Zakład Dydaktyki Języka Angielskiego

Profil badawczy:
 
1.Glottodydaktyka

 • Metodologia badań glottodydaktycznych.
 • Kształcenie nauczycieli języków obcych.
 • Dydaktyka języka angielskiego jako obcego.

2. Językoznawstwo

 • Socjolingwistyka, zwłaszcza badania z zakresu studiów nad krajobrazem językowym (linguistic landscape studies).
 • Etnometodologia i analiza konwersacyjna.
 • Interakcje instytucjonalne w języku angielskim i polskim: dyskurs argumentacyjny i medialny.
 • Językoznawstwo komparatywne (składnia języków polskiego i angielskiego).
 • Metodologia pozyskiwania danych w badaniach językoznawczych.
 • Analiza gatunków badawczych (research genres).
 • Języki specjalistyczne (j. medyczny i prawniczy).
 • Tłumaczenie specjalistyczne, przekład prawny i prawniczy, tłumaczenie tekstów muzycznych, artystycznych i biznesowych

 
Profil dydaktyczny:
 
Dydaktyka języka angielskiego
Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa
Gramatyka języka angielskiego
Gramatyka kontrastywna angielsko-polska
Gramatyka opisowa języka angielskiego
Język angielski specjalistyczny
Język angielski w biznesie
Język angielski akademicki
Kulturoznawstwo angielskie
Literatura angielska i amerykańska
Podstawy tłumaczenia pisemnego
Praktyczna nauka języka angielskiego
Seminaria licencjackie i magisterskie
Teksty naukowe i użytkowe
Tłumaczenie pisemne tekstów użytkowych

 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe