Rekrutacja 2020/2021

RekrutacjaKierunek: Lingwistyka stosowana

studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne) studia drugiego stopnia stacjonarne (dzienne)

Kierunek: Filologie regionów

studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne) studia drugiego stopnia stacjonarne (dzienne)

STUDIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Studenci studiów magisterskich, którzy chcieliby kontynuować swoje zainteresowania naukowe na studiach doktorskich, znajdą wszelkie potrzebne informacje na stronie Szkoły Nauk o Języku i Literaturze. Link: http://snjl.amu.edu.pl/Szkola_Doktorska_SNJL

W związku ze zmianą zasad zdawania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 ustala się, że na wszystkich kierunkach studiów, na których wymagany jest egzamin ustny z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego, maturzystom z roku szkolnego 2019/2020 w miejsce egzaminu ustnego z danego przedmiotu uwzględnia się wynik z matury pisemnej z tego przedmiotu z poziomu korzystniejszego dla kandydata. (Uchwała nr 456/2019/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 maja 2020 r. par.1)

Informacja dla studentów i pracowników odbywających zajęcia w Collegium Novum
Kanclerz UAM _Zajęcia dydaktyczne - procedury bezpieczeństwa
Kanclerz UAM_Instrukcja bezpiecznej pracy podczas zajęć w trakcie epidemii COVID

 

Szybkie linki:

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe