Przedświąteczna niespodzianka dla Gimnazjum nr 6

 
Od strony organizacyjnej, muzycznej i językowej zespołem kieruje pani Eva Teshajev. Wsparcia udziela jej pani Julia Hübner. Obie panie, które same również recytują i śpiewają, tworzą zespół w składzie: pani Paula Czajkowska, pan Jakub Flisek, pani Kinga Kwiatkowska, pani Małgorzata Ożóg i pani Celina Sygit. Gościnnie występuje pani Lydia Burkhardt, studentka pedagogiki z Niemiec, przebywająca obecnie w Poznaniu w ramach stypendium Erasmus.
Następny koncert naszych studentów odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 w ramach konkursu "Świątecznie wokół języków obcych" ponownie w Gimnazjum nr 6, z którym Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM współpracuje od 2013 roku organizując projekty badawcze oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli.
A my kiedy posłuchamy kolęd i wierszy w wykonaniu studentów pierwszego roku? Już niebawem. W prawdziwie świątecznej oprawie!
Na zaproszenie drugiego roku Lingwistyki Stosowanej nowo utworzony zespół studentów pierwszego roku wystąpi podczas "Wigilii instytutowej" w dniu 16 grudnia o godz. 17.00 w sali 425. Zapraszamy serdecznie!

 
 
 
 
 
 

Szybkie linki:

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe