Komunikat w sprawie trybu zajęć na wydziale Neofilologii

Szanowni Państwo, Nauczyciele i Studenci Wydziału Neofilologii UAM,
przyjmując za priorytet zdrowie i bezpieczeństwo epidemiologiczne pracowników i studentów ogłaszam, że w semestrze zimowym roku akad. 2020/21 wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Neofilologii będą się odbywać w trybie zdalnym z wyjątkiem wymienionych poniżej:
- Nauka pisma japońskiego (09-NPJU-13)
- Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo chińskie (09-PNCPIS-12).
Przy przeprowadzaniu tych zajęć w trybie stacjonarnym będzie obowiązywać reżim sanitarny. Dziekan może w ciągu semestru zmienić tryb tych zajęć, jeżeli pojawią się nieprzewidziane okoliczności.
W okresie od 1 do 15 października 2020 r. zorganizowane zostaną dla studentów I roku zajęcia przygotowawcze do kształcenia zdalnego na Wydziale Neofilologii.

Prof. UAM dr hab. Aldona Sopata
Dziekan Wydziału Neofilologii UAM Poznań

 

Szybkie linki:

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe