Zakład Studiów Kontrastywnych

Profil badawczy pracowników zakładu

 • językoznawstwo kontrastywne niemiecko-polskie,
 • gramatyka kontrastywna niemiecko-polska,
 • słowotwórstwo kontrastywne niemiecko-polskie,
 • frazeologia kontrastywna niemiecko-polska,
 • retoryka kontrastywna niemiecko-polska,
 • gramatyka opisowa języka niemieckiego,
 • lingwistyka tekstu (specjalistycznego),
 • pragmalingwistyka,
 • mediolingwistyka,
 • lingwistyka kognitywna,
 • etnometodologiczna analiza konwersacyjna,
 • języki fachowe, terminologia i  leksykologia,
 • translatoryka,
 • glottodydaktyka (badania kompetencji komunikacyjnej w języku obcym),
 • semiotyka stosowana.

Współpraca międzynarodowa

 • 2005-2007 – europejski projekt badawczy Socrates/Erasmus: Pour le multilinguisme: exploiter a l'école la diversité des contextes européens - coord. Universite de Liege / Socrates, - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Wydział Neofilologii) i Université de Liège, Belgia.
 • kontakt z Pracownią Semiotyki (Arbeitsstelle fuer Semiotik/TU zu Berlin) przy Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.
 • Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska: Projekt międzynarodowy pod kier. prof. Ulricha Engla.

Profil dydaktyczny
gramatyka opisowa języka niemieckiego (morfologia i składnia), gramatyka kontrastywna niemiecko-polska, gramatyka kontrastywna angielsko-polska, wstęp do językoznawstwa,  pragmatyka tekstu, terminologia, język angielski akademicki, analiza dyskursu, analiza konwersacyjna, teksty użytkowe i naukowe, lingwistyka medialna, teorie komunikacji, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie negocjacji handlowych, lingwistyczne podstawy przekładu, tłumaczenie pisemne tekstów użytkowych angielsko-polskie,  metodologia badań nauczycielskich, dydaktyka j. angielskiego, komunikacja interkulturowa, seminaria licencjackie (językoznawstwo, translatoryka). praktyczna nauka języka niemieckiego, praktyczna nauka języka angielskiego
 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe