Informacja COVID 19!

Aktualnie, przez Covid 19 studenci, którzy zdali egzamin dyplomowy, nie przychodzą do dziekanatu.
Studentka/student przed obiorem dyplomu/ w dniu odbioru dyplomu dostarcza do BOS:

- jeden egzemplarz pracy (wydrukowany dwustronnie, w tzw. koszulce),
oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy,
oświadczenie o całkowitej zgodności wersji elektronicznej pracy z wersją drukowaną.
 

Szybkie linki:

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe