Zakład Dydaktyki Języka Angielskiego

Profil badawczy:
 
1.Glottodydaktyka

  • Metodologia badań glottodydaktycznych.
  • Kształcenie nauczycieli języków obcych.
  • Dydaktyka języka angielskiego jako obcego.

2. Językoznawstwo

  • Etnometodologia i analiza konwersacyjna.
  • Interakcje instytucjonalne w języku angielskim i polskim: dyskurs argumentacyjny i medialny.
  • Badania komunikacji i kompetencji komunikacyjnej w języku ojczystym i obcym.
  • Językoznawstwo komparatywne (składnia języków polskiego i angielskiego).
  • Metodologia pozyskiwania danych w badaniach językoznawczych.
  • Analiza gatunków badawczych (research genres).

 
Profil dydaktyczny:
 
Dydaktyka języka angielskiego
Gramatyka języka angielskiego
Gramatyka kontrastywna angielsko-polska
Gramatyka opisowa języka angielskiego
Język angielski specjalistyczny
Język angielski w biznesie
Język angielski akademicki
Kulturoznawstwo angielskie
Literatura angielska i amerykańska
Podstawy tłumaczenia pisemnego
Praktyczna nauka języka angielskiego
Teksty naukowe i użytkowe
Tłumaczenie pisemne tekstów użytkowych

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe