PROF. ULRICH ENGEL 1928-2020

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 22 maja b.r. w wieku lat 91  odszedł prof. dr. Ulrich Engel, jeden z najwybitniejszych niemieckich germanistów. W latach 1948-55 w Tybindze i Getyndze studiował germanistykę, historię oraz język francuski i angielski.  W roku 1955  uzyskał doktorat na podstawie rozprawy „Mundart und Umgangssprache in Württemberg“. Przez wiele  lat był pracownikiem Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheim, od 1965 jego wicedyrektorem, a w latach 1970- 1976 – dyrektorem.  
Wykładał również na Uniwersytecie w Bonn od roku 1974 do przejścia na emeryturę w roku 1991. Prof. Engel prowadził intensywne badania naukowe z dziedziny gramatyki, leksykologii, leksykografii – jest autorem słowników walencyjnych - ,  dialektologii i dydaktyki języków obcych,  ale szczególne miejsce w jego  pracy badawczej zajmowały studia kontrastywne. Jest autorem gramatyki niemiecko-serbsko-chorwackiej (1986), niemiecko-rumuńskiej (1993) i niemiecko-polskiej (1999, 2000), napisanej z przez zespół polskich germanistów ze znacznym udziałem ośrodka poznańskiego (Alicja Gaca, Czesława Schatte, Christoph Schatte, Izabela Prokop).  Prof. Engel jest też współautorem wielokrotnie wznawianego Mannheimer Gutachten, znanego wszystkim adeptom glottodydaktyki.  Już od  połowy lat 60-tych XX wieku łączyły Go z Poznaniem intensywne kontakty naukowe,  m.in  z profesorem Ludwikiem Zabrockim, następnie z profesorem Andrzejem Bzdęgą   oraz z Katedrą Glottodydaktyki i Translatoryki, a następnie  Instytutem Lingwistyki Stosowanej, wielokrotnie wygłaszał interesujące referaty na organizowanych w Poznaniu konferencjach oraz liczne wykłady dla studentów naszego wydziału Za wybitny wkład w rozwój poznańskiej germanistyki otrzymał Medal za Zasługi dla UAM oraz liczne doktoraty honoris causa  od polskich i europejskich uczelni. Prof. Engel jest autorem ponad 120 publikacji, w tym 31 książkowych. Zapamiętamy go nie tylko jako wybitnego naukowca  i organizatora nauki, ale też jako człowieka wybitnie skromnego, życzliwego i otwartego na nowe idee i na potrzeby otaczających go ludzi. 

 

Szybkie linki:

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe