Zakład Badań nad Wielojęzycznością

Profil badawczy:

Problematyka badawcza Zakładu Badań nad Wielojęzycznością obejmuje wielojęzyczność w warunkach naturalnych, w środowisku szkolnym oraz w sytuacji imersji. W badaniach brane są pod uwagę zarówno aspekty indywidualne jak i społeczne wielojęzyczności.

W ramach aspektów indywidualnych wielojęzyczności uwzględniane są  m.in. następujące problemy badawcze:

 • kompetencja językowa osób dwu- i wielojęzycznych,
 • czynnik wieku w rozwoju językowym u osób wielojęzycznych ,
 • nabywanie języka drugiego przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • problemy wynikające z dwujęzyczności w rodzinie,
 • dydaktyka języków trzecich,
 • kompetencja interkulturowa w dydaktyce języków obcych.

W ramach aspektów społecznych uwzględnione są w badaniach następujące problemy badawcze:

 • wielojęzyczna komunikacja w dziedzinach specjalistycznych,
 • jednolitość prawa Unii Europejskiej a wielojęzyczność,
 • wielojęzyczność a różnorodność kulturowa w Unii Europejskiej,
 • edukacja  i wsparcie rodziców  w zakresie wielojęzyczności dzieci.

Współpraca międzynarodowa:

 • 2008-2010 - projekt Languages in a Network of European Excellence, 6. Ramowy Program Unii Europejskiej, koordynator: Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria
 • 2010-2013 - „Bilingualer Kindergarten Gertraud Marien Ffo”, Fundacja Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 • od 2010 - Interkulturelles Lernen im DaF- Unterricht“, Uniwersytet w Wiedniu
 • 2011-2014 - „Object omission in child Polish and Ukrainian”, Uniwersytet Tromso, Norwegia
 • Od 2013 - projekt Europa Moją Szkołą realizowany we współpracy z Europa Macht Schule e.V.

Profil dydaktyczny:

CAT, Fonetyka, Glottodydaktyka (wykład), Język niemiecki specjalistyczny, Kompetencja interkulturowa, Leksykologia i leksykografia, Metody i środki nauczania języków obcych, Praktyczna nauka języka niemieckiego, Psycholingwistyka, Seminarium licencjackie,  Seminarium magisterskie, Teorie akwizycji języka, Wstęp do językoznawstwa, Zajęcia specjalizacyjne – glottodydaktyka,  Zajęcia specjalizacyjne – językoznawstwo

 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe