des 35. Linguistischen Kolloquiums in Innsbruck 2000. Teil I: Sprache und Gesellschaft. Frankfurt/M. etc.: Lang, 2003, s. 561-578. Również w: Lipczuk, Ryszard / Nerlicki, Krzysztof / Westphal, Werner (Hrsg.): Kommunikation für Europa. Sprachkontakte – Sprachkultur – Sprachenlernen. Materialien von der sprachwissenschaftlichen Konferenz Szczecin – Pobierowo, 07.09.-09.09.2003. Szczecin: Oficyna in plus, 2004, s. 133-147. Oraz w: Stanulewicz, Danuta / Kalisz, Roman u.a. (Ed.): De Lingua et Litteris.Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka. Gdańsk: Uniwersytet Gdański 2005, s. 71-79.
- (2003): Dychotomia „sztuczny” i „naturalny” z perspektywy języka międzynarodowego esperanto. W: Scripta Neophilologica Posnaniensia, tom V: Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2003, s. 235-252.
- (2002): Projekt języka ogólnoświatowego („Linguaź universale”) Rasmusa Kristiana Raska. W: Scripta Neophilologica Posnaniensia, tom IV: Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2002, s. 129-142.
- (2000): Tworzenie międzynarodowych języków pomocniczych na tle rozwoju językoznawstwa ogólnego. [Wykład habilitacyjny]. W: Scripta Neophilologica Posnaniensia, tom II: Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2000, s. 141-161.
- (1999) (wspólnie z Przemysławem Jackowskim, Dorotą Misiek-Jackowską, Karolem Koczym, Magdaleną Lisiecką-Czop): Ein deutsch-polnisches Glossar zum Lehrbuch "Wirtschaftsdeutsch von A-Z". Słowniczek niemiecko-polski do podręcznika "Wirtschaftsdeutsch von A-Z". Feuchert, S. / Lipczuk, R. (Hrsg.). Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne, 1999, (47 s.).
- (1997) Zur Ideengeschichte der morphologischen Natürlichkeitstheorie aus interlinguistischer Sicht. W: Zeitschrift für Sprachtypologie und Universalienforschung 50 (1997) 4, s. 296-307.
- (1996) Rasmus Rasks „Linguaź universale“ aus der Sicht der morphologischen Natürlichkeitstheorie. W: Sroka, Kazimierz A. (Hrsg.): Kognitive Aspekte der SpracheAkten des 30. Linguistischen Kolloquiums, Gdańsk 1995. Tübingen: Niemeyer, 1996, s. 213-222.
- (1996) Tempusmarkierung in Esperanto, Volapük, Linguaź universale und in Occidental-Interlingue. W: Eichner, H. / Ernst, P. / Katsikas, S. (Hrsg.): Sprachnormung und Sprachplanung. Festschrift zum 70. Geburtstag für Prof. Dr. Otto Back. Mit Beiträgen aus den Bereichen Graphematik, Orthographie, Namenkunde, Österreichisches Deutsch, Sprachnormung und Plansprachenkunde. Wien: Praesens, 1996, s. 331-345. 2., verbesserte Aufl. 1997.
- (1996): Die Dichotomie künstlich vs. natürlich und das historische Phänomen einer funktionierenden Plansprache. W: Language Problems & Language Planning, 20 (1996) 1, s. 18-38.
- (1995): Zum Begriff der Kompetenz in einer Plansprache: Esperanto. W: Mitteilungen aus dem Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck. Misin-Report 7: Beiträge zur Interlinguistik. Innsbruck, 1995, s. 1-29. Również w: Rist, Thomas (Hrsg.): Sprache, Sprachen und Kulturen. Entdecken, erforschen, lernen, lehren. Thematische Festschrift zum 65. Geburtstag von Heribert Rück. Landau: Knecht 1996, s. 425-445.
- (1993) Esperanto – eine lebende Sprache. W: Das Kommunikations- und Sprachenproblem in der Europäischen Gemeinschaft - Inwieweit könnte eine Plansprache zu seiner Lösung beitragen? Konferenzakten Brüssel 29.09.1993. Brüssel: Europäisches Parlament, 1993, s. 111-116.
- (1993) Pragmatische Aspekte der Interlinguistik. W: Stachowiak, Herbert (Hrsg.): Pragmatik. Handbuch des pragmatischen Denkens. Vol. 4: Pragmatische Philosophie, Sprachpragmatik und formative Pragmatik. Hamburg: Meiner, 1993, s. 188-217.
- (1992) Der Weg von einem Sprachprojekt zu einer lebenden Welthilfssprache. Einige Aspekte des Statuswandels dargestellt am Beispiel des Esperanto. W: Ammon, Ulrich / Hellinger, Marlies (eds.): Status change of languages. Vol. 1. Berlin, New York: de Gruyter, 1992, s. 496-520.
- (1991) Zum Gegenstand der Interlinguistik. W: Bahner, W. / Schildt, J. / Viehweger, D. (eds.): Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists Berlin 1987. Berlin: Akademie-Verlag 1991, s. 1651-1657.
- (1989): International planned languages: an essay on their definition and limitation. W: Prewitt, T. (ed.):Semiotics 1988. Proceedings of the Thirteenth Annual Meeting of the Semiotic Society of America 1988. Cincinnati, Lanham, New York, London: University Press of America, 1989, s. 544-550.
- (1989) (wspólnie z Heribertem Rückiem) Rasmus Kristian Rasks Konzeption einer Welthilfssprache. W:Historiographia Linguistica XVI (1989) 3, s. 311-326.
- (1989) Towards a clarification of the function and status of international planned languages. W: Ammon, Ulrich (ed.): Status and function of languages and language varieties. Berlin, New York: de Gruyter, 1989, s. 399-440.
- (1987) Welthilfssprache. W: Ammon, U. / Dittmar, N. / Mattheier, K.-J. (Hrsg.): Sociolinguistics. An international handbook of the science of language and society. Vol. 1. Berlin, New York: de Gruyter 1987-1988, s. 365-370.
- (1987) Internationale geplante Sprachen. (Darstellung eines Forschungsprojekts). W: Frankfurter Linguistische Forschungen, Nr. 2 (1987), s. 36-39.
- (1986) Sociological aspects of international constructed languages. W: Sociological Abstracts of XIth World Congress of Sociology New Delhi 1986, s. 130.
- (1985) Was ist Interlinguistik? Eine begriffliche Analyse. W: Wirkendes Wort 4 (1985), s. 238-245.
- (1985) Interlinguistik - ein Stiefkind der Sprachwissenschaft? Entwicklung, Objekte, Ziele, Methoden - eine Übersicht. W: Kürschner, W. / Vogt, R. (Hrsg.): Sprachtheorie, Pragmatik, Interdisziplinäres. Akten des 19. Linguistischen Kolloquiums Vechta 1984. Bd. 2. Tübingen: Niemeyer, 1985, s. 47-56.
- (1984) Interlinguistics – a stepchild of linguistics? Development, subjects, goals, methods. W: Haese, J. den / Nivette, J. (eds.): AILA Brussels 1984, Proceedings. Vol. 1, s. 252-253.
- (1984) Sprachwissenschaft und Interlinguistik. Einige Bemerkungen zum Humboldt’schen Doppelbegriff von „Ergon“ und „Energeia“. W: Krenn, H. / Niemeyer, J. / Eberhardt, U. (Hrsg.): Sprache und Gesellschaft. Akten des 18. Linguistischen Kolloquiums Linz 1983. Bd. 2. Tübingen: Niemeyer, 1984, s. 226-237.
- (1983) Zur Typologie der interlinguistischen Systeme. W: Petöfi, J. S. (Hrsg.): Texte und Sachverhalte. Hamburg: Buske, 1983, s. 253-283.
- (1983) Plansprachen zwischen Spontaneität und Standardisierung. Semiotik und Interlinguistik. W: Zeitschrift für Semiotik 5/4 (1983), s. 142-156.
- (1983) Formen der Sprachplanung mit besonderer Berücksichtigung interlinguistischer Methoden. W: Jongen, R. / Knop, S. de / Quix, M.-P. (Hrsg.): Mehrsprachigkeit und Gesellschaft. Akten des 17. Linguistischen Kolloquiums Brüssel 1982. Bd. 2. Tübingen: Niemeyer, 1983, s. 142-156.
- (1981) Interlingvistikaj Kontribuaĵoj. Protokolo de la 1-a Interlingvistika Kolokvo Paderborn 1981. (Redaktionelle Arbeit). Paderborn: Esperanto-Centro, 1981.
- (1981) Trarigardo de arkaismoj baze de la 4-lingva konversaciaro de Heydn-Sylvester (1527) kun aparta konsidero rilate esperantigon de arkaikaj tekstoj. (Archaismusanalyse auf der Grundlage des 4-sprachigen Konversationswörterbuchs von Heydn-Sylvester (1927) mit spezieller Berücksichtigung der Esperanto-Übersetzung archaischer Texte.) W: Frank, Helmar / Yashovardhan u.a. (Hrsg.): Kibernetiko de la Homa Lingvo. Budapest, Paderborn: Hungara Esperanto-Asocio, 1981, s. 96-102. (Przedruk w: Frank, Helmar / Yashovardhan u.a. (Hrsg.):Lingvokibernetiko / Sprachkybernetik. Tübingen: Narr 1992, s. 96-102.)
- (1980) Zu sprachwissenschaftlichen und pädagogischen Aspekten des Sprachorientierungsunterrichts. (Arbeitsbericht). W: Paderborner Arbeitspapiere Nr. 60, Paderborn: FEoLL, 1980.

 

Recenzje: 
(2016) Ulrich Welbers, Religiöse Semantik. Eine sprachphilosophische Grundlegung. Paderborn: Wilhelm Fink 2014, 534 S. [Rezension. W: „Tekst i dyskurs - Text und Diskurs", 2016, Warszawa, S. 252-255.

- (2009) Ilona Koutny, Angla-Esperanta-Hungara etvortaro pri Lingvo kaj Komunikado. (Seria Language & Communication/Lingvo kaj komunikado/Nyelv és kommunikáció), Poznań: Prodruk 2003, 124 s. [Rezension]. W:Colloquia Germanica Stettinensia, Nr 16, 2009 (Seria Zeszyty naukowe nr 477), s. 245-248.
- (1996) Marian Susskin (alias Andrzej Susski): Paninterlingwa. Powszechny język międzynarodowy. [Panlinterlingua. Die internationale Gemeinsprache.] Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990. [Rezension.] W: Language Problems & Language Planning 20 (1996) 2, s. 187-190.
- (1987): Blanke Detlev: Internationale Plansprachen. Eine Einführung. Berlin 1985. [Rezension]. W: Kodikas/Code.Ars Semeiotica 10 (1987) 1-2, s. 186-189.
- (1986): Grucza, Franciszek: Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. (Fragen der Metalinguistik. Linguistik – ihr Gegenstand, angewandte Linguistik.) Warszawa 1983. [Buchbesprechung]. W: Papiere zur Linguistik, Nr. 34 (1986) 1, s. 71-72.


Sprawozdania:

- (1995) AG 9 „Plansprachen: Strukturen, Konzepte, Entwicklungen und Funktionen“. [Konferenzbericht.] W:Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft. Bulletin, Nr. 41, Passau: DGfS, 1995, s. 34.
- (1988) [Symposion-Bericht]. Wissenschaftliches Symposium „100 Jahre Esperanto“ Wien 1987. W: Zeitschrift für Semiotik 10 (1988) 1-2, s. 163-164.
- (1986): Ido-Konferenz. [Konferencraporto / Konferenzbericht]. W: Zeitschrift für Semiotik VIII (1986) 1-2, s. 156.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe