Zakład Dydaktyki Kultury i Mediów

Pracownicy

Kierownik zakładu:
prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik 

Adiunkci:
dr Marta J. Bąkiewicz
dr Elżbieta Dziurewicz 
dr Gabriela Gorąca-Sawczyk
dr Marta Janachowska-Budych 

Doktoranci:
mgr Anna Berezowska 
mgr Kamila Chmielewska 


Pracownicy emerytowani:
dr Grażyna Kunigiel-Trąpczyńska 
dr Jan Korzeniewski

 

Profil badawczy:
Prowadzone w zakładzie badania obejmują kulturowy i dydaktyczny wymiar zarówno mediów tradycyjnych na różnych nośnikach, jak i mediów nowszych i najnowszych, takich jak:
 

a) media wizualne ze szczególnym uwzględnieniem karykatury, historii obrazkowej, komiksu, grafiki użytkowej, ilustracji książkowej, reklamy, plakatu;
b) media audialne ze szczególnym uwzględnieniem muzyki wokalnej, muzyki filmowej, słuchowisk i audiobooków;

c) media audiowizualne ze szczególnym uwzględnieniem filmu fabularnego, kreskówki, filmu animowanego, filmów dla dzieci, filmu dokumentalnego, docu fiction;

d) media elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem wielojęzycznych portali informacyjnych oraz platform internetowych, zestawień medialnych w ramach blended learning

Ponadto, w ramach działalności zakładu badany jest potencjał dydaktyczny, kulturowy i literacki miejsc pamięci w różnej postaci (np. budynki, przedmioty, obrazy, teksty, dźwięki, pojęcia, słowa, rytuały) oraz przestrzeń publiczna jako miejsce nauki języków obcych oraz obcojęzycznej dydaktyki kultury ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej, muzeum, teatru i kina jako pozaszkolnych miejsc nauczania oraz przestrzeni wirtualnej jako miejsca indywidualnego uczenia się. W centrum szczególnej uwagi znajdują się:

 

 • wymiar kulturowy i dydaktyczny Linguistic / Semiotic Landscape
 • wymiar kulturowy i dydaktyczny Cultural Landscape
 • intermedialne relacje pomiędzy tekstem, obrazem i dźwiękiem
 • interkulturowe relacje w świetle mediów ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu  polsko-niemieckojęzycznego
 • rola mediów w przekazie kulturowym
 • językowe i kulturowe uwarunkowania przekładu audiowizualnego
 • potencjał dydaktyczny mediów w kontekście nauki języków obcych oraz w obcojęzycznej dydaktyce kultury

 

Współpraca międzynarodowa:

 • Freie Universität Berlin (Institut für Deutsche und Niederländische Philologie, Deutsch als Fremdsprache: Kulturvermittlung) 
 • Universität Leipzig (Herder Institut, Arbeitsbereich Kulturstudien)
 • Universität Hannover (Deutsches Seminar, Arbeitsbereich Didaktik der deutschen Literatur)
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena (Institut für Auslandsgermanistik / Deutsch als Fremd- und Zweitsprache)
 • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Institut für Slavistik) 
 • Universität Wien (Institut für Germanistik, Fachbereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache)
 • Justus-Liebig-Universität Giessen (Institut für Germanistik, Deutsch als Fremdsprache)
 • Masarykova Univerzita Brno (Katedra německého jazyka a literatury; Ústav české literatury a knihovnictví)
 • Forschungszentrum für Literarische und Interkulturelle Studien (Masarykova Univerzita Brno, CZ)
 • międzynarodowa grupa badawcza AIDEFF (Arbeitsgemeinschaft für die interdisziplinäre Erforschung und Förderung der Kinder- und Jugendliteratur im Fremdsprachenunterricht)
Zrealizowane projekty międzynarodowe:
Profil dydaktyczny:
Pracownicy zakładu prowadzili i prowadzą zajęcią na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w językach niemieckim, polskim i angielskim w następujących obszarach:
 • historia kultury krajów niemieckojęzycznych, pamięć kulturowa krajów niemieckojęzycznych,
 • historia literatury niemieckojęzycznej, literatura interkulturowa, praca z tekstami literackimi na zajęciach języka obcego, konwersatorium literackie,
 • film i media niemieckojęzyczne,
 • komunikacja interkulturowa (Cultural Awareness Training, Projektowanie treningów międzykulturowych, An Introduction to Intercultural Communication),
 • praktyczna nauka języka niemieckiego, w tym języki specjalistyczne,
 • teksty użytkowe i naukowe,
 • tłumaczenie pisemne, w tym tłumaczenie specjalistyczne (prawnicze)
 • tłumaczenie literackie.

Pracownicy zakładu prowadzili i prowadzą seminaria licencjackie i magisterskie w zakresie:

 • glottodydaktyki, historii kultury krajów niemieckojęzycznych, obcojęzycznej dydaktyki kultury i mediów, translatoryki, komunikacji interkulturowej, wybranych aspektów lingwistyki mediów.

W ramach Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej pracownicy zakładu opiekuja się sekcjami:

 • sekcja kulturoznawcza: dr Marta Janachowska-Budych
 • sekcja medioznawcza: prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik / mgr Kamila Chmielewska / mgr Anna Berezowska
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe