Pracownia Badań Ludologicznych

Profil badawczy pracowników zakładu
Pracownia Badań Ludologicznych (utworzona w 2009 r. jako Pracownia Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej – nazwę skrócono do obecnej postaci w 2012 r.) jest pierwszą jednostką uczelnianą w Polsce a najprawdopodobniej również na świecie z ludologią  w nazwie. Jej pracownicy w badaniach własnych, zespołowych, przygotowywanych rozprawach habilitacyjnych i doktorskich oraz w dydaktyce - podczas prowadzonych zajęć specjalizacyjnych, seminariów licencjackich/magisterskich jak i praktycznych-językowych wpisujących się w zakresy oferowanych w ILS specjalizacji w ramach kierunku filologia-lingwistyka stosowana - zajmują się:

 • glottodydaktyką,
 • metodyką nauczania języków obcych,
 • autonomizacją w dydaktyce języków obcych,
 • komunikacją interkulturową,
 • strategią ludyczną (m.in. grami dydaktycznymi, komunikacyjnymi, językowymi i innymi w nauczaniu języków obcych i komunikacji interkulturowej)

oraz

 • szeroko pojętą ludologiąjako nauką zajmującą się badaniem gier i innych aktywności ludycznych.

Pracownia współpracuje z Polskim Towarzystwem Badania Gier . Wśród jej pracowników znajdują się członkowie, członkowie-założyciele Towarzystwa oraz regularni uczestnicy corocznych konferencji naukowych PTBG.
Od 2005 r. przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM działa pierwsze w Polsce statutowe Koło Polskiego Towarzystwa Badania Gier - Poznańskie Koło PTBG przy ILS UAM (w ramach sekcji ludologicznej Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej). W skład Zarządu Koła wchodzą: Przewodniczący dr Augustyn Surdyk (zarazem członek Zarządu Głównego PTBG - Skarbnik) oraz prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych i mgr Bartosz Kuczyński.

Od roku 2005 PTBG przy udziale ILS organizuje coroczne międzynarodowe konferencje naukowe, objęte honorowym patronatem JM Rektora UAM, Dziekana Wydziału Neofilologii oraz Prezydenta Miasta Poznania, z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier". (Więcej informacji...)

Współpraca międzynarodowa

 • Högskolan Dalarna, Wydział Humanistyczny, Falun, Szwecja,
 • Christian-Albrechts-Universität, Institut für Slawistik, Kiel, Niemcy,
 • Ludwig-Maximilian-Universität, Institut für Interkulturelle Kommunikation, München, Niemcy,
 • Universita degli Studi di Salerno, Facolta di Lingue e Letterature Straniere, Salerno, Włochy,
 • Christian-Albrechts-Universität, Institut für Slawistik, Kiel, Niemcy,
 • Universität Leipzig, Institut fur Slawistik, Lipsk, Niemcy,
 • Phillipps-Universität, Marburg, Niemcy,
 • Universität Bayreuth, Interkulturelle Germanistik Deutsch als Fremdsprache, Bayreuth, Niemcy,
 • Universidad de Granada, Granada, Hiszpania,
 • Universidad de Malaga, Malaga, Hiszpania.

Profil dydaktyczny
Pracownicy Instytutu Lingwistyki Stosowanej zrzeszeni w Pracowni Badań Ludologicznych prowadzą zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego i angielskiego (w tym m.in. język niemiecki specjalistyczny, wymowa języka angielskiego), komunikacji interkulturowej, psychologii i pedagogiki, emisji głosu oraz zajęcia fakultatywne (m.in. „Ludologia i strategia ludyczna w dydaktyce języka obcego”) oraz seminaria licencjackie i magisterskie.
 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe